500+ to flagowy program rzFot. east news/ Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

500+ to flagowy program rzdu PiS.

Program 500+ mia przysuy si wikszej liczbie rodzcych si dzieci. Prawdziwe efekty tego bd widoczne dopiero za kilka lat. Ju w tej chwili wida za to pozytywne skutki w odniesieniu do zamonoci Polakw. Okazuje si, e 500 z na dziecko przyczynio si do spadku liczby osb korzystajcych z pomocy spoecznej. I to o prawie 10 proc. Nigdy wczeniej nie byo tak dobrych statystyk.

Liczba osb korzystajcych z pomocy spoecznej wiadczonej przez OPS-y spada w 2016 roku o 9,2 proc. w porwnaniu z 2015 rokiem – wynika z raportu „Beneficjenci rodowiskowej pomocy spoecznej”, ktry przygotowa Gwny Urzd Statystyczny. To najwikszy spadek ich liczby od 2008 roku, gdy GUS zbiera szczegowe informacje na ten temat.

„rodowiskowa pomoc spoeczna zrealizowana w 2016 r. na podstawie ustawy o pomocy spoecznej zostaa skierowana do 2479 tys. beneficjentw, czyli 6,4 proc. mieszkacw naszego kraju i do 1029 tys. ich gospodarstw domowych, ktre stanowiy 7,3 proc. ogu gospodarstw domowych w Polsce” – czytamy w opracowaniu GUS.

Powysze udziay, okrelane jako zasig beneficjentw lub zasig gospodarstw domowych beneficjentw, byy najnisze od 2009 roku.

Skd tak znaczca poprawa? Autorzy badania podkrelaj ogromne znaczenie zmian na rynku pracy, czyli przede wszystkim duego spadku bezrobocia i wzrostu pac. W przypadku ubogich beneficjentw pomocy spoecznej, ktrych GUS wyszczeglnia blisko 1,7 mln (z 2,5 mln ogem), ogromne znaczenie miao te 500+.

„Liczba ubogich beneficjentw i ich gospodarstw domowych ulega znacznemu zmniejszeniu po rozpoczciu realizacji rzdowego programu Rodzina 500+” – czytamy w raporcie.

500+ pomogo im wyj z ubstwaEfekt 500+

Jak podkrela GUS, zgodnie z ustaw o pomocy spoecznej kwota wiadczenia wychowawczego nie jest wliczana do dochodu gospodarstwa domowego osoby ubiegajcej si o t pomoc. Dokonano zatem symulacyjnie podwyszenia dochodw ubogich gospodarstw domowych z dziemi o rodki ze wiadczenia wychowawczego, odpowiednio do liczby dzieci.

W wyniku oblicze ustalono, e wraz z realizacj wypat 500+ liczba ubogich beneficjentw rodowiskowej pomocy spoecznej w gospodarstwach domowych w skali kraju zmniejszya si do 899 tys. osb, tj. spada o ponad 45 proc. Poniej progu ubstwa pozostawao nadal 183 tys. wieloosobowych gospodarstw beneficjentw, w tym 89 tys. gospodarstw z dziemi; tj. odpowiednio o blisko 49 proc. i o okoo 66 proc. mniej ni wykazay wyniki badania za 2016 rok.

„Po wypatach wiadczenia wychowawczego zasig ubogich beneficjentw rodowiskowej pomocy spoecznej w Polsce zmniejszy si o 2 pkt proc. do poziomu 2,3 proc.” – wynika z oblicze GUS.

Te same statystyki pokazuj, e obniya si te znacznie dotkliwo ubstwa. Wskanik gbokoci ubstwa w wieloosobowych gospodarstwach beneficjentw zmniejszy si o prawie 5 pkt proc. do poziomu blisko 35,8 proc., a w gospodarstwach z dziemi dotkliwo ubstwa spada o blisko 14 pkt proc. do poziomu 24,5 proc.

Nie wszdzie rwnie dobrze

Sytuacja w skali kraju jest coraz lepsza, ale w rnych regionach Polski wyglda to odmiennie. W najmniejszym stopniu z pomocy spoecznej korzystaj mieszkacy wojewdztwa lskiego (4,4 proc.) i dolnolskiego (4,7 proc.). Wyranie lepiej ni rednia wypadaj take: opolskie, maopolskie, mazowieckie i wielkopolskie.

Zdecydowanie najgorsza sytuacja jest w warmisko-mazurskim. To jedyne wojewdztwo, gdzie ponad 10 proc. mieszkacw ma na tyle niskie dochody, e musi korzysta z pomocy spoecznej.

W 2016 r. z pomocy wiadczonej przez orodki pomocy spoecznej (#OPS) skorzystao 2478,7 tys. osb, w tym 30,3 tys. osb bezdomnych. Udzia

beneficjentw rodowiskowej pomocy spoecznej w oglnej liczbie

ludnoci wynis 6,5%. https://t.co/2dnEY0Py03#pomocspoecznapic.twitter.com/aWJ74V7c04

— GUS (@GUS_STAT) 28 grudnia 2017

W 2016 roku w populacji 685 tys. ubogich gospodarstw domowych beneficjentw, trwale z pomocy OPS korzystao 472 tys. tych gospodarstw (przy ustalonym 4-letnim kryterium czasowym tej trwaoci), tj. 69 proc. oglnej liczby omawianych gospodarstw.

W czterech wojewdztwach: kujawsko-pomorskim, podlaskim, podkarpackim i warmisko-mazurskim, udzia gospodarstw trwale korzystajcych z pomocy wynosi po okoo 72 proc. ogu ubogich gospodarstw beneficjentw pomocy spoecznej w tych wojewdztwach.

Polub money.pl na Facebook:

wiadczenia, ubstwo, pomoc spoeczna, socjal, 500+
Money.pl
500+ to flagowy program rzFot. east news/ Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

500+ to flagowy program rzdu PiS.

Program 500+ mia przysuy si wikszej liczbie rodzcych si dzieci. Prawdziwe efekty tego bd widoczne dopiero za kilka lat. Ju w tej chwili wida za to pozytywne skutki w odniesieniu do zamonoci Polakw. Okazuje si, e 500 z na dziecko przyczynio si do spadku liczby osb korzystajcych z pomocy spoecznej. I to o prawie 10 proc. Nigdy wczeniej nie byo tak dobrych statystyk.

Liczba osb korzystajcych z pomocy spoecznej wiadczonej przez OPS-y spada w 2016 roku o 9,2 proc. w porwnaniu z 2015 rokiem – wynika z raportu „Beneficjenci rodowiskowej pomocy spoecznej”, ktry przygotowa Gwny Urzd Statystyczny. To najwikszy spadek ich liczby od 2008 roku, gdy GUS zbiera szczegowe informacje na ten temat.

„rodowiskowa pomoc spoeczna zrealizowana w 2016 r. na podstawie ustawy o pomocy spoecznej zostaa skierowana do 2479 tys. beneficjentw, czyli 6,4 proc. mieszkacw naszego kraju i do 1029 tys. ich gospodarstw domowych, ktre stanowiy 7,3 proc. ogu gospodarstw domowych w Polsce” – czytamy w opracowaniu GUS.

Powysze udziay, okrelane jako zasig beneficjentw lub zasig gospodarstw domowych beneficjentw, byy najnisze od 2009 roku.

Skd tak znaczca poprawa? Autorzy badania podkrelaj ogromne znaczenie zmian na rynku pracy, czyli przede wszystkim duego spadku bezrobocia i wzrostu pac. W przypadku ubogich beneficjentw pomocy spoecznej, ktrych GUS wyszczeglnia blisko 1,7 mln (z 2,5 mln ogem), ogromne znaczenie miao te 500+.

„Liczba ubogich beneficjentw i ich gospodarstw domowych ulega znacznemu zmniejszeniu po rozpoczciu realizacji rzdowego programu Rodzina 500+” – czytamy w raporcie.

500+ pomogo im wyj z ubstwaEfekt 500+

Jak podkrela GUS, zgodnie z ustaw o pomocy spoecznej kwota wiadczenia wychowawczego nie jest wliczana do dochodu gospodarstwa domowego osoby ubiegajcej si o t pomoc. Dokonano zatem symulacyjnie podwyszenia dochodw ubogich gospodarstw domowych z dziemi o rodki ze wiadczenia wychowawczego, odpowiednio do liczby dzieci.

W wyniku oblicze ustalono, e wraz z realizacj wypat 500+ liczba ubogich beneficjentw rodowiskowej pomocy spoecznej w gospodarstwach domowych w skali kraju zmniejszya si do 899 tys. osb, tj. spada o ponad 45 proc. Poniej progu ubstwa pozostawao nadal 183 tys. wieloosobowych gospodarstw beneficjentw, w tym 89 tys. gospodarstw z dziemi; tj. odpowiednio o blisko 49 proc. i o okoo 66 proc. mniej ni wykazay wyniki badania za 2016 rok.

„Po wypatach wiadczenia wychowawczego zasig ubogich beneficjentw rodowiskowej pomocy spoecznej w Polsce zmniejszy si o 2 pkt proc. do poziomu 2,3 proc.” – wynika z oblicze GUS.

Te same statystyki pokazuj, e obniya si te znacznie dotkliwo ubstwa. Wskanik gbokoci ubstwa w wieloosobowych gospodarstwach beneficjentw zmniejszy si o prawie 5 pkt proc. do poziomu blisko 35,8 proc., a w gospodarstwach z dziemi dotkliwo ubstwa spada o blisko 14 pkt proc. do poziomu 24,5 proc.

Nie wszdzie rwnie dobrze

Sytuacja w skali kraju jest coraz lepsza, ale w rnych regionach Polski wyglda to odmiennie. W najmniejszym stopniu z pomocy spoecznej korzystaj mieszkacy wojewdztwa lskiego (4,4 proc.) i dolnolskiego (4,7 proc.). Wyranie lepiej ni rednia wypadaj take: opolskie, maopolskie, mazowieckie i wielkopolskie.

Zdecydowanie najgorsza sytuacja jest w warmisko-mazurskim. To jedyne wojewdztwo, gdzie ponad 10 proc. mieszkacw ma na tyle niskie dochody, e musi korzysta z pomocy spoecznej.

W 2016 r. z pomocy wiadczonej przez orodki pomocy spoecznej (#OPS) skorzystao 2478,7 tys. osb, w tym 30,3 tys. osb bezdomnych. Udzia

beneficjentw rodowiskowej pomocy spoecznej w oglnej liczbie

ludnoci wynis 6,5%. https://t.co/2dnEY0Py03#pomocspoecznapic.twitter.com/aWJ74V7c04

— GUS (@GUS_STAT) 28 grudnia 2017

W 2016 roku w populacji 685 tys. ubogich gospodarstw domowych beneficjentw, trwale z pomocy OPS korzystao 472 tys. tych gospodarstw (przy ustalonym 4-letnim kryterium czasowym tej trwaoci), tj. 69 proc. oglnej liczby omawianych gospodarstw.

W czterech wojewdztwach: kujawsko-pomorskim, podlaskim, podkarpackim i warmisko-mazurskim, udzia gospodarstw trwale korzystajcych z pomocy wynosi po okoo 72 proc. ogu ubogich gospodarstw beneficjentw pomocy spoecznej w tych wojewdztwach.

Polub money.pl na Facebook:

wiadczenia, ubstwo, pomoc spoeczna, socjal, 500+
Money.pl

„Na głowę” wychodzi po 30 tys. dolarów, czyli ponad 100 tys. zł.  

 

PAP Litwa zapłaciła grzywnę w wysokości blisko 28 mln euro nałożoną przez Komisję Europejską za demontaż 19-kilometrowego odcinka torów na Łotwę, z których korzystał koncern Orlen Lietuva. (fot. Piotr Waniorek / FORUM) Jak poinformował rzecznik litewskiej państwowej spółki kolejowej Lietuvos Geleżinkeliai (LG) Mantas Dubauskas, pieniądze zostały wpłacone w piątek. Termin spłaty upływa w niedzielę, 7 … Read more

 

Ursus chciałby w tym roku wystartować w kilku przetargach na dostawę autobusów elektrycznych, które będą ogłaszane w państwach Unii Europejskiej – poinformował PAP prezes spółki Karol Zarajczyk. „Chcielibyśmy…

 

PAP Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro zapowiedział, że jego kraj „w najbliższych dniach” wprowadzi do obiegu 100 mln jednostek kryptowaluty „petro”, mającej pokrycie w ropie naftowej. Wartość emisji szacuje się na 5,9 mld dol. – podała w sobotę agencja Reuters. (YAY Foto) Według agencji, nie wiadomo jednak, czy inwestorzy będą zainteresowani kupnem „petro” w sytuacji, gdy … Read more

 
Fot. Unsplash, pixabay.com (CC0)

114 dni – tyle bdziemy mogli w 2018 roku odpoczywa od pracy. To o jeden dzie mniej ni przed rokiem. Sporo bdziemy jednak mogli korzysta z urokw dugich weekendw, ktrych w biecym roku moemy zaplanowa a 8.

Odpowiednie rozplanowanie dni wolnych pozwoli w 2018 roku na wiele ciekawych weekendowych wyjazdw. Wystarczy zaplanowa 8 dni urlopowych, aby cieszy si a 8 przeduanymi weekendami dajcymi cznie 34 dni wolne.Open Finance

Stycze z przerwami

Pierwsza okazja ju si nadarzya – 1 stycznia wypad w poniedziaek, co pozwolio skrci ju pierwszy tydzie pracy. Na drug okazj take niedugo bdzie trzeba czeka – wito Trzech Krli wypada w sobot, a wic zatrudnieni na etat bd za ten dzie mogli odebra sobie wolne, na przykad przeduajc sobie drugi weekend stycznia.

Kolejn okazj do zapania oddechu bdzie przeom marca i kwietnia na ktry przypada Wielkanoc. W miesic pniej wzicie trzech dni wolnych pozwala na 9-dniowy odpoczynek dziki witu Pracy (1 maja – wtorek) i Konstytucji (3 maja – czwartek).

Na dobre zakoczenie maja mona jeszcze zaplanowa weekendowy wyjazd przy okazji Boego Ciaa (31 maja – czwartek). Wystarczy wtedy wzi wolne w pitek, aby odpoczywa cznie 4 dni.

5 miesicy z jednym duszym weekendem

Kolejna podobna okazja pojawi si dopiero w poowie sierpnia. Wniebowzicie Najwitszej Maryi Panny czone ze witem Wojska Polskiego (15 sierpnia) wypada w rod, czyli biorc dwa dni wolne przed lub po tym dniu moemy regenerowa siy do dalszej wytonej pracy cznie przez 5 dni.

Bez wtpienia oddech taki si przyda, bo na kolejny duszy okres poza „zakadem pracy” znowu przyjdzie dugo poczeka, bo a do listopada. Wszystkich witych w 2018 roku wypada w czwartek, dlatego urlop w pitek pozwoliby unikn obowizkw subowych przez 4 dni.

Tradycyjnie, koniec grudnia nie bdzie sprzyja pracy. Biorc wolne w Wigili Boego Narodzenia moemy przez 5 dni odda si przygotowaniom do wit. Nawet jeli kolejnych dwch dni kto nie dostanie wolnych, to wzicie urlopu 31 grudnia pozwala znowu cieszy si kolejnymi 4 dniami spokoju. Gdyby jednak udao si wzi cznie cztery dni wolne pod koniec grudnia (24, 27, 28 i 31), to o pracy mona by zapomnie na 11 dni.

Budowa mieszkaFot. RAFAL OLEKSIEWICZ/REPORTER

Budowa mieszka przyspiesza we wszystkich wojewdztwach

Poprzedni rok by rekordowy dla sektora budownictwa mieszkaniowego. Do uytku oddano ponad 175 tys. lokali, a wzrost pozwole na budowy odnotowano we wszystkich wojewdztwach.

Premier Mateusz Morawiecki podczas swojego expose wprost mwi o tym, e w Polsce wci brakuje kilku milionw mieszka, by dogoni pod tym wzgldem Zachd. Dane spywajce z rynku powinny poprawi mu humor.

– Rok 2017 by rekordowy. Wydano pozwolenie na budow 250 tys. mieszka i rozpoczto budow 205 tys. To o 25 proc. wicej i w roku 2016. Ostatnie 12 miesicy to take absolutny rekord, jeli chodzi o liczb mieszka oddanych do uytku. Byo ich cznie 175 tys. Co wicej wzrosty odnotowalimy we wszystkich wojewdztwach – mwi Jarosaw M. Skocze, wiceprezes Grupy Emmerson.

Budownictwo mieszkaniowe to jedna z kwestii uznanych przez nowego premiera za priorytetowy. Jak mwi, w tym roku przyspiesz prace w ramach programu „Mieszkanie+”. Pod koniec 2017 r. wrczono pierwsze prawa do lokali w wielkopolskim Jarocinie.

Poprzedni rok był rekordowy dla sektora budownictwa mieszkaniowego. Do użytku oddano ponad 175 tys. lokali, a wzrost pozwoleń na budowy odnotowano we wszystkich województwach.  

 

Jeśli ustawa o zniesieniu limitu przychodów, po przekroczeniu którego nie trzeba opłacać składek na ZUS, wejdzie w życie, boleśnie odczuć może to budżet państwa. Jak prognozuje ekspert, najlepiej zarabiający pracownicy porzucą etaty lub nawet zrezygnują z pracy w Polsce.  

 
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.