Totalizator Sportowy chce mieć eKasyno. Będzie poker, ruletka i jednoręcy bandyci

Totalizator Sportowy chce mieć eKasyno. Będzie poker, ruletka i jednoręcy bandyci

Państwowy monopolista rozpisał przetarg na eKasyno. Chce znaleźć firmę, która uruchomi witrynę pozwalającą na grę w pokera, jednorękich bandytów czy ruletkę. Nie zagramy tam na razie w Lotto. Na pewno jednak jest szansa na zapełnienie luki po zablokowanych w Polsce. I spore zyski państwowej spółki.
 
Puls Dnia: GUS straszy demografią, KNF ostrzega drobnych inwestorów

Puls Dnia: GUS straszy demografią, KNF ostrzega drobnych inwestorów

Paweł Sołtys

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych informacji dnia w „Pulsie Dnia”

W dzisiejszym programie m.in.: polski wzrost gospodarczy mocny, ale ze słabą strukturą, brexitowy exodus pracowników czy próby KNF do zniechęcania do obligacji podporządkowanych. Dzisiejszym gościem będzie Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, mówi o tym, czy na rynku nieruchomości jest bańka i jak banki upominają się o… rolników.

Źródło:

 

Białas: dolar wrażliwy na dane z rynku pracy

Znaczcy ruch wzrostowy USD z ostatnich dni teraz czyni dolara bardziej wraliwym na rozczarowujcy wydwik pitkowego raportu z rynku pracy USA. ADP wskaza na silny wzrost zatrudnienia, jednak gwna uwaga bdzie na dynamice wynagrodze. Saby wynik jeszcze nie przekrela szans na grudniow podwyk Fed, ale z pewnoci zaway na rynkowych oczekiwaniach.

Gwnym problemem, jaki inwestorzy widz w ocenie polityki monetarnej Fed (a za tym perspektyw USD), jest sabnca inflacja CPI, ktra nie znajduje wsparcia w presji pacowej. Pokryzysowy szczyt dynamiki wynagrodze na 2,9 proc. r/r wypad w grudniu 2016 r. i od tego czasu wzrost pacy nominalnej hamuje.

Cho mediana prognoz dla sierpnia wskazuje na przyspieszenie do 2,6 proc. r/r z 2,5 proc. w lipcu, to jest to zwizane z korzystnymi efektami bazy statystycznej, natomiast miesiczny przyrost o 0,2 proc. to za mao, by istotnie podbi inflacj.

Oczekiwalibymy, e dane zgodne z konsensusem oka si niewystarczajce, by powstrzyma rynek przed zamkniciem dugich pozycji w USD budowanych w ostatnich kilkunastu godzinach (perspektywa dugiego weekendu take bdzie ciy). Co wicej, 9 z 25 prognoz zgoszonych do Bloomberga zakada niszy odczyt na 2,5 proc., co podnosi ryzyko sabszego odczytu.

Rozczarowanie przeoyoby si na obnienie wyceny prawdopodobiestwa podwyki stp procentowych Fed w grudniu (obecnie 33 proc.). Mimo to dla samego Fed nie s to decydujce dane, gdy rynek pracy dawno przesta by problemem. Waniejszy bdzie kolejny odczyt inflacji CPI publikowany 14 wrzenia. Jeli wskae na sezonowe przyspieszanie CPI, pomoe uchowa optymistyczny ton najbliszego komunikatu FOMC.

Silne odczyty wskanikw aktywnoci gospodarczej i rewizja w gr dynamiki PKB spowodoway, e dane o zmianie zatrudnienia utraciy swoj wyjtkowo. Przyzwoity przyrost miejsc pracy utrzymuje si od wielu miesicy, wic kolejny wynik powyej 200 tys. (po 231 tys. w czerwcu i 209 tys. w lipcu) nie bdzie dla nikogo niespodziank.

Konsensus dla zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (non-farm payrolls, NFP) wynosi 180 tys., cho po solidnym raporcie ADP ze rody (wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym o 237 tys.) rynkowe oczekiwania prawdopodobnie ustawione s wyej gdzie przy 200-210 tys.

Zagroeniem dla dzisiejszych danych s sezonowe zaburzenia wystpujce w sierpniu, ktre obniaj wstpny szacunek (pniejsze rewizje podcigaj wartoci). Spadek do 150 tys. i niej take nie powinien zosta odebrany jako co niepokojcego, gdy przy cyklicznych minimach bezrobocia mona oczekiwa przyhamowania tempa zatrudnienia. Mimo to, jeli niszy odczyt zatrudnienia bdzie towarzyszy sabszej dynamice pac, bdzie to podsyca gbsz przecen USD. Hamowanie dynamiki zatrudnienia bdzie sugerowa schyek cyklu koniunkturalnego gospodarki i podniesie obawy o spowolnienie wzrostu PKB. Taki zestaw uderzy USD, ale te waluty ryzykowne, a mocniej bdzie premiowa JPY. EUR moe by odporne na wiksze wahania w oczekiwaniu na przyszotygodniowe posiedzenie ECB.

Stopa bezrobocia bdzie znaczy najmniej. Spodziewany przyrost zatrudnienia oraz cotygodniowe niskie odczyty liczby wnioskw o zasiek dla bezrobotnych s pozytywnymi sygnaami, ale utrzymanie poziomu 4,3 proc. jest najbardziej prawdopodobne, gdy lipcowa figura wzia si z zaokrglenia wartoci 4,349 proc.

Przegld wydarze nastpnego tygodnia

Opniony start tygodnia (przez wito w USA) oznacza tylko, e kluczowe wydarzenia bd skumulowane w krtszym okresie czasu. W centrum uwagi bdzie decyzja ECB w czwartek, ale posiedzenia maj te banki centralne z Australii, Polski, Kanady i Szwecji. W USA mamy lejszy tydzie z danymi o zamwieniach i indeksem ISM dla usug. Pod koniec tygodnia decyzj w sprawie ratingu Polski podejmie agencja Moody’s.

Przyszy tydzie: ECB, ISM dla usug z USA, PMI z Wlk. Bryt., Riksbank, RPP, RBA, PKB z Australii, BoC

Wydarzeniem tygodnia jest posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (czw), gdzie nie spodziewamy si prezentacji planu ograniczania programu QE. Moliwe s jednak wskazwki, e takie informacje bd podane nastpnym razem w padzierniku. Rynek z uwag bdzie przyglda si nowym prognozom PKB i inflacji – szczeglnie te pierwsze naraone s na rewizje w d pod wpywem silnych wzrostw kursu walutowego.

Jeli Draghi na konferencji skupi si na podkreleniu ostronego podejcia ECB, wykluczeniu podwyek stp procentowych a do 2019 r. lub werbalnie bdzie stara si osabi EUR, rynek FX zareaguje. Nieuchronny start redukcji QE jest podstaw umocnienia EUR w dugim terminie, ale w najbliszych dniach moemy by wiadkami gbszej korekty.

W USA kalendarz na pierwszy rzut oka wydaje si bogaty, cho pierwszoplanow pozycj jest tylko ISM dla usug (r). Silne wzrosty regionalnych indeksw koniunktury i solidny odczyt sprzeday detalicznej w lipcu wskazuj na dobr postaw popytu, co powinno przekada si na wysoki odczyt ISM.

Komponent dotyczcy zatrudnienia staje si nieistotny przy publikacji po NFP. Zamwienia na dobra trwae (wt) s rewizj wstpnych odczytw, std trac na znaczeniu. Beowa Ksiga Fed (r) bya sporzdzana przed uderzeniem huraganu Harvey i dopiero jej kolejne wydanie oceni wpyw kataklizmu. Z Fed najciekawsze komentarze bd nalee do Brainard (wt) i Dudleya (pt), ale usyszymy te Kashkariego (wt), Kaplana (r), Mester (czw), George i Harkera (pt). Wicej gosw powtpiewajcych w szanse na grudniow podwyk bd negatywnie odbija si na USD. Dodatkowym impulsem moe by te szum wok politycznej batalii o limit zaduenia.

Z Wielkiej Brytanii poznamy PMI dla sektora budowlanego (pon) i usugowego (wt) za sierpie oraz lipcowe odczyty produkcji przemysowej i bilansu handlowego (pt). Opublikowany PMI dla przemysu ju pokaza, e Wielka Brytania korzysta z dobrej koniunktury na Starym Kontynencie, wic sabsze odczyty bd wikszym zaskoczeniem. Badania ankietowe z przemysu za lipiec byy mocne, co przemawia za wzrostem produkcji. Komentarze wok negocjacji Brexitu pozostaj niejednoznaczne, cho wiksza wraliwo powinna by na sygnay zbliania si do porozumienia. Nagromadzenie dugich pozycji w EUR/GBP stanowi ciar przed posiedzeniem ECB, co moe by podstaw do lepszej postawy GBP w krtkim terminie.

W mniejszych gospodarkach europejskich najciekawiej zapowiada si kalendarz e Szwecji, gdzie uwag przyciga decyzja Riksbanku (czw). Uwaamy, e bank utrzyma stopy procentowe bez zmian, cho solidna postawa gospodarki i przyspieszanie inflacji (CPIF najwyej do 2010 r.) wywieraj presj na bank, by zaostrzy nastawienie. Ale Riksbank nie chce podsyca aprecjacji SEK, wic e zmian forward guidance czeka na ruch ze strony ECB. Ogoszenie koca QE od 2018 r. bdzie jastrzbi niespodziank, ktra wzmocni koron.

W Polsce mamy dwie decyzj: RPP o stopach procentowych (r) i Moody’s o ratingu (pt). W pierwszym przypadku nikt nie oczekujemy zmiany neutralnego nastawienia Rady, ktra jest zadowolona z wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym braku oznak przyspieszenia inflacji. Agencja Moody’s powinna utrzyma rating Polski na poziomie A2 (perspektywa stabilna), cho w komunikacie powinna pojawi si negatywna opinia o ostatnich zmianach w sdownictwie. Oba wydarzenia powinny mie marginalny wpyw na zotego. Wzrost apetytu na ryzyko pomaga zotemu zyskiwa na pocztku wrzenia, cho wtpimy, aby efekt ten mia utrzyma si w duszym horyzoncie.

Kalendarz z Japonii zawiera tylko finalny odczyt PKB za II kw., ktry a tym etapie nie stanowi powodu do podbicia zmiennoci. Spadek awersji do ryzyka i osabienie obaw o konflikt z Korea Pnocn zniechcaj do utrzymywania kapitau w JPY. Ostatnio rentownoci 10-letnich obligacji skarbowych Japonii spady poniej zera pierwszy raz od listopada, wspierajc wzrost spreadu z papierami USA, co powinno wypycha USD/JPY w kierunku 112.

Zapowiada si wany tydzie dla AUD z decyzj RBA (wt) i kluczowymi danymi o PKB (r), sprzeday detalicznej i bilansie handlowym (oba w czw). Czstkowe dane z ostatnich tygodni sugeruj solidne przyspieszenie wzrostu PKB (prog. 0,8 proc. k/k, poprz. 0,3 proc. k/k), co take powinno wspiera podtrzymanie optymistycznego nastawienia RBA, cho bez sugestii rychej podwyki stp procentowych. Sdzimy, e zaplanowane wydarzenia stanowi pozytywne ryzyko dla AUD, cho we wzrostach szukalibymy okazji do sprzeday AUD/USD, podczas gdy aussie moe pozosta silniejszy w relacji do pozostaych walut surowcowych. W kalendarzu z Nowej Zelandii nie ma istotnych informacji. Podkrelane niezadowolenie RBNZ z siy waluty i niepewno przed wyborami parlamentarnymi bd ciy na kondycji NZD.

W Kanadzie wydarzeniem tygodnia bdzie decyzja Banku Kanady w sprawie stp procentowych (r). Imponujce przyspieszenie wzrostu PKB w II kwartale do zannualizowanych 4,5 proc. zbudowao jastrzbie oczekiwania. Prawdopodobiestwo podwyki skoczyo do 40 proc., cho wrzeniowe posiedzenie jest pozbawione konferencji prasowej prezesa Poloza, gdzie mgby on uzasadni decyzj. Sdzimy, e padziernik bdzie lepszym momentem na drug podwyk w tym roku. W pitek otrzymamy te raport z rynku pracy, ale bdzie on w tle decyzji BoC. Naszym zdaniem CAD jest relatywnie drogi i przy niepewnoci o przyszo Nafta oraz zawirowania na rynku ropy naftowej, widzimy zagroenie odreagowania ostatniej siy.

Polub money.pl na Facebook:

Powyszy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i pogldw autora i nie powinien by traktowany jako rekomendacja kupna bd sprzeday papierw wartociowych.

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.