Śnieżka rozważa inwestycję w Fabrykę Farb i Lakierów w Radomiu

PAP Biznes

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka rozważa objęcie akcji nowej emisji w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów w przypadku otrzymania takiej oferty – poinformowała Śnieżka w komunikacie.

10 lutego nadzwyczajne walne zgomadzenie spółki Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 2.500.000 akcji imiennych serii E, będących akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, iż każda akcja nowej emisji daje prawo do dwóch głosów na walnym Zgromadzeniu Spółki.

Cena emisyjna akcji serii E wynosi 1,00 zł.

Oferta objęcia akcji może zostać skierowana do adresatów wskazanych w uchwale rady nadzorczej tej spółki w trybie subskrypcji prywatnej. (PAP Biznes)

pr/

Źródło: PAP Biznes
 

INFOSCAN: Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd Spółki Infoscan S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki
20180212_174757_0000110411_0000099138.pdf
Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.