Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:zawiadomienie_windalor.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO …

 
Mateusz Morawiecki na pierwszym szczycie RE mFot. EMMANUEL DUNAND/ AFP/ EastNews

Mateusz Morawiecki na pierwszym szczycie RE mwi, e na razie temat przyjcia euro nie istnieje

Dyskusja o przyjciu przez Polsk wsplnej waluty trwa przynajmniej od podpisania przez Polsk akcesji do Unii Europejskiej. Wwczas nasz kraj zobowiza si do podjcia takiej decyzji. Jak przypomina szefowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elbieta Mczyska, nikt tamtego zobowizania nie uniewani.

Po grudniowej zmianie na stanowisku premiera temat porzucenia zotwki na rzecz euro wrci do debaty publicznej ze wzmocnion si. Podczas pierwszego posiedzenia Rady Europejskiej, w ktrej bra udzia Mateusz Morawiecki, liderzy pastw unijnych dyskutowali bowiem o stabilnoci eurozony.

Szef polskiego rzdu wyranie zaznaczy wwczas, e temat przyjcia przez Polsk wsplnej waluty „nie jest tematem, ktry jest na stole”.

Konwergencja

Jak wwczas tumaczy Polsk czeka „daleka droga do osignicia bardzie realnej konwergencji z twardym rdzeniem strefy euro”. To niejako powtrzenie jego sw z marca ubiegego roku, gdy mwi, e myle o euro bdzie mona za 10-20 lat, gdy nasze wskaniki mikro- i makroekonomiczne bd zblione do zachodnioeuropejskich.

W tym kontekcie ciekawie brzmi sowa szefowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elbiety Mczyskiej. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej mwia o tym, e Polska co do zasady spenia warunki konwergencji.

Rwnoczenie przytoczya argumenty podobne do argumentw Morawieckiego przeciwko wsplnej walucie. Chodzi o pozbawienie si przez pastwo moliwoci prowadzenia polityki monetarnej, ktra jest niezbdna do zwalczania sytuacji kryzysowych.

– Tu po kryzysie 2008 r. Polska m.in. dziki temu [prowadzeniu polityki monetarnej – red.] moga osabi nastpstwa kryzysowe dla naszego rynku. Bylimy jednym z krajw, w ktrych te nastpstwa byy wzgldnie agodne – wyjania.

Prof. Mczyska zaznaczya take, e wsplna waluta w Polsce przyniosaby znaczce umocnienie pozycji Polski we wsplnocie. Jak przypomniaa „zobowizalimy si do wejcia do strefy euro” i „nikt tego nie odwoa”. Zapis w sprawie porzucenia zotwki na rzecz euro znajduje si w traktacie akcesyjnym przyjtym przez spoeczestwo w referendum z 2003 r.

Zmiana konstytucji

Sama dyskusja o euro w Polsce jest o tyle trudna, e aby mona byo powanie rozway wprowadzenie w Polsce euro, konieczny byby konsensus polityczny. Z praktycznego punktu widzenia wprowadzenie nowej waluty wymagaoby bowiem zmiany konstytucji, a przewidziana do tego procedura mwi o zgodzie 2/3 gosujcych posw z zastrzeeniem, e na sali sejmowej musi znale si przynajmniej poowa uprawnionych parlamentarzystw.

Przed kilkoma dniami apel do premiera o decyzj ws. przyjcia euro podpisany przez grono ekonomistw wydrukowa na pierwszej stronie dziennik „Rzeczpospolita”.

Polub money.pl na Facebook:

euro, konwergencja, morawiecki, euro w polsce
Money.pl

Bankier24 Jak twierdzi portal Onet – Ligia Krajewska, była posłanka PO jest podejrzana o przywłaszczenie blisko 320 tys. zł na szkodę Fundacji Szkoły Społecznej w Warszawie. Według prokuratury – obciążała ją prywatnymi zakupami, a braki w kasie tuszowała fałszywymi fakturami. Była posłanka nie przyznaje się do winy. Ligia Krajewska założyła fundację w 1989 roku i … Read more

 
Zyski spFot. Mariusz Grzelak/Reporter

Zyski spek paliwowych moe uratowa… zakaz handlu

Polityczne decyzje wikszoci parlamentarnej wpywaj na rynek. Jak prognozuje analityk, ustawy o KRS i SN negatywnie wpyn na klimat inwestycyjny. Rwnoczenie ustawa o zakazie handlu w niedziel moe uratowa bran paliwow przed znaczcym spadkiem wartoci akcji.

Rok 2017 przynis spore zyski wzrosty przedsibiorstwom z brany paliwowej na warszawskiej Giedzie Papierw Wartociowych. Na korzy spek dziaao ograniczenie szarej strefy, wzrost popytu na paliwo czy zmiany w prawie. Wedug Polskiej Organizacji Przemysu i Handlu Naftowego sektor wspary te przystpne ceny paliw. Obliczono, e w cigu 9 miesicy 2017 roku na rynek trafio prawie 2,6 mln m szeciennych paliw wicej, ni w tym samym okresie w 2016 roku.

O historyczne maksima wartoci akcji spek paliwowych na GPW trudno bdzie w roku 2018 ze wzgldu na droejc rop. Przynajmniej czciowo problem zniwelowa moe ustawa o zakazie handlu w niedziel. – Mona przypuszcza, e obrt towarami FMCG czciowo przeniesie si do punktw sprzeday paliw pynnych, gdzie mare na tego typu produktach s bardzo wysokie. To oczywicie wygeneruje zyski spek sektora paliwowego, do ktrego nale m.in. PKN ORLEN, LOTOS czy PGNiG. Dlatego, moim zdaniem, warto bacznie obserwowa wyniki tej brany w 2018 roku – ocenia Krzysztof Michrowski z Kancelarii Michrowski Bartosiak Family Office w rozmowie z MondayNews.

KRS i SN uderz w gospodark

Rwnoczenie inna decyzja rzdu – zmiany ustaw o Krajowej Radzie Sdownictwa i Sdzie Najwyszym – moe uderzy w gospodark i wyniki finansowe spek.Take paliwowych, ktre powinny skorzysta na zakazie handlu.

– Ich wprowadzenie [ustaw o SN i KRA – red.] moe mie bardzo powane skutki dla gospodarki. Komisja Europejska uruchomia artyku 7.1 traktatu Unii Europejskiej wobec Polski. Gro nam sankcje, wcznie z pozbawieniem gosu w UE. A to ju moe powanie skomplikowa sytuacj inwestorw, nawet tych najdrobniejszych – mwi Michrowski.

Ewentualne ukaranie Polski niesie ze sob powane ryzyko odpywu kapitau z rynku, wzrostu deficytu budetowego oraz dugu publicznego. W efekcie spadaby wiarygodno kredytowa Polski, ktra jak pokazay ostatnie tygodnie jest wyjtkowa dobra.

Polub money.pl na Facebook:

paliwa, inwetsycje, ustawa sn, ustawa krs
Money.pl
BiaFot. TOMASZ RYTYCH/REPORTER

Biaorusini przez 6 miesicy przekroczyli polsk granic 2 mln razy

Biaorusini s kolejn po Ukraicach grup narodowociow, ktra coraz chtniej szuka zatrudnienia w Polsce. Wyranie wida to na granicy, ktr nasi wschodni ssiedzi przekraczali znacznie czciej ni w 2016 r.

– Z danych GUS wynika, e od maja do padziernika 2017 r. Biaorusini przekroczyli Polsk granic 2 mln razy. To wzrost o 20 proc. w stosunku rok do roku. W porwnaniu z Ukraicami to wci maa skala, bo oni przekraczali granic prawie 6 mln razy, ale wida, e Biaorusini coraz chtniej wybieraj Polsk jako miejsce przyjazdy i pracy – mwi Monika Bany z Personnel Service, firmy zajmujcej si porednictwem w zatrudnianiu.

W pierwszym proczu minionego roku pracodawcy zarejestrowali 24 tys. owiadcze o zamiarze zatrudnienia obywatela Biaorusi, co stanowio wzrost o 30 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Liczby mog ponownie wystrzeli w 2018, bowiem od 1 stycznia obowizuj zliberalizowane przepisy ws. zatrudniania Biaorusinw, Ukraicw, czy Ormian. Zamiast przez p roku, bd mogli legalnie pracowa w naszym kraju przez 9 miesicy.

Jak ocenia Monka Bany, zatrudnienie obywatela Biaorusi moe by dla pracodawcy nieco wikszym problemem ze wzgldu na ich wysze oczekiwania finansowe. – rednia pensja na Ukrainie to okoo 960 z, natomiast na Biaorusi okoo 1400 z – wyjania.

Rwnoczenie trend przycigania Biaorusinw na polski rynek pracy moe sta si lekarstwem na sytuacj, w ktrej po jeszcze szerszym otwarciu UE na Ukraicw, zaczn oni podejmowa prac na Zachodzie. – Biaoru wydaje si dobrym kierunkiem. Jej obywatele s nam bliscy kulturowo i obowizuje ich uproszczona procedur zatrudniania- dodaje Bany.

DecyzjFot. Reporters / HERCHAFT/REPORTER

Decyzj ws. polskiej elektrowni atomowej blokuje spr w rzdzie

Do koca stycznia rzd powinien opublikowa dokument, ktry jednoznacznie okreli stanowisko ws. budowy elektrowni jdrowej w Polsce. Pomc moe zapowiadana rekonstrukcja rzdu.

– Wrd ministrw znajduje si minister rodowiska, ktry jest przeciwny tego typu energetyce [jdrowej – red.]. Do rozstrzygnicia sporu wok kwestii budowy moe doj wraz z rekonstrukcj. Jeli wpyw resortu rodowiska na energetyk zostanie ograniczony, niekoniecznie przez dymisj, to moemy si spodziewa przeomu – mwi Wojciech Jakbik, analityk z portalu BiznesAlert.

Z dotychczasowych deklaracji rzdu wynika, e do koca stycznia opublikowana zostanie zaktualizowana strategia Polski ws. energetyki atomowej. – Formalnie polska elektrownia jdrowa powstaje. Mamy program, ktry zakada, e powstan nawet dwa bloki jdrowe, ale dokument ma ulec aktualizacji – wyjania Jakbik. Po jego publikacji przyjdzie czas na rozpisanie przetargu technologicznego, a nastpnie rozpoczcia budowa.

– Rzd deklaruje, e elektrownia powstanie do 2031 r. ale skoro budowa moe potrwa nawet dekad, to czasu jest coraz mniej i trzeba podj decyzje – mwi ekspert. Jeszcze w maju minionego roku minister energii Krzysztof Tchrzewski deklarowa, e ostateczna decyzja zostanie podjta przed kocem 2017 r. Sam program energetyki atomowej istnieje od 2014 r., gdy powstaa tzw. „mapa drogowa” autorstwa poprzedniego rzdu.

500+ to flagowy program rzFot. east news/ Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

500+ to flagowy program rzdu PiS.

Program 500+ mia przysuy si wikszej liczbie rodzcych si dzieci. Prawdziwe efekty tego bd widoczne dopiero za kilka lat. Ju w tej chwili wida za to pozytywne skutki w odniesieniu do zamonoci Polakw. Okazuje si, e 500 z na dziecko przyczynio si do spadku liczby osb korzystajcych z pomocy spoecznej. I to o prawie 10 proc. Nigdy wczeniej nie byo tak dobrych statystyk.

Liczba osb korzystajcych z pomocy spoecznej wiadczonej przez OPS-y spada w 2016 roku o 9,2 proc. w porwnaniu z 2015 rokiem – wynika z raportu „Beneficjenci rodowiskowej pomocy spoecznej”, ktry przygotowa Gwny Urzd Statystyczny. To najwikszy spadek ich liczby od 2008 roku, gdy GUS zbiera szczegowe informacje na ten temat.

„rodowiskowa pomoc spoeczna zrealizowana w 2016 r. na podstawie ustawy o pomocy spoecznej zostaa skierowana do 2479 tys. beneficjentw, czyli 6,4 proc. mieszkacw naszego kraju i do 1029 tys. ich gospodarstw domowych, ktre stanowiy 7,3 proc. ogu gospodarstw domowych w Polsce” – czytamy w opracowaniu GUS.

Powysze udziay, okrelane jako zasig beneficjentw lub zasig gospodarstw domowych beneficjentw, byy najnisze od 2009 roku.

Skd tak znaczca poprawa? Autorzy badania podkrelaj ogromne znaczenie zmian na rynku pracy, czyli przede wszystkim duego spadku bezrobocia i wzrostu pac. W przypadku ubogich beneficjentw pomocy spoecznej, ktrych GUS wyszczeglnia blisko 1,7 mln (z 2,5 mln ogem), ogromne znaczenie miao te 500+.

„Liczba ubogich beneficjentw i ich gospodarstw domowych ulega znacznemu zmniejszeniu po rozpoczciu realizacji rzdowego programu Rodzina 500+” – czytamy w raporcie.

500+ pomogo im wyj z ubstwaEfekt 500+

Jak podkrela GUS, zgodnie z ustaw o pomocy spoecznej kwota wiadczenia wychowawczego nie jest wliczana do dochodu gospodarstwa domowego osoby ubiegajcej si o t pomoc. Dokonano zatem symulacyjnie podwyszenia dochodw ubogich gospodarstw domowych z dziemi o rodki ze wiadczenia wychowawczego, odpowiednio do liczby dzieci.

W wyniku oblicze ustalono, e wraz z realizacj wypat 500+ liczba ubogich beneficjentw rodowiskowej pomocy spoecznej w gospodarstwach domowych w skali kraju zmniejszya si do 899 tys. osb, tj. spada o ponad 45 proc. Poniej progu ubstwa pozostawao nadal 183 tys. wieloosobowych gospodarstw beneficjentw, w tym 89 tys. gospodarstw z dziemi; tj. odpowiednio o blisko 49 proc. i o okoo 66 proc. mniej ni wykazay wyniki badania za 2016 rok.

„Po wypatach wiadczenia wychowawczego zasig ubogich beneficjentw rodowiskowej pomocy spoecznej w Polsce zmniejszy si o 2 pkt proc. do poziomu 2,3 proc.” – wynika z oblicze GUS.

Te same statystyki pokazuj, e obniya si te znacznie dotkliwo ubstwa. Wskanik gbokoci ubstwa w wieloosobowych gospodarstwach beneficjentw zmniejszy si o prawie 5 pkt proc. do poziomu blisko 35,8 proc., a w gospodarstwach z dziemi dotkliwo ubstwa spada o blisko 14 pkt proc. do poziomu 24,5 proc.

Nie wszdzie rwnie dobrze

Sytuacja w skali kraju jest coraz lepsza, ale w rnych regionach Polski wyglda to odmiennie. W najmniejszym stopniu z pomocy spoecznej korzystaj mieszkacy wojewdztwa lskiego (4,4 proc.) i dolnolskiego (4,7 proc.). Wyranie lepiej ni rednia wypadaj take: opolskie, maopolskie, mazowieckie i wielkopolskie.

Zdecydowanie najgorsza sytuacja jest w warmisko-mazurskim. To jedyne wojewdztwo, gdzie ponad 10 proc. mieszkacw ma na tyle niskie dochody, e musi korzysta z pomocy spoecznej.

W 2016 r. z pomocy wiadczonej przez orodki pomocy spoecznej (#OPS) skorzystao 2478,7 tys. osb, w tym 30,3 tys. osb bezdomnych. Udzia

beneficjentw rodowiskowej pomocy spoecznej w oglnej liczbie

ludnoci wynis 6,5%. https://t.co/2dnEY0Py03#pomocspoecznapic.twitter.com/aWJ74V7c04

— GUS (@GUS_STAT) 28 grudnia 2017

W 2016 roku w populacji 685 tys. ubogich gospodarstw domowych beneficjentw, trwale z pomocy OPS korzystao 472 tys. tych gospodarstw (przy ustalonym 4-letnim kryterium czasowym tej trwaoci), tj. 69 proc. oglnej liczby omawianych gospodarstw.

W czterech wojewdztwach: kujawsko-pomorskim, podlaskim, podkarpackim i warmisko-mazurskim, udzia gospodarstw trwale korzystajcych z pomocy wynosi po okoo 72 proc. ogu ubogich gospodarstw beneficjentw pomocy spoecznej w tych wojewdztwach.

Polub money.pl na Facebook:

wiadczenia, ubstwo, pomoc spoeczna, socjal, 500+
Money.pl
500+ to flagowy program rzFot. east news/ Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

500+ to flagowy program rzdu PiS.

Program 500+ mia przysuy si wikszej liczbie rodzcych si dzieci. Prawdziwe efekty tego bd widoczne dopiero za kilka lat. Ju w tej chwili wida za to pozytywne skutki w odniesieniu do zamonoci Polakw. Okazuje si, e 500 z na dziecko przyczynio si do spadku liczby osb korzystajcych z pomocy spoecznej. I to o prawie 10 proc. Nigdy wczeniej nie byo tak dobrych statystyk.

Liczba osb korzystajcych z pomocy spoecznej wiadczonej przez OPS-y spada w 2016 roku o 9,2 proc. w porwnaniu z 2015 rokiem – wynika z raportu „Beneficjenci rodowiskowej pomocy spoecznej”, ktry przygotowa Gwny Urzd Statystyczny. To najwikszy spadek ich liczby od 2008 roku, gdy GUS zbiera szczegowe informacje na ten temat.

„rodowiskowa pomoc spoeczna zrealizowana w 2016 r. na podstawie ustawy o pomocy spoecznej zostaa skierowana do 2479 tys. beneficjentw, czyli 6,4 proc. mieszkacw naszego kraju i do 1029 tys. ich gospodarstw domowych, ktre stanowiy 7,3 proc. ogu gospodarstw domowych w Polsce” – czytamy w opracowaniu GUS.

Powysze udziay, okrelane jako zasig beneficjentw lub zasig gospodarstw domowych beneficjentw, byy najnisze od 2009 roku.

Skd tak znaczca poprawa? Autorzy badania podkrelaj ogromne znaczenie zmian na rynku pracy, czyli przede wszystkim duego spadku bezrobocia i wzrostu pac. W przypadku ubogich beneficjentw pomocy spoecznej, ktrych GUS wyszczeglnia blisko 1,7 mln (z 2,5 mln ogem), ogromne znaczenie miao te 500+.

„Liczba ubogich beneficjentw i ich gospodarstw domowych ulega znacznemu zmniejszeniu po rozpoczciu realizacji rzdowego programu Rodzina 500+” – czytamy w raporcie.

500+ pomogo im wyj z ubstwaEfekt 500+

Jak podkrela GUS, zgodnie z ustaw o pomocy spoecznej kwota wiadczenia wychowawczego nie jest wliczana do dochodu gospodarstwa domowego osoby ubiegajcej si o t pomoc. Dokonano zatem symulacyjnie podwyszenia dochodw ubogich gospodarstw domowych z dziemi o rodki ze wiadczenia wychowawczego, odpowiednio do liczby dzieci.

W wyniku oblicze ustalono, e wraz z realizacj wypat 500+ liczba ubogich beneficjentw rodowiskowej pomocy spoecznej w gospodarstwach domowych w skali kraju zmniejszya si do 899 tys. osb, tj. spada o ponad 45 proc. Poniej progu ubstwa pozostawao nadal 183 tys. wieloosobowych gospodarstw beneficjentw, w tym 89 tys. gospodarstw z dziemi; tj. odpowiednio o blisko 49 proc. i o okoo 66 proc. mniej ni wykazay wyniki badania za 2016 rok.

„Po wypatach wiadczenia wychowawczego zasig ubogich beneficjentw rodowiskowej pomocy spoecznej w Polsce zmniejszy si o 2 pkt proc. do poziomu 2,3 proc.” – wynika z oblicze GUS.

Te same statystyki pokazuj, e obniya si te znacznie dotkliwo ubstwa. Wskanik gbokoci ubstwa w wieloosobowych gospodarstwach beneficjentw zmniejszy si o prawie 5 pkt proc. do poziomu blisko 35,8 proc., a w gospodarstwach z dziemi dotkliwo ubstwa spada o blisko 14 pkt proc. do poziomu 24,5 proc.

Nie wszdzie rwnie dobrze

Sytuacja w skali kraju jest coraz lepsza, ale w rnych regionach Polski wyglda to odmiennie. W najmniejszym stopniu z pomocy spoecznej korzystaj mieszkacy wojewdztwa lskiego (4,4 proc.) i dolnolskiego (4,7 proc.). Wyranie lepiej ni rednia wypadaj take: opolskie, maopolskie, mazowieckie i wielkopolskie.

Zdecydowanie najgorsza sytuacja jest w warmisko-mazurskim. To jedyne wojewdztwo, gdzie ponad 10 proc. mieszkacw ma na tyle niskie dochody, e musi korzysta z pomocy spoecznej.

W 2016 r. z pomocy wiadczonej przez orodki pomocy spoecznej (#OPS) skorzystao 2478,7 tys. osb, w tym 30,3 tys. osb bezdomnych. Udzia

beneficjentw rodowiskowej pomocy spoecznej w oglnej liczbie

ludnoci wynis 6,5%. https://t.co/2dnEY0Py03#pomocspoecznapic.twitter.com/aWJ74V7c04

— GUS (@GUS_STAT) 28 grudnia 2017

W 2016 roku w populacji 685 tys. ubogich gospodarstw domowych beneficjentw, trwale z pomocy OPS korzystao 472 tys. tych gospodarstw (przy ustalonym 4-letnim kryterium czasowym tej trwaoci), tj. 69 proc. oglnej liczby omawianych gospodarstw.

W czterech wojewdztwach: kujawsko-pomorskim, podlaskim, podkarpackim i warmisko-mazurskim, udzia gospodarstw trwale korzystajcych z pomocy wynosi po okoo 72 proc. ogu ubogich gospodarstw beneficjentw pomocy spoecznej w tych wojewdztwach.

Polub money.pl na Facebook:

wiadczenia, ubstwo, pomoc spoeczna, socjal, 500+
Money.pl

„Na głowę” wychodzi po 30 tys. dolarów, czyli ponad 100 tys. zł.  

 

PAP Litwa zapłaciła grzywnę w wysokości blisko 28 mln euro nałożoną przez Komisję Europejską za demontaż 19-kilometrowego odcinka torów na Łotwę, z których korzystał koncern Orlen Lietuva. (fot. Piotr Waniorek / FORUM) Jak poinformował rzecznik litewskiej państwowej spółki kolejowej Lietuvos Geleżinkeliai (LG) Mantas Dubauskas, pieniądze zostały wpłacone w piątek. Termin spłaty upływa w niedzielę, 7 … Read more

 
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.