Raport: zaciągamy najwyższe pożyczki od lat

Raport: zaciągamy najwyższe pożyczki od lat

Średnia wysokość pożyczki udzielanej przez firmy pożyczkowe rośnie od 2010 roku, ale to dopiero w I połowie 2015 roku wyniosła aż 2564 zł (o 18% więcej w porównaniu do II półrocza 2014 roku) – takie informacje przekazuje raport „Sektor instytucji finansowych w Polsce” autorstwa Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Chociaż kwota pożyczki w wysokości 2564 zł wydaje się niemała, wciąż nie jest całkiem bliska średniej kwocie kredytu niskokwotowego, którego średnia wartość sięga do 4 tysięcy zł. Ponadto kredyty o stosunkowo niskich kwotach są także (wg danych Biura Informacji Kredytowej) najliczniejsze wśród produktów bankowych: odpowiadają 56% liczby udzielonych kredytów.

Pożyczamy więcej pieniędzy, ale czy bierzemy więcej pożyczek?

Wzrost wysokości pożyczek nie idzie w parze z ich liczbą, która w dwóch porównywanych okresach (II półroczu 2014 i I półroczu 2015) nie zmieniła się znacznie – wg odpowiedzi firm biorących udział w badaniu, udzielono odpowiednio 309 tysięcy i 310 pożyczek.

Pożyczki długoterminowe – im ufamy bardziej

38% pożyczek udzielonych przez uczestników badania to pożyczki długoterminowe. KPF w badaniu podaje również, że coraz większy jest udział sprzedaży pożyczek w modelu ratalnym przez sprzedawców online. Sprzedaż przez telefon czy drogą internetową w 2010 roku nie przekraczała kosztowo 3% udziału całej sprzedaży, ale w ubiegłym roku ów udział podniósł się do aż 21%.

Kto korzysta z szybkich i długoterminowych pożyczek?

Jak możemy również przeczytać na stronie KRD, z badań e-commerce, przeprowadzonych przez Gemius Polska, wynika, że typowe grupy korzystające tylko z usług firm pożyczkowych to gospodarstwa o dochodach mieszczących się w przedziałach od 500 euro do 1250 euro i 1250 euro do 2500 euro.

Źródło: https://www.kpf.pl/o-nas/761-o-prawie-18-proc-wzrosla-srednia-wartosc-pozyczki-raport-kpf-sektor-instytucji-pozyczkowych-w-polsce

The post Raport: zaciągamy najwyższe pożyczki od lat appeared first on Credy.

 
Zmiany na rynku finansowym w 2016 roku

Zmiany na rynku finansowym w 2016 roku

W świecie finansów sporo się dzieje, począwszy od zmian we wkładach własnych do kredytów mieszkaniowych, ustawie korzystnej dla frankowiczów, a skończywszy na podatkach nakładanych na firmy ubezpieczeniowe, banki i firmy pożyczkowe. Sprawdź newsy z rynku finansowego i zobacz, które zmiany dotyczą Cię bezpośrednio.

Podatek bankowy ma pomóc w finansowaniu wydatków społecznych. Czy obciąży klientów?

zmiany na rynku finansowym 2016

Podatek bankowy, nałożony na banki, firmy pożyczkowe, SKOK-i i firmy ubezpieczeniowe, wchodzi w życie od lutego br. Ów podatek ma wynosić rocznie 0,44% aktywów wymienionych instytucji finansowych – pozyskane w ten sposób pieniądze mają być źródłem finansowania wydatków budżetowych, w tym – przede wszystkim wydatków społecznych.

Dla wszystkich instytucji finansowych ustalono wartości aktywów wolnych od podatków, z zastrzeżeniem, że są to limity dotyczące całych grup kapitałowych, a nie pojedynczych firm, nie będą mogły się więc sztucznie dzielić, aby uniknąć płacenia podatku.

Regulacje zastrzegają, że wprowadzony podatek nie może poskutkować podrożeniem usług, na które umowy zostały zawarte wcześniej. Oznacza to, że np. nie zmieni się wysokość Twojej składki ubezpieczenia komunikacyjnego OC, na które umowę zawarłeś na początku roku.

Jednakże eksperci obserwują m.in. wzrost lub pojawianie się opłat za usługi, które dotąd często były darmowe. Rosną opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, ale także wymagania, których banki oczekują od swoich klientów: chodzi np. o wysokość comiesięcznych wpływów na konto bankowe – pułapy rosną. Jeżeli co miesiąc na rachunek klienta nie wpłynie określona minimalna kwota, zostanie on obciążony opłata za prowadzenie tego rachunku.

Ustawa antylichwiarska wchodzi w życie

O zmianach na rynku pożyczek online pisaliśmy w artykule na naszym blogu.

Wyższy wkład własny przy kredytach mieszkaniowych

Z 10% do 15% wartości kredytowanego mieszkania wzrośnie wkład własny przy kredycie mieszkaniowym, przy czym dodatkowych 5% nie będzie można jednak pokryć ubezpieczeniem. Uzupełnieniem brakujące kwoty mogą co najwyżej stać się środki z IKE lub IKZE, zastaw na papierach wartościowych (tylko tych, które są emitowane przez NBP i Skarb Państwa) lub blokada pieniędzy na rachunku bankowym kredytobiorcy (rachunku oszczędnościowym lub lokacie terminowej).

Kończą się pieniądze z programu “Mieszkanie dla młodych”?

Program „Mieszkanie dla młodych”, który dofinansowywał wkłady własne, ma się zakończyć w roku 2018. Eksperci zapowiadają, że w marcu br. okaże się, ile właściwie środków pozostało na dalsze działanie programu w tym roku, ponieważ po 1 września 2015 nastąpił wzrost zainteresowania programem. Dlaczego? Nowelizacja ustawy wprowadziła m.in. objęcie dofinansowaniem rynku wtórnego, wprowadziła zwiększenie dopłat dla rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci.

The post Zmiany na rynku finansowym w 2016 roku appeared first on Credy.

 
Rosną aktywa funduszy inwestycyjnych

Rosną aktywa funduszy inwestycyjnych

Fot. 777546 / pixabay.com (CC0 Public Domain)

Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosy o 12,4 proc. w skali miesica do 252,2 mld z na koniec grudnia 2015 roku, poday Analizy Online oraz Izba Zarzdzajcych Funduszami i Aktywami (IZFiA). W caym 2015 roku aktywa TFI wzrosy o 43 mld z, tj. o 21 proc., gwnie dziki rodkom wniesionym do funduszy aktyww niepublicznych. Z zupenie inny obraz rynku otrzymamy analizujc dane funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorcw.

„Po dwch sabych miesicach aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych z oferty TFI odnotoway wzrost. Zmiana bya bardzo wysoka (ponad +25 mld z), ale wynikaa przede wszystkim z wniesienia pokanych rodkw do funduszy aktyww niepublicznych kilku TFI, co istotnie wpyno na dane. Aktywa caego rynku wyniosy 252,2 mld z na koniec grudnia” – czytamy w raporcie.

Z zupenie innym obrazem rynku mamy natomiast do czynienia analizujc dane funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorcw. Ich aktywa w grudniu po raz drugi z rzdu odnotoway spadek w ujciu miesicznym – tym razem o 1,6 mld z. Byo to w gwnej mierze spowodowane bardzo sab koniunktur na najpopularniejszych giedach, podano take.

Istotny wpyw na spadek aktyww funduszy detalicznych miao rwnie saldo wpat i umorze. Wedug szacunkw Analiz Online, w grudniu po raz sidmy z rzdu byo ono ujemne i wynioso -0,3 mld z.

„Dane dla caego rynku byy w duym stopniu uzalenione od zdarze jednorazowych. Dlatego te, poza funduszami aktyww niepublicznych trudno byo znale segment, ktry odnotowa wzrost wartoci zgromadzonych rodkw w ujciu miesicznym. W tym gronie znalazy si fundusze absolutnej stopy zwrotu. Ich aktywa zwikszyy si o prawie 0,5 mld z, czyli 5 proc. do 12,1 mld z. Tu rwnie zadecydowa bilans sprzeday kilku przedstawicieli tego segmentu” – czytamy dalej.

W przypadku rozwiza ochrony kapitau, warto zgromadzonych w nich rodkw wzrosa o 81 mln z do 1,9 mld z.

Z kolei segmenty posiadajce duy udzia w caym rynku odnotoway spadek wartoci aktyww. W najwikszym stopniu dotyczyo to rozwiza akcyjnych. Warto zgromadzonych w nich rodkw obniya si o 0,9 mld z (tj. o 2,8 proc.) do 29,6 mld z. Spadek aktyww dotyczy zarwno funduszy akcji polskich, jak i zagranicznych, co wynikao gwnie ze sabej koniunktury na rynkach akcji.

Warto rodkw zgromadzonych w segmencie funduszy mieszanych obniya si do 32,4 mld z, dotyczyo to jednak gwnie funduszy mieszanych polskich – stabilnego wzrostu i zrwnowaonych.

Spadek aktyww odnotoway take rozwizania o niskim profilu ryzyka. W przypadku najwikszego segmentu z oferty TFI – funduszy dunych wynis ponad 0,3 mld z.

„Gwn przyczyn spadku wartoci zgromadzonych rodkw by ujemny wynik zarzdzania funduszy, ktrych zarzdzajcy inwestuj poza Polsk, a take ujemne saldo wpat i wypat w grudniu. Rozwizania gotwkowe i pienine z oferty TFI odnotoway spadek aktyww w podobnej skali, jednak w tym wypadku gwn przyczyn ujemnej dynamiki w grudniu bya przewaga wypat nad wpatami” – czytamy take.

Aktywa zgromadzone w funduszach nieruchomoci po raz kolejny spady o ponad 10 proc. w ujciu miesicznym. W grudniu warto rodkw w nich zgromadzonych wyniosa ju 1,9 mld z i bya o 0,2 mld z nisza ni w listopadzie. Istotny wpyw na dynamik caego segmentu miaa likwidacja dwch funduszy zamknitych.

W sumie w caym 2015 roku aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosy o 43 mld z, tj. o 21 proc., na co w gwnej mierze miay wpyw rodki wniesione do funduszy aktyww niepublicznych.

Polub Money.pl na Facebooku:

finanse, bankowo, fundusze inwestycjyne
ISB
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.