DOMENOMANIA.PL S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji DOMENOMANIA.PL SA

Zarząd DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej” Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 stycznia 2018 roku otrzymał od Aleksandra Chomicza zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”) datowane na dzień 3 stycznia 2018 roku o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w związku ze sprzedażą 304 192 akcji zmienił się stan posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Domenomania.pl SA (dalej „Spółka”) poniżej progu 10%.

Przed zawarciem transakcji byłem posiadaczem 702 267 akcji stanowiących 12,61% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, które uprawniały mnie do oddania 702 267 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowiło 12,61% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu transakcji jestem w posiadaniu 398 075 akcji stanowiących 7,15% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, które uprawniają mnie do oddania 398 075 głosów nawalnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi 7,15 ogólnej liczby głosów.”

Dodaj komentarz

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.
%d bloggers like this: