Wydano rozporządzenie dot. pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Wydano rozporządzenie dot. pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

PAP

Pełnomocnikiem Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów opublikowane w Dzienniku Ustaw.

(fot. Adam Chełstowski / FORUM)

O inicjatywie powołania pełnomocnika premier Beata Szydło informowała już w czwartek w TVP Info: „Centralny Port Lotniczy będzie realizowany. Jadę do Chin w maju i tam będą również rozmowy gospodarcze. Będziemy podpisywać umowy. Jest powołany pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Lotniska”.

Jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów, „do zadań Pełnomocnika należy przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji Centralny Port Komunikacyjny”. „W tym w szczególności: 1) analiza prawnych, technicznych i ekonomicznych uwarunkowań przygotowania oraz realizacji inwestycji; 2) przygotowanie projektu założeń inwestycji i koncepcji realizacji działań koniecznych do przeprowadzenia inwestycji; 3) przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych oraz zmian w rządowych dokumentach strategicznych, koniecznych do przeprowadzenia inwestycji” – głosi rozporządzenie datowane na czwartek 27 kwietnia, którego datą ogłoszenia był piątek 28 kwietnia.

Jak dodano, przy wykonywaniu powyższych zadań pełnomocnik ma współpracować z Polskim Funduszem Rozwoju. Natomiast wydatki związane z jego działalnością mają być pokrywane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rozwoju i Finansów. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową ma zapewniać pełnomocnikowi Ministerstwo Rozwoju.

„Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach dla realizacji powierzonych zadań” – zaznaczono. Pełnomocnik ma także przedstawiać Radzie Ministrów sprawozdania ze swojej działalności nie rzadziej niż raz na pół roku.

„Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań” – czytamy. Ponadto pełnomocnik w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi. Z kolei w celu uwzględnienia potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa pełnomocnik ma współpracować z Ministrem Obrony Narodowej.

Pełnomocnik – na mocy rozporządzenia – może wnosić, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z powierzonych mu zadań, do rozpatrzenia przez rząd. Projekty tych dokumentów ma opracowywać we współpracy z właściwymi ministrami w zakresie realizowanych przez nich zadań.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Premier Szydło mówiąc o Centralnym Porcie Lotniczym podkreślała w czwartek: „To jest bardzo ważny projekt, który ma w tej chwili charakter priorytetowy”.

Z kolei dyrektor generalny Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) Yee Ean Pang powiedział w środę na spotkaniu z dziennikarzami, że AIIB mógłby współfinansować budowę Centralnego Portu Lotniczego w Polsce.

Wcześniej projekt uchwały w sprawie budowy Centralnego Portu Lotniczego uzgodniły Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz resort rozwoju.

Jednym z argumentów za budową Centralnego Portu Lotniczego jest to, że największy port lotniczy w Polsce, czyli warszawskie Lotnisko Chopina, zaczyna być bliski wyczerpania przepustowości. Warszawski port w 2016 r. obsłużył 12,8 mln pasażerów. Jak twierdzą niektórzy eksperci, przepustowość Lotniska Chopina to 20 mln pasażerów rocznie. Lotnisko szacuje, że w tym roku może obsłużyć ok. 14 mln podróżnych.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys pod koniec marca powiedział, że PFR przygotował wstępną koncepcję finansowania budowy Centralnego Portu Lotniczego. Dodał, że tego typu finansowanie „nie obciąży budżetu państwa”, a Fundusz ma wystarczające środki, by w tym uczestniczyć. Według szacunków budowa samego portu lotniczego mogłaby kosztować ok. 20 mld zł. Natomiast łączny koszt inwestycji związanej również m.in. z budową terminalu kolejowego, infrastrukturą logistyczną, może przekroczyć – jak mówił szef PFR – 30 mld zł.

Z najnowszych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że polskie porty lotnicze w ubiegłym roku obsłużyły blisko 34 mln pasażerów – to o 12 proc. więcej niż w 2015 r. Według prognoz, w roku 2030 przekroczony zostanie poziom 60 mln pasażerów. ULC podał, że z PLL LOT podróżowało w 2016 r. ponad 6,8 mln osób, co dało przewoźnikowi 22,38-proc. udział w polskim w rynku. (PAP)

son/ gma/

Źródło: PAP
 
Chiny budują największy na świecie samolot-amfibię

Chiny budują największy na świecie samolot-amfibię

PAP

Chiny przystąpiły do końcowej fazy realizowania projektu budowy największego na świecie samolotu-amfibii – AG600 – podała w niedzielę chińska agencja prasowa Xinhua. W sobotę przeprowadzono już testy naziemne.

(fot. Liang Xu / FORUM)

Samolot AG600 jest przeznaczony do gaszenia pożarów lasów i wykonywania misji związanych z „obroną obszarów oceanicznych” – informuje agencja.

Ten czterosilnikowy turbośmigłowiec może pobrać 12 ton wody w ciągu 20 sekund i będzie miał zasięg 4,5 tysiąca kilometrów.

Ma także służyć do monitoringu środowiska morskiego i rozpoznawania złóż kopalin.

Według agencji Reutera projekt budowy AG600 związany jest z ekspansją Chin w akwenie Morza Południowochińskiego, gdzie ścierają się wpływy chińskie i amerykańskie. Chińczycy budują w tym rejonie coraz to nowe lotniska i rozmieszczają personel wojskowy.

Projekt budowy wielkiego samolotu-amfibii o dużym zasięgu jest realizowany w chwili, gdy Chiny urzeczywistniają wielki program modernizacji swych sił zbrojnych.

W drugiej połowie roku powinien nastąpić pierwszy start AG600 z wody.

ik/ ro/

Źródło: PAP
 
Marine Le Pen łagodzi stanowisko ws. euro

Marine Le Pen łagodzi stanowisko ws. euro

IAR

Liderka Frontu Narodowego łagodzi ton wypowiedzi na temat wspólnej waluty euro. Do niedawna mówiła o rezygnacji ze wspólnej waluty i końcu z członkostwem w Unii Europejskiej. Druga tura wyborów, która zdecyduje o tym kto będzie nowym prezydentem Francji już za tydzień – 7 maja.

(fot. Philippe Wojazer / Reuters)

Do tej pory Marine Le Pen twierdziła, że gdy zostanie wybrana prezydentem Francji, wyprowadzi kraj z Unii i ze wspólnej waluty euro, którą obwinia o rosnące bezrobocie, trudną sytuację gospodarki i o niepokoje związane z malejącą siłą nabywczą pieniądza.

Liderka Frontu Narodowego nie ukrywa, że dla niej euro jest martwe. Jej zdaniem od lat słyszy się, że nie jest to waluta wiarygodna, budząca zaufanie. Według Marine Le Pen trzeba rozmawiać z innymi państwami w sprawie wyjścia z eksperymentu, który według niej zakończył się porażką.

Teraz kandydatka na prezydenta nieco złagodziła swoje stanowisko, mówiąc, że euro należy zostawić jako walutę wielkich firm robiących interesy na arenie międzynarodowej, a w życiu codziennym przywrócić franka francuskiego. Jej zdaniem to ożywi gospodarkę i rynek zatrudnienia. Według ekonomistów to będzie katastrofa finansowa kosztująca trzy miliardy euro rocznie.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Marek Brzeziński/Paryż/to/

Źródło: IAR
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.