Globalny rynek kryptowalut jest wart ok. 780 mld dolarFot. Antana / Flickr (CC BY-SA 2.0)

Globalny rynek kryptowalut jest wart ok. 780 mld dolarw. I ronie

Bankowcy, w lad za NBP i KNF, przestrzegaj przed kryptowalutami. Odcinaj si od piramid finansowych i chc pomc tworzy prawo, ktre ukrci m.in. dziaalno kantorw czy gied.

W grudniu Bank Zachodni WBK zacz wypowiada umowy firmom handlujcym bitcoinami. Jak pisalimy w money.pl, to efekt polityki banku przyjtej wobec kryptowalut, ktre mog suy m.in. praniu pienidzy. Wedug poniedziakowego „Pulsu Biznesu” to dopiero pocztek szeroko zakrojonej akcji.

Prezes kolejnego banku ostrzega przed kryptowalutami. „To niebezpieczne”– Popieramy dotychczasowe dziaania nawoujce do ostronoci w inwestycjach w kryptowaluty. Jestemy gotowi wczy si do prac nad stworzeniem ewentualnych regulacji – mwi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zwizku Bankw Polskich, cytowany przez dziennik.

Narodowy Bank Polski wraz z Komisj Nadzoru Finansowego ju w lipcu 2017 roku ostrzega przed kryptowalutami.

– Obrt „walutami” wirtualnymi w Polsce nie narusza prawa krajowego ani unijnego. Posiadanie „walut” wirtualnych wie si jednak z wieloma rodzajami ryzyka, ktrych uytkownicy powinni by wiadomi, zanim zdecyduj si zainwestowa swoje rodki finansowe – napisano wwczas w komunikacie.

Poza tym NBP i KNF wskazyway, e kupowanie, posiadanie i sprzedawanie „walut” wirtualnych przez podmioty nadzorowane przez KNF byoby obarczone wysokim ryzykiem i nie zapewniaoby stabilnego i ostronego zarzdzania instytucj finansow.

– NBP i KNF wskazuj rwnie, e instytucje finansowe powinny zachowa szczegln ostrono w zakresie podejmowania i prowadzenia wsppracy z podmiotami prowadzcymi obrt „walutami” wirtualnymi, w szczeglnoci w odniesieniu do ryzyka wykorzystania tych podmiotw do prania pienidzy oraz finansowania terroryzmu – gosi komunikat.

Wedug „PB” banki bd rozwodziy si z firmami, co do ktrych istnieje niebezpieczestwo, e s piramidami finansowymi lub nios zbyt due ryzyko utraty pienidzy przez klientw. Chodzi m.in. o kantory handlujce przede wszystkim kryptowalutami czy giedy, na ktrych si nimi obraca.

Dziennik przypomina, e dzi prawo nie reguluje tego modego rynku, jednak trwaj prace nad nowelizacj ustawy, w ktrej ma si pojawi m.in. definicja kryptowaluty. Nowe rozwizania maj wej w ycie jeszcze w 2018 roku.

Polub money.pl na Facebook:

zbp, bitcoin, kryptowaluty

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Powiadomienie_GISA_art._19_ust._1_MAR_02012018_korekta.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA…

 

Jakub Krześnicki Kamil Stoch potwierdził wczoraj swoją klasę, wygrywając czwarty i ostatni konkurs z cyklu Turnieju Czterech Skoczni, i tym samym cały turniej. Pozwoliło mu to zdobyć całkiem pokaźną sumę 60 000 franków szwajcarskich, która jednak jeżeli przeliczyć na polską walutę mocno ucierpiała w wycenie w porównaniu do kursu walut sprzed roku. (fot. Sven Simon … Read more

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2018 Data sporządzenia:…

 

Przewidywalimy, e eurodolar nie przebije na razie maksimw w pobliu 1,2080 – ale te zaznaczalimy, e korekta moe si okaza niewielka i rwnie cika do przepchnicia, choby dlatego, e do klarownym i sensownym wsparciem jawi si poziom 1,20. Rzeczywicie, mamy teraz ok. 1,2020 – a poniej tej linii nie bylimy waciwie od koca grudnia. Czekamy … Read more

 

Pocztek nowego tygodnia handlu na rynku walutowym przynosi wyhamowanie umocnienia PLN, wraz z lekkim odbicie wyceny USD. Polska waluta kwotowana jest nastpujco: 4,1539 PLN za euro, 3,4545 PLN wobec dolara amerykaskiego, 3,5394 PLN wzgldem franka szwajcarskiego oraz 4,6841 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentownoci polskiego dugu wynosz 3,213 proc. w przypadku obligacji 10-letnich. Pitkowa … Read more

 
WkrFot. Tom Merton

Wkrtce zaczn obowizywac przepisy, ktre zupenie przemodelowuj ochron danych osobywych. Za niedostosowanie si do nowych zasad gro ogromne kary.

97 proc. dyrektorw najwyszego szczebla wie, e wkrtce wejd w ycie nowe przepisy dotyczce ochrony danych osobowych i ich firmy bd musiay si do nic dostosowa. 9 na 10 deklaruje, e zapoznao si z ich zaoeniami. 84 proc. respondentw stwierdzio, e ochrona danych osobowych w ich firmach jest na najwyszym poziomie. Na podstawie tej ankiety mona wnioskowa, e polskie firmy s przygotowane do nowej rzeczywistoci legislacyjnej. Niestety, prawda jest zupenie inna.

Rozporzdzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wejdzie w ycie za nieco ponad 5 miesicy. Moe si wydawa, e to duo czasu, ale zmian jest tak wiele, e jeli firmy nie zaczy jeszcze si przygotowywa, to mog nie zdy. Wiele z nich musi do 25 maja wdroy zupenie nowe systemy i procedury suce przetwarzaniu danych klientw. Ze wiadomoci firm na ten temat jest rnie. Zacytowane dane pochodz z badania przeprowadzonego przez firm Trend Micro. Optymizm dyrektorw, ktrzy w znakomitej wikszoci s przekonani, e ich firmy s przygotowane do dostosowania si do nowych przepisw, to jednak w duej mierze mylenie yczeniowe.

– Wdroenie RODO przez przedsibiorcw idzie bardzo powoli z dwch powodw – mwi Szymon Matylla, ekspert ds. ochrony danych osobowych, zwizany z firm LexDigital. Po pierwsze, konsumenci nie wymagaj od nich lepszej ochrony swoich danych osobowych. Po drugie, istniejce ju wczeniej przepisy, ktrych realizacja znaczco uatwiaby obecne zadanie, nie byy w praktyce egzekwowane, co wywoao lekcewacy stosunek do caego zagadnienia ochrony prywatnoci.

Wrmy do ankiety przeprowadzonej przez Trend Micro, w ktrej dyrektorzy tak ochoczo potwierdzili, e ich firmy s przygotowane na wejcie w ycie przepisw. Odpowiedzi na kolejne pytania kazay wtpi, czy ankietowani naprawd rozumiej, czym jest RODO. Gdy przyszo do konkretw, stan wiedzy by znacznie niszy.

„54 proc. ankietowanych nie wiedziao, e do kategorii wymagajcych ochrony danych umoliwiajcych identyfikacj osb naley data urodzenia klienta.

49 proc. nie wzioby pod uwag baz danych marketingowych uywanych w kampaniach, a 43 proc. – adresw e-mail. Wynika z tego, e firmy nie s ani tak bezpieczne, ani tak dobrze przygotowane do nowych wymaga, jak im si wydaje”.

Tymczasem sankcje za nieprzestrzeganie przepisw s ogromne. Maksymalna wysoko kary to 20 mln euro lub 4 proc. wiatowych rocznych obrotw firmy. Niewykluczone, e dobry nastrj przepytanych dyrektorw wynika z tego, e 76 proc. z nich nie zdaje sobie sprawy z ich wysokoci.

wiadomo ronie wraz z wielkoci firmy

– Najlepiej z przygotowaniem si do wejcia w ycie przepisw radz sobie najwiksze firmy, bo one te ryzykuj najwiksze kary. Firmy redniej wielkoci, zatrudniajce okoo 250 osb, waciwie w tym zakresie nie odstaj od duych. Mae i mikro przedsibiorstwa te maj wiadomo, ale odnosimy wraenie, e czekaj na to, co si wydarzy – mwi Magdalena Szymaska z firmy Sage, zajmujcej si wdroeniami informatycznymi.

Czytaj te:

Banki i ubezpieczycieli czeka rewolucja. Ju rezerwuj na to ogromne budety

Zapytana, czy firmy, ktre jeszcze nie przystpiy do wdraania postanowie rozporzdzenia, maj szanse zdy przed upywem terminu, mwi, e owszem, ale pod warunkiem, e przystpi do tego natychmiast. Matylla jest jednak sceptyczny – bo gotowo firmy do wdroenia to jedno, ale dostpno specjalistw, ktrzy zlecenie wykonaj, drugie.

– Zaprojektowanie wdroenia Rozporzdzenia to trudne zadanie, wymagajce wiedzy w obszarze prawa, bezpieczestwa teleinformatycznego oraz znajomoci danej brany. W zwizku z tym na rynku mao jest specjalistw, ktrzy przyjm zlecenie – wyjania.

Jego zdaniem, aby obsuy wszystkie firmy, ktre powinny przygotowa si do majowych zmian, na rynku powinno dziaa pi razy wicej specjalistw ni jest obecnie. Popyt na ich usugi (a bierzmy poprawk na to, e wielu przedsibiorcw nie podjo jeszcze adnych dziaa w tym kierunku!) ju przewysza poda, wic ju dzi odrzucaj te zlecenia, ktre wydaj im si niewystarczajco opacalne finansowo. Godzina pracy specjalisty kosztuje zleceniodawc co najmniej 200 z netto. A to dopiero pocztek.

– Zota era dla firm z tego sektora rozpocznie si z chwil, gdy Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych, ktry zastpi istniejcego obecnie Generalnego Inspektora, naoy pierwsz wysok kar – mwi. – Dopiero wtedy przedsibiorcy zrozumiej, e nowe przepisy to nie arty.

Nie da si abstrakcyjnie powiedzie, ile kosztuje dostosowanie firmy do wymogw rozporzdzenia, bo to zaley przede wszystkim od iloci przetwarzanych danych.

Cena zaley nie tylko od wielkoci firmy, ale te od brany. Moemy mie ogromn, zrobotyzowan fabryk czci samochodowych, w ktrej wdroenie bdzie tasze ni w redniej firmie handlowej z e-sklepem czy usugami marketingu internetowego. Dobre oprogramowanie kadrowo-pacowe obsugujce zaoenia RODO mona mie naprawd tanio w abonamencie – wyjania Magdalena Szymaska z Sage.

Ochrona danych osobowych napisana od nowa

25 maja w ycie wejdzie zupenie nowa ustawa o ochronie danych osobowych, przy okazji zmieni si kilkanacie aktw prawnych. W wielu miejscach zmiana jest wrcz kolosalna. Po co to wszystko?

– Dzisiejsza ustawa kilka miesicy temu obchodzia 20-lecie wejcia w ycie. Od tego czasu rozwj technologii poszed zdecydowanie naprzd. Dotychczasowe przepisy s niedostosowane do takich obszarw jak przykadowo wykorzystanie danych biometrycznych. Dlatego ustawa o ochronie danych osobowych zostaa napisana zupenie od nowa. Przy jej tworzeniu zaleao nam na jak najdalej idcym uproszczeniu procedur i dostosowaniu ochrony danych do rzeczywistoci ery cyfrowej – wyjania w rozmowie z money.pl dr Maciej Kawecki, krajowy koordynator reformy.

Technologie rozwijaj si zawsze szybciej ni prawo. Przykadowo, mamy obecnie przepisy nadajce obowizek zmiany hase zabezpieczajcych co 30 dni – ale dzisiaj to nie jest adne zabezpieczenie! – dodaje Kawecki.

eby przepisy zbyt szybko si nie zestarzay

Co, co z jednej strony moe by odbierane jako zaleta, drugiej moe stanowi trudno. Przepisy o RODO s bardzo oglne, co moe powodowa trudnoci interpretacyjne, lecz jednoczenie taka elastyczno bya zamierzeniem jej twrcw.

Dotychczas obowizujca ustawa bya bardzo szczegowa i w zwizku z tym bardzo si zdezaktualizowaa – po prostu nie nadya za zmianami technologicznymi, z ktrych korzystamy na co dzie.

Zobacz te:

Mae i rednie przedsibiorstwa nadal nie dostosoway si do zmian przepisw o ochronie danych osobowych

– Aby nie dopuci do szybkiego „zestarzenia” si nowej regulacji, celowo bdzie ona nieraz. W wymaganiach wobec przetwarzajcych dane bardziej skupiono si nie na mogcych si zdezaktualizowa metodach, tylko celach jakie maj by nimi osigane – dodaje radca prawny Tomasz Palak z gdyskiej kancelarii Profit Plus.

Kto musi zna nowa regulacj

Adresatami nowego rozporzdzenia s nie tylko firmy, ale take szpitale, instytucje samorzdowe i rzdowe – a wic wszystkie podmioty, ktre gromadz dane. Nie wszystkie bd jednak musiay podj taki sam wysiek, by si do nowego prawa dostosowa – ilo pracy bdzie zaleaa od tego, ile danych organizacja gromadzi.

adna firma nie powinna jednak optymistycznie zakada, e skoro gromadzi niewiele danych, to moe przygotowywa si do wdroenia zasad na kilkanacie dni przed wejciem w ycie przepisw. To zdecydowanie za pno, bo obowizkw jest wiele: po pierwsze, trzeba zbudowa wrd pracownikw wiadomo tego, jak od teraz bdzie wygldaa ochrona danych. A z kwestii bardziej technicznych, trzeba zidentyfikowa miejsca, w ktrych istnieje ryzyko narusze przepisw i zaproponowa rozwizania ograniczajce to ryzyko.

Dostosowanie si bdzie oznaczao konieczno przejrzenia i dostosowania formularzy, klauzul i zgd na przetwarzanie danych osobowych klientw, zweryfikowania wewntrznych procesw pod ktem bezpieczestwa tych informacji, wdroenia infrastruktury IT, utworzenia stanowiska administratora danych osobowych, ktry bdzie czuwa nad przestrzeganiem nowej regulacji.

Czytaj te:

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych. Bd kary

Nowe podejcie do zagadnie prywatnoci

Rozporzdzenie wprowadza now filozofi mylenia o ochronie danych osobowych klientw i uytkownikw usug. Prawidowo okrela si je mianem „privacy by design” oraz „privacy by default”. Ta pierwsza zakada, e o kwestie ochrony danych osobowych naley zadba ju na etapie projektowania produktu – wyjania mecenas Tomasz Palak.

Druga zakada, i ochrona danych jest domylnym prawem kadego obywatela.

– Obecnie niejednokrotnie musimy podawa wicej danych, ni by to wynikao z natury usugi. Po co do dorczenia e-booka nasz adres fizyczny kupujcego? Dlaczego cigajc aplikacj do edycji zdj mamy udzieli dostpu do mikrofonu? Pewnym rozwizaniem bdzie zasada „privacy by default”. Zgodnie z ni prywatno bdzie niejako domylna, a kade konieczne uzyskanie naszych danych bdzie musiao by uzasadnione potrzeb funkcjonowania okrelonej usugi – dodaje.

Rafineria w MoFot. Algirdas at Lithuanian Wikipedia/wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Rafineria w Moejkach jest kluczowa dla pastw batyckich

Koleje Litewskie, narodowy przewonik naszego pnocnego ssiada, zapaci 28 mln euro kary za rozebranie torw do rafinerii Orlenu w Moejkach. Rwnoczenie spka zapowiedziaa odwoanie si od decyzji oraz odbudow poczenia.

Spr pomidzy Polsk a Litw o rafineri w Moejkach trwa od 2008 r., gdy pastwowy przewonik kolejowy Lietuvos Geleinkeliai (LG – red.) zdecydowa o demontau 19 kilometrw torw pomidzy zakadem a otewskim miastem Renge. Odcinek by kluczowy dla funkcjonowania rafinerii. W efekcie demontau Orlen musia wykorzystywa 150-kilometrow tras kolejow.

Mimo napitych stosunkw Warszawa i Wilno potrafiy dogada si w kwestiach energetycznych:Decyzja Komisji Europejskiej pozytywna dla Polski

Decyzja zostaa zaskarona przez stron Polsk do Komisji Europejskiej, ktra w padzierniku ukaraa litewsk spk grzywn wysokoci 28 mln euro. Jak poinformowa 5 stycznia rzecznik LG Mantasa Dubauskas, rodki zostay przelane na wskazane konto, ale firma odwoa si od decyzji. Liczy na zmniejszenie lub cakowite anulowanie kary. Rwnoczenie zapowiedzia, e do 2019 r. Koleje Litewskie odbuduj rozebrane odcinek torw pomidzy Renge a rafineria w Moejkach. Zapac za to okoo 20 mln euro.

Morawiecki jedzie do Wilna

W takiej atmosferze do Wilna udaje si Mateusz Morawiecki na zaproszenie szefa rzdu Litwy Sauliusa Skvernelisa. Polski premier zdecydowa o tym, e wemie udzia w spotkaniu premierw pastw batyckich.

Bdzie to pierwsza wizyta szefa polskiego rzdu na Litwie od 2011 r. Poza kwestiami ekonomicznymi na chd w dwustronnych relacjach wpywaa take litewska polityka ograniczania praw mniejszoci polskiej.

W ocenie agencji BNS, na prb ocieplenia wpyn polski spr z Komisj Europejsk oraz rosnce zagroenie na Wschodzie. Polacy chc wsparcia Wilna, gdy dojdzie do ewentualnego gosowania nad sankcjami dla naszego kraju, natomiast Litwini licz, e dobre relacje z Warszaw pomog im w zakresie obronnoci i bezpieczestwa energetycznego.

Jeszcze przed wizyt Mateusza Morawieckiego, premier Litwy spotka si 5 stycznia z nowym prezesem Orlen Lietuva Michaem Rudnickim.

Zakup Orlenu

Wikszo akcji rafinerii w Moejkach zostaa odkupiona od rosyjskiego Jukosu oraz litewskiego rzdu przez Orlen w 2006 r. W 2012 r. polski koncern przej pen kontrol nad przedsibiorstwem, ktre w 2009 r. przemianowa na Orlen Lietuva. Rafineria pokrywa okoo 70 proc. zapotrzebowania pastw batyckich na paliwa.

Polub money.pl na Facebook:

moejki, morawiecki, orlen lietuva
Money.pl
Ponad 5 proc. wszystkich wydatkFot. money.pl

Ponad 5 proc. wszystkich wydatkw Polakw idzie na ubrania i buty.

W Unii Europejskiej na ubrania i buty wydaje si wicej ni na zdrowie. Mowa o prawie 400 mld euro rocznie, co daje blisko 800 euro na osob. Statystyki mocno zaniaj Polacy, ktrzy wydaj na nie tylko 300 euro, cho stanowi to i tak wikszy procent wszystkich wydatkw ni w przypadku statystycznego Europejczyka.

Z kadych 100 euro okoo 4,9 euro przecitny Europejczyk wydaje na ubrania i buty – wynika z najnowszych danych Eurostatu (odpowiednik naszego GUS). W 2016 roku poszo na nie 395,4 mld euro.

To minimalnie wicej ni wydatki na zdrowie, zakup samochodu czy uywki takie jak alkohol lub papierosy. Jednoczenie to zdecydowanie mniejsze obcienie dla portfeli ni wydatki na mieszkanie (24,5 proc.) i ywno (11,1 proc.).

Przecitny Europejczyk wyda w 2016 roku na ubrania i buty okoo 800 euro. Dla porwnania, statystyczny Kowalski w tym samym czasie wyda tylko 300 euro, a wic okoo 1300 z (liczc wedug kursu euro 2 lata temu).

Statistica: Polska to cay czas biedny krajPodobnie jak my wydaj na odzie i obuwie Czesi i Sowacy. Mniej tylko Wgrzy, Bugarzy i Serbowie. W Niemczech mog sobie pozwoli na 3-krotnie wiksze wydatki na ten cel, a w Wielkiej Brytanii czy Austrii nawet ponad 4-krotnie.

Rnice w wartociach nominalnych s ogromne i w statystykach wypadamy marnie przede wszystkim przez nisze zarobki. Gdy wemiemy pod uwag jak dua cz wydatkw idzie na ubrania i buty wyjdzie, e jestemy powyej redniej unijnej.

Przecitny Polak wydaje na tego typu towary okoo 5,2 proc. wszystkich pienidzy, ktre id na konsumpcj.

Trudno tu wskaza jakkolwiek zaleno, mwic np., e mieszkacy bogatszych krajw wydaj mniejsz cz pienidzy na ubrania. Na pierwszym miejscu s nienajbogatsi Estoczycy (6,8 proc.), a na kocu stawki rwnie niezbyt zamoni Bugarzy (3,2 proc.).

Cz cakowitych wydatkw przeznaczana na odzie i obuwie (w procentach)

Co ciekawe, w zdecydowanej wikszoci europejskich krajw widoczny jest spadkowy trend, jeli chodzi o procentowy udzia wydatkw na buty i ubrania w wydatkach ogem. Dekad temu byo to 5,3 proc., a wic 0,4 pkt proc. wicej ni teraz.

W przypadku Polski jest jednak zupenie inaczej. W 2006 roku wydawalimy 4,6 proc. wszystkich pienidzy przeznaczanych na konsumpcj, a wic o 0,6 pkt proc. mniej ni teraz.

Standardowo w Polsce najwicej wydajemy na mieszkanie (21,2 proc. wszystkich wydatkw) – poniej redniej dla UE. Odwrotnie jest w przypadku ywnoci (15,4 proc.), gdzie przebijamy redni o 4,3 pkt proc. Zdecydowanie wicej pienidzy ni inni (procentowo) przeznaczamy te na paliwa i rodki transportu (7,4 proc.) oraz alkohol i papierosy (6,1 proc.).

Polub money.pl na Facebook:

europa, wydatki, odzie, eurostat, obuwie, ubrania
Money.pl

Zarząd ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane i odbyte w dniu 05 stycznia 2018 roku, zawierające…

 
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.