ZUS potrącił 750 mln zł ze styczniowych wpłat

ZUS potrącił 750 mln zł ze styczniowych wpłat

PAP

Zakład rozpoczyna właśnie wysyłkę listów do przeszło pół miliona firm z zachętą do spłaty długów – informuje czwartkowa „Rzeczpospolita”.

(fot. Jerzy Dudek / FORUM)

„Rzeczpospolitej” udało się ustalić rzeczywiste skutki zmiany zasad opłacania składek do ZUS. Jak przypomina gazeta, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie wpłaty przedsiębiorcy wysyłają na oddzielne konta, indywidualnie określone przez ZUS dla każdej firmy. Przelewy z zadłużonych firm idą jednak w pierwszej kolejności na pokrycie najstarszych zaległości.

Z informacji ZUS, na jakie powołuje się gazeta, wynika, że obecnie ponad pół miliona firm ma łącznie długi w wysokości 14,5 mld zł. 350 tys. zadłużonych podmiotów to prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, których długi w ZUS przekraczają 3 tys. zł.

„Rozpoczynamy wysyłkę informacji do przeszło 581 tys. przedsiębiorców, zwiększających szczegółowe rozliczenie pierwszych wpłat składek, jakich dokonali na zmieniających się zasadach – mówi gazecie Wojciech Andrusiewicz z Centrali ZUS w Warszawie. „Zależy nam na tym, aby do wszystkich zadłużonych w ZUS przedsiębiorców dotarła informacja o zmianach w zasadach opłacania składek i rozliczania ich w pierwszej kolejności na poczet najstarszych zaległości” – dodaje.

„Rz” podaje, że kwota potrąceń objęła 4 proc. styczniowych składek, których przedsiębiorcy wpłacili do ZUS 18,8 mld zł. Jak wylicza gazeta, wychodzi na to, że aż 750 mln zł zostało przekierowane z bieżących rozliczeń na pokrycie zaległości. (PAP)

dka/ pko/

Źródło: PAP
 

Aserkoff: Inwestorzy wrócą do akcji

PAP Biznes

Ostatnie spadki na światowych giełdach są jedynie korektą, a inwestorzy wrócą do rynków akcji zachęceni dobrymi perspektywami wyników spółek – ocenił David Aserkoff, strateg rynków akcji CEEMEA w JP Morgan. Dodał, że większość podaży w trakcie niedawnych zniżek pochodziła od funduszy pasywnych.

„Naszym zdaniem jest to mała korekta i okazja do zakupów, jako że globalny wzrost gospodarczy zarówno rynków wschodzących, jak i rozwiniętych, pozostaje silny. Inwestorzy w końcu uświadomią sobie, że perspektywa wyników spółek jest bardzo dobra i, kiedy korekta się skończy, wrócą do akcji” – powiedział Aserkoff PAP Biznes.

„Konsensus wzrostu wyników dla światowych akcji wynosi: 15 proc. i 14 proc. odpowiednio: w 2017 r. i 2018 r., tymczasem na rynkach wschodzących jest to 24 proc. i 13 proc. Dla Polski prognozowane wzrosty wynoszą: 24 proc. i 2 proc. Większość spowolnienia w Polsce w 2018 r. wynika z niższych marż rafineryjnych w spółkach paliwowych” – dodał.

Giełdy w USA odnotowały w ubiegłym tygodniu wyraźne zniżki. Dow Jones Industrial spadł o 5,21 proc., a licząc od początku roku stracił 2,14 proc. S&P 500 zniżkował o 5,16 proc. (-2,02 proc. YTD), a Nasdaq Comp. zszedł w dół o 5,06 proc. (-0,42 proc. YTD).

Mocna przecena nie ominęła innych giełd na świecie. Euro Stoxx 600 stracił 5,01 proc. (5,29 proc. YTD), DAX zniżkował 5,3 proc. (6,27 proc. YTD), Hang Seng 9,49 proc. (-1,38 proc. YTD), a Nikkei 225 8,13 proc. (6,07 proc. YTD).

Handel przebiegał przez cały tydzień w otoczeniu podwyższonej zmienności – obrazujący ją wskaźnik VIX zamknął się w piątek w okolicach 30 pkt., wobec wzrostu w okolice kilkuletnich szczytów przy 50 pkt. z początku tygodnia. Przez kilkanaście ostatnich miesięcy na giełdach panowała niska zmienność, a VIX poruszał się przeważnie w dolnych granicach dwucyfrowej wartości wskaźnika.

Ostatnie spadki zakończyły najdłuższy w historii amerykańskiej giełdy okres 404 sesji pod rząd bez spadków o 5 proc. od ostatniego szczytu. Ostatnia korekta w USA miała miejsce w lutym 2016 r., gdy rynek obawiał się spowolnienia wzrostu w Chinach.

Spadki dotknęły także GPW. Na przestrzeni ubiegłego tygodnia WIG stracił 3,8 proc., mWIG 40 poszedł w dół o 3,7 proc., zaś w przypadku sWIG 80 zniżka tygodniowa wyniosła 2,9 proc.

Aserkoff poinformował, że większość podaży w trakcie gwałtownych spadków pochodziła ze strony ETF-ów i produktów indeksowych.

„Większość typowych inwestorów – funduszy emerytalnych, inwestycyjnych itp. – właściwie prawnie wcale nie sprzedawała” – powiedział.

Z przedstawionych przez stratega danych wynika, że w ostatnim tygodniu rynek zanotował odpływy z funduszy ETF na wszystkich rynkach wschodzących w wysokości 375 mln dolarów. To nastąpiło po napływach ok. 7,2 mld dolarów w tym roku przed 6 lutego.

„Innym wartym odnotowania aspektem tej korekty jest to, że zazwyczaj, kiedy widzimy spadki na giełdach w USA i innych krajów rozwiniętych oraz wzrost zmienności na rynkach akcyjnych, to równocześnie obserwujemy dużą wyprzedaż na akcjach, obligacjach i walutach rynków wschodzących. Teraz jednak nie widzieliśmy takiego globalnego odwrotu od ryzyka” – powiedział.

„Rynki wschodzące rosną szybciej niż rozwinięte i ta różnica się powiększa. Zazwyczaj jest tak, że kiedy widzimy szybszy wzrost gospodarczy na rynkach wschodzących, to aktywa tych rynków – akcje, obligacje, waluty – radzą sobie lepiej niż te z rynków rozwiniętych. I to tak naprawdę obserwujemy w ostatnich dniach” – dodał.

Aserkoff podkreślił, że odpływy z rynków akcji nie są w stanie wywołać znaczącego osłabienia waluty.

„Na wschodzących rynkach walutowych dzienne obroty są kilkukrotnie wyższe niż na lokalnych rynkach akcyjnych. Potrzeba czegoś więcej niż jednorazowych spadków cen akcji, by realnie pchnąć forex w dół. Przepływy na akcjach samodzielnie nie są wystarczająco silne, by ruszyć większością walut rynków wschodzących” – powiedział.

W minionym tygodniu złoty osłabił się w relacji do najważniejszych walut. Najmocniej wzrósł kurs USD/PLN (+1,4 proc.). EUR/PLN poszedł w górę o 0,6 proc., w przypadku CHF/PLN i GBP/PLN osłabienie złotego oscylowało w okolicy 0,7 proc.

Maciej Jaszczuk

mj/ osz/

Źródło: PAP Biznes
 

DECORA: Zbycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu emitenta

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 14 lutego 2018 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust.1 MAR- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzyć na rynku, powziął informację o zbyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Prezesa Zarządu emitenta- Pana Waldemara Osucha.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba, w dniu 13 lutego 2018 r. dokonała zbycia 12.000 (dwunastu tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedziba w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 9,22 zł za jedną akcję.

W/w transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

2C PARTNERS S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załącznikĂłw:

zawiadomienie_z_art.69ust.2_15_02_2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-15
Skrócona nazwa emitenta
2C PARTNERS S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15. 02.2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia 15. 02.2018 roku w trybie art. 69 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od pana Łukasza Tylca.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie z art.69ust.2_15_02_2018.pdfzawiadomienie z art.69ust.2_15_02_2018.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-15 Łukasz Tylec Prezes Zarządu Łukasz Tylec
 

ALUMETAL S.A.: Informacje o transakcji na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załącznikĂłw:

Zalacznik.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-15
Skrócona nazwa emitenta
ALUMETAL S.A.
Temat
Informacje o transakcji na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 15 lutego 2018 r. otrzymał powiadomienie o transakcji dokonanej na akcjach Spółki, przez pana Krzysztofa Błasiaka – Wiceprezesa Zarządu, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
Załącznik.pdfZałącznik.pdf Powiadomienie o transakcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMETAL S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650 Kęty
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościuszki 111
(ulica) (numer)
+48 (33) 47 07 100 +48 (33) 47 07 101
(telefon) (fax)
alumetal@alumetal.pl www.alumetal.pl
(e-mail) (www)
549-20-40-001 357081298
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-15 Krzysztof Błasiak Wiceprezes Zarządu
2018-02-15 Agnieszka Drzyżdżyk Członek Zarządu
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.