Nowy tydzień warszawska giełda rozpoczęła od kontynuacji marszu głównych indeksów na północ. WIG wspiął się na najwyższy poziom od lata 2007 r., zaś WIG20 podszedł pod wyznaczone w październiku maksima hossy.

 

Troszeczk mnie to dziwi, bo to minister Andrzej Adamczyk odpowiada za pocztek realizacji programu Mieszkanie+. Wydawaoby si, e jeli kto co rozgrzeba, to powinien to skoczy – tak prawdopodobn zmian osoby odpowiedzialnej za realizacj programu Mieszkanie+ ocenia Piotr Kuczyski, gwny analityk domu inwestycyjnego Xelion.

Po rekonstrukcji rzdu to Jerzy Kwieciski, szef nowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, pokieruje prawdopodobnie projektem Mieszkanie+. Dotychczas sztandarowy projekt PiS realizowa szef Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. Po wtorkowych zmianach jego resort zostao jednak pozbawiony „budownictwa” w nazwie – od teraz jest to Ministerstwo Infrastruktury. Wicej – w materiale wideo.

Polub money.pl na Facebook:

Jak bFot. Stefan Maszewski/REPORTER

Jak bdzie wyglda resort bez minister Streyskiej?

Anna Streyska poegnaa si dzi z urzdem, ale w jej miejsce nie powoano nowego ministra. Cz obowizkw miaa trafi do nowo utworzonego Ministerstwa Przedsibiorczoci i Technologii. W resorcie nikt nic nie wiedzia, sama minister bya mocno zaskoczona decyzj premiera. Rzeczniczka rzdu poinformowaa, e resort cyfryzacji zostaje a nadzr nad nim przejmuje premier. Jaki zatem los czeka ministerstwo?

Teka Ministra Cyfryzacji trafia na st premiera Mateusza Morawieckiego. Wczeniej spekulowano, e po dymisji minister Streyskiej, jej miejsce zajm: Piotr Nowak lub Krzysztof Szubert. Jak si jednak okazao, ani wiceminister finansw, ani obecny sekretarz stanu odpowiedzialny za sprawy midzynarodowe w Ministerstwie Cyfryzacji, nie dostali powoania.

T natomiast otrzymaa Jadwiga Emilewicz, ktra bdzie przewodzi nowemu Ministerstwu Przedsibiorczoci i Technologii. I wydawao si, e to wanie w jego kompetencjach miaa si znale Cyfryzacja.

Jedno, pne zdanie

– Pene zaskoczenie u prezydenta Andrzeja Dudy. Nie ma samodzielnego ministerstwa cyfryzacji – napisaa Anna Streyska w mediach spoecznociowych. To jej pierwszy komentarz do zmian w rzdzie.

Pene zaskoczenie u @prezydentpl. Nie ma samodzielnego ministerstwa cyfryzacji.

— Anna Strezynska (@AnnaStrezynska) 9 stycznia 2018

Zaskoczeni byli rwnie sami urzdnicy w Ministerstwie Cyfryzacji. Dwa niezalene od siebie rda w resorcie, do ktrych dotarlimy, przyznay, e nie wiedz, co dalej. Czy ministerstwo rzeczywicie idzie pod n? Zostanie okrojone, a moe faktycznie zlikwidowane i wchonite przez wikszy resort?

Niepieszny komunikat opublikowany przez Kancelari Prezesa Rady Ministrw lakonicznie odnosi si w kocu do statusu byego ministerstwa Anny Streyskiej. „Bezporedni nadzr nad Ministerstwem Cyfryzacji przejmie Prezes Rady Ministrw” – to jedno jedyne zdanie wskazuje, e jednak resort pozostaje, ale jego przyszo pozostaje w rkach Mateusza Morawieckiego.

Dopiero pno popoudniu rzeczniczka rzdu Joanna Kopciska potwierdzia, e resort nie zostanie zlikwidowany.

Rzeczniczka rzdu Joanna Kopciska potwierdza w rozmowie z @k_berenda e nie bdzie likwidacji Ministerstwa Cyfryzacji. Na razie dziaalno resortu nadzoruje premier Mateusz Morawiecki.

Trwaj poszukiwania nowego ministra. pic.twitter.com/i9tdHAbeDY

— Fakty RMF FM (@RMF24pl) 9 stycznia 2018

Biznes zdezorientowany

Zamieszanie wok Ministerstwa Cyfryzacji wpyno rwnie na bran. Zapytani przez money.pl eksperci ze zdziwieniem i zdezorientowaniem komentowali pogoski o likwidacji resortu i z alem egnali si z minister Streysk.

– le oceniam decyzj dymisji minister Streyskiej, podobnie, jak i bdem byoby likwidowanie caego Ministerstwa Cyfryzacji – podkrela Przemysaw Frasunek, ekspert BCC ds. cyberbezpieczestwa. – Merytorycznie nie byo podstaw do takiej decyzji. Streyska udowodnia, e ten resort jest wany i potrzebny. Dziki jej pracy zrobilimy powane postpy. Profil zaufany, e-obywatel, elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP to wymierne dokonania. Zwyciyy jednak wzgldy polityczne – doda.

Morawiecki o nowym rzdzie: jestemy tu po to, eby suy 24 godziny na dob. Zobacz wideo:Podobnego zdania jest Anna Stec, dyrektor Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (KIKE). – Byam rwnie zaskoczona, co minister Streyska – mwia w rozmowie z money.pl.

Jak podkrelia jednak brana sporo traci na dymisji Anny Streyskiej. – Ten resort zajmowa si naszymi sprawami. Wiadomo byo si do kogo si zwraca, z kim rozmawia. Minister Streyska bya ekspertem. Rozumiaa nasze sprawy, szybko przyswajaa problemy dotyczce brany. Czuo si porozumienie i atwo si z ni rozmawiao.

Jakkolwiek dalej potocz si losy ministerstwa, obawia si, e bez tej minister kontakt moe by bardziej utrudniony i nie tak bezporedni. – Domniemam, e telekomunikacja nie bdzie ju bran cieszc si w tak duym zainteresowaniem, jak dotd. Mona si spodziewa, e wiele inwestycji zostanie spowolnionych, inaczej bd rozpatrywane sprawy – skomentowaa.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z kolei wyraa nadziej, e przejcie sterw przez premiera nie wpynie na zmian obranych celw poprzedniego rzdu i strategia rozwoju bdzie dalej realizowana.

– Z pewnoci osobisty nadzr Pana Premiera, daje szans na bezprecedensowe przywdztwo w procesie modernizacji pastwa za pomoc technologii cyfrowych – stwierdzi jednak Borys Stokalski prezes PIIT.

Z komentarzem co do przyszoci cyfryzacji woli jednak zaczeka na moment, w ktrym pojawi si oficjalne szczegy zwizane z rekonstrukcj rzdu wraz – jak to uj – „z koncepcj dziaania decydentw, ktrzy wezm odpowiedzialno za procesy realizowane dotychczas pod kierownictwem Pani Anny Streyskiej”.

Jastrzębska Spółka Węglowa przeznaczy w tym roku ponad 92 mln zł na naprawę szkód, spowodowanych działalnością kopalń spółki. Zaplanowano ponad tysiąc działań naprawczych zarówno w budynkach, jak i np. infrastrukturze…

 

Wadze firmy ujawniaj najnowsz strategi dotyczc rozwoju firmy. – Czeka nas rewolucja – mwi prezes Pawe Surwka. Zobacz prezentacj „Nowe PZU – strategiczne kierunki zmian”. Relacja na ywo w money.pl.

We wtorek zarzd oraz rada nadzorcza PZU przyjy aktualizacj strategii do roku 2020. Zmienia ona model dziaania caej Grupy PZU, stawia nowe akcenty i powouje konkretne inicjatywy. Dziki niej PZU ma by jedn z najbardziej innowacyjnych instytucji w brany finansowej w Europie.

– Zaoylimy sobie zupenie nowe, ambitne cele. Wiele z nich sprowadza si do rewolucji – powiedzia podczas prezentacji strategii Pawe Surwka, prezes Grupy PZU.

Nowy model

Jak tumaczy spka, nowy model dziaania czy wszystkie aktywnoci Grupy PZU i integruje je wok klienta: ubezpieczenia na ycie, majtkowe, zdrowotne, inwestycje, emerytury, ochron zdrowia, bankowo i usugi assistance. „Grupa definiuje si jako firma pomagajca klientom dba o ich przyszo. Tym samym chce uwolni potencja, jaki tkwi w najwikszej instytucji finansowej w regionie” – czytamy w komunikacie.PZU

– Chcemy odrni si od klasycznego modelu relacji klientw z ubezpieczycielem, w ktrym jedyny kontakt z firm po zakupie polisy maj oni dopiero po zaistnieniu szkody. Chcemy zrobi znacznie wicej i efektywnie pomaga w rozwizywaniu ich problemw w wielu obszarach i na kadym etapie ycia. W sercu tej zmiany jest nowe podejcie PZU do budowania relacji z klientem – mwi Pawe Surwka.

Magorzata Sadurska z zarzdu PZU poinformowaa o podpisaniu we wtorek umowy o partnerstwie strategicznym z LOT-em.

– Oferta PZU bdzie szeroko dostpna, a ochrona ubezpieczeniowa bdzie dziala na caym wiecie. Klienci PZU bd te mogli korzysta np. z pakietu dedykowanych usug medycznych – tumaczy Magorzata Sadurska.

#nowePZU: Magorzata Sadurska ogasza nowych partnerw strategicznych #PZU: PLL LOT i @Group_Allegro pic.twitter.com/msrAZsbOrL

— Grupa PZU (@GrupaPZU) 9 stycznia 2018

Rwnie we wtorek Grupa PZU podpisaa umow o wsppracy z Allegro.

– Dziki temu ubezpieczenia bd dostpne podczas zakupw na stronie Allegro. Bdziemy tworzy szczegln ofert, dedykowan tylko dla klientw serwisu – mwi Magorzata Sadurska.

Wyzwania technologiczne

Grupa stawia na sztuczn inteligencj i lepsze wykorzystanie baz danych. eby czciej kontaktowa si z klientami PZU stworzy klub lojalnociowy oraz rozbuduje portal moje.pzu.pl. „Bdzie integrowa usugi Grupy PZU w jednym miejscu i pozwoli klientom m.in. kontrolowa posiadan ochron ubezpieczeniow, kupi nowe polisy, zlikwidowa szkod, zarzdza opiek zdrowotn, w tym terminami wizyt lekarskich, a take inwestowa oraz korzysta z usug bankowych” – tumaczy spka.

– Zdefiniowanie PZU jako spki, ktra na co dzie pomaga klientom, wymaga znaczcych inwestycji w rozwj caej Grupy. Nasz gwn wartoci staje si relacja z klientem i wiedza o nim, a naszym gwnym produktem – umiejtno odpowiadania na jego potrzeby budowania stabilnej przyszoci. Dlatego tak duo miejsca powicamy w tej strategii inicjatywom, ktre wzbogac nasz wiedz o kliencie i pomog nam do niego jeszcze szybciej dotrze – mwi Pawe Surwka.Jak zapewnia, PZU pozostanie jedn z najbardziej stabilnych i rentownych grup finansowych na wiecie.

– Stabilno, zdefiniowana jako zachowanie wskanika wypacalnoci Solvency II zawsze powyej 200 proc., rentowno powyej 22 proc., obietnica podzielenia si zyskiem, ktry nie jest niezbdny, aby sfinansowa nasz dynamiczny wzrost – to wszystko wartoci gwarantujce, e haso przewodnie PZU pozostaje aktualne nie tylko wobec klientw i kontrahentw, ale rwnie naszych inwestorw. Moesz na nas polega – podkrela prezes.

Miliard ze zdrowia

Kierownictwo PZU przyznaje, e nowa strategia zawiera bardzo ambitne cele.

– W stosunku do ostatniego zamknitego roku mamy ambicj podwyszenia ROE Grupy o ponad 7 p.p. do przeszo 22 proc. w roku 2020. Pozyskamy miliard zotych skadki ubezpieczeniowej ze wsppracy z bankami i milion nowych klientw dla bankw – chcemy tworzy relacj dajc korzyci obydwu stronom – zapowiada Tomasz Kulik, ktry w PZU odpowiada za finanse.

Spka chce istotnie zwikszy przychody w segmencie „zdrowie” – do miliarda zotych w 2020 roku.

– Konsolidujc rynek zarzdzania aktywami i pomnaajc oszczdnoci naszych klientw zwikszymy ponad dwukrotnie portfel, jakim dysponujemy, osigajc 65 mld zotych w zarzdzaniu – mwi dyrektor finansowy w Grupie PZU.

Jak zapewni, spka chce przeznacza na dywidend do 80 proc. skonsolidowanego zysku.

Europejski gigant

Grupa PZU, ktra zarzdza blisko 300 mld z aktyww, staa si najwiksz grup finansow naszej czci Europy w czerwcu 2017 roku, kiedy wraz z Polskim Funduszem Rozwoju przeja akcje Banku Pekao – za czn kwot 10,6 mld z, o czym informowalimy w money.pl. Bya to jedna z najwikszych transakcji na europejskim rynku bankowym w ostatnich latach.

– To historyczna chwila. Dziki finalizacji transakcji zakupu akcji Banku Pekao PZU staje si liderem zarwno w ubezpieczeniach jak i sektorze bankowym oraz w zarzdzaniu aktywami – komentowa przejcie Pawe Surwka. – Jest to pole do stworzenia wielu nowych rozwiza w zakresie ubezpiecze majtkowych, ale take inwestycji czy polis na ycie np. dla maych i rednich firm rodzinnych – mwi prezes.

Mimo problemw, z jakimi w ostatnich latach boryka si wielu ubezpieczycieli, Grupa PZU radzi sobie bardzo dobrze. Po trzech kwartaach 2017 roku zysk netto by dwukrotnie wyszy ni rok wczeniej – wynis 3 mld z. I to mimo sfinansowania przejcia Pekao.

Polub money.pl na Facebook:

pzu, strategia, 2020, strategia pzu

Czy wicej technokratw w rzdzie, na ktrego czele stoi Mateusz Morawiecki, oznacza, e Polska jest bliej przyjcia euro? – Jeeli jestemy bliej na skali o dugoci metra, to moe o jeden centymetr – odpowiada Piotr Kuczyski, gwny analityk domu inwestycyjnego Xelion. – To zaley przede wszystkim od woli politycznej – dodaje ekspert w rozmowie z … Read more

 

Polski rynek profesjonalnego sprzątania jest wciąż stosunkowo młody, jednak bardzo szybko się rozwija.

 

Zarząd WDX zdecydował o nierekomendowaniu walnemu wypłaty dywidendy za 2017 rok, mając na względzie potrzeby inwestycyjne spółki – podał WDX w komunikacie. Spółka planuje budowę centralnego budynku serwisowo-warsztatowego w Zgierzu.

 

Maciej Łopiński został nowym członkiem rady nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. To kolejna osoba z przeszłością związaną z pałacem prezydenckim, która przechodzi do państwowego ubezpieczyciela.

 

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wydarzeń w Pulsie Dnia.

 
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.