BDF: Przesunięcie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BDF S.A.

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd Spółki BDF S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o przesunięciu terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 11 stycznia 2018r. na dzień 5 lutego 2018r.

Przyczyną zmiany terminu, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr EBI 18/2017, była okoliczność wadliwego zwołania walnego zgromadzenia Spółki.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 5 lutego 2018 roku, godz. 15:00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 2 bud.B, III piętro.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu.

Podstawa Prawna: §4 ust.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect

Załączniki
20180109_221935_0000109598_0000098745.pdf
20180109_221935_0000109598_0000098746.pdf
20180109_221935_0000109598_0000098748.pdf
20180109_221935_0000109598_0000098749.pdf

Dodaj komentarz

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.
%d bloggers like this: