Jurek Owsiak zachFot. TRICOLORS

Jurek Owsiak zachci Polakw do pomocy innym

Wielka Orkiestra witecznej Pomocy gra po raz 26. wier wieku jej dziaania pozwolio na zebranie ponad 800 mln z. Jeli trend z ostatnich dwch lat si utrzyma, orkiestra moe zebra tym razem tyle pienidzy, e czna kwota zebrana podczas wszystkich finaw, przekroczy miliard zotych.

827 mln z – to nominalna warto zebranych w trakcie kolejnych 25 finaw pienidzy. Po uwzgldnieniu skumulowanej inflacji, przekracza ona 900 mln z. Podczas pierwszego finau, gdy w 1993 r. z inicjatywy Jurka Owsiaka orkiestra zagraa na rzecz pomocy w leczeniu chorb serca, Polacy wrzucili do puszek niemal 2,5 mln z (kwota po uwzgldnieniu denominacji).

Podczas kolejnych finaw zebrane kwoty szy niemal wycznie w gr:

Wykres wyranie pokazuje momenty przeomowe w historii WOP. W 1998 r. po raz pierwszy przekroczona zostaa granica 10 mln z. Ju dwa lata pniej Polacy otwierali przed wolontariuszami portfele na tyle chtnie, e zebrano grubo ponad 20 mln z.

Zobacz te, co Jurek Owsiak mwi po zebraniu historycznej sumy:30, 40, 50, 70 mln z

2003 r. to przekroczenie bariery 30 mln z. Przez kolejne sze lat regularnie zbierano kwoty oscylujce wok tej wartoci, cho dwukrotnie byy od niej nieco nisze. Nastpna bariera – 40 mln z – zostaa przebita dopiero w 2009 r.

2012 r. da pocztek wyranemu trendowi wzrostowemu. To wwczas po raz pierwszy udao si zebra 50 mln z. Kady kolejny fina przynosi kolejne rekordy.

W roku 2016, gdy wadz sprawowao ju Prawo i Sprawiedliwo, a politycy tej partii przecigali si w krytyce inicjatywy Owsiaka, przyspieszenie zyskao now jako. Na konta WOP, ktra graa dla oddziaw pediatrycznych oraz na rzecz poprawy jakoci opieki zdrowotnej dla seniorw, wpyno ponad 70 mln z.

Wadza swoje, obywatele swoje

Kolejny rok potwierdzi tylko przewrotno Polakw. Cho rzdzona przez Jacka Kurskiego Telewizja Polska nie pokazaa jubileuszowego 25. Finau, orkiestrze udao si zebra ponad 100 mln z.

Jeli tegoroczny fina pozwoli na zebranie 170 mln z, zebrana przez WOP nominalna kwota przekroczy miliard zotych. Ta sama bariera, jeli uwzgldnimy inflacj, padnie, o ile Polacy przeka okoo 50-90 mln z. Wszystko zatem wskazuje na to, e 14 stycznia 2017 r. zapisze si w historii fundacji nie tylko ze wzgldu na kolejny fina.

Po pierwszym kwartale tymczasowego obowiązywania umowy o wolnym handlu między UE a Kanadą (CETA) widać większe zainteresowanie współpracą gospodarczą między Polską a Kanadą – powiedzieli PAP przedstawiciele biur handlowych…

 

Ta firma powstała z potrzeby snu. Annie Skórzyńskiej udało się stworzyć zupełnie nowy produkt,  zapewniający więcej odpoczynku zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. Dziś Szumisie zna  praktycznie każdy, a my z ich pomysłodawczynią spotykamy się w szumisiowej kawiarni.

 

Marek Wierciszewski Głównym niebezpieczeństwem dla globalnych rynków jest ucieczka kapitału od bezpiecznych aktywów, takich jak obligacje USA, ostrzega amerykańska firma doradcza CrossBorderCapital. (fot. Yellowj / YAY Foto) Wielu inwestorów obawia się o skutki, jakie dla globalnych rynków będzie miała oczekiwana dalsza normalizacja polityki głównych banków centralnych. Jednak zdaniem CrossBorderCapital bardziej należy obawiać się konsekwencji przewartościowania … Read more

 

Zostawiając za sobą drugi tydzień 2018 r., warto zatrzymać się nad najciekawszymi wykresami ostatnich siedmiu dni.

 

Sieć sklepów Wal-Mart, zatrudniająca w USA ok. 1,5 mln. osób zdecydowała się podnieść płacę minimalną pracowników do 11 USD za godzinę i wypłacić wszystkim pracownikom premię w wysokości do 1 tysiąca USD – poinformował…

 
Najbogatsi Polacy zwiFot. East News

Najbogatsi Polacy zwikszali majtek w ostatnich latach szybciej ni caa reszta

W latach 2014-2016 najbiedniejsi Polacy wzbogacili si czterokrotnie – wynika z najnowszych danych NBP. Mimo to dysproporcje midzy tym, co maj ubodzy, a tym, co maj bogaci, rosn.

Wedug wiatowych statystyk Credit Suisse (Global Wealth Report 2017) najwikszy wzrost bogactwa na wiecie nastpi wanie u nas. Majtek polskich gospodarstw domowych wzrs o a 18 proc. w 2017 r. w porwnaniu do 2016 r. Zaraz za nami s Izrael i RPA (+15 proc.) Spadao bogactwo w Japonii (o 6 proc.) i Egipcie (o 49 proc.).

Raport wskazuje, e oprcz wzrostu zarobkw i wartoci nieruchomoci, cz odpowiedzialnoci bior na siebie kursy giedowe akcji. Wyceniany w dolarze indeks WIG20 zyska a 52 proc. w cigu 2017 roku.

Do 2022 roku liczba osb, ktre maj wicej ni milion dolarw ma u nas wzrosn do 74 tys.

Zobacz rwnie: W Polsce yje ju ponad 1,1 mln zamonych ludzi1,5 proc. Polakw wydobyo si z dugw

Najbiedniejsi wzbogacili si czterokrotnie w cigu dwch lat od 2014 do 2016 r. – poda w najnowszych wyliczeniach Narodowy Bank Polski. Majtek netto (czyli bez dugw) gospodarstw domowych lokujcych si w grupie 10 proc. najbiedniejszych w spoeczestwie, wzrs w 2016 roku do 7,9 tys. z. A jeszcze w 2014 byo to zaledwie 2 tys. Warto doda, e to badania jeszcze sprzed wprowadzenia programu 500+.

Mie 7,9 tys. z majtku na gospodarstwo domowe to oczywicie niewiele, ale zawsze duo lepiej ni mie tylko 2 tys. z.

Mniej ni zero, czyli sytuacj, gdy zaduenie przekracza majtek, miao w 2016 roku 4,4 proc. gospodarstw domowych. Dwa lata wczeniej byo to a 5,9 proc. Mona wic powiedzie, e 1,5 proc. Polakw wydobyo si z dugw, tj. ich majtek wzrs przynajmniej na tyle, e mog nim spaci kredyty i poyczki.

Majtek ubogich wzrs o prawie 6 tys. z, niewiele wicej, bo o 7 tys., wzrs majtek Polakw przecitnie sytuowanych.

Najbogatsi bogac si szybciej

A co z najbogatszymi? 10 proc. najbogatszych gospodarstw domowych ma ju 41 proc. cakowitego majtku netto w Polsce. Dwa lata wczeniej byo to 37 proc. – wynika z danych NBP. Dane Credit Suisse wskazuj, e w 2017 r. moe to by ju nawet 65 proc.!

Jak wida, cho biedni i redni si bogac, to najbogatsi bogac si duo szybciej. A przynajmniej przyrasta ich udzia w oglnym majtku narodowym. W duej mierze dziki wzrostom akcji na giedzie.

Wartoci podane przez NBP dla najbogatszych gospodarstw domowych wskazuj, e bogac si gwnie ci z samego szczytu, a nie „bogaci redniacy”.

1 proc. najbogatszych w 2016 r., podobnie jak dwa lata wczeniej, mia co najmniej 2,8 mln z majtku netto. Tutaj wic nic si nie zmienio.

By nalee do grnych 10 proc. bogactwa, wystarczyo mie majtek o wartoci 847 tys. z, czyli mniej o 32 tys. ni dwa lata wczeniej. Jakie wnioski wypywaj z tych liczb?

Skoro udzia w cznym bogactwie grnej jednej dziesitej ronie, a poziom wartoci majtku, ktrego posiadanie wystarczy, by si w niej znale maleje, to znaczy, e najbardziej bogacili si ci z samego szczytu. Wzrost majtnoci miliarderw giedowych, jak Solorz-ak (Cyfrowy Polsat), Soowow (Synthos), czy Miek (CCC) mg tu wiele zmieni.

W ubiegym roku pakiet akcji Zygmunta Solorza-aka w Cyfrowym Polsacie wzrs o niecae 100 mln z, ale w 2016 r. doszo do przejcia przez Cyfrowy Polsat operatora telefonii komrkowej Plus GSM i w rezultacie warto majtku miliardera skoczya o 5,9 mld z.

Micha Soowow zwiksza swj udzia w Synthosie, ktry planuje wyprowadzi z giedy. Jego obecny pakiet akcji zwikszy w ub.r. warto o 350 mln z. Jednak od 2015 roku warto jego akcji wzrosa o 2,2 mld z.

W przypadku Dariusza Mika, warto jego obecnego pakietu akcji w CCC wzrosa w ubiegym roku o 900 mln z, a od 2015 roku o a 1,6 mld z.

Czy to le, e nierwno wzrosa?

Jeli spojrze na list pastw o najwikszych nierwnociach, to trudno zakada, e nierwno jest czym zym.

Obecnie najbardziej „nierwnym” krajem wiata jest Tajlandia – gdzie 78,7 proc. bogactwa naley do 10 proc. spoeczestwa. Ale na drugim miejscu jest – uwaga – egalitarna, jak mogoby si wydawa, Szwecja. A 77,8 proc. majtku netto naley tam do grnej jednej dziesitej najlepiej uposaonych, m.in. do rodziny Wallenbergw. Dalej jest co prawda Rosja, ale potem – Stany Zjednoczone.

W uznawanej za idea do ycia Szwajcarii, gdzie majtek nie pochodzi z wydobycia ropy czy innych surowcw, a gospodark stworzono na zaradnoci ludzi i dobrym systemie gospodarczym, do jednej dziesitej najbogatszego spoeczestwa naley 58,7 proc. bogactwa.

Jeli przyjrze si, gdzie najlepsze warunki ycia zapewniono najwikszej liczbie ludzi, to powinnimy zwrci uwag na takie kraje jak USA, Francja, Kanada, Niemcy, Wochy, gdzie przecitny majtek (mediana) jest wysoki, tj. powyej 50 tys. dol. na dorosego i gdzie mieszka co najmniej tyle ludzi, ile w Polsce.

W tych krajach do jednej dziesitej najbogatszych naley odpowiednio: 76,7 proc. majtku netto w USA, 53,7 proc. we Francji, w Kanadzie 58,5 proc., w Niemczech 65,2 proc., a we Woszech 51,2 proc.

Polski wskanik jest w 2017 r. na poziomie niemieckiego. Wyglda to na proporcj zblion do optymalnej.

Socjalizm kademu nosa utrze

Podstaw powstania socjalizmu i komunizmu bya zawi. Inni pawili si w bogactwie, podczas gdy wikszo klepaa bied. W takiej sytuacji nie analizuje si, e to w sumie dziki tym najbardziej zaradnym, ktrych w spoeczestwie przecie nie ma nadmiaru, caa gospodarka idzie w gr. Pod warunkiem oczywicie, e doszli do bogactwa uczciwie, dziki wasnej przedsibiorczoci, a nie np. dziki kontaktom z politykami.

Na energii i pomysowoci nielicznych, ktrzy dochodz do majtkw, korzystaj te najubosi, znajdujc w miar rozwoju gospodarki coraz lepiej patn prac. Fakty pokazay, e eksterminacja bogatszych doprowadzaa zawsze do zaniku przedsibiorczoci i innowacyjnoci, dziki ktrym gospodarka moe i w gr. To przewidzia zreszt ju sam Aleksander Fredro, mwic znan sentencj: „Socjalizm wszystkim rwno nosa utrze. Bogatych zdusi jutro, a biednych pojutrze”.

Ludziom nie przychodzio zazwyczaj nic z tego, e najbogatsi biednieli, skoro biednieli te i ci biedni. No, ale na usprawiedliwienie – ponad sto lat temu czasy byy inne i bogactwo bardziej kuo w oczy. Bieda moga przecie prowadzi do mierci godowej, podczas gdy obecnie to raczej mao prawdopodobne.

Cho grne 10 proc. najbogatszych na wiecie ma a 87,8 proc. majtku netto (dane Credit Suisse za 2017 r.), a 1 proc. najbogatszych – 50,1 proc., to jednak majtek przecitnego dorosego czowieka podwoi si w tym wieku – wzrs do 3582 dol. w 2017 r., podczas gdy w 2000 roku wynosi tylko 1867 dol. By moe gros zyskw trafia do najbardziej zaradnych, ale przy tym z biedy wydobywaj si te i ci mniej zaradni.

Oczywicie dobrze, eby pewne proporcje nie byy zachwiane i przy skrajnej biedzie w oczy nie rzucao si skrajne bogactwo, bo w takiej sytuacji rewolucja jest za progiem. Ale nie mona te narzeka, e mamy przedsibiorczych ludzi, ani utrudnia im ycia tylko dlatego, e s zaradni. Na tym korzysta przecie cae spoeczestwo.

Piątkową sesję giełdy na Wall Street zakończyły wzrostami; wszystkie główne indeksy zanotowały nowe historyczne szczyty. To najlepszy początek roku dla amerykańskich giełd od 2003. Nowy sezon publikacji kwartalnych dokonań…

 

PAP W rok po anulowaniu przez Baracka Obamę w styczniu 2017 r. ustawy zwanej „sucha stopa, mokra stopa”, która dawała nielegalnym kubańskim imigrantom szansę legalnego pozostania w USA, kubańskie władze wyraziły zadowolenie z decyzji byłego prezydenta USA. (fot. Orlando Barria / FORUM) Główny kubański dziennik „Granma” przyznał pośrednio w piątkowym numerze, że anulowanie ustawy uchwalonej … Read more

 
Via Baltica w Polsce ma powstaFot. GDDKiA

Via Baltica w Polsce ma powsta do 2021 r.

Prace nad polskim odcinkiem midzynarodowej trasy Via Baltica nabieraj tempa. GDDKiA informuje, e polska cz drogi bdzie gotowa do 2021 r.

Via Baltica, czyli poczenie estoskiego Tallina ze stolic Polski, na terenie naszego kraju bdzie przebiegaa od przejcia granicznego w Budzisku do Ostrowi Mazowieckiej drog S61, a nastpnie tras S8 do Warszawy. O ile wikszo drogi S8 jest gotowa (ostatni brakujcy odcinek ma by gotowy do koca 2018 r.), o tyle na oficjalne decyzje ws. S61 czekalimy od kilku miesicy.

Zobacz te, materia o planach na kolejny odcinek A2:O konkretnych datach dowiedzielimy si w trakcie konferencji prasowej szefa biaostockiej dyrekcji GDDKiA Wojciecha Borzuchowskiego, zorganizowanej wsplnie z podlaskimi politykami PiS. Borzuchowski poinformowa, e do koca marca podpisane zostan wszystkie umowy na realizacj trasy S61 przebiegajcej przez Podlasie.

Trzy z szeciu odcinkw (maa obwodnica omy, trasa Kolno-Stawiski oraz Stawiski-Szczuczyn – red.) s ju realizowane. Kolejne trzy umowy na cznie okoo 50 km drg zostan podpisane w systemie „Projektuj i Buduj”. Jeszcze w styczniu podpisy zostan zoone pod umow na tras z Podborza do niadowa. W lutym podpisana zostanie umowa na drog niadowo-oma.

Ostatnim z podpisanych dokumentw bdzie ten na realizacj poczenia wza oma Zachd z Kolnem. Gdy tylko inwestycje rusz, caa trasa Via Baltica na Podlasiu bdzie w budowie. Zakoczenie prac zaplanowano na 2021 rok.

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.