Umowa pożyczki a nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Umowa pożyczki a nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

17 kwietnia 2016 roku w życie wejdą nowe przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Głównym celem nowelizacji jest usprawnienie kontroli klauzul abuzywnych w umowach, czyli zapisów niedozwolonych. To nie jedyne zmiany, które mają chronić konsumentów – w jakim zakresie nowelizacja ustawy dotyczy umów pożyczki? Jak zmieni się zakres prac UOKIK?

umowa pożyczki a klauzule niedozwolone

Klauzule abuzywne są takimi postanowieniami umowy, które naruszają interesy konsumenta i traktują jego prawa oraz obowiązki w sposób godzący w dobre obyczaje. Nie są uzgadniane indywidualnie z klientem, a także nie określają jednoznacznie głównych świadczeń stron umowy. Kiedy postanowienie zostaje uznane za niedozwolone, konsument nie jest związany jego skutkami, ale umowa dalej obowiązuje w pozostałym zakresie.

Przepisy niedozwolone w umowach – obecnie i w przyszłości

Obecnie klauzule za niedozwolone określa Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), a rejestr klauzul niedozwolonych jest prowadzony przez Prezesa UOKIK. Po zmianach to prezes UOKIK w decyzji administracyjnej będzie decydował o niedozwolonym charakterze klauzuli we wzorcu umowy i będzie mógł zakazać jego dalszego wykorzystywania. Jakie jeszcze zmiany wejdą w życie?

 • Prezes UOKIK będzie także mógł określić środki, których celem będzie usunięcie skutków stosowania postanowień niedozwolonych.
 • Decyzja o klauzulach niedozwolonych będzie się tyczyła tylko tego przedsiębiorcy, który je stosuje.
 • Przedsiębiorca będzie mógł się odwołać od decyzji do SOKIK, ale będzie mógł również uniknąć kary, jeżeli zobowiąże się do zmiany stosowania praktyk.

Ponadto postępowanie będzie mogło być wszczynane z inicjatywy konsumentów, rzeczników konsumentów, organizacji konsumenckich oraz Rzecznika Finansów. Jeżeli to konsument będzie chciał dochodzić swoich praw w związku z podejrzeniem stosowania niedozwolonych zapisów w umowie, tzw. kontrolę incydentalną będą sprawowały sądy cywilne. Skutecznej eliminacji klauzul niedozwolonych z umów ma towarzyszyć nakładanie kar przez UOKIK za ich stosowanie – kara będzie mogła wynosić do 10% obrotu przedsiębiorstwa.

Ustawa ma na celu szybszą eliminację praktyk, które szkodziłyby konsumentom – również tych związanych z umowami szybkich pożyczek. O klauzulach niedozwolonych w umowach pożyczek online w związku z wezwaniami do zapłaty pisaliśmy w tym artykule.

Jeżeli zbiorowym interesom konsumentów będą szkodziły konkretne praktyki, będzie mogła zostać wydana tzw. decyzja tymczasowa, wobec której przedsiębiorca będzie musiał się ustosunkować i zaniechać szkodliwych praktyk.

Tajemniczy klient w poszukiwaniu łamania prawa

Za zgodą sądu UOKiK będzie mógł korzystać z instytucji tajemniczego klienta – jednakże nie będzie to forma prowokacji, podobnej do np. prowokacji dziennikarskiej. Tajemniczy konsument będzie sprawdzał sposób oferowania produktów i usług, a także procedurę zawierania umowy.

Ostrzeżenia w radiu i telewizji

Nowelizacja wprowadza możliwość bezpłatnych komunikatów oraz ostrzeżeń ogłaszanych w telewizji publicznej i radiu, jeżeli będzie istniała potrzeba szybkiego ostrzeżenia konsumentów o praktykach, które godzą w ich interesy.

Jeszcze przez 10 lat będzie aktualny obecny rejestr klauzul niedozwolonych, który można pobrać ze strony uokik.gov.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z umowami o pożyczki warto poszukać wątpliwych sformułowań w owym rejestrze, aby upewnić się, że nie należą do klauzul niedozwolonych.

The post Umowa pożyczki a nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów appeared first on Credy.

 
Pożyczka dla zadłużonych z kredytem hipotecznym

Pożyczka dla zadłużonych z kredytem hipotecznym

Specjalna pożyczka dla zadłużonych? Tak – ale tym razem to nie oferta jednej z firm pożyczkowych dla klientów z długami, a skutek niedawno uchwalonej ustawy o wsparciu kredytobiorców z kredytem mieszkaniowym, którzy z powodu utraty płynności finansowej nie są w stanie regularnie spłacać kredytu.

Pożyczka dla zadłużonych kredytobiorców nie będzie oprocentowana. Kredytobiorca będzie mógł liczyć na comiesięczną pomoc finansową w maksymalnej wysokości 1500 zł (w zależności od wysokości jednej raty kredytu mieszkaniowego) – niezależnie od waluty, w jakiej został zaciągnięty kredyt.

Skąd pomysł ustawy o pożyczce dla dłużników?

Pierwotnie pomysł pożyczki dla osób zadłużonych z kredytem miał obejmować tylko frankowiczów (kosztem przewalutowań miał być obciążony nie tylko kredytobiorca, ale również bank), jednak spotkał się nie tylko z wątpliwościami odnośnie zgody z konstytucją, ale również poczuciem niesprawiedliwości społecznej u pozostałych kredytobiorców. Na jakich zasadach będzie przyznawana pożyczka dla spłatę kredytu?

Kto otrzyma pożyczkę na spłatę zadłużenia?

Ustawa określa ściśle osoby uprawnione do otrzymania specjalnej pomocy finansowej. Są nimi:

 • zadłużeni ze statusem osób bezrobotnych, którzy nie zostali zwolnieni z pracy dyscyplinarnie lub nie zrezygnowali z niej z własnej woli (w takim wypadku pożyczka jest wykluczona),
 • właściciele nieruchomości, której wartość jest niższa niż wartość kredytu hipotecznego,
 • osoby uprawnione do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej,
 • kredytobiorcy, których rata kredytu wynosi więcej niż 60% dochodu gospodarstwa domowego.

Bezrobotni mają prawo do otrzymywania pomocy finansowej do momentu, w którym będzie im przysługiwał status osoby bezrobotnej.

pożyczka dla osób zadłużonych z kredytem hipotecznym

Kto nie dostanie pożyczki na spłatę kredytu?

Istnieje kilka warunków wykluczających otrzymanie pożyczki na spłatę zaległości od banku:

 • posiadanie ubezpieczenia kredytu na wypadek utraty pracy,
 • bycie właścicielem lokalu (domu lub mieszkania), który nie jest objęty kredytem hipotecznym,
 • posiadanie mieszkania o powierzchni większej niż 100 m2 lub domu, którego metraż jest większy niż 150 m2 – tylko w przypadku posiadania dwójki dzieci,
 • posiadanie mieszkania, którego powierzchnia jest większa niż 75 m2 lub domu o powierzchni większej niż 100 m2 – nie dotyczy kredytobiorców, którzy posiadają troje lub więcej dzieci.

Spłata pożyczki

Pomoc finansowa dla kredytobiorców ma oczywiście formę zwrotną. Zadłużony może otrzymywać dofinansowanie od banku przez maksymalnie 18 miesięcy – w formie przelewu na rachunek bankowy, z którego pobierane są raty kredytu. Spłata rozpocznie się po upływie dwóch lat od udzielenia pożyczki i może zostać rozłożona na 96 rat (aż 8 lat!).

Jak kredytobiorca może uzyskać pożyczkę?

Kredytobiorca musi złożyć u starosty oświadczenie – pod rygorem odpowiedzialności finansowej, następnie starosta złoży wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego, który podejmie decyzję o przyznaniu pomocy finansowej (będzie przy nim działać Rada Funduszu Wsparcia, szczegółowo analizująca wnioski). W terminie trzech dni roboczych zostanie wypłacona pierwsza rata – jeżeli decyzja będzie pozytywna. Pieniądze będą wypłacane z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, tworzonego przez banki – udział poszczególnych instytucji w tworzeniu FWK o wysokości 600 mln złotych zależy od wielkości portfeli kredytów hipotecznych.

Zakłada się również potencjalne powiększenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców o 300 mln złotych, gdyby potrzeby finansowe okazały się duże – ale wtedy wkład poszczególnych banków będzie uzależniony od liczby klientów danego banku, którzy skorzystali z omawianej ustawy.

Kredytobiorcy mogą ubiegać się o wsparcie do 31 grudnia 2018 – ustawa wejdzie w życie po upływie 90 dni od dnia jej ogłoszenia.

The post Pożyczka dla zadłużonych z kredytem hipotecznym appeared first on Credy.

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.