Eurodolar sytuuje si na 1,1965 – tak wic wstpnie wida, e wykres po korekcie na rzecz waluty USA napotka wsparcie, by moe krtkoterminowe, ale jednak faktyczne. Mona je sytuowa wanie w rejonie 1,1950-60. Wczorajsze dane z Eurolandu (np. o sprzeday detalicznej oraz indeks Sentix) byy pozytywne, a gosy Bostica i Williamsa z Fed raczej gobie, … Read more

 

Pocztek nowego tygodnia handlu przynis kontynuacj impulsu z pitku, gdzie pomimo sabych danych z amerykaskiego rynku pracy (NFP i pace) obserwowalimy odbicie dolara. Korekta na EUR/USD czciowo wynikaa z faktu rekordowych pozycji dugich na EUR (wedle CFTC), co zwyczajowo podbija scenariusz lekkiego squeez’a. Poranny, wtorkowy handel na rynku walutowym przynosi podtrzymanie mocniejszego dolara, co w … Read more

 
Organizacje biznesowe bojFot. TADEUSZ KONIARZ/REPORTER

Organizacje biznesowe boj si, e nowa regulacja moe zniechci firmy do inwestowania

Pomys rzdu nie spodoba si inwestorom. Rada Ministrw chce mie moliwo zawieszania ulg podatkowych nie na rok, ale dowolny okres.

Ministerstwo Rozwoju przedstawio zmienion wersje projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji, przeksztacajcej obszar caego kraju w „jedn wielk, specjaln stref ekonomiczn” – informuje „Puls Biznesu”. Zmiana zaoe kluczowego przepisu spotkaa si z krytyk ju na etapie konsultacji publicznych.

Projekt zakada udzielanie przez rzd pomocy w formie zezwole podatkowych na 10-15 lat firmom, ktre dokonaj inwestycji na okrelonym poziomie w strefie ekonomicznej „caa Polska” i stworz odpowiedni liczb miejsc pracy. Jednoczenie zezwala na wydanie decyzji o odmowie wsparcia, jeli bdzie to niezbdne ze wzgldu na sytuacj budetow pastwa. Jest to bardzo nieostre okrelenie kryteriw pozwalajcych na zawieszenie wsparcia. W poprzednim brzmieniu projektu zawieszenie moe nastpi w danym roku budetowym, czyli na jeden rok. Nowa wersja regulacji pozwala na zawieszenie ulgi na czas praktycznie nieokrelony.

W uzasadnieniu czytamy, e „przepis ten ma na celu zabezpieczenie budetu pastwa na wypadek przewidywalnego lub faktycznego spadku jego dochodw lub wzrostu wydatkw”. O ile jest to rozwizanie korzystne dla rzdu, gdy daje mu du elastyczno, gdy chodzi o udzielanie wsparcia, to z punktu wodzenia inwestorw rodzi niepewno.

Zobacz te: Inwestorzy na wahadle. Na razie nie wystraszyli si PiS– Projekt powinien konkretnie i szczegowo okrela kryteria pozwalajce na zawieszenie wsparcia. Bez nich ustawa bdzie niekorzystna dla inwestorw, gdy nie dostan gwarancji trwaoci wsparcia w zamian za nowe inwestycje – mwi cytowany przez „Puls Biznesu” prof. Dominik Gajewski z Centrum Analiz i Studiw Podatkowych SGH.

Zapis o wstrzymaniu wsparcia nie ma by stosowany do trwajcych postpowa dotyczcych wydania decyzji oraz planw wpisanych do Ewidencji Wsparcia Inwestycji.

Polub money.pl na Facebook:

msp, firma, ulgi podatkowe, przedsiboiprca

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2018 Data sporządzenia:…

 

Niemcy to nasz podstawowy rynek eksportowy. To jak sobie radzi ich gospodarka to bardzo ważny składnik również naszego wzrostu. Według najnowszych danych przemysł i sprzedaż eksportowa naszego zachodniego sąsiada tak szybko nie rosły od dawna.  

 

Mateusz Gawin Kasety magnetofonowe zyskują drugą młodość. W 2017 roku sprzedało się ich o 35 proc. więcej niż w 2016 – to najlepszy wynik pod względem sprzedaży muzyki na tym nośniku od 2012 roku – wynika z raportu Nielsena dotyczącego rynku muzycznego w Stanach Zjednoczonych w 2017 roku. (fot. deyangeorgiev / YAY Foto) Nielsen w … Read more

 
"Lords of the Fallen" to najlepiej przyjFot. CI Games/materiay prasowe

„Lords of the Fallen” to najlepiej przyjta dotd gra CI Games. Na jej dokonczenie oraz produkcj nowych gier spka wzia poyczk

CI Games podpisa z mBankiem umowy kredytowe. Pozwoli to firmie wyprodukowa drug cz „Lords of the Fallen”, dotychczasowego najwikszego hitu wytwrni. Bank zada zastawu czci akcji przez gwnego akcjonariusza.

Umowy CI Games z mBankiem dotycz kredytu odnawialnego w rachunku o wartoci 30 mln z, ktry dostpny bdzie dla spki do koca czerwca 2020 r. oraz kredytu w rachunku biecym o wartoci 5 mln z, zawartym na okres 24 miesicy – podaa spka.

Bank zada zabezpieczenia. Bdzie nim m.in. 15 mln akcji CI Games (prawie 10 proc. kapitau), ktre obecnie s w posiadaniu Marka Tymiskiego – prezesa i gwnego akcjonariusza spki. Ich warto wedug wyceny z wtorku wynosi prawie 17 mln z.

To tylko cz akcji spki, ktre ma w portfelu Tymiski, dysponujcy cznie 39,5 proc. kapitau CI Games. Na pozostay akcjonariat skadaj si gwnie TFI i OFE.

Zobacz rwnie: Sniper Ghost Warrior 3Warunki kredytu spka okrela jako „bardzo dobre”. Oprocentowanie jest wedug stawki WIBOR powikszonej o 1,56 p.p. mary.

Finansowanie bankowe, wraz ze rodkami wasnymi wypracowywanymi przez spk, bdzie przeznaczone na realizacj trzech projektw. Do 2020 r. planowane wydatki wynios cznie ok. 100 mln z. Znaczc ich cz pochonie prawdopodobnie produkcja gry „Lords of the Fallen 2”. Kredyt odnawialny 30 mln z zostanie uruchomiony w momencie rozpoczcia fazy produkcyjnej tego tytuu.

Pierwsza cz gry LoF to najwikszy dotd sukces komercyjny CI Games. Ze sprzeda na poziomie 7 mln egzemplarzy, tytu zajmuje czwart pozycj w historii gier z Polski, po dwch ostatnich czciach Wiedmina i „Dead Island”. Budet LoF wynosi wtedy okoo 40 mln z wcznie z marketingiem.

Sniper uratowa skr

Ostatnia gra CI Games – Sniper Ghost Warrior 3 – mimo tego, e pochona prawie dwukrotnie wiksze rodki, nie okazaa si a takim sukcesem. Po pocztkowych sabych recenzjach mona byo mie obawy, ale w listopadzie spka informowaa, e musi dodrukowa pyty z konsolow wersj, bo wyprzeday si zapasy.

– CI Games jest obecnie w bardzo dobrej sytuacji finansowej, a prace nad nasz najblisz premier realizujemy ze rodkw wasnych – powiedzia czonek zarzdu CI Games Maciej Nowotny. – Zgodnie ze strategi, chcemy opiera nasz rozwj o bardziej zrnicowane portfolio tytuw. Naszym celem w cigu 3 lat jest inwestycja w minimum trzy istotne projekty o wartoci ok. 100 mln z cznie, dlatego ju od kilku miesicy prowadzilimy rozmowy dotyczce rednioterminowego finansowania bankowego, ktre wanie zakoczylimy podpisujc umow kredytow – doda.

Obecnie wewntrzne studio CI Games skupione jest na produkcji shootera taktycznego, a mniejsza cz zespou koczy prace nad trybem rozgrywki wieloosobowej – multiplayer, ktra udostpniona bdzie 26 stycznia 2018 r.

– Wedug naszej wiedzy, „Sniper Ghost Worrior 3” by zdecydowanie najwiksz globaln premier polskiej gry ubiegego roku pod wzgldem osignitych przychodw. Jednoczenie sprzedajemy inne gry z naszego portfolio i generujemy dodatnie przepywy pienine z dziaalnoci operacyjnej – podsumowa Nowotny.

Gra SGW3 wedug informacji z poowy ub. r. sprzedaa si wtedy cznie w 750 tys. egzemplarzy. Spka wprowadzaa poprawki i aktualizacj, co by moe pomogo polepszy ten wynik, skoro trzeba byo dodruku pyt na konsole.

Qubic Games planuje premiery 7 gier w Ameryce Północnej, Europie i Australii na  konsolę Nintendo Switch do czerwca 2018 r., poinformowała spółka. Wszystkie tytuły planowane są do wysłania do certyfikacji Nintendo nie później niż w marcu 2018 roku, dodano.

 

Serinusowi Energy udało się w sposób bezpieczny odzyskać kontrolę nad odwiertem gazowym Moftinu-1001, poinformowała spółka. Jak wcześniej informowano, utrata kontroli nad odwiertem nastąpiła w poniedziałek, 18 grudnia 2017 r. o godzinie 01:49 czasu wschodnioeuropejskiego, w trakcie rutynowych działań przygotowujących odwiert Moftinu-1001 do dalszej produkcji. Podczas tej operacji nastąpiło niespodziewane uwolnienie gazu, co w następstwie spowodowało zapłon.

 
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.