BORYSZEW: Zawiadomienie o zmianie udziałów

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382), od Pana Romana Krzysztofa Karkosika iż w dniu 29 grudnia 2017 roku – na podstawie umowy aportowej zawartej dnia 28 grudnia 2017 roku – na rachunek maklerski spółki Mineralis Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu została przeniesiona własność 15.000.000 szt. akcji Boryszew S.A. stanowiących 6,25% kapitału zakładowego i uprawniających do 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowi 6,25% głosów.

Przeniesienie własności 15.000.000 szt. akcji spowodowało zmianę bezpośredniego udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1% na Walnym Zgromadzeniu spółki Boryszew S.A.

Przeniesienie własności akcji, w wyniku którego doszło do w/w zmian w ogólnej liczbie głosów nastąpiło w ramach Grupy Kapitałowej ponieważ Pan Roman Krzysztof Karkosik jest podmiotem dominującym wobec nabywcy akcji – spółki Mineralis Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Dnia 28 grudnia 2017 roku, tj. przed zmianą udziału Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 103.361.517 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 43,067% udziału w kapitale zakładowym, oraz pośrednio poprzez spółki zależne 48.328.905 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 20,137% udziału w kapitale zakładowym.

Na dzień 28 grudnia 2017 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 105.329.458 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowiło 43,887% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki zależne 48.240.905 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowiło 20,100% ogólnej liczby głosów:

– Alchemia S.A.: 3.200.000 szt. akcji, co stanowiło 1,333% udziału w kapitale zakładowym, 3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,3333% ogólnej liczby głosów,

– Boryszew S.A.: 11.093.905 szt. akcji, co stanowiło 4,622% udziału w kapitale zakładowym, 11.005.905 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4,586% ogólnej liczby głosów,

– Impexmetal S.A.: 11.990.000 szt. akcji, co stanowiło 4,9958% udziału w kapitale zakładowym, 11.990.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4.9958% ogólnej liczby głosów,

– SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 szt. akcji, co stanowiło 0,902% udziału w kapitale zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,902% ogólnej liczby głosów

– Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 szt. akcji, co stanowiło 0,002% udziału w kapitale zakładowym, 5.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,002% ogólnej liczby głosów,

– Mineralis Spółka z o.o.: 19.875.000 szt. akcji, co stanowi 8,281% udziału w kapitale zakładowym, 19.875.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 8,281% ogólnej liczby głosów.

Na dzień 3 stycznia 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 87.094.285 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowi 36,289% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 64.424.905 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowi 26.843% udziału w kapitale zakładowym.

Na dzień 3 stycznia 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 87.361.517 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowi 36,401% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki zależne 64.328.905 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowi 26,804% ogólnej liczby głosów :

– Alchemia S.A.: 3.200.000 szt. akcji, co stanowi 1,3333% udziału w kapitale zakładowym, 3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,3333% ogólnej liczby głosów,

– Boryszew S.A.: 11.189.905 szt. akcji, co stanowi 4,662% udziału w kapitale zakładowym, 11.093.905 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 4,622% ogólnej liczby głosów,

– Impexmetal S.A.: 11.990.000 szt. akcji, co stanowiło 4,9958% udziału w kapitale zakładowym, 11.990.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 4,9958% ogólnej liczby głosów,

– SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 szt. akcji, co stanowi 0,902% udziału w kapitale zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,902% ogólnej liczby głosów,

– Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 szt. akcji, co stanowi 0,002% udziału w kapitale zakładowym, 5.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,002% ogólnej liczby głosów,

– Mineralis Sp. z o.o.: 35.875.000 szt. akcji, co stanowi 14,948% udziału w kapitale zakładowym, 35.875.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 14,948% ogólnej liczby głosów.

Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Boryszew S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Boryszew SA, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.

 

Dodaj komentarz

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.
%d bloggers like this: