Weronika Szkwarek Komisja Kodyfikacji Prawa Pracy przyjęła w tym tygodniu nowy projekt prawa pracy. Przepisy zostaną teraz poddane konsultacjom społecznym. Dzisiaj sprawdzimy, co wiecie Państwo na temat obecnego prawa pracy. Jeżeli nie widzisz poniższego quizu, kliknij w ten link WSZ Źródło:

Krzysztof Kolany Złoto zawsze budziło emocje większe niż jakakolwiek inna klasa aktywów. Dla niektórych jest niemal religią. Dla innych to barbarzyński relikt. A dla mnie to kolejny instrument finansowy, potencjalnie bardzo pożyteczny w zdywersyfikowanym portfelu profesjonalnego inwestora. Złoto jest uniwersalnym pieniądzem powszechnie akceptowanym pod każdą szerokością geograficzną jako zapłata za usługi i towary. Znajduje się … Read more

W niedziele objFot. Wojciech Traczyk/Eastnews

W niedziele objte zakazem handlu otwartych bdzie w sumie siedem Biedronek w caej Polsce.

„Niedziela ma by dniem dla Boga i rodziny” – tak przepisy o zakazie handlu uzasadnia PiS. W ustawie przewidziano szereg wyjtkw. Korzysta z nich Biedronka, ktra otworzy a siedem placwek. Pracownicy nie chcieli rezygnowa z wolnego. Jak dowiedziaa si money.pl, zachci ich ma dodatkowe 125 z brutto za dzie pracy.

Kolejna niedziela objta zakazem handlu przypada w najblisz – 18 marca. Pierwsza okazaa si niemaym wyzwaniem – zarwno dla klientw, ktrzy nie wiedzieli jeszcze, gdzie mimo zakazu mog zrobi zakupy, jak i sklepw, ktre musiay si zaopatrzy w wiksz ilo towaru.

W ustawie przewidziano szereg wyjtkw, ktre ju wzbudzaj sporo wtpliwoci. Chodzi m.in. o sklepy zlokalizowane na dworcach kolejowych, ktre – zgodnie z nowymi przepisami – mog by czynne w niehandlow niedziel.

Wyjtkowa sytuacja, gdzie mimo zakazu pracownicy musieli przyj na zmian w ubieg niedziel, 11 marca dotyczya w sumie piciu Biedronek w caej Polsce (na dworcach Warszawa Centralna i Wschodnia oraz po jednym w Krakowie, Poznaniu i Grudzidzu).

Zobacz: Pierwsza niedziela bez handlu za nami. Stanisaw Szwed: Jestemy zadowoleni

Z naszych informacji wynika jednak, e 18 marca otworz si kolejne dwie – w wieciu i we Wrocawiu. Konieczno przyjcia do pracy nie podoba si jednak pracownikom. Mieli by na tyle sceptycznie nastawieni do tego pomysu, e brako rk do pracy.

Money.pl ustalio, e zatrudnieni mieli otrzymywa od kierownikw operacji i sprzeday propozycje pracy w niedziel objt zakazem. Zacht mia by dodatek do pensji w wysokoci 125 zotych brutto dla tych, ktrzy zdecyduj si na prac w sklepie na Dworcu Centralnym. W zesz niedziel byy tam tumy klientw.

Potwierdza to biuro prasowe sieci. „Osoby wiadczce prac w sklepach zlokalizowanych na dworcach w czasie zmiany przypadajcej na niedziel lub wito objte przepisami ustawy o ograniczeniu handlu, otrzymuj dodatkow premi uznaniow w wysokoci 125 z brutto za jeden dzie. Informacje o tym zostay przekazane pracownikom danych placwek podczas bezporednich spotka z kierownictwem oraz innymi kanaami, np. telefonicznie”.

Jeli nie znajd si chtni, ktrzy s zatrudnieni „na stae” w tym punkcie, istnieje jeszcze moliwo zwerbowania pracownikw z innych lokalizacji. Przenoszenie pracownikw z jednej placwki do innej jest moliwe, poniewa zatrudnieni w Jeronimo otrzymuj umow na konkretn miejscowo, a nie na konkretny sklep. To pozwala na ewentualne roszady w sytuacji braku rk do pracy. Dodatki mog by jednak marn zacht – jak mwi rzecznik „Solidarnoci ’80”, wikszo z pracownikw ma ju rozglda si za poszukiwaniem alternatywy dla pracy w handlu.

– Z moich informacji wynika, e pracownicy Jeronimo s nastawieni na poszukiwanie nowej pracy. Inne sieci oferuj zblione wynagrodzenie. Niektre reklamuj si hasem, e „oferuj wypoczynek do 5. rano”. Pracownicy w obecnych czasach nie bd dugo si zastanawia nad zmian pracy – mwi Robert Jacyno.

NSZZ „Solidarno ’80”, ktry wystpuje w imieniu pracownikw, zaznacza jednak, e dodatki s marn zacht, jeli nie s przestrzegane prawa pracownicze. Zwizkowcy chc poinformowa Inspekcj Pracy o zgoszeniach, ktrzy mieli otrzyma od pracownikw – Zatrudniony w Kaliszu zgosi, e pracowa od godziny 1 w nocy do 10 rano, a w Otwocku – od 00.15 do 8.15.

– Mielimy informacj, e pracownicy zasypiali na kasie, bo pracowali od pnocy do godziny 8, a nawet 10 rano. To jest niedorzeczne. To te zgosimy do PIP – mwi rzecznik „Solidarno ’80”, Robert Jacyno.

Absurdy zakazu handlu

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziel zezwala na szereg wyjtkw, ktre umoliwiaj otwarcie sklepw na dworcach kolejowych, lotniskach czy na stacjach paliw. Dozwolona jest take sprzeda m.in. w piekarniach, cukierniach, w szpitalach, aptekach czy przez Internet. To oznacza, e zatrudnieni w tych lokalizacjach bd normalnie pracowa.

Najwikszym absurdem wydaje si jednak fakt, e urzdnicy Pastwowej Inspekcji Pracy, ktra musi kontrolowa, czy zakaz handlu nie zosta zamany rwnie musz pracowa. Pisalimy o tym, e inspektorzy wysali do Gwnego Inspektora Pracy list, w ktrym przekonywali, e kady przypadek wysania pracownika w niedziel do sprawdzenia, czy sklepy przestrzegaj zakazu, jest zamaniem prawa. Tym samym nie spdzaj niedzieli z rodzin, a o to przecie miao chodzi w tej ustawie. Prawdziwa orka szykuje si dla nich w kwietniu – na pi niedziel tylko jedna bdzie wolna od zakazu, co oznacza, e przez cztery niedziele w miesicu bd musieli kontrolowa, czy nowe przepisy s przestrzegane.

Reklama pompuje konsumpcj? – To puapka retoryczna, ktr prbuje zastawi Ministerstwo Zdrowia. Nakady na reklam piwa kilkukrotnie wzrosy. W tym samym czasie konsumpcja piwa zostaa na poziomie niezmienionym – tumaczy w programie „Money. To si liczy” Bartomiej Morzycki ze Zwizku Pracodawcw Przemysu Piwowarskiego „Browary Polskie”.

– To jest 97-99 litra na gow mieszkaca w cigu roku. Wzrost nakadw na reklam nie przekada si na wzrost konsumpcji – stwierdza Morzycki. – Reklama jest rodkiem do tego, aby firmy mogy konkurowa ze sob. Bez reklamy ciko bdzie wprowadzi nowy produkt.

Na program „Money. To si liczy” zapraszamy od poniedziaku do pitku o godz. 16 na money.pl i wp.pl.

W „domach z betonu” mieszka okoo 12 mln Polakw. ywotno mieszka z wielkiej pyty przewidziano na 50-70 lat. Ten czas mija, a stan blokw spdza sen z powiek ich mieszkacom. – Nie jestem budowlacem. Nie mog powiedzie: nie bjcie si, nic wam nie zagraa – mwi Artur Sobo, wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, w programie „Money. To si liczy”.

– Rzeczywicie wpywaj pytania w tej sprawie, np. do Polskiej Izby Budownictwa. Poprosiem o analiz. I kompleksowo odpowiemy opinii publicznej w tej sprawie. I uspokoimy wszystkich tych, ktrzy dzi mieszkaj w „wielkiej pycie”, pokazujc twarde dane, e nic im nie zagraa – dodaje wiceminister.

Na program „Money. To si liczy” zapraszamy od poniedziaku do pitku o godz. 16 na money.pl i wp.pl.

Polub money.pl na Facebook:

mieszkanie, nieruchomoci, wielka pyta
Money.pl

PiS przygotowa now specustaw, ktra ma przyspieszy budow lokali w ramach programu „Mieszkanie+”. – To jest ustawa, ktra powoduje, e bdzie si budowa szybciej, a szybciej znaczy taniej. atwiej bdzie pozyska grunt, a atwiejsze do pozyskania grunty to znaczy tasza inwestycja – wylicza Artur Sobo, wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, w programie „Money. To si liczy”.

– A jak tasza inwestycja, to wiksza konkurencyjno na rynku, a co za tym idzie, wiksza poda mieszka. A to oznacza wiksz dostpno cenow. Korzystaj na tym wszyscy – dodaje wicemister.

Na program „Money. To si liczy” zapraszamy od poniedziaku do pitku o godz. 16 na money.pl i wp.pl.

Polub money.pl na Facebook:

specustawa, mieszkanie+, artur sobo
Money.pl
Co dalej z handlem w niedzielFot. galeriametropolia.pl

Co dalej z handlem w niedziel w Galerii Metropolia?

Zwrot w sprawie synnej galerii w Gdasku, ktra znalaza sposb na ominicie zakazu handlu. Zdaniem SKM w Trjmiecie robi to nielegalnie.

Chodzi o Galeri Metropolia, ktra dziaa przy jednej ze stacji kolejowych SKM w Trjmiecie. Stao si o niej gono przed miesicem. Na terenie centrum handlowego pojawili si wtedy robotnicy budowlani.

Nie budowali oni jednak przestrzeni pod nowe sklepy, tylko… kasy biletowe i poczekalni dla podrnych. Miao to pozwoli omin obowizujcy od pocztku marca ustawowy zakaz handlu w niedziel, ktry nie dotyczy stacji kolejowych.

Pierwsza niedziela bez handlu za nami. Stanisaw Szwed: Jestemy zadowoleniPrzez jaki czas, szczeglnie wrd liberalnej czci sceny polityczno-internetowej, waciciele byli bohaterami, ktrzy mieli w zmylny sposb obnaa absurdy nowego prawa. To si jednak koczy. Bo w caej sprawie gos zabra SKM Trjmiasto.

„Od kilku dni w Galerii Metropolia dziaa punkt sprzedajcy bilety SKM i innych przewonikw. Ta „kasa” NIELEGALNIE SPRZEDAJE BILETY SKM W TRJMIECIE. Firma prowadzca ten punkt nie ma z nami adnej umowy. (…) Wezwalimy ju firm, ktra prowadzi t „kas” do zaprzestania nielegalnej sprzeday naszych biletw. Was ostrzegamy – kupujecie tam na wasn odpowiedzialno!” (pisownia org. – red.) – czytamy na profilu SKM we wpisie zatytuowanym BEZPRAWNA SPRZEDA BILETW SKM W GALERII METROPOLIA.

Informacj opublikowane na profilu potwierdzi w rozmowie z Radiem Gdask rzecznik SKM, Tomazz Zoto.– Punkt sprzedajcy bilety Szybkiej Kolei Miejskiej w Galerii Metropolia robi to cakowicie bezprawnie i bez adnej umowy z nami. Zgodnie z prawem, galeria powinna zawrze z nami stosown umow. Zakup biletu w takiej „kasie” to take ryzyko dla pasaera – powiedzia.

Rozgonia z prob o komentarz zwrcia si take do centrum handlowego. W odpowiedzi dostaa list od Andrzeja Kleina, dyrektora Galerii Metropolia.

Jego zdaniem sprzeda biletw na terenie placwki jest zgodna z prawem. W jaki sposb? Bo spka kupuje bilety od PKP Intercity S.A., a dopiero potem odsprzedaje klientom. – Uwaamy, e sprzeda biletw, nawet bez umowy, nie jest sprzeda niezgodn z prawem – stwierdza.

Tomasz Hendzel jest lekarzem i zaFot. kacdoktor.pl

Tomasz Hendzel jest lekarzem i zaoycielem firmy kacdoktor.pl.

Nie ma lekarzy od kaca, ale jest Kac Doktor. W stolicy mona w kadej chwili zamwi ratownika, ktry przyjedzie z kroplwk poratowa po zakrapianej imprezie. Taka przyjemno kosztuje jednak kilkaset zotych, ale jak przekonuje Tomasz Hendzel, zaoyciel biznesu, nie brakuje chtnych.

Mwi si, e kac to jedna z najczciej objawiajcych si chorb cywilizacyjnych. Oczywicie to nie choroba, ale dzie po wypiciu wikszej iloci alkoholu czsto jest rwnie kopotliwy i mczcy jak popularne – szczeglnie ostatnio – przezibienie.

A co gdyby mona byo rano zamwi wizyt lekarza, ktry szybko postawiby imprezowicza na nogi? Przywoanie karetki pogotowia mogoby skoczy si 1,5 tys. z mandatu za bezpodstawne wezwanie. Odpowiedzi na to ma by Kac Doktor.

W Warszawie dziaa firma kacdoktor.pl, ktra zapewnia dojazd do kadej osoby dotknitej syndromem dnia nastpnego. Obiecuje dojazd w 45 minut, 24 godziny na dob, kadego dnia. Lekarz lub ratownik medyczny poda kroplwk i maksymalnie w cigu trzech godzin pacjent ma by w peni formy.

– Pracujc w pogotowiu, miaem czsto do czynienia z pacjentami, ktrzy zgaszali zapotrzebowanie na tego typu usugi i dotyczyo to nie tylko samego kaca, ale te innych dolegliwoci odkowych. I wtedy wanie pojawi si pomys na kacdoktor.pl. Bierzemy przykad z podobnych firm od lat z powodzeniem dziaajcych w Stanach Zjednoczonych – tumaczy w rozmowie z money.pl doktor Tomasz Hendzel, zaoyciel firmy.

Dopada ci czasem „kac gigant”. Badacze: to wina ewolucjiZ lekarza na doktora od kaca

Zesp kacdoktor.pl liczy pi osb. Wszyscy to profesjonalici. Zaoyciel biznesu jest lekarzem. Pozostae osoby to m.in. ratownicy medyczni.

– Mimo e mgbym sobie pozwoli na ycie tylko z prowadzenia firmy kacdoktor.pl, nie porzuciem swoich wczeniejszych obowizkw – podkrela Tomasz Hendzel. – Medycyna to moja pasja, powicam jej wikszo czasu. Bycie lekarzem uzalenia.

Przyznaje, e podobnie jest w przypadku jego wsppracownikw. Nie chce jednak otwarcie powiedzie, e oryginalny pomys na biznes to sposb m.in. na dorobienie do pensji w subie zdrowia, ktra – jak powszechnie wiadomo – nie jest zbyt hojna.

Czytaj wicej: Zarobki polskich lekarzy. Ich podstawy s ndzne, wic uciekaj z kraju.

Doktor Hendzel nie narzeka na brak zainteresowania t nietypow usug. – Telefony dzwoni ca dob. Bardzo czsto wyjedamy do pacjentw w rodku nocy i o wicie. Zapotrzebowanie na nasze usugi jest tak due, e czsto wszyscy nasi pracownicy dyuruj w penym skadzie – podkrela.

Po co lekarz, skoro w pierwszym lepszym sklepie znajdziemy tabletki na kaca? – Popularne tabletki na kaca, ale te wszystkie specyfiki podawane doustnie, maj dugi okres wchaniania substancji do organizmu. Trwa to nawet 1-2 godziny. Do tego tylko 30-40 proc. substancji jest przyswajana przez nasz organizm. Dziki kroplwkom ich absorpcja wynosi niemale 100 proc., a pene wchanianie zajmuje od 3 do 15 minut. W zalenoci od wielkoci kaca do penej formy organizm moe doj ju cigu dwch, trzech godzin – wskazuje Tomasz Hendzel.

Kosztowny kac

Niestety walka z kacem w ten sposb nie naley do najtaszych. W zalenoci od potrzeb pacjenta, ktre rozpoznawane s na pocztku wizyty poprzez szczegowe badanie, cena takiej usugi waha si od 450 do nawet 800 z.

W podstawowej wersji podawany jest litr elektrolitw wraz z lekami przeciwblowymi i przeciwwymiotnymi. Dodatkowo moliwe jest te uzupenienie o specjalnie dobierane leki relaksacyjne, due dawki witamin, magnezu i innych substancji o dziaaniu detoksykacyjnym.

Jak ma si to do rnego rodzaju kroplwek na kaca, ktre mona znale w internecie ju za 200 z? Tomasz Hendzel podkrela, e jest to zazwyczaj sama kroplwka, bez dojazdu, bez konsultacji i badania oraz rnego rodzaju suplementw, ktre powinno si zastosowa dla szybszego wyleczenia kaca.

Czytaj wicej: W NFZ zarabiaj lepiej ni lekarze na etacie w szpitalu. Sprawdzilimy ile.

Jak podkrela, wrd pacjentw ma cay przekrj spoeczestwa. Nie tylko zamone osoby, dla ktrych kilkaset zotych na tak kuracj nie jest duym wydatkiem. Przyznaje przy tym, e nierzadko z usug korzystaj znane osoby. Nie chce jednak zdradza ich tosamoci. Firma podkrela, e zapewnia wszystkim pen dyskrecj.

Oczywicie z podobnej terapii mona skorzysta nie tylko przy okazji kaca, ale te innych dolegliwociach, zwizanych z zatruciami czy problemami odkowymi. Tomasz Hendzel wskazuje, e w ostatnim czasie byo wiele przypadkw zachorowa na gryp odkow, do ktrej te jedzi.

Kto moe liczy na to, e bdzie mg skorzysta ze sztandarowego programu PiS? – Kady, kto bdzie spenia kryteria dochodowe, ma szanse na Mieszkanie+ – mwi Artur Sobo, wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, w programie „Money. To si liczy”.

– Tak sobie analizowaem… jeli czynsz bdzie wynosi 1,5 tys. z, to taka rodzina dwie osoby dorose plus dwoje dzieci moe liczy na jakie 500 z dopaty – dodaje wiceminister Sobo.

Polub money.pl na Facebook:

nieruchomoci, mieszkanie+, dopaty do czynszu
Money.pl

W pitek rano bilans dla dolara jest mieszany, ale zmiany niewielkie. Trzeba jednak to zestawia z czwartkiem, ktry przynis podbicie amerykaskiej waluty. Powody? Wyczekiwanie na komunikat FED w przyszym tygodniu – raz, e bdziemy mie kolejn podwyk stp, dwa, e inwestorzy bd uwanie czyta komunikat i zerka na prognozy makroekonomiczne (w tym wykres pl-dot), aby … Read more

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.