Najbogatsi Polacy zwiFot. East News

Najbogatsi Polacy zwikszali majtek w ostatnich latach szybciej ni caa reszta

W latach 2014-2016 najbiedniejsi Polacy wzbogacili si czterokrotnie – wynika z najnowszych danych NBP. Mimo to dysproporcje midzy tym, co maj ubodzy, a tym, co maj bogaci, rosn.

Wedug wiatowych statystyk Credit Suisse (Global Wealth Report 2017) najwikszy wzrost bogactwa na wiecie nastpi wanie u nas. Majtek polskich gospodarstw domowych wzrs o a 18 proc. w 2017 r. w porwnaniu do 2016 r. Zaraz za nami s Izrael i RPA (+15 proc.) Spadao bogactwo w Japonii (o 6 proc.) i Egipcie (o 49 proc.).

Raport wskazuje, e oprcz wzrostu zarobkw i wartoci nieruchomoci, cz odpowiedzialnoci bior na siebie kursy giedowe akcji. Wyceniany w dolarze indeks WIG20 zyska a 52 proc. w cigu 2017 roku.

Do 2022 roku liczba osb, ktre maj wicej ni milion dolarw ma u nas wzrosn do 74 tys.

Zobacz rwnie: W Polsce yje ju ponad 1,1 mln zamonych ludzi1,5 proc. Polakw wydobyo si z dugw

Najbiedniejsi wzbogacili si czterokrotnie w cigu dwch lat od 2014 do 2016 r. – poda w najnowszych wyliczeniach Narodowy Bank Polski. Majtek netto (czyli bez dugw) gospodarstw domowych lokujcych si w grupie 10 proc. najbiedniejszych w spoeczestwie, wzrs w 2016 roku do 7,9 tys. z. A jeszcze w 2014 byo to zaledwie 2 tys. Warto doda, e to badania jeszcze sprzed wprowadzenia programu 500+.

Mie 7,9 tys. z majtku na gospodarstwo domowe to oczywicie niewiele, ale zawsze duo lepiej ni mie tylko 2 tys. z.

Mniej ni zero, czyli sytuacj, gdy zaduenie przekracza majtek, miao w 2016 roku 4,4 proc. gospodarstw domowych. Dwa lata wczeniej byo to a 5,9 proc. Mona wic powiedzie, e 1,5 proc. Polakw wydobyo si z dugw, tj. ich majtek wzrs przynajmniej na tyle, e mog nim spaci kredyty i poyczki.

Majtek ubogich wzrs o prawie 6 tys. z, niewiele wicej, bo o 7 tys., wzrs majtek Polakw przecitnie sytuowanych.

Najbogatsi bogac si szybciej

A co z najbogatszymi? 10 proc. najbogatszych gospodarstw domowych ma ju 41 proc. cakowitego majtku netto w Polsce. Dwa lata wczeniej byo to 37 proc. – wynika z danych NBP. Dane Credit Suisse wskazuj, e w 2017 r. moe to by ju nawet 65 proc.!

Jak wida, cho biedni i redni si bogac, to najbogatsi bogac si duo szybciej. A przynajmniej przyrasta ich udzia w oglnym majtku narodowym. W duej mierze dziki wzrostom akcji na giedzie.

Wartoci podane przez NBP dla najbogatszych gospodarstw domowych wskazuj, e bogac si gwnie ci z samego szczytu, a nie „bogaci redniacy”.

1 proc. najbogatszych w 2016 r., podobnie jak dwa lata wczeniej, mia co najmniej 2,8 mln z majtku netto. Tutaj wic nic si nie zmienio.

By nalee do grnych 10 proc. bogactwa, wystarczyo mie majtek o wartoci 847 tys. z, czyli mniej o 32 tys. ni dwa lata wczeniej. Jakie wnioski wypywaj z tych liczb?

Skoro udzia w cznym bogactwie grnej jednej dziesitej ronie, a poziom wartoci majtku, ktrego posiadanie wystarczy, by si w niej znale maleje, to znaczy, e najbardziej bogacili si ci z samego szczytu. Wzrost majtnoci miliarderw giedowych, jak Solorz-ak (Cyfrowy Polsat), Soowow (Synthos), czy Miek (CCC) mg tu wiele zmieni.

W ubiegym roku pakiet akcji Zygmunta Solorza-aka w Cyfrowym Polsacie wzrs o niecae 100 mln z, ale w 2016 r. doszo do przejcia przez Cyfrowy Polsat operatora telefonii komrkowej Plus GSM i w rezultacie warto majtku miliardera skoczya o 5,9 mld z.

Micha Soowow zwiksza swj udzia w Synthosie, ktry planuje wyprowadzi z giedy. Jego obecny pakiet akcji zwikszy w ub.r. warto o 350 mln z. Jednak od 2015 roku warto jego akcji wzrosa o 2,2 mld z.

W przypadku Dariusza Mika, warto jego obecnego pakietu akcji w CCC wzrosa w ubiegym roku o 900 mln z, a od 2015 roku o a 1,6 mld z.

Czy to le, e nierwno wzrosa?

Jeli spojrze na list pastw o najwikszych nierwnociach, to trudno zakada, e nierwno jest czym zym.

Obecnie najbardziej „nierwnym” krajem wiata jest Tajlandia – gdzie 78,7 proc. bogactwa naley do 10 proc. spoeczestwa. Ale na drugim miejscu jest – uwaga – egalitarna, jak mogoby si wydawa, Szwecja. A 77,8 proc. majtku netto naley tam do grnej jednej dziesitej najlepiej uposaonych, m.in. do rodziny Wallenbergw. Dalej jest co prawda Rosja, ale potem – Stany Zjednoczone.

W uznawanej za idea do ycia Szwajcarii, gdzie majtek nie pochodzi z wydobycia ropy czy innych surowcw, a gospodark stworzono na zaradnoci ludzi i dobrym systemie gospodarczym, do jednej dziesitej najbogatszego spoeczestwa naley 58,7 proc. bogactwa.

Jeli przyjrze si, gdzie najlepsze warunki ycia zapewniono najwikszej liczbie ludzi, to powinnimy zwrci uwag na takie kraje jak USA, Francja, Kanada, Niemcy, Wochy, gdzie przecitny majtek (mediana) jest wysoki, tj. powyej 50 tys. dol. na dorosego i gdzie mieszka co najmniej tyle ludzi, ile w Polsce.

W tych krajach do jednej dziesitej najbogatszych naley odpowiednio: 76,7 proc. majtku netto w USA, 53,7 proc. we Francji, w Kanadzie 58,5 proc., w Niemczech 65,2 proc., a we Woszech 51,2 proc.

Polski wskanik jest w 2017 r. na poziomie niemieckiego. Wyglda to na proporcj zblion do optymalnej.

Socjalizm kademu nosa utrze

Podstaw powstania socjalizmu i komunizmu bya zawi. Inni pawili si w bogactwie, podczas gdy wikszo klepaa bied. W takiej sytuacji nie analizuje si, e to w sumie dziki tym najbardziej zaradnym, ktrych w spoeczestwie przecie nie ma nadmiaru, caa gospodarka idzie w gr. Pod warunkiem oczywicie, e doszli do bogactwa uczciwie, dziki wasnej przedsibiorczoci, a nie np. dziki kontaktom z politykami.

Na energii i pomysowoci nielicznych, ktrzy dochodz do majtkw, korzystaj te najubosi, znajdujc w miar rozwoju gospodarki coraz lepiej patn prac. Fakty pokazay, e eksterminacja bogatszych doprowadzaa zawsze do zaniku przedsibiorczoci i innowacyjnoci, dziki ktrym gospodarka moe i w gr. To przewidzia zreszt ju sam Aleksander Fredro, mwic znan sentencj: „Socjalizm wszystkim rwno nosa utrze. Bogatych zdusi jutro, a biednych pojutrze”.

Ludziom nie przychodzio zazwyczaj nic z tego, e najbogatsi biednieli, skoro biednieli te i ci biedni. No, ale na usprawiedliwienie – ponad sto lat temu czasy byy inne i bogactwo bardziej kuo w oczy. Bieda moga przecie prowadzi do mierci godowej, podczas gdy obecnie to raczej mao prawdopodobne.

Cho grne 10 proc. najbogatszych na wiecie ma a 87,8 proc. majtku netto (dane Credit Suisse za 2017 r.), a 1 proc. najbogatszych – 50,1 proc., to jednak majtek przecitnego dorosego czowieka podwoi si w tym wieku – wzrs do 3582 dol. w 2017 r., podczas gdy w 2000 roku wynosi tylko 1867 dol. By moe gros zyskw trafia do najbardziej zaradnych, ale przy tym z biedy wydobywaj si te i ci mniej zaradni.

Oczywicie dobrze, eby pewne proporcje nie byy zachwiane i przy skrajnej biedzie w oczy nie rzucao si skrajne bogactwo, bo w takiej sytuacji rewolucja jest za progiem. Ale nie mona te narzeka, e mamy przedsibiorczych ludzi, ani utrudnia im ycia tylko dlatego, e s zaradni. Na tym korzysta przecie cae spoeczestwo.

Piątkową sesję giełdy na Wall Street zakończyły wzrostami; wszystkie główne indeksy zanotowały nowe historyczne szczyty. To najlepszy początek roku dla amerykańskich giełd od 2003. Nowy sezon publikacji kwartalnych dokonań…

 

PAP W rok po anulowaniu przez Baracka Obamę w styczniu 2017 r. ustawy zwanej „sucha stopa, mokra stopa”, która dawała nielegalnym kubańskim imigrantom szansę legalnego pozostania w USA, kubańskie władze wyraziły zadowolenie z decyzji byłego prezydenta USA. (fot. Orlando Barria / FORUM) Główny kubański dziennik „Granma” przyznał pośrednio w piątkowym numerze, że anulowanie ustawy uchwalonej … Read more

 
Via Baltica w Polsce ma powstaFot. GDDKiA

Via Baltica w Polsce ma powsta do 2021 r.

Prace nad polskim odcinkiem midzynarodowej trasy Via Baltica nabieraj tempa. GDDKiA informuje, e polska cz drogi bdzie gotowa do 2021 r.

Via Baltica, czyli poczenie estoskiego Tallina ze stolic Polski, na terenie naszego kraju bdzie przebiegaa od przejcia granicznego w Budzisku do Ostrowi Mazowieckiej drog S61, a nastpnie tras S8 do Warszawy. O ile wikszo drogi S8 jest gotowa (ostatni brakujcy odcinek ma by gotowy do koca 2018 r.), o tyle na oficjalne decyzje ws. S61 czekalimy od kilku miesicy.

Zobacz te, materia o planach na kolejny odcinek A2:O konkretnych datach dowiedzielimy si w trakcie konferencji prasowej szefa biaostockiej dyrekcji GDDKiA Wojciecha Borzuchowskiego, zorganizowanej wsplnie z podlaskimi politykami PiS. Borzuchowski poinformowa, e do koca marca podpisane zostan wszystkie umowy na realizacj trasy S61 przebiegajcej przez Podlasie.

Trzy z szeciu odcinkw (maa obwodnica omy, trasa Kolno-Stawiski oraz Stawiski-Szczuczyn – red.) s ju realizowane. Kolejne trzy umowy na cznie okoo 50 km drg zostan podpisane w systemie „Projektuj i Buduj”. Jeszcze w styczniu podpisy zostan zoone pod umow na tras z Podborza do niadowa. W lutym podpisana zostanie umowa na drog niadowo-oma.

Ostatnim z podpisanych dokumentw bdzie ten na realizacj poczenia wza oma Zachd z Kolnem. Gdy tylko inwestycje rusz, caa trasa Via Baltica na Podlasiu bdzie w budowie. Zakoczenie prac zaplanowano na 2021 rok.

Książek Holding, spółka zależna Mariusza Książka, sprzedała w piątek 10.387.963 akcje British Automotive Holding, które stanowią 25 proc. kapitału zakładowego spółki – podał BAH w komunikacie.

 
Pusta hala lotniska w Radomiu. PaFot. Andrzej Michalik/ Agencja Gazeta

Pusta hala lotniska w Radomiu. Pastwowe pienidze przycign podrnych?

Radomskie lotnisko ma szans przesta by jedynie przedmiotem artw w caej Polsce. Cho obecnie nie lata z niego adna linia, za kilka dni podpisany zostanie list intencyjny na rozbudow portu.

Mariusz Szpikowski, prezes PPL, pastwowej spki zarzdzajcej lotniskami, zapowiedzia, e 17 stycznia podpisany zostanie list intencyjny w sprawie rozbudowy radomskiego portu lotniczego.

Politycy wspieraj Radom, ale chc zamkn Lotnisko Chopina:arty z Radomia

Decyzja jest o tyle zaskakujca, e lotnisko zbudowane za 90 mln z wyoonych z miejskiej kasy byo dotychczas przede wszystkim przedmiotem artw i przykadem nieudanej inwestycji. Od momentu oddania go do uytku nie udao si stworzy staej siatki pocze, a kolejni przewonicy wycofywali si z woenia pasaerw po kilku miesicach dziaania. Obecnie Radom nie ma adnego poczenia.

Wydanie okoo 130 mln z na rozbudow lotniska w sytuacji, gdy rzd planuje zbudowa na zachd od Warszawy Centralny Port Komunikacyjny, wydaje si wydatkiem nieuzasadnionym. Obecny na konferencji prasowej, pochodzcy z Radomia, szef gabinetu premiera Marek Suski odpiera takie zarzuty i tumaczy, e Radom uzupeni dziaalno CPK.

Radom lepszy od Modlina

Z kolei wicemarszaek Senatu Adam Bielan, wybrany w 2015 r. w okrgu obejmujcym Radom, mwi o tym, e radomskie lotnisko bdzie obsugiwa loty czarterowe oraz niskokosztowe. Pozwoli sobie take na krytyk sposobu funkcjonowania portu lotniczego w Modlinie, ktre w jego ocenie stao si niemale prywatnym lotniskiem Ryanaira. Jak tumaczy, ma to wynika ze le skonstruowanej umowy. Mariusz Szpikowski dodawa, e inwestycja w Radom jest efektem analiz m.in. demograficznych.

– Analizy pokazay, e na poudnie od Warszawy jest wiksza gsto zaludnienia ni na pnocny wschd, analizowalimy te moliwoci rozwoju biznesu i potencja gospodarczy regionu i tu te jest on zdecydowanie wikszy – relacjonowaa sowa prezesa PPL radomska „Gazeta Wyborcza”.

Celem PPL jest zwikszenie liczby pasaerw na radomskim lotnisko do 6 mln, a nastpnie 10 mln rocznie. W pierwszym proczu 2017 r. byo dokadnie 5749 osb. Ostatni rejsowy samolot na mazowieckim lotnisku wyldowa pod koniec padziernika.

O politycznych kulisach wspierania Radomia kosztem Modlina pisalimy w money.pl przed kilkoma miesicami.

Nowe instalacje Lotosu gotowe sFot. Lotos / materiay prasowe

Nowe instalacje Lotosu gotowe s ju w 90 proc. Wykonawca nie zdy jednak do poowy roku

Dziki wielkiej inwestycji Lotosu z jednego litra ropy wytwarzane ma by wicej paliw. W czwartym kwartale ubiegego roku zrealizowano jednak zaledwie 6 proc. projektu. Termin oddania nowych instalacji si przesunie i zyski firma zacznie liczy dopiero w 2019 r. Plany mwiy o poowie biecego roku.

Prace nad EFRA, czyli efektywn rafinacj, zaczy si jesieni 2015 r. i miay zakoczy si latem biecego roku. Warto caej inwestycji to 2,3 mld zotych. Ma ona da „pogbiony przerb ropy”, czyli inaczej mwic – z jednego litra surowca spka chce wytwarza wicej oleju napdowego, czy benzyny. Powstanie te nowy produkt – koks naftowy.

Zysk na litrze przetwarzanej ropy mia wzrosn o 4 gr. Dla porwnania – w grudniu Lotos zarabia na litrze okoo 12 gr (mara rafineryjna). Moce przerobowe Lotosu wzrosn o 900 tys. ton., czyli o okoo 9 proc., tj. z 10,5 mln ton do 11,4 mln ton. Obecne moce koncern wykorzystuje w 100 procent.

Dziki projektowi rednie roczne przepywy operacyjne maj zwikszy si o ok. 750 mln zotych, z czego okoo poowy ma da Lotosowi zysk operacyjny.

Na razie jednak spka musi powstrzyma apetyt na szybkie zyski. Lotos poinformowa, e wykonawca nie dotrzyma terminu. O takim ryzyku spka informowaa zreszt w padzierniku ub.r.

Zobacz rwnie: 837 km na jednym litrze paliwa w polskim pojedziePodstawowe instalacje Projektu EFRA realizowane s w ramach kontraktw wg formuy „pod klucz” przez wosk firm KT SpA (Kinetics Technology). Wykonawca poinformowa jednak o niedotrzymaniu umownego terminu uzyskania gotowoci do uruchamiania gwnej instalacji Projektu EFRA, tj. instalacji koksowania.

Postp realizacji caego Projektu EFRA wynis na koniec grudnia 90 proc. Na koniec wrzenia ub.r. informowano o nieco ponad 84 proc.

Polub money.pl na Facebook:

rafineria, inwestycja, lotos, lts, efra
Money.pl
Pod decyzjFot. Krzysztof Olszewski/WP

Pod decyzj podpisa si Marek Niechcia, prezes UOKIK

Prezes UOKiK naoy gigantyczn kar na Bank Millenium. To efekt walki zaduonych we frankach szwajcarskich o wykrelenie z umw tzw. klauzul abuzywnych, czyli niedozwolonych zapisw, ktre wzmacniay pozycj banku w relacjach z klientem.

Wszyscy, ktrzy odwiedzaj stron internetow Banku Millenium, mog przeczyta komunikat prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw o tym, e instytucja finansowa wprowadzaa swoich klientw w bd. Zaznaczono jednak, e „decyzja jest nieprawomocna”.

Zobacz te, co frankowiczom obiecywa we wrzeniu 2017 r. prezes ZBP:Po wejciu w link do penej treci decyzji. Po krtkiej lekturze docieramy do najwaniejszych postanowie, z ktrych wynika, e prezes UOKiK po informacjach otrzymanych od klientw Banku Millenium, przeprowadzi kontrol, ktra wykazaa, i bank nie tylko stosowa klauzule abuzywne, ale jeszcze klientom skarcym si na nie odpowiada w sposb niezgodny z prawd.

Za takie dziaania prezes UOKiK wymierzy kar w wysokoci ponad 20 mln z. To take w oparciu o t decyzj na stronie banku znalaz si komunikat ws. decyzji, ktra wci jest nieprawomocna. Bankowi przysuguje prawo odwoania si do Sdu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Tzw. klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umw, s jednym z przedmiotw dziaa UOKiK, ktry prowadzi cay ich rejestr. Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, nawet jeli znalazy si umowie, to nie wi konsumentw, cho pozostaa cz umowy pozostaje w mocy.

Pen tre decyzji mona przeczyta na stronie Banku Millenium.

Podczas gdy europejskie giełdy pozytywnie przyjmowały koalicyjne rozstrzygnięcia w Niemczech, na polskim parkiecie końcówka tygodnia przebiegała raczej neutralnie.

 
Przeci

Przecitny emeryt zaduony jest na 9,9 tys. z – podliczy BIK. Najbardziej zadueni s w kredytach konsumpcyjnych

rednie zaduenie osoby w wieku powyej 65 lat wynosi 9,9 tys. z – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Wedug szacunkw Money.pl co dziesit zotwk z emerytury seniorzy musz przeznacza na spat zobowiza.

Grupa wiekowa 65+ w Polsce to obecnie 6,4 mln osb i ma stopniowo rosn. Nie przesadzaj przy tym z zaduaniem si. Z tej grupy 2,79 mln osb jest zaduonych na cznie 27,7 mld z. Stanowi to odpowiednio 18,3 proc. kredytobiorcw i 4,5 proc. cznej kwoty zaduenia.

Jak wynika z danych BIK, seniorzy bior gwnie najdrosze kredyty konsumpcyjne – wzili je na czn kwot 18,9 mld z. W dalszej kolejnoci brali: kredyty mieszkaniowe, kredyty z kart kredytowych oraz limitw debetowych.

rednie zaduenie w tej grupie wiekowej, czyli cznie z kredytw konsumpcyjnych, kart kredytowych, limitw debetowych, poyczek oraz kredytw mieszkaniowych to 9,94 tys. z na osob – poda BIK.

Co dziesita zotwka z emerytury na spat poyczek

Jeli zaoy, e oprocentowanie, ktre pac jest zblione do redniej rynkowej, to odsetki roczne wynosz rednio 6,8 proc. Przecitny emeryt spaca wic okoo 56 z odsetek miesicznie.

Wikszo kredytw jest konsumpcyjnych, czyli mona zaoy, e ich spata rozoona jest na 5 lat, to kapita do spaty wynosi rednio okoo 160 z miesicznie. cznie przeznaczaj wic szacunkowo 220 z miesicznie na spat.

Zobacz rwnie: Jak wyglda ycie seniora w Polsce?

rednia emerytura wynosi 2049 z na rk, wic atwo zauway, e na spat zobowiza idzie wicej ni co dziesita zotwka.

Dysproporcja w dochodach seniorek i seniorw jest przy tym znaczca – rednia dla mczyzn bya na poziomie 2 525,67 z, a dla kobiet wynosia 1 722,09 z. A to te drugie zaduaj si czciej. Jak podaje BIK wrd najstarszych kredytobiorcw 57,5 proc. to kobiety. Wynika to jednak w duej mierze z wyszej proporcji kobiet wrd starszych osb – „stanowi 60,7 proc. populacji seniorw” – podaje BIK.

BIK portretuje wspczesnych seniorw jako aktywnych uczestnikw ycia finansowego. Nie bez znaczenia jest stabilno ich dochodw oraz samodzielno mieszkaniowa, wynikajca z posiadania najczciej wasnociowej nieruchomoci. Moe to plasowa seniorw w lepszej sytuacji ni w przypadku osb na dorobku rodzinnym czy zawodowym.

– Deklaracja, w ktrej jedn z przewodnich wartoci dla osb starszych jest rodzina, to z pewnoci jeden z powodw, dziki ktrym modsze pokolenia wci mog liczy na babcie i dziadkw – powiedzia prof. Waldemar Rogowski, gwny analityk kredytowy BIK. – Potrzeba dzielenia si i wsparcia materialnego swojej rodziny, bliskich moe wpywa na zapotrzebowanie „na gotwk”, co wida w danych BIK.

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.