MIRACULUM S.A.: Przydział akcji serii T1 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

W nawiązaniu do uchwały Zarządu Miraculum S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii T1 (Akcje serii T1) z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 107/2017 w dnia 06 grudnia 2017 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że dniu dzisiejszym tj. w dniu 12 stycznia 2018 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień podjął Uchwałę nr 01/01/18 i dokonał przydziału wszystkich oferowanych przez Spółkę Akcji serii T1.

W wyniku zamkniętej subskrypcji Akcji serii T1 o wartości nominalnej 1,50 złotych każda, o cenie emisyjnej w wysokości 2,40 złotych, zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 1.075.554 Akcji serii T1 o łącznej wartości nominalnej 1.613.331,00 złotych.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji serii T1, rozumiana jako iloczyn liczby akcji serii T1 objętych emisją i ich ceny emisyjnej, wyniosła 2.581.329,60 złotych. Akcje na okaziciela serii T1 zostaną objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do obrotu regulowanego organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii T oraz Akcji serii T1, kapitał zakładowy Spółki wyniesie 37.500.000,00 złotych i będzie się dzielił na 25.000.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 1,50 złotych każda akcja.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

 

Dodaj komentarz

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.
%d bloggers like this: