Fundusze zamknięte podbijają rynek

Fundusze zamknięte podbijają rynek

Fot. Shutterstock

Niemal 60% wszystkich funduszy to fundusze zamknite (FIZ), w ktrych ulokowana jest co trzecia zotwka. W segmencie detalicznym w tej formule dziaa ju co trzeci produkt.

Dynamiczny rozwj funduszy inwestycyjnych zamknitych obserwujemy zwaszcza na przestrzeni ostatnich lat. Tylko od pocztku stycznia br. powstao 139 nowych FIZ-w, w tym 35 dostpnych dla szerokiego grona odbiorcw. cznie na krajowym rynku dziaa ju ponad 700 funduszy inwestycyjnych zamknitych, czyli dla porwnania ponad 20% wicej ni rok wczeniej oraz niemal 2,5-krotnie wicej ni 5 lat temu.

Chocia w segmencie FIZ-w dominuj produkty skierowane do wybranych inwestorw, czyli szyte na miar (gwnie aktyww niepublicznych), to coraz wiksze znaczenie odgrywaj fundusze detaliczne. Obecnie w ofercie TFI jest ju 190 funduszy zamknitych skierowanych do szerokiego grona inwestorw, a aktywa w nich zgromadzone stanowi ponad 12% wszystkich rodkw ulokowanych w produktach detalicznych.

Jednym z powodw rozwoju segmentu funduszy inwestycyjnych zamknitych jest krtsza droga do ich uruchomienia. Poza tym oferuj znacznie szersze moliwoci inwestycyjne. Ich aktywa mog by lokowane np. w udziaach spek z ograniczon odpowiedzialnoci, wierzytelnociach, czy nieruchomociach. Ponadto w funduszach zamknitych obowizuj mniejsze ograniczenia dotyczce limitw inwestycyjnych ni w funduszach otwartych. To midzy innymi z tego powodu, wiele rozwiza absolutnej stopy zwrotu oraz ochrony kapitau wykorzystuje wanie t form. Warto take zwrci uwag, e s one rwnie coraz czciej wykorzystywane w przypadku kluczowych segmentw funduszy. W rozwizaniach dunych i akcyjnych, ich udzia przekroczy ju odpowiednio 18% oraz 13% caoci aktyww.

Wicej o zaletach i wadach funduszy zamknitych w tekcie Fundusze zamknite podbijaj rynek”.

Wicej na ten temat w serwisie analizy.pl.

Polub Money.pl na Facebooku:

Analizy Online
Czarnej serii ciąg dalszy

Czarnej serii ciąg dalszy

Ostatnio rynek obligacji korporacyjnych w Polsce przypomina o sobie gwnie wtedy, gdy emitenci nie wywizuj si ze swoich zobowiza wobec wierzycieli. W ten ponury scenariusz wpisuje si najwieszy przypadek spki Kerdos Group.

Jej zarzd w dniu 13 listopada wnis do sdu wniosek o upado likwidacyjn. W praktyce oznacza to, e teraz przed posiadaczami obligacji spki duga walka o odzyskanie zainwestowanych pienidzy. W kontekcie rynku funduszy inwestycyjnych jest to o tyle istotne, e szereg funduszy posiada obligacje tego podmiotu.

Bazujc na wycenach dziennych funduszy, mona wnioskowa, ze tylko TFI Allianz Polska zdecydowao si na odpisanie wartoci posiadanych papierw (praktycznie do zera). W przypadku pozostaych instytucji warto jednostki poszczeglnych produktw nie zmienia si.

W przypadku Kerdos Group sygnaem ostrzegawczym dla inwestorw moga by sprzeda we wrzeniu wszystkich posiadanych akcji przez obecnego prezesa spki. Z tak sytuacj mamy do czynienia nadzwyczaj rzadko, a jeszcze rzadziej w pozytywnym kontekcie. Promykiem nadziei dla inwestorw moe by dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Trudno jednak oczekiwa nagego zwrotu akcji w sytuacji, gdy zarzd wnioskuje o likwidacj spki bez propozycji ukadu, jak to zwykle si dzieje.

Ktre fundusze miay w portfelu obligacje spki Kerdos? Pena lista w tekcie: Czarnej serii cig dalszy”.

Wicej na ten temat w serwisie analizy.pl.

Polub Money.pl na Facebooku:

Analizy Online
Skarbiec chce wypłacać cały zysk akcjonariuszom

Skarbiec chce wypłacać cały zysk akcjonariuszom

Marek Rybiec, prezes SkarbcaFot. Materiay prasowe

Marek Rybiec, prezes Skarbca

Skarbiec Holding chce utrzyma w roku obrotowym polityk dywidendy, ktra zakada wypat caoci zysku akcjonariuszom – poinformowa czonek zarzdu Bartosz Jzefiak.

– Mamy przyjt polityk dywidendy, ktra zakada wypat stu procent jednostkowego zysku akcjonariuszom. W ubiegym miesicu wypacilimy dywidend za przeduony rok obrotowy i zakadamy, e jeli nie wydarzy si nic nieoczekiwanego, nie bdzie zmian tej polityki odnonie wynikw za biecy rok – powiedzia Jzefiak.

– Teraz mamy drugi kwarta naszego roku obrotowego, wic pewnie dywidend wypacilibymy podobnie, jak w tym roku – w padzierniku – doda.

W ubiegym miesicu akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypacie kwoty 21,28 miliona zotych na dywidend, czyli 3,12 zotego na akcj.

Skarbiec w roku obrotowym zakoczonym 30 czerwca zanotowa skonsolidowany zysk netto wysokoci 32,29 miliona zotych wobec 28,92 miliona zotych rok wczeniej. Na poziomie jednostkowym Skarbiec zanotowa 21,34 miliona zotych zysku netto wobec 23,18 miliona zotych rok wczeniej.

Skarbiec TFI S.A. powsta w 1997 roku i jest jednym z najduej dziaajcych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje pite miejsce pod wzgldem wartoci aktyww pod zarzdzaniem oraz jest drugim najwikszym, niezalenym TFI dziaajcym w Polsce.

Polub Money.pl na Facebooku:

finanse, bankowo
ISB
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.