Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2018 Data sporządzenia:…

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2018 Data sporządzenia:…

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 2 / 2018 Data sporządzenia:…

 
Ratownicy medyczni otrzymujFot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Ratownicy medyczni otrzymuj wynagrodzenie nieadekwatnie niskie do wykonywanych obowizkw

Ratownik medyczny z 13-letnim staem dosta zwolnienie dyscyplinarne w Wigili, czterech jego kolegw w kolejnych dniach take stracio prac. Uwaaj, e to kara za zaoenie zwizku zawodowego. Sd rozstrzygnie, czy tak rzeczywicie byo.

– 24 grudnia miaem mie wolne. Dostaem telefon z pracy z prob o wzicie dodatkowego dyuru za chorego koleg. Nie bardzo miaem na to ochot, bo tego dnia mia przyj na wiat mj syn, ale ostatecznie pojechaem, bo nie chciaem stawia pozostaych kolegw w trudnej sytuacji. Na miejscu okazao si, e to by tylko pretekst. adnego dyuru nie byo, a mnie o sidmej rano wrczono wypowiedzenie – opowiada Jakub Kasiski, ratownik medyczny z 13-letnim staem.

Dzi jest bez pracy – podobnie jak jego trzech kolegw i brat Marcin, ktry wypowiedzenie dosta w drugi dzie wit.

Podwyki okazay si ciciami

Pod koniec listopada zarejestrowali, wraz z grup innych pracownikw, zwizek zawodowy. Przewodniczcym zosta Micha Kasiski, Jakub zosta wybrany na jego zastpc. Bezporednim powodem zawizania zwizku byy trudnoci w porozumieniu si z dyrekcj.

Pocztek nieporozumie na linii pracodawca-pracownicy mia zwizek z wejciem w ycie ustawy z czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniszego wynagrodzenia zasadniczego pracownikw wykonujcych zawody medyczne. W zakadzie rzeczywicie ustalono podwyszenie wynagrodzenia o 200 z miesicznie, ale jednoczenie wprowadzono zmiany w „Regulaminie wynagrodze pracownikw witokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego (CRMiTS) w Kielcach”, polegajce na obnieniu wszystkich obowizujcych dodatkw do wynagrodzenia o prac o 50 proc.

Pracownicy zostali de facto zobligowani do podpisania niekorzystnego dla nich porozumienia, ktre skutkowao obnieniem wynagrodzenia, a nie jego podwyszeniem, co gwarantowaa ustawa. Zmiana najbardziej uderzya w pracownikw uzyskujcych najnisze wynagrodzenie. Z jednej strony ich pensja wzrosa z 1 590 z do 1 790 z, ale jednoczenie pozbawienie ich 50 proc. dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego poskutkowao niszymi wpywami na koniec miesica.

Zobacz te: Na czym polega praca dyspozytora pogotowia?– Zabolao nas, e tej decyzji nikt z nami nie konsultowa – opowiada Jakub Kasiski. – Co innego, gdyby dyrekcja zaprosia nas na spotkanie i poinformowaa, e Centrum jest w trudnej sytuacji finansowej, w zwizku z czym przez kilka miesicy nie bdzie w stanie wypaca nam podwyek.

Mwi, e gdy pracownicy, ktrych wynagrodzenie zostao z tygodnia na tydzie pomniejszone o 400-500 z, prbowali porozumie si z dyrekcj i uzyska dodatkowe informacje lub zaproponowa alternatywne rozwizania dla tej trudnej sytuacji, spotykali si ze cian milczenia. „Nie wiemy”, „nie mamy na ten temat informacji” – mieli sysze.

Kara za anonim

– Odnosiem wraenie, e dyrekcja nie rozumiaa, e sprawy finansowe s dla nas wane. Dla wielu nowe wyliczenia oznaczay spadek wynagrodzenia o 1/5 – mwi Jakub Kasiski.

Chcc wzmocni swoj pozycj, zaoyli zwizek zawodowy. Wprawdzie w Centrum Ratownictwa dziaay ju inne zwizki, ale pracownicy, ktrych dotkny cicia, czuli, e nie bd one reprezentoway ich interesw. Dyrekcja uznaa, e zwizek dziaa bezprawnie, wobec czego jego czonkowie wystpili o ekspertyz prawn, by rozwia wtpliwoci. To by jednak dopiero pocztek kopotw.

Niedugo po rejestracji zwizku piciu pracownikw pogotowia otrzymao wypowiedzenie dyscyplinarne. Dyrekcji tak si pieszyo, e pismo wrczya im w okresie witecznym. Jako przyczyn wskazano cikie naruszenie podstawowych obowizkw pracowniczych i race naruszenie zasady zaufania oraz lojalnoci w stosunkach pracowniczych.

Czytaj te reporta o ratownikach medycznych: Trudno ratowa kogo, kogo ycie rozlao si po pododze i kapie z 5 na 4 pitro

– Do Ministerstwa Zdrowia, NFZ, marszaka wojewdztwa i wojewody witokrzyskiego dotar jaki anonim, ktrego autorzy informowali o nieprawidowociach w Centrum. Dyrekcja jest przekonana, e to my si poskarylimy, cho jako zwizek odcinamy si od takiego zachowania – mwi Kasiski. – Ponosimy kar za czyje donosicielstwo.

Jest rozczarowany, bo przez wszystkie lata pracy jako ratownik nie dosta adnej nagany. Nie byo do niego zastrzee. Wprost przeciwnie: wraz z bratem reprezentowa pogotowie w wielu oglnopolskich zawodach ratowniczych. W 2017 r. zdobyli Mistrzostwo Polski w ratownictwie medycznym.

Czytaj te:Ratownicy medyczni publikuj swj wasny nekrolog. Kieruj go do ministra zdrowia

Sd rozstrzygnie, czy bya dyskryminacja

Zwolnieni ratownicy nie zgadzaj si z decyzj dyrekcji. Uwaaj, e zostali niesusznie zwolnieni i ukarani za dziaalno zwizkow. Odwoali si do sdu pracy. Sd poczy trzy sprawy i przyjrzy si im 14 marca. Kolejne dwie odbd si w pniejszym terminie.

Ratownicy domagaj si przywrcenia do pracy. Zapytaam, czy otrzymali pomoc od innych zwizkw zawodowych dziaajcych w Centrum ratownictwa. Kasiski zaprzecza, ale dodaje, e sowa wsparcia zaczy pyn ze zwizkw w caym kraju. 29 stycznia przed Aul witokrzyskiego Centrum Onkologii, w ktrym odbywa si sesja sejmiku wojewdzkiego, odbdzie si pikieta w obronie zwolnionych ratownikw. Dyrektor Centrum Ratownictwa miaa zapowiedzie, e pojawienie si pracownikw na tej pikiecie zostanie odebrane jako dziaanie na szkod wizerunkow firmy.

Czy faktycznie pado takie ostrzeenie? Chcielimy potwierdzi zarzuty wysuwane przez zwolnionych ratownikw. Skierowaam kilka pyta do dyrekcji Centrum. W pierwszej chwili pani dyrektor odmwia komentowania, za po kilku godzinach sekretariat przesa owiadczenie, ktre ju grudniu ukazao si na facebookowym profilu „Scyzoryk si otwiera – satyryczna strona Kielc„. Niestety, nie zawiera odpowiedzi na wszystkie zadane pytania i nie rozwiewa wszystkich wtpliwoci.

Pani dyrektor uznaa anonimy (ktrych autorstwo przypisaa zwolnionym ratownikom) za zniewaenie funkcjonariusza publicznego podczas penienia czynnoci subowych. „Z uwagi na powag stawianych tam kamliwych twierdze sprawa skierowana zostaa do Prokuratury Rejonowej w Kielcach o ciganie sprawcw anonimw” – czytamy.

Pani dyrektor odniosa si te do podnoszonego przez ratownikw zarzutu, e jak dotychczas nie byo wobec nich skarg, co wicej, przynosili Centrum chlub na rnego rodzaju zawodach. „Wielokrotnie podkrelane byo, e zwolnieni pracownicy s Mistrzami Polski w Ratownictwie Medycznym w 2017 r. Zostali nimi rwnie dlatego, e .C.R.M. i T.S, ponoszc wszelkie koszty, wysyao ich na zawody, gdzie mogli zdobywa wiedz i dowiadczenie, a za zdobyte wysokie lokaty dyrekcja wypacaa im nagrody pienine”.

Pani dyrektor zaprzecza, jakoby przyczyn zwolnienia ratownikw byo zaoenie przez nich zwizku.

Gorsze traktowanie zwizkowcw to przejaw dyskryminacji

Sd rozstrzygnie, czy zwolnienia ratownikw rzeczywicie miao zwizek z ich dziaalnoci zwizkow. To bardzo powany zarzut. Pracodawca nie moe utrudnia pracownikom zawizania zwizku zawodowego. Straszenie pracownikw, e jeli si zrzesz, mog straci prac lub na przykad nie dosta awansu, jest przejawem dyskryminacji. Niedozwolone jest faworyzowanie pracownikw niezrzeszonych, by w ten sposb ukara zwizkowcw. Co wicej, pracodawca ma obowizek udostpniania zwizkom zawodowym pomieszcze i urzdze w celu prowadzenia dziaalnoci. Utrudnianie dostpu do takiej infrastruktury moe zosta uznane za przestpstwo.

Trudno sobie wyobrazi pracodawc, ktry chce, by w jego zakadzie zosta zawizany zwizek zawodowy, bo jest to dla niego pewne ograniczenie i utrudnienie. Konieczno zapewnienia jego czonkom pomieszczenia to najmniejsza uciliwo. Istnienie zwizku powoduje, e pracodawca musi z nim wiele decyzji i postanowie uzgadnia. Regulamin pracy, ustalenie czstotliwoci i czasu trwania szkolenia okresowego z zakresu BHP, powoywanie zakadowej komisji pojednawczej to tylko przykady sytuacji, w ktrych pracodawca musi wspdziaa ze zwizkiem.

I rzecz najwaniejsza – konieczno uzyskania zgody zarzdu zwizku zawodowego na wypowiedzenie lub rozwizanie umowy z pracownikiem, ktry jest czonkiem zwizku. Aby jednak pracownik korzysta z takiej ochrony, zarzd organizacji musi wczeniej pisa go na specjaln list, ktr nastpnie przekazuje pracodawcy. Zarzd organizacji okrela te czas trwania ochrony tych osb przed zwolnieniem.

– Zainwestowaem duo pienidzy w kryptowaluty – mwi w rozmowie z money.pl Sebastian Kulczyk. Biznesmen, z ktrym rozmawialimy przy okazji forum ekonomicznego w Davos, uwaa, e to obszar, w ktry warto woy pienidze.

– I to zarwno w same kryptowaluty, jak i w rozwizania i platformy zajmujce si nimi – dodaje Kulczyk.

– Inwestowaem w bitcoina, kiedy jego cena oscylowaa niemale w trzycyfrowych obszarach. Aczkolwiek podziwiam tych, ktrzy inwestowali kryptowaluty rok, dwa, czy pi lat temu – mwi.

Dla szefa Kulczyk Investments bya to pierwsza wizyta na forum ekonomicznym w Davos. Jak przyzna, „chciaby przekona si na wasnej skrze, czy to miejsce rzeczywicie ma tak olbrzymie znaczenie, jak mwi si na wiecie”.

Wicej w materiale wideo.

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku.Raporty kwartalne…

 
Budowa elektrowni jFot. Reporters / EUREKA

Budowa elektrowni jdrowej o mocy ok. 1 000 MW ma trwa 10 lat

Dyskusja o elektrowni jdrowej w Polsce trwa od lat. – Decyzja w sprawie budowy elektrowni jdrowej powinna zosta podjta w I poowie 2018 r. – poinformowa minister energii Krzysztof Tchrzewski.

– Myl e w I kw. zakoczymy sprawy zwizane z notyfikacj rynku mocy – powiedzia Tchrzewski podczas panelu na kongresie Powerpol.

Jego zdaniem, uruchomienie tego mechanizmu otworzy perspektyw dla inwestycji energetycznych na przysze lata i zapewni stabilno na kilkanacie lat do przodu.

– Myl te, e w najbliszym czasie padnie odpowied, czy bdziemy budowa bloki elektrowni jdrowej czy nie – decyzja powinna zapa w pierwszej poowie roku – doda minister.

„Formalnie polska elektrownia jdrowa powstaje”

– Zobowizalimy si wobec Komisji Europejskiej, e w 2031 r. 60 proc. energii bdzie pochodzio z wgla z 2050 r. ju 50 proc. – powiedzia.

Wskaza take na przygotowania do budowy gazocigu Baltic Pipe jako jedno z kluczowych zada na rok 2018.

Przedstawiciele Ministerstwa Energii wskazywali wczeniej, e harmonogram prac zmierzajcych do budowy elektrowni jdrowej oraz proponowany model jej finansowania maj by przygotowane i przedstawione Radzie Ministrw do koca 2017 r. W sierpniu 2016 r. Ministerstwo Energii podao, e przygotowuje program budowy elektrowni jdrowej o mocy ok. 1 000 MW, ktry ma by zbudowany w cigu 10 lat.

Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2018 roku będą publikowane w następujących terminach:- jednostkowy i skonsolidowany za IV…

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2018 Data sporządzenia:…

 
To kolejny brudny epizod toczFot. Francis Storr/Flickr (CC BY-SA 2.0)

To kolejny brudny epizod toczcej si afery w koncernie VW.

„Wybrane metody naukowe byy bdne. Lepiej byoby si obej bez takiego badania” – w ten sposb koncern przeprasza za upublicznione przez New York Times testy na zwierztach, majce wykaza stopie szkodliwoci spalin.

Badanie, przeprowadzone przez grup badawcz i lobbingow zaoon przez VW, Daimler, BMW i Robert Bosch byo bdem – przyzna koncern Volskwagen. Badania na 10 mapach, ktre w amerykaskim laboratorium miay wdycha spaliny testowanego VW Beetle ujawni The New York Times.

Jak podaje Bloomberg, Daimler zapowiedzia dochodzenie w sprawie badania zleconego przez Europejsk Naukow Grup Badawcz ds. rodowiska, Zdrowia i Transportu.

„Przepraszamy za niewaciwe postpowanie i brak osdu odpowiedzialnych” – kaja si w owiadczeniu przytaczanym przez Bloomberg, niemiecki VW. „Jestemy przekonani, e wybrane metody naukowe byy bdne. Lepiej byoby si obej bez takiego badania ” – czytamy dalej.

Nowy prezes zapowiada, e zrobi wszystko, aby odzyska zaufanie klientw po aferze spalinowej:

Koncern BMW odcina si od tej sprawy twierdzc, e nie brao udziau w projektowaniu i metodach badawczych. Natomiast Bosch podkrela, e opuci grup ju w 2013 r. – poda Bloombergu.

Problemy Volkswagena zaczy si wraz z wybuchem tzw. afery spalinowej w 2015 roku. Midzynarodowy skandal wywoay potwierdzone pniej informacje amerykaskiej Agencji Ochrony rodowiska. Wedug niej niemiecki producent aut za pomoc specjalnego oprogramowania manipulowa pomiarami spalin.

W marcu ubiegego roku, jak informowalimy w money.pl, prawnik Volkswagena potwierdzi przed sdem w Detroit, e koncern oszukiwa przy pomiarze emisji spalin w jego samochodach z silnikami Diesla. Wczeniej w styczniu, VW przyzna si do zamania prawa, gdy zawar ugod z resortem sprawiedliwoci USA.

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.