ALEJASAMOCHODOWA.PL: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane i odbyte w dniu 05 stycznia 2018 roku, zawierające treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2), 7), 7a) 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki
20180107_164612_0000109545_0000098726.pdf
Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załącznikĂłw:

zawiadomienie_windalor.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018 01
Data sporządzenia: 2018-01-07
Skrócona nazwa emitenta
ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. informuje, że w dniu 06.02.2017 otrzymał od Windalor Services Limited powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 70 ust 1. Ustawy o ofercie („Powiadomienie”).

W załączeniu przekazujemy treść Powiadomienia

Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie_windalor.pdfzawiadomienie_windalor.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

ALEJASAMOCHODOWA.PL SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jutrzenki 82
(ulica) (numer)
+48 22 487 52 65 +48 22 435 79 63
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5222993300
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.