Rola automatyzacji marketingu w prowadzeniu biznesu bdzie stale rosn, wpywajc jednoczenie na efektywno sprzeday, planowanie dziaa komunikacyjnych czy sposoby komunikacji z klientami.

O definicji, trendach i zmianach, jakie niesie ze sob marketing automation dla tworzenia i realizacji strategii marketingowej, opowiedz eksperci podczas konferencji „IAB HowTo move from expectations to reality in Marketing Automation”. Wydarzenie organizowane w ramach cyklu IAB HowTo odbdzie si 27 lutego b.r. w Warszawie.

Spotkanie jest organizowane w ramach cyklu wydarze inicjowanych przez czonkw grup roboczych dziaajcych przy IAB Polska. Ich celem jest ch dzielenia si wiedz i dowiadczeniem, prezentacja najnowszych i najlepszych praktyk przez ekspertw, ktrzy na co dzie zajmuj si zagadnieniami z zakresu reklamy internetowej.

Uczestnicy spotkania „IAB HowTo move from expectations to reality in Marketing Automation” poznaj obecne moliwoci automatyzacji oraz perspektywy rozwoju na najblisze lata. Eksperci przedstawi take case study marek reprezentujcych rne brane i stopnie zaawansowania automatyzacji marketingu. Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do dyrektorw i managerw zarzdzajcych obszarami marketingu, strategii, sprzeday, CRM, digitalu czy eCommerce.

– Wydatki inwestycyjne na automatyzacj marketingu w Europie wyranie rosn. Marketerzy widz ogromn szans na zwikszanie przychodw, poprzez zastosowanie narzdzi, ktre umoliwiaj spjn komunikacj z odbiorcami we wszystkich kanaach dotarcia. Jednoczenie jednak wybr narzdzia, wdroenie go, jak i rozwj kompetencji zespow w wykorzystaniu potencjau automatyzacji stanowi ogromne wyzwanie. Celem najbliszej konferencji jest pokazanie, jak realnie przeoy moliwoci rozwiza marketing automation na biznes. Chcemy pomc firmom podj trafione dziaania taktyczne oraz da wiedz niezbdn do przygotowaniu dugofalowej strategii rozwoju – podkrela Artur Koczyski, czonek Rady Programowej konferencji, partner zarzdzajcy K2 Digital Transformation.

Wrd ekspertw IAB HowTo znajd si marketerzy, eksperci ds. e-commerce, analitycy, a przede wszystkim praktycy wdroe rozwiza MA. Bd to m.in.: Rusty Warner z firmy Forrester, Adam Kutyma, zwizany z obszarem analityki biznesowej i Data Mining w Play, Bartosz Tertil, ktry wsptworzy midzy innymi Centrum Usug Big Data w Deutsche Telekom AG, Roy Egas, Head of Digital & Senior Product Owner w OfficeDepot, Ewelina Ciach z SAP Hybris, ktra wdraa innowacje i strategiczne transformacje marketingu, e-Commerce & CRM, Kamil Konikiewicz, ktry w SAS Institute prowadzi zesp Praktyki Analitycznej, Artur Koczyski, partner zarzdzajcy w K2 Digital Transformation, Monika Krawczyk, czyli Digital Media Director w K2 Media oraz Derick Wiesner z IBM.

Wrd partnerw wydarzenia znalaz si Monday – agencja komunikacji. Patronat medialny objy: gazeta.pl, Internet Standard, IT WIZ, Magazyn Online Marketing, Marketer+, Na Temat, Wirtualna Polska Media.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest patne. Opata dla firm czonkowskich IAB wynosi 990 z netto, a dla firm niezrzeszonych 1190 z. Posiadacze certyfikatw DIMAQ otrzymuj dodatkowo rabat -100 z netto. Wydarzenie objte jest akredytacj DIMAQ. Oznacza to, e uczestniczc w IAB HowTo, posiadacze certyfikatu otrzymuj 20 punktw certyfikacyjnych.

Wicej informacji: https://marketingautomation.howto.iab.org.pl/

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wydarzeń w Pulsie Dnia.

 
Czescy browarnicy coraz czFot. Fotolia

Czescy browarnicy coraz czciej rezygnuj z licencjonowania produkcji swoich piw

Od stycznia amatorzy czeskiego piwa maj pewno, e wszystkie butelki Pilsner Urquell – sprzedawane w Czechach i na caym wiecie – pochodz z Pilzna.

Po 10 latach zakoczya si licencjonowana produkcja Pilsnera w rosyjskiej Kaudze – donosz w pitek „Lidove Noviny”. Browar nalecy do tureckiego Efesu ostatecznie zakoczy produkcj czeskiego piwa. Wczeniej pilzneskie piwo warzone byo te w Tychach – do 2011 roku.

Zdaniem cytowanego przez czeski dziennik Jana Vaselego, byego przewodniczcego czeskiego zwizku browarw, decyzja o zaprzestaniu licencyjnej produkcji bya dobra, poniewa poza Pilznem nie da si na dusz met produkowa piwa tej samej jakoci co orygina.

– Dopuszczenie do produkcji w Polsce byo bdem marketingowym, a zakoczenie licencji w Rosji jest dobrym posuniciem – uwaa Vasely.

Wszystko, czego nie wiesz o piwie

Plzensky Prazdroj od 2017 roku jest wasnoci japoskiego koncernu Asahi. Firma nie rezygnuje jednak w ogle z licencyjnej produkcji. W ten sposb produkowany bdzie Kozel – najczciej sprzedawana na wiecie czeskie piwo.

Jak zauwaa dziennik, odchodzenie od produkcji licencyjnej jest w Czechach powszechne. Np. Budvar produkowany jest tylko w Czeskich Budziejowicach, a Staropramen – w Pradze.

Polub money.pl na Facebook:

browar, pilsner

Do końca stycznia Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce wyłonić doradcę, który wspomoże spółkę w procesie wyboru ścieżki refinansowania obecnego zadłużenia. Na luty zaplanowano serię spotkań z instytucjami finansowymi,…

 
Prezydent i premier uzgadniali rekonstrukcjFot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta

Prezydent i premier uzgadniali rekonstrukcj do ostatniej chwili?

Efekty zapowiadanej przez kilka miesicy rekonstrukcji rzdu pokazay, e nie bya ona do koca przygotowana. Na wejcie w ycie zmian ogoszonych we wtorek czekalibymy do pitku, gdyby nie wybieg prawny zastosowany przez rzd. Co wicej, opublikowane dokumenty ujawniy kilka zmian o fundamentalnym znaczeniu.

Najwaniejsz zmian z punktu widzenia gospodarki, o ktrej dowiedzielimy si podczas ceremonii w Paacu Prezydenckim 9 stycznia, by podzia zada superministra finansw i rozwoju. W jego miejsce pojawia si trjka ministrw: finansw, przedsibiorczoci i technologii oraz rozwoju i inwestycji.

Zobacz te, jak wygldaa rekonstrukcjaNie bez znaczenia byo rwnie odebranie ministrowi infrastruktury i budownictwa tego ostatniego. Z tego wzgldu bylimy wiadkami fali spekulacji w sprawie faktu, kto zajmie si sztandarowym programem „Mieszkanie+”.

Minister bez budownictwa, ministerstwo z budownictwem

Dyskusja okazaa si jaowa, gdy w sieci pojawiy si tzw. rozporzdzenie atrybucyjne wydane przez premiera. Wynika z niego bowiem, i owszem minister jest ministrem infrastruktury, ale podlegy mu resort to ju Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Co wicej, rozporzdzenie precyzuje, e poza „cznoci” i „transportem” zatrudnieni w resorcie urzdnicy zajm si „budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem”.

Kolejnym z problemw funkcjonowania pastwa, ktry pojawi si w wyniku rekonstrukcji, bya publikacja rozporzdze premiera ws. obowizkw nowych ministrw. Nominacje odebrali 9 stycznia, postanowienia prezydenta opublikowano 10 stycznia, a rozporzdzenia pojawiy si w Dzienniku Ustaw dopiero 12 stycznia okoo poudnia!

Wczeniej mona byo je przeczyta jedynie w Biuletynie Informacji Publicznej. Jak wyjania w rozmowie z money.pl konstytucjonalista prof. Marek Chmaj, ustawa zasadnicza dokadnie okrela moment wejcia tego typu zmian w ycie i jest to publikacja w odpowiednim dzienniku urzdowym. W tym wypadku to Dziennik Ustaw, nie BIP KPRM.

Rzdowym wybiegiem, ktry zneutralizowa ryzyko powstania luki w obsadzie resortw, jest zawarte w rozporzdzeniach zdanie o tym, e wchodz w ycie „z dniem ogoszenia, z moc od dnia 9 stycznia 2018 r.”.

Nazwy nowe, zadania stare

Analiza rozporzdze pokazuje take, e wiele ze zmian byo zmianami pozornymi. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju kierowane przez Jerzego Kwieciskiego zajmuje si bowiem „rozwojem regionalnym”, a takie ministerstwo pamitamy jeszcze z czasw gabinetu Donalda Tuska.

Z kolei Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii, w ktrym dzieli i rzdzi Jadwiga Emilewicz, jest niczym innym, jak pamitanym sprzed lat resortem gospodarki.

W tym wypadku ciekawsz kwesti wydaje si by zacznik do rozporzdzenia okrelajcego jej kompetencje. Zacznik wylicza bowiem urzdy, ktre Emilewicz – z tytuu penionej funkcji – nadzoruje. To Gwny Urzd Miar, Urzd Zamwie Publicznych oraz Urzd Patentowy.

Te same instytucje okrela ustawa o dziaach rzdowych, ale przyznaje take ministrowi waciwemu ds. gospodarki nadzr nad Urzdem Dozoru Technicznego oraz Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci.

Nie sposb znale skutecznego z punktu widzenia prawa sposobu na uchylenie ustawowego zapisu za pomoc rozporzdzenia. Co wicej, czym ma zajmowa si minister ds. przedsibiorczoci, jeli nie ma wpywu na kluczow agencj?

Nie wiemy rwnie, czym jest technologia zawarta w nazwie resortu, poniewa rzd zapowiada powoanie ministra cyfryzacji. Resort wbrew wielu zapowiedziom nie zosta zlikwidowany.

Budzcym najmniej wtpliwoci rozporzdzeniem jest to dotyczce Ministerstwa Finansw. Nowa szefowa resortu Teresa Czerwiska zajmie si nadzorem nad instytucjami finansowymi, finansami publicznymi oraz budetem.

Henryk Kowalczyk bez wpywu na Wody Polskie

Tego samego dnia, gdy w Dzienniku Ustaw pojawiy si rozporzdzenia ws. zada ministrw, opublikowano dokument o wyjtkowo interesujcym tytule. Chodzi o „Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przeksztacenia Ministerstwa rodowiska”.

Jak przyzna w rozmowie z nami minister rodowiska Henryk Kowalczyk, zmiana nie jest tak fundamentalna, jak wynikaoby to z tytuu. Dokumentu reguluje bowiem przekazanie nadzoru nad nowo powoan agencj rzdow „Wody Polskie” ministrowi gospodarki morskiej i eglugi rdldowej.

Sprawa moe by odczytywana politycznie, gdy uznawany za czowieka Beaty Szydo Kowalczyk straci moliwo wpywu na obsad stanowisk w agencji, ktra w cigu trzech lat ma wyda niemal 10 mld z. Sensacyjnego posmaku sprawie dodaje fakt, i Wody Polskie wci nie maj prezesa. Jest jedynie penomocnik ds. organizacji oraz trzech wiceprezesw.

Polub money.pl na Facebook:

rzd, kowalczyk, emilewicz, nowi ministrowie, zadania rzdu

Marek i Aleksandra Tymińscy wzywają do sprzedaży 600.520 akcji Premium Food Restaurants, uprawniających do 10,63 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po 0,31 zł za sztukę – podał pośredniczący Trigon DM.

 

W najbliższych trzech latach Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zamierza zaangażować do 300 mln zł w projekty badawcze, służące pozyskaniu metanu, towarzyszącego złożom węgla kamiennego. Wytypowano 10 lokalizacji, gdzie prowadzone będą testy, badania i wdrożenia w tym zakresie.

 

Kolejna spółka z rynku NewConnect szykuje się do złożenia wniosku o upadłość. Decyzja ma związek z cofnięciem dofinansowania z  Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

 
Fot. East News

Bank Pekao S.A. podpisa umow z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczc udziau w Programie Akredytyw Eksportowych. Bank Pekao S.A. jest liderem rynkowym pod wzgldem kwoty awizowanych akredytyw eksportowych, z 18% udziaem w tym rynku w 2017 r.

Podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dziki przejciu przez BKG ryzyka banku zagranicznego, umoliwi Bankowi Pekao potwierdzanie swoim klientom akredytyw otwieranych na rynkach o podwyszonym ryzyku. Program Akredytyw Eksportowych rozszerzy moliwoci potwierdzania akredytyw przez Bank Pekao swoim klientom.

Akredytywa eksportowa jest zobowizaniem banku importera do zapaty okrelonej kwoty w zamian za przewidziane w treci akredytywy dokumenty. Jeeli dokumenty s poprawne, to wypata pienidzy klientowi jest gwarantowana nawet jeeli importer okae si niewypacalny lub odmwi zapaty. Program Akredytyw Eksportowych pozwala potwierdza akredytywy nawet z bankw dziaajcych w krajach o podwyszonym ryzyku.

Program Akredytyw Eksportowych jest idealnym narzdziem, abymy jako Bank Pekao jeszcze lepiej mogli wspiera naszych klientw, tam gdzie do tej pory ze wzgldu na podwyszone ryzyko byo to utrudnione. Po gwarancjach de minimis jest to kolejny etap wietnie ukadajcej si wsppracy na rzecz polskich przedsibiorstw pomidzy bankiem rozwojowym, jakim jest BGK, a bankiem komercyjnym, czyli Pekao S.A.- powiedzia Tomasz Styczyski, wiceprezes zarzdu banku Pekao S.A. nadzorujcy Pion Maych i rednich firm.

Bank Pekao w 2017 roku utrzyma ponad 18% udziau rynkowy pod wzgldem kwoty awizowanych akredytyw eksportowych. Awizowa akredytywy otrzymane z ponad 50 krajw na caym wiecie. Gwne kierunki eksportu klientw Pekao to: Pakistan, Indie, Chiny, Bangladesz i Tajlandia.

– Dla duych firm, dla ktrych rynek polski sta si zbyt may eksport jest naturalnym kierunkiem rozwoju. Bank Pekao zawsze poda za swoimi klientami, dlatego jednym z kluczowych celw odwieonej strategii Banku Pekao S.A jest wsparcie polskich firm w rozwoju ich biznesu midzynarodowego – powiedzia Andrzej Kopyrski, wiceprezes zarzdu banku, nadzorujcy Pion Bankowoci Korporacyjnej.

Polub money.pl na Facebook:

Stacja TVN International West ma koncesjFot. MICHAL DYJUK/REPORTER

Stacja TVN International West ma koncesj na kolejne 10 lat.

Stacja TVN International West, naleca o grupy TVN, otrzymaa koncesj na nadawanie przez nastpne 10 lat – poinformowaa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w komunikacie.

TVN International West to stacja kierowana do Polonii yjcej na zachodzie. Jej nadawc jest spka TVN. Ta sama, ktr KRRiT ukaraa pod koniec ubiegego roku za relacjonowanie sejmowych wydarze z grudnia 2016 roku.

Po ogromnej burzy, jaka rozptaa si po tej decyzji, Rada w czwartek zdecydowaa ostatecznie, e kary jednak nie naoy.

Zobacz te: Kurski o TVP: „Doczekalimy si powanej publicystyki”

O tym, e decyzja moe zosta cofnita, mwio si ju od ponad tygodnia. Szef KRRiT Witold Koodziejski kilkukrotnie spotka si z przedstawicielami TVN, by „wyprostowa” spraw, ktra zmusia do reakcji nawet amerykaski Departament Stanu.

Rwnie premier Mateusz Morawiecki agodzi nastroje, zapewniajc, e jest za pen wolnoci mediw, nawet jeli s stronnicze.

Po cofniciu decyzji o karze dla TVN Witold Koodziejski zapowiedzia utworzenie Okrgego Stou Medialnego przy KRRiT z udziaem rodowisk dziennikarskich, naukowych, ale przede wszystkim z aktywnym uczestnictwem nadawcw. Ma to by odpowied na problem „brutalizacji ycia publicznego, narastajcej agresji kierowanej take przeciwko dziennikarzom, propagowania mowy nienawici i dezinformacji”.

W pitek KRRiT poinformowa te o przedueniu koncesji radiostacjom Vox Fm, RMF Classic, RMF MAXXX Dolny lsk, ALEX. Koncesj otrzymao te radio ESKA Szczecin.

Polub money.pl na Facebook:

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.