Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2018 Data sporządzenia:…

 

Zarząd Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 lutego 2018 roku wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.Podstawa…

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:AEDES_SA_-_Ogloszenie_NWZ_9.2.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)AEDES_SA_-_Projekty-Uchwal-NWZ-9.2.2018.pdf  (RAPORT…

 

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących…

 

Akcjonariusze Maciej Targosz oraz Friendly Corporate Communication Sp. z o.o. posiadający łącznie 2.552.820 akcji Emitenta uprawniających do 45,17% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonywania 4.752.820 głosów na…

 

Fot. Wlodzimierz Wasyluk / East News Raiffeisen Polbank zmieni waciciela? BG BNP Paribas nie rezygnuje z przejcia Raiffeisena. Co wicej, zdecydowano o rozpoczciu szczegowej analizy opacalnoci takiej transakcji. Z nieoficjalnych informacji wynika, e niedawno przedstawiciele zarzdw obu stron odbyli spotkanie. Bank BG BNP Paribas rozpoczyna tzw. due diligence Raiffeisen Polbanku – wynika z nieoficjalnych informacji … Read more

 

Rynek FX wraca do dominujcego tematu na ten rok, czyli kupowania EUR. Wczorajsza publikacja protok z posiedzenia EBC potwierdza to, o czym rynek spekulowa od tygodni – koniec QE moe przyj wczeniej ni pniej. Dzi wany test przed EUR/USD, w ktrym mog pomc, lub nie, dane z USA. Protok z grudniowego posiedzenia EBC sugeruje, e … Read more

 

Pisalimy w ostatnich dniach, e wzrost wartoci dolara jest raczej korekcyjny i e niekoniecznie spodziewamy si brnicia na poudnie, w kierunku dolnych ogranicze oglnej, szerokiej, dugoterminowej konsolidacji, trwajcej od wakacji. Przecie te ograniczenia to ok. 1,16. Tymczasem, jak pisalimy, jastrzbia pika jest bardziej po stronie EBC ni Fed. Polityka Fed jest wyceniona, a jeli ju … Read more

 

To nie jest atwy pocztek roku dla dolara. Rewelacje o zamiarach ograniczenia zakupu amerykaskich obligacji przez Chiny miay przejciowy wpyw, ale wczoraj nadszed kolejny cios ze strony EBC. Zapis z ostatniego posiedzenia pokaza, e czonkowie Rady chc przygotowywa rynek na mniej przyjazn polityk. Na saboci dolara korzysta natomiast zoty. Pozornie zapis dyskusji z grudniowego posiedzenia … Read more

 

Fundusz Advent International podobno wyłożył na stół 2,5 mld zł.  

 
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.