ALEJASAMOCHODOWA.PL: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane i odbyte w dniu 05 stycznia 2018 roku, zawierające treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2), 7), 7a) 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki
20180107_164612_0000109545_0000098726.pdf

Dodaj komentarz

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.
%d bloggers like this: