Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2018 będąpublikowane w następujących terminach:RAPORTY KWARTALNE:• Raport za IV kwartał 2017 roku…

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 2 / 2018 Data sporządzenia:…

 

W ubiegłym roku ponad milion złotych wróciło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po kontrolach zwolnień lekarskich przeprowadzonych w województwie dolnośląskim. Do drzwi pukali zarówno orzecznicy, jak i inspektorzy ZUS-u, którzy sprawdzali, w jaki sposób ubezpieczeni wykorzystują zwolnienia lekarskie. 

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2018 Data sporządzenia:…

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2018 Data sporządzenia:…

 

Zarząd Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 lutego 2018 roku wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.Podstawa…

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:AEDES_SA_-_Ogloszenie_NWZ_9.2.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)AEDES_SA_-_Projekty-Uchwal-NWZ-9.2.2018.pdf  (RAPORT…

 

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących…

 

Akcjonariusze Maciej Targosz oraz Friendly Corporate Communication Sp. z o.o. posiadający łącznie 2.552.820 akcji Emitenta uprawniających do 45,17% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonywania 4.752.820 głosów na…

 

Fot. Wlodzimierz Wasyluk / East News Raiffeisen Polbank zmieni waciciela? BG BNP Paribas nie rezygnuje z przejcia Raiffeisena. Co wicej, zdecydowano o rozpoczciu szczegowej analizy opacalnoci takiej transakcji. Z nieoficjalnych informacji wynika, e niedawno przedstawiciele zarzdw obu stron odbyli spotkanie. Bank BG BNP Paribas rozpoczyna tzw. due diligence Raiffeisen Polbanku – wynika z nieoficjalnych informacji … Read more

 
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.