GEOTRANS S.A.: Podpisanie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-12
Skrócona nazwa emitenta
GEOTRANS S.A.
Temat
Podpisanie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 r. powziął informację o wpłynięciu do siedziby Spółki umowy dotyczącej realizacji usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w postaci komunalnych osadów ściekowych. Umowa realizowana będzie przez zawiązane na ten cel konsorcjum, w którym Emitent pełnić będzie rolę lidera.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy oszacowana została na kwotę 619.200,00 zł (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych) netto, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona będzie od ilości faktycznie odebranych odpadów. Powyższa umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie wystawianych faktur. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej powyższej informacji z uwagi na istotną wartość.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GEOTRANS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
52-315 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kobierzycka 20BA
(ulica) (numer)
+48 (71) 339 99 53 +48 (71) 339 99 53
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
899-264-07-28 020742097
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-12 Przemysław Weremczuk Prezes Zarządu Przemysław Weremczuk

Dodaj komentarz

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.
%d bloggers like this: