Donald Trump zrobi to co obieca, a nawet nieco zagodzi swoje stanowisko (Meksyk i Kanada dostay bezterminowe zwolnienie na czas renegocjacji traktatu NAFTA, a lista krajw moe by modyfikowana) pokazujc, e ca maj by bardziej elementem nacisku w negocjacjach z kluczowymi partnerami USA – zwaszcza tymi z ktrymi USA maj nierwnowagi handlowe i nie tylko. … Read more

Marek Chrzanowski jest prezesem Komisji Nadzoru Finansowego.Fot. Krzysztof Olszewski, money.pl

Marek Chrzanowski jest prezesem Komisji Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego i jej odpowiednik z Hongkongu chc wsplnie promowa rozwj innowacyjnych usug finansowych. Obie strony zawary porozumienie o wsppracy.

The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) oraz Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podpisay porozumienie o wsppracy w obszarze fintech. Celem jest wzmocnienie wspdziaania w tym zakresie pomidzy dwoma organami nadzoru oraz promowania innowacyjnych usug finansowych.

Zgodnie z podpisanym dokumentem, wsppraca HKMA i KNF bdzie polega na wsplnych projektach badawczych, wymianie informacji, wzajemnych konsultacjach oraz dzieleniu si wiedz i dowiadczeniami.

– W ostatnim czasie KNF uczestniczya w szeregu dziaa majcych na celu wspieranie rozwoju sektora fintech w Polsce. Liczymy na owocn wspprac z Hongkongiem, ktry jest jednym z gwnych orodkw w zakresie technologii finansowych w Azji – wskazuje przewodniczcy KNF Marek Chrzanowski.

Jak dodaje, wzajemne konsultacje i wymiana praktyk w dziedzinie innowacji finansowych midzy HKMA i KNF pozwol zarwno lepiej ledzi zmiany technologiczne zachodzce na rynkach finansowych, jak i dostosowa rodowisko nadzorcze do nowych modeli biznesowych.

O tym, e KNF chce wspiera polskie spki z pograniczna technologii i finansw mwi prezes Chrzanowski w jednym z wywiadw dla money.pl.

– KNF chciaaby by starszym bratem dla fintechu. Chcielibymy wspiera, zapewnia bezpieczne rodowisko, edukowa – zapewnia Chrzanowski

Komisja Nadzoru Finansowego myli o… „piaskownicy” dla spek technologicznych

KNF rozwaa stworzenie w Polsce „piaskownicy regulacyjnej”. To rozwizanie, ktre pozwala nowym firmom – spkom fintechowym – testowa rozwizania na ograniczonej grupie odbiorcw.

Szef KNF mwi, e to czas na upewnienie si, e rozwizanie jest zgodne z przepisami. Ewentualnie to czas, by zmieni przepisy, jeeli te nie s dostatecznie dostosowane do szybko zmieniajcej si rzeczywistoci biznesowej. Takie rozwizania istniej m.in. w Wielkiej Brytanii czy Singapurze.

Tamtejszy regulatorze wychodz z zaoenia, e lepiej pozwoli nowym spkom z pogranicza finansw i technologii na dziaania, ni zabija ich pomys mocnymi regulacjami. Dlatego tworz cile okrelone ramy testw. I to wanie jest piaskownic.

Polub money.pl na Facebook:

finanse, KNF, hong kong, fintech, hkma
Money.pl

Zdaniem minister jesteśmy w stanie dziewiętnastowiecznej wojny celnej, ponieważ retorsje zaproponowane przez Komisję Europejską są również dość mocne.

Chociaż wiemy, ile kosztowały nas nagrody dla ministrów w rządzie Beaty Szydło, to nie wiemy ile za co je dostali. Jeśli kancelaria nie ujawni tej informacji, sprawa może znaleźć swój finał w sądzie.

P godziny przed trzeci po poudniu. Wtedy poznamy tzw. non-farm payrolls, to znaczy dane z rynku pracy Stanw Zjednoczonych, te oficjalne (w odrnieniu od raportu prywatnej firmy ADP, ktry zosta podany w rod i wypad pozytywnie). Tak wic o 14:30 przekonamy si, o ile wzroso w lutym zatrudnienie, jaka bya paca godzinowa, jakie byo bezrobocie … Read more

Bank Światowy podkreśla, że Polska najszybciej na świecie – oprócz Korei Płd. – przesunęła się do krajów o wysokich dochodach z grupy o średnich dochodach.

Polska Meat jest najwiFot. Jacek Dominski/REPORTER

Polska Meat jest najwikszym europejskim eksporterem kur. Za granice wysya miesicznie blisko 6 tys. ton.

Afryka jest jedynym kontynentem, gdzie miso kur jest wysoce cenione. Wykorzysta chce to gdyska firma Polska Meat, ktra planuje rocznie stawia tam po dwa supermarkety. Ju teraz jest najwikszym europejskim eksporterem kur.

Pod koniec marca spka Polska Meat przejmie kontrol nad hiszpaskim koncernem spoywczym Iberdigest. Tym samym jego siedzib stanie si Gdynia, gdzie bd te m.in. odprowadzane podatki. Co ciekawe, bdzie to odwrcenie rl, bo do tej pory Polska Meat naleaa do Iberdigest.

Sebastien Guyon, prezes Polska Meat podkrela, e dynamika wzrostu polskiego rynku, wysokiej jakoci surowiec oraz doskonay klimat inwestycyjny pozwalaj na rozszerzenie roli spki w grupie Iberdigest.

– Chodnia, ktr posiadamy w Gdyni spenia coraz istotniejsz rol w naszej dziaalnoci. Obecnie 35 proc. obrotw grupy Iberdigest pochodzi z Polski, a trendy ostatnich lat pokazuj, e liczba ta ronie o 4-5 punktw procentowych rocznie – wskazuje Guyon.

Polska Meat swoj dziaalno, polegajc na produkcji, przetwrstwie i przechowywaniu misa, rozpocza w 2012 roku. Cztery lata pniej wesza na gied NewConnect w Warszawie. Teraz planuje debiut na gwnym rynku GPW, do ktrego ma doj jeszcze w tym roku. Celem jest pozyskanie od inwestorw pienidzy na rozwj wasnej sieci sprzeday w Afryce, gdzie firma ju odnosi sukcesy.

Gwna cz produkcji z gdyskiej chodni trafia na rynek afrykaski, z ktrego pochodzi blisko 60 proc. rocznych obrotw caej grupy. Ogem Polska Meat jest najwikszym europejskim eksporterem kur. Za granice wysya miesicznie blisko 6 tys. ton.

To si liczy. Jak si robi biznes w Afryce?

Jak podkrela Sebastien Guyon, prezes Polska Meat, firma ma ju rozeznanie w potrzebach lokalnych odbiorw w 14 pastwach, do ktrych nale m.in. Kongo, Nigeria, Senegal i Wybrzee Koci Soniowej.

– Na rynkach 14 krajw Afryki dziaamy ju od 18 lat, doskonale znamy ich lokaln specyfik, a prognozy ekonomiczne i demograficzne pozwalaj postrzega przyszo tych krajw z duym optymizmem – dodaje Inacio Fernandes Pedrosa, przewodniczcy rady nadzorczej Polska Meat.

Spka planuje stworzenie wasnej sieci sprzeday detalicznej w krajach zachodniej i poudniowej Afryki. Rocznie ma powstawa tam dwa supermarkety. Ekspansja zakada rozwj sieci w dwch lub trzech krajach co kolejne pi lat.

Dziki sieci sprzeday Polska Meat bdzie w stanie obj swoj dziaalnoci ca lini produkcyjn od pozyskania produktw w Polsce, poprzez ich przygotowanie, magazynowanie, logistyk i dystrybuuj, a po sprzeda hurtow i detaliczn. Dla spki oznacza to moliwo czterokrotnego powikszenia wasnej mary z 7-8 proc. w dostawach i logistyce o dodatkow mar 25-30 proc. ze sprzeday na rynku detalicznym.

Ja podkrelaj wadze Polska Meat, firma przygotowuje swoj ekspansj w krajach na wczesnym etapie rozwoju, a ich wasna produkcja misa zaspokaja lokalny popyt jedynie w 20 proc. S to kraje, w ktrych w zasadzie nie prowadzi si produkcji misa, przy czym Afryka jest jedynym kontynentem, na ktrym miso kur jest wysoce cenione.

Polska Meat wasn sie sklepw detalicznych przygotowuje we wsppracy z lokalnym partnerem oraz midzynarodow grup inwestycyjn, z ktr zamierza nawiza wspprac.

Polub money.pl na Facebook:

miso, drb, afryka, markety, kury, polska meat, iberdigest
Money.pl
Decyzja Jeronimo Martins o otwarciu sklep

Decyzja Jeronimo Martins o otwarciu sklepw w niedziel stanowi istotny zwrot w polityce firmy.

Pi sklepw Biedronki bdzie otwartych w niedziel pomimo zakazu handlu. Money.pl uzyska potwierdzenie od Jeronimo Martins, e sklepy zlokalizowane na dworcach bd dziaa normalnie. Wczeniej firma nie planowaa otwiera adnego z 2823 sklepw, ale omielio j liberalne stanowisko Pastwowej Inspekcji Pracy.

Aktualizacja 11:55

„W najblisz niedziel, 11.03, sklepy sieci Biedronka zlokalizowane na dworcach bd otwarte” – pisze w mailu do money.pl Arkadiusz Mierzwa, szef biura prasowego Jeronimo Martins Polska. „W liczcej 2823 sklepw sieci Biedronka takich placwek mamy zaledwie kilka” – zaznacza.

Chodzi o pi sklepw. Dwa w stolicy – na dworcach Warszawa Centralna i Wschodnia – oraz po jednym w Krakowie, Poznaniu i Grudzidzu.

Wideo: zakaz handlu w niedziel. Klienci stan w wielkich kolejkach w soboty

„Zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi Pastwowej Inspekcji Pracy, placwki zlokalizowane na dworcach i w miejscach obsugi podrnych mog by otwarte rwnie w niedziele wolne od handlu” – podkrela Mierzwa.

Decyzja Jeronimo Martins o otwarciu sklepw w niedziel stanowi istotny zwrot w polityce waciciela najwikszej sieci detalicznej w Polsce. Wczeniej firma planowaa zamkn wszystkie sklepy, take te na dworcach, ze wzgldu na problemy interpretacyjne.

Przeomowe znaczenie miaa niedawna deklaracja przedstawicieli Pastwowej Inspekcji Pracy. Podczas konferencji Anna Martuszewicz, wicedyrektor departamentu prawnego w Gwnym Inspektoracie Pracy uznaa, e sklepy takie jak Biedronka na dworcach mog by otwarte w sidmy dzie tygodnia.

Bezporednio po konferencji PIP przedstawiciele Jeronimo Martins unikali deklaracji, czy Biedronki na dworcach w tej sytuacji bd otwarte. – Decyzje dotyczce szczegw organizacji pracy naszych sklepw po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele bdziemy podejmowa po dokadnej analizie konkretnych przypadkw – mwi Arkadiusz Mierzwa.

Co ciekawe, sama PIP prbowaa czciowo wycofa si z deklaracji, ktre pady na wtorkowej konferencji. W wydanym w rod owiadczeniu zaznaczono, e wypowied Martuszewicz dotyczya tylko Biedronki na Dworcu Centralnym w Warszawie i nie mona wyciga wniosku, e inne sklepy pooone na dworach lub w ich pobliu bd mogy dziaa w kad niedziel.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Europejski Urząd Statystyczny przypomniał statystyki dotyczące życia Europejczyków i Europejek. Przyjrzyjmy się więc demografii i pracy kobiet i mężczyzn. Kto żyje najdłużej? Kto najwcześniej opuszcza dom rodzinny? Jak kształtują się zarobki?

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2018 Data sporządzenia:…

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.