Handlowy dominator bije kolejne rekordy

Handlowy dominator bije kolejne rekordy
redaktor Bankier.pl

Chiny zakończyły 2017 r. niespodziewanie słabym wzrostem importu, ale cały ubiegły rok mogą zaliczyć do udanych – łączna wartość obrotów handlowych zwiększyła się po dwóch latach spadków.

W grudniu chiński eksport liczony w dolarach wzrósł o 10,9 proc. Zawiódł import, którego wartość zwiększyła się zaledwie o 4,5 proc. Z tym większą uwagą warto się przyglądać danym, które napłyną zza Muru w kolejnych miesiącach, nawet pamiętając o tym, że w okresie chińskiego Nowego Roku są one zazwyczaj bardzo nietypowe.

W całym ubiegłym roku zagraniczna sprzedaż towarów wyprodukowanych za Murem wzrosła o 11,4 proc., a w drugą stronę popłynęły dobra o wartości wyższej aż o 15,9 proc. niż w 2016 r. Łączny eksport sięgnął 2,26 bln dol., a import 1,84 bln dol., co dało ponad 4,1 bln dol. wymiany handlowej i nadwyżkę w wysokości 422,5 mld dol.

(Bankier.pl na podstawie danych Głównego Urzędu Celnego ChRL)

Wciąż są to jednak odczyty niższe niż w rekordowym 2014 r. Potem nadeszły umocnienie dolara, spadek cen surowców oraz mniejszy apetyt na chińskie towary na świecie i w latach 2015-16 zarówno dolarowa wartość eksportu, jak i importu spadała.

W ujęciu juanowym 2017 r. był rekordowy. Różnica wynika z faktu, że w 2014 r. „czerwony” był silniejszy do „zielonego” niż w roku ubiegłym.

Drożejące surowce napędzały chiński import

Obok osłabienia zielonego, decydujący wpływ na zwiększenie wartości chińskiej wymiany handlowej miały wzrost cen surowców praz ożywienie gospodarcze na świecie, także za Murem.

Premier Li Keqiang powiedział wczoraj, że jego zdaniem PKB Chin wzrósł w ubiegłym roku o 6,9 proc. Byłoby to pierwsze przyspieszenie tempa wzrostu w pełnym roku od 2010 r. Rosnąca chińska gospodarka potrzebuje stałego dopływu surowców. Pomimo że model rozwoju kraju ma się zwracać w kierunku sektora usług i konsumpcji, to inwestycje wciąż odgrywają bardzo istotną rolę.

Import wybranych surowców do Chin w 2017 r. (w dolarach)
Dynamika roczna (%) Ilościowo Wartościowo
węgiel 6,1 60
ruda żelaza i koncentrat 5 31,4
stal 0,6 15,3
ruda miedzi i koncentrat 2,3 26,3
miedź nieobrobiona plastycznie -5,2 18,4
ropa nieprzetworzona
10,1 39,1
gaz ziemny
26,9
41,2
Źródło: Główny Urząd Celny ChRL

Wzrost wartości importu jest efektem rosnących cen surowców przy zwiększającej się w niewielkim stopniu wielkości zakupów. W ubiegłym roku Chiny przegoniły USA i stały się największym na świecie importerem ropy, sprowadzając z zagranicy 420 mln ton. Równocześnie władze borykające się z zanieczyszczeniem powietrza w kraju zdecydowały o konieczności zwiększenia zakupów gazu, który jest czystszym źródłem energii niż np. węgiel. Takim zabiegom sprzyjał wystrzał cen „czarnego złota”, którego skutki także widać w chińskim bilansie handlowym. Import żelaza wzrósł minimalnie, przekraczając miliard ton, ale to wystarczyło, by pobić historyczny rekord.

Dla Polski istotna jest wielkość chińskiego zapotrzebowania na miedź, ponieważ to właśnie ten metal stanowi jedną trzecią wartości polskiego eksportu za Mur. Jak widać, wzrost wartości chińskich zakupów jest w tym wypadku efektem rosnących cen, a nie większych ilości nabywanych.

Do najciekawszych surowców i towarów płynących w drugą stronę, warto zwrócić uwagę na wzrost wartości eksportu produktów ropopochodnych i zabawek o przeszło 30 proc. oraz zwiększenie wolumenu eksportu metali ziem rzadkich o blisko 10 proc. i spadek sprzedaży stali o ponad 30 proc.

Z kim handlują Chińczycy?

Nie mniej ciekawe są dane dotyczące głównych partnerów handlowych Państwa Środka. Pierwsze miejsce utrzymali Amerykanie, a Japończycy przeskoczyli Hongkong.

Wybrani partnerzy handlowi Chin

Kraj

Wymiana handlowa (mld dol.)

Eksport z Chin

Import do Chin

Saldo

Zmiana wymiana handlowej (%)

Zmiana eksportu

Zmiana importu

USA

583,7

429,8

153,9

275,9

12,3

11

14,5

Japonia

303

137,3

165,7

-28,4

10,1

6,1

13,7

Hongkong

286,6

279,3

7,3

272

-5,7

-2,8

-56,2

Korea

280,3

102,8

177,5

-74,7

10,9

9,7

11,7

Tajwan

199,4

44

155,4

-111,4

11,3

9,3

11,9

Niemcy

168,1

71,1

97

-25,9

11,1

9

12,6

Australia

136,3

41,4

94,8

-53,4

25,9

11

33,7

Wietnam

121,3

70,9

50,3

20,6

23,4

16,1

35,4

Malezja

96

41,7

54,3

-12,6

10,5

10,8

10,2

Brazylia

87,5

29

58,6

-29,6

29,1

31,8

27,8

Rosja

84,1

42,7

41,2

1,5

20,8

14,8

27,7

Źródło: Główny Urząd Celny ChRL

Choć dane o handlu bilateralnym w świecie globalnych łańcuchów produkcji i korporacji transnarodowych nie mają większego znaczenia, to jednak budzą duże, często negatywne emocje. Tak pewnie będzie w przypadku USA, których deficyt w wymianie z Chinami pogłębił się do ponad 275 mld dol. Z kolei największą nadwyżkę w handlu z Chinami zanotowały Tajwan i Korea Południowa.

Za sprawą drożejących surowców o ok. 30 proc. wzrosły wartości importu z Australii, Rosji i Brazylii. W powyższych danych znajduje również odzwierciedlenie rosnąca rola Wietnamu w globalnej produkcji. Uderzenie władz w Pekinie w odpływ kapitału spowodowało z kolei załamanie importu z Hongkongu.

Szczegółowe informacje o wymianie handlowej z pozostałymi krajami, w tym Polską, powinny ujrzeć światło dzienne za ok. dwa tygodnie. Na razie w świat puszczono informację tylko o jednym kraju, którego znaczenie w wymianie handlowej jest dla Pekinu niewielkie, ale politycznie wręcz przeciwnie. W grudniu eksport do Korei Północnej spadł o 23,4 proc., a import z kraju Kima spadł aż o 81,6 proc. Wygląda na to, że na razie sankcje ONZ, do wprowadzenia których zobowiązały się Chiny, mocniej wpływają na ograniczenie zakupów z Korei niż vice versa.

Follow @MKalwasinski

Najnowsze wieści zza Muru

Najnowsze wieści zza Muru

Więcej informacji, komentarzy i analiz dotyczących gospodarki Chin znajdziesz w naszej nowej sekcji.

Maciej Kalwasiński

Dodaj komentarz

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.
%d bloggers like this: