Najlepsze i najgorsze inwestycje października

Najlepsze i najgorsze inwestycje października

Krzysztof Kolany

Październik na giełdach ma paskudną reputację miesiąca krachów (1929, 1987, 2008). Ale tym razem ten jesienny miesiąc dość łagodnie obszedł się z inwestorami. Co więcej, na niektórych rynkach można było całkiem nieźle zarobić.

Trzy główne amerykańskie indeksy zakończyły ostatnią sesję października na niemal idealnie neutralnych poziomach. W skali całego miesiąca straty były niewielkie: Dow Jones oddał 0,9%, S&P500 1,9%, a Nasdaq 2,3%.

Były to jedne ze słabszych październikowych stóp zwrotu w gronie 50 najważniejszych światowych indeksów giełdowych. Najgorszą piątkę tworzyły rynki w Nowej Zelandii (-5,6%), Szwajcarii (-4,2%), Szanghaju (B-Share, -4%), Helsinkach (-3%) i Australii (-2,9%).

Kliknij, aby przejść do notowań indeksów giełdowych
Kliknij, aby przejść do notowań indeksów giełdowych

Na drugim biegunie znalazła się Brazylia, gdzie Bovespa poszła w gorę aż o 9,2%. Świetnie wypadł też nasz region: w Budapeszcie BUX wzrósł o 8,5%, w Pradze PX zyskał 6,1%, a nasz WIG20 poszedł w górę o 5,2%. Na uwagę zasługuje także wzrost chilijskiego IPSA o 5,6%. Rynkom wschodzącym towarzyszył w październiku jeden rynek „schodzący”: mediolański FTSE MIB urósł o 5,2%.

Na rynkach surowcowych bezkonkurencyjne były dwa tzw. softy. Kontrakty na kawę zakończyły miesiąc wzrostem o 10,7%, a sok pomarańczowy podrożał o 7,6%. Niezwykle zmienny rynek kontraktów na półtusze wieprzowe w Nowym Jorku po potężnych spadkach z lata w październiku odreagował wzrostem o 6,6%. Pierwszą piątkę uzupełniły płody rolne: olej sojowy (+5,8%) i pszenica (+4,7%).

Kliknij, aby zobaczyć pełną tabelę notowań surowców
Kliknij, aby zobaczyć pełną tabelę notowań surowców

Inwestycyjną katastrofą okazał się pallad, zbity o ponad 13%. Kontrakty na drewno w Nowym Jorku spadły o 7,9%, a srebro zostało przecenione o 5,1%. Korekta zagościła także na rynku ropy naftowej (-4,6% w przypadku ropy Brent) oraz cukru (-4,4%).

KK

Źródło:

 

Idea Leasing i LC Corp mają porozumienie ws. zakupu Getin Leasing

PAP Biznes

W związku z osiągnięciem przez Idea Bank określonych umową wymogów ostrożnościowych, w tym kapitałowych, LC Corp oraz Idea Leasing podpisały porozumienie określające dzień zamknięcia transakcji na 31 października. Strony zmieniły także termin zapłaty części ceny dotyczącej udziału IL w zysku GL za pierwsze trzy kwartały tego roku – podał Idea Bank w komunikacie.

W sierpniu Idea Bank zawarł z Idea Leasing i LC Corp aneks do umowy sprzedaży 75 proc. akcji spółki Getin Leasing, zawartej w kwietniu tego roku.

Spółka podała wówczas, że zamknięcie transakcji i przeniesienie własności akcji nastąpi pod warunkiem spełnienia przez grupę kapitałową wymogów ostrożnościowych, w tym kapitałowych, lecz nie później niż do dnia zatwierdzenia wyniku finansowego grupy kapitałowej emitenta za rok obrotowy 2016 lub do dnia 30 czerwca 2017 r.

Cena za akcje to suma kwoty 291,19 mln zł oraz kwoty stanowiącej udział Idea Leasing w zaudytowanym zysku netto Grupy Kapitałowej GL wypracowanym w okresie od 1 stycznia 2016 r. do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, na który przypadnie dzień zamknięcia transakcji, pomniejszonym o kwotę 22 mln zł.

Jak wcześniej podawano, część ceny w kwocie 271,19 mln zł ma być płatna w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu, natomiast pozostała część ceny, dotycząca udziału Idea Leasing w zysku GL, płatna będzie w terminie 5 dni roboczych od dnia zamknięcia transakcji.

Na podstawie poniedziałkowego porozumienia, strony ustaliły, że do końca stycznia 2017 r. Idea Leasing zapłaci LC Corp, pozostałą część ceny za akcje spółki Getin Leasing, dotyczącą udziału Idea Leasing w skonsolidowanym zysku netto grupy Getin Leasing wypracowanym w okresie od stycznia 2016 r. do października 2016 r.

„Strony postanowiły ponadto, że w przypadku zgłoszenia przez Idea Leasing żądania obniżenia ceny ze względu na wystąpienie określonych w umowie ryzyk, bądź wystąpienie jakiegokolwiek naruszenia oświadczeń i zapewnień LC Corp złożonych w umowie, przed dniem zapłaty pozostałej części ceny (tj. przed dniem 31 stycznia 2017 r.), pozostała część ceny płatna na rzecz LC Corp zostanie obniżona o kwotę wynikającą z żądania” – podano w komunikacie.

„W przypadku zaś zgłoszenia żądania po dniu zapłaty pozostałej części ceny, LC Corp zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Idea Leasing kwoty wynikającej z żądania na wskazany w nim rachunek bankowy Idea Leasing w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania” – dodano. (PAP)

sar/ osz/

Źródło: PAP Biznes
 

Seco: Warwick odwołuje cel 1 mld zł przychodów w ’19

PAP Biznes

Seco/Warwick zrezygnowała z realizacji zapowiedzianego w 2014 roku celu finansowego, który zakładał wypracowanie 1 mld zł przychodów w 2019 r. – podała spółka w komunikacie dot. modyfikacji strategii.

„Konieczność modyfikacji poprzedniej strategii wynika z zaistnienia czynników wewnętrznych i zewnętrznych, których charakter i skala były odmienne od zakładanych. Rozbieżność między stanem faktycznym a przyjętymi założeniami wynikała przede wszystkim z niezrealizowania się części przesłanek makroekonomicznych, tj. zanotowania rzeczywistych dynamik wzrostu PKB na niektórych rynkach zbytu grupy niższych niż zakładano, co z kolei skutkowało ponadprzeciętnym wzrostem konkurencji na pozostałych kluczowych rynkach” – podano w komunikacie.

„Kolejnym powodem trudności w realizacji pierwotnej strategii był fakt, że skala wyzwań organizacyjnych w zagranicznych spółkach zależnych grupy, a zatem potrzeba zmian i związanych z nimi nakładów finansowych, czasowych itp., była wyższa niż wstępnie zakładano” – dodano.

Spółka podała, że przedłużono okres ważności strategii na lata 2017-2021 oraz dokonano w niej modyfikacji dotyczących głównie obszaru struktury i organizacji grupy. Podtrzymano również założenie o wypłacie minimum 50 proc. zysku w formie dywidendy.

Modyfikacja strategii rozwoju na lata 2017-2021 zakłada m. in. połączenie spółek SW SA i SW EUROPE (w obszarze produkcyjnym, dystrybucyjnym, organizacyjnym, zarządczym i prawnym), dostosowanie struktur i bazy kosztowej spółek zależnych do obecnych możliwości sprzedażowych, wprowadzenie nowej systematyki zarządzania regionalnego w ramach grupy z ustaleniem podziału nadzoru biznesowego na 3 obszary (Europa, Azja i Pacyfik oraz Ameryki).

„Połączenie spółek SW S.A. oraz SW EUROPE, w ocenie zarządu emitenta, doprowadzi do usprawnienia funkcji zarządczych oraz optymalizacji majątkowej, a także pozwoli na uzyskanie wymiernych oszczędności kosztowych w obszarze kosztów ogólnych” – podano w komunikacie.

Spółka zamierza doprowadzić do „jak najszybszego osiągnięcia progu rentowności we wszystkich spółkach zależnych”.

„Zakłada się, że wszystkie spółki zależne zmodyfikują w tym celu strukturę produktową i organizacyjną. Dokonane zostaną ponadto zmiany w obszarze zasad dalszego transferu technologii do spółek zależnych” – napisano.

„Skuteczne wdrożenie zmodyfikowanej strategii biznesowej na lata 2017-2021 umożliwi bardziej efektywne realizowanie celów gospodarczych Grupy poprzez uzyskanie oszczędności kosztowych oraz stworzenie fundamentów do dalszego rozwoju ekonomicznego” – dodano. (PAP)

sar/ osz/

Źródło: PAP Biznes
 

S&P podtrzymała rating kredytowy PZU na poziomie A minus

PAP Biznes

Agencja Standard&Poor’s podtrzymała rating kredytowy PZU na poziomie A- z perspektywą negatywną – podała grupa PZU w komunikacie.

„Po prawie rocznym okresie weryfikacji amerykańska agencja w komunikacie z 31 października 2016 roku postanowiła podtrzymać dla PZU rating A-. Jest to ocena o jeden stopień powyżej ratingu Polski, zgodnie z zasadami S&P najwyższa możliwa ocena dla polskiej spółki” – napisano w komunikacie.

„Analogicznie do oceny ratingowej długu dla Polski, perspektywa długoterminowa jest negatywna. Jednocześnie agencja usunęła rating PZU z listy „pod obserwacją”, na której znajdował się od grudnia 2015 roku” – dodano.

Jak podano, w opinii analityków agencji, działania podjęte w ostatnich miesiącach potwierdzają, że „zarząd jest dobrze przygotowany do realizacji ogłoszonej strategii”.

„Podtrzymanie oceny ratingowej przez agencję S&P na poziomie „A-” potwierdza bardzo silną pozycję PZU. Co ważne, agencja dobrze oceniła zmiany w zarządzie PZU, jak i podjęte w ostatnim czasie decyzje, tj. przyjętą strategię i politykę dywidendową. Dla utrzymania oceny istotna była pozytywna weryfikacja w ramach tzw. testu wrażliwości (stress test)” – powiedział, cytowany w komunikacie, Michał Krupiński, prezes PZU. (PAP)

sar/ osz/

Źródło: PAP Biznes
 
Mocny mWIG, słabszy WIG20 i spadki w Europie

Mocny mWIG, słabszy WIG20 i spadki w Europie

Krzysztof Kolany

Choć w Polsce wielu urządziło sobie długi weekend, handel na warszawskiej giełdzie odbywał się ze zwyczajną intensywnością. Dał się odczuć popyt na akcje spółek średnich, podczas gdy WIG20 poddał się spadkowej tendencji widocznej w zachodniej części Europy.

Widząc weekendową aktywność na ulicach polskich miast, inwestorzy z lekkim niedowierzaniem spoglądali na licznik obrotów GPW. W poniedziałek właściciela zmieniły akcje za przeszło 800 milionów złotych, co jest wynikiem zupełnie przyzwoitym. Przynajmniej jak na standardy ostatnich chudych lat na warszawskim parkiecie.

(Bankier.pl)

WIG20 próbował rosnąć i o poranku znalazł się na najwyższym poziomie od sierpnia (1831,49 pkt.). Kupujący szybko jednak opróżnili portfele z gotówki i reszta dnia stała pod znakiem powolnego osuwania się indeksu blue chipów. Ostatecznie WIG20 stracił tylko 0,17%, schodząc do 1.814,66 pkt.

Był to wynik umiarkowanie dobry, zważywszy na wydarzenia w Europie, gdzie strata paryskiego CAC przekraczała 0,7%, a w Mediolanie FTSE MIB zniżkował o 1%. Lepiej niż WIG20 spisały się indeksy na wschód od Warszawy: ukraiński UX, bułgarski Sofix, grecki ATHEX, czy turecki BIST100.

Siła polskiego parkietu ponownie drzemała w spółkach średnich. mWIG40 urósł o 1,06% i zbliżył się do niemal 9-letniego maksimum. Motorem napędowym mWIG-u były drożejące o prawie 5% akcje Kruka oraz zyskujące po 2-3 % walory Kęt, Intercars i Grupy Azoty.

Większego wrażenia na inwestorach nie zrobiły dane makroekonomiczne. Ani zgodny z oczekiwaniami odczyt PKB strefy euro, ani nieco wyższa od oczekiwanej inflacja CPI w Polsce, ani też solidny wzrost wydatków Amerykanów (+0,5% mdm).

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie
Indeks
Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
Euro Stoxx 50 Strefa euro 3055,25 -0,78 -1,25 1,77 -10,62 -6,50
DAX Niemcy 10665,01 -0,29 -0,89 1,47 -1,71 -0,73
FTSE 100 W.Brytania 6954,22 -0,60 -0,46 0,80 9,32 11,40
CAC 40 Francja 4509,26 -0,86 -0,95 1,37 -7,93 -2,76
IBEX 35 Hiszpania 9143,30 -0,63 -0,79 4,14 -11,75 -4,20
FTSE MIB Włochy 17125,05 -1,15 -1,04 4,41 -23,69 -20,05
ASE Grecja 591,13 0,42 -0,48 4,97 -18,73 -6,37
BUX Węgry 29802,79 0,38 0,78 7,73 38,25 24,59
PX Czechy 921,78 -0,40 -0,70 6,40 -6,07 -3,61
MICEX Rosja 1989,64 0,40 1,37 0,59 16,25 12,96
RTS INDEX (w USD) Rosja 988,74 -0,35 -0,51 -0,22 16,94 30,61
BIST 100 Turcja 78536,17 0,26 -1,75 2,68 -1,10 9,49
WIG 20 Polska 1814,66 -0,17 1,79 6,15 -11,91 -2,39
WIG Polska 49158,80 0,18 1,34 4,40 -2,21 5,79
mWIG 40 Polska 4116,21 1,06 0,39 2,14 11,82 15,40
Źródło: PAP

Krzysztof Kolany

Źródło:

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.