EXAMOBILE S.A.: Zbycie znacznego pakietu akcji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załącznikĂłw:

MB_zawiadomienie_o_zmniejszeniu_ponizej_25_proc_EXAMOBILE__KNF__Art_69_U_o_ofercie_28_11_2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-02
Skrócona nazwa emitenta
EXAMOBILE S.A.
Temat
Zbycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Zarząd Examobile S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 1.12.2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69. ust. 1 pkt 1 Ustawy od Macieja Błasiaka (dalej: Akcjonariusz) o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Examobile S.A. Pełna treść otrzymanego od Akcjonariusza zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
MB zawiadomienie o zmniejszeniu ponizej 25 proc EXAMOBILE _KNF _Art_69_U_o_ofercie_28_11_2017.pdfMB zawiadomienie o zmniejszeniu ponizej 25 proc EXAMOBILE _KNF _Art_69_U_o_ofercie_28_11_2017.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

EXAMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EXAMOBILE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-300 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kustronia 40
(ulica) (numer)
+48 797 12 13 13
(telefon) (fax)
examobile@examobile.com examobile.com
(e-mail) (www)
547-21-36-689
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-02 Maciej Błasiak Prezes Zarządu Maciej Błasiak
 

MPAY S.A.: Zmiana istotnej umowy Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-01
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
Zmiana istotnej umowy Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 01 grudnia 2017 roku zawarł z Mastercard Europe S.A. z siedzibą w Waterloo (Belgia) aneks do umowy, której przedmiotem jest sfinansowanie przez Mastercard Europe S.A. usług świadczonych przez Emitenta w zakresie zaprojektowania innowacyjnego wdrożenia ChampionWallet w aplikacji mPay Płatności Mobilne wraz z organizacją akcji promocyjnej usługi Masterpass (zob. raport bieżący nr 3/2017). Na podstawie aneksu Strony uzgodniły, że akcja promocyjna będzie kontynuowana przy równoczesnym zwiększeniu wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie projektu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MPAY S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-186 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21A
(ulica) (numer)
+48 22 515 61 07 +48 22 515 62 00
(telefon) (fax)
kontakt@mpay.com.pl www.mpay.pl
(e-mail) (www)
5213258216 015506707
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-01 Maciej Orzechowski Prezes Zarządu
 

INFOSYSTEMS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INFOSYSTEMS SA wraz z projektami uchwał

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załącznikĂłw:

171201_-_Infosystems-ogloszenie-o-zwolaniu-WZA-komplet.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-01
Skrócona nazwa emitenta
INFOSYSTEMS S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INFOSYSTEMS SA wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd INFOSYSTEMS SA informuje o zwołaniu na dzień 28 grudnia 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Okrzei 1 A w Warszawie o godzinie 17:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku

Załączniki
Plik Opis
171201 – Infosystems-ogloszenie-o-zwolaniu-WZA-komplet.pdf171201 – Infosystems-ogloszenie-o-zwolaniu-WZA-komplet.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

INFOSYSTEMS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
INFOSYSTEMS S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-715 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Okrzei 1a
(ulica) (numer)
022 3338350 022 3338375
(telefon) (fax)
info@infosystems.pl www.infosystems.pl
(e-mail) (www)
1251045420 016192441
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-01 Mariusz Sosnowski Prezes Zarządu
 

LZMO S.A.: korekta raportu nr 27/2017

Zarządca wskazuje, że w dniu 30 października 2017 r. w systemie ESPI opublikowano raport bieżący numer 27/2017, w którym Zarząd spółki LZMO S.A. wskazał, że „w dniu 30 października 2017 otrzymał zawiadomienie od spółki WisentLab S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 października 2017 r. wraz z korektą ww. zawiadomienia z dnia 30 października 2017 r. złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwana dalej „Ustawą o ofercie publicznej”, informujące, iż w wyniku zawarcia w dniu 24 października 2017 r. transakcji zakupu łącznie 6.205.329 Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych nastąpiło przekroczenie progu 50% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Jednocześnie zarząd wskazał, że „po ww. zmianie WisentLab S.A. posiada 6.205.329 akcji Spółki, które uprawniają do 6.205.329 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 56,77% w kapitale zakładowym oraz 56,77% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Raport ten błędnie wskazywał podstawę prawną, określając ją jako: „art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – wniosek o zwolnienie z publikacji informacji zawartych w raportach kwartalnych i półrocznych”.

Prawidłową podstawą prawną publikacji raportu jest „art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji”.

Wobec powyższego obowiązkiem zarządcy jest publikacja korekty wskazanego raportu bieżącego nr 27/2017. Pozostała treść raportu nr 27/2017 pozostaje bez zmian.

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.