Początek piątkowej sesji przyniósł to, na co akcjonariusze LPP czekali od lat. Akcje odzieżowej spółki ponownie przebiły magiczną barierę 10 000 złotych.

 
Za minimalny poziom rezerwy finansowej uwaFot. East News

Za minimalny poziom rezerwy finansowej uwaa si oszczdnoci pozwalajce pokry koszty ycia przez 6 miesicy

Minimalny poziom oszczdnoci, jaki uwaamy za konieczny dla naszego poczucia bezpieczestwa to rednio 69 tys. z – czyli rwnowarto prawie 20 rednich krajowych.

Przyjo si, e kady powinien mie odoone minimum trzy pensje na tzw. czarn godzin, czyli na poczet nagych i nieprzewidzianych wydatkw. Natomiast za minimalny poziom rezerwy finansowej uwaa si oszczdnoci pozwalajce pokry koszty ycia przez 6 miesicy, w razie utraty rda utrzymania.

To efekt zaoenia, e szukanie pracy zajmuje przecitnie p roku. Szeciomiesiczna poduszka to pakiet elazny, czyli pienidze na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Co jednak z wydatkami na pokrycie kosztw leczenia i wypadkw losowych?

Niezalenie od poziomu wynagrodzenia wrd Polakw przewaa pogld, e minimalne poczucie bezpieczestwa daj tylko due oszczdnoci – wynika z bada BG Optima. Trzy czwarte ankietowanych wskazao, e 100 tys. z mogoby zapewni im w miar spokojny sen. Natomiast, co pity Polak uwaa, e jego minimum bezpieczestwa to 150 tys. z. rednia wynosi a 69 tys. z.

Na co Polacy oszczdzaj najchtniej?

70 proc. ma odoone co najmniej trzy wypaty

Niestety tylko co trzeci z nas ma jednak na koncie odoon sum, ktr uznaje za pewne zabezpieczenie.

Jak wynika z analizy ekspertw BG Optima poczucie bezpieczestwa finansowego zaley w duej mierze od wysokoci wynagrodzenia. Dla osb z pensj 1750 z miesicznie poduszka finansowa wynosi 48 tys. z, a dla zarabiajcych 5 tys. z, a 105 tys. z.

Dobra wiadomo jest taka, e 70 proc. badanych ma odoone co najmniej trzy wypaty. Nie zmienia to faktu, e Polacy uwaaj tak kwot za daleko niewystarczajc. Tylko co pity ankietowany czuby si bezpiecznie posiadajc takie pienidze.

Lata oszczdzania

W grupie najniej zarabiajcych na zgromadzenie oczekiwanych 48 tys. z potrzeba a 27 pensji.

Osoby zarabiajce redni krajow wymieniy kwot 78 tys. z, jako sum ktr trzeba odoy. Jest to rwnowarto 21 pensji, po 3,5 tys. z w tej grupie badanych.

Podobny dystans od podanego poziomu oszczdnoci dzieli najlepiej zarabiajcych. Tu poduszka uwaana za bezpieczn ma warto 105 tys. z.

Wydawa by si mogo, e dwa lata na zebranie bezpiecznej poduszki finansowej to nie jest dugo. Jednak z tego samego badania wynika, e oszczdzajcy najczciej odkadaj na przyszo maksymalnie 10 proc. swoich miesicznych dochodw.

Przy takim scenariuszu, na swoje minimum bezpieczestwa zbieramy nie przez 20 miesicy, a nawet 20 lat! Z tego pynie prosty wniosek – jeli nie oszacujemy precyzyjnie naszych oczekiwa wobec poduszki albo nie zmienimy strategii oszczdzania czeka nas wiele lat finansowej frustracji.

Jak rozpocz efektywne oszczdzanie

Jak przypomina Piotr Marciniak, ekspert BGOptima, na pocztek trzeba oszacowa koszty i sprawdzi, ile zostaje w portfelu nadwyki. Nie wystarczy zsumowa wszystkich wydatkw miesicznych, bo w ten sposb uzyskamy tylko obraz biecych kosztw. Nie obejmuj one dodatkowych wydatkw, takich jak np. ubezpieczenia domu, samochodu, remontw, awarii. Dopiero po dodaniu wszystkiego i podzieleniu sumy przez 12 miesicy mona uzyska kompletny obraz obcie finansowych ponoszonych co miesic.

Po tym warto zaoy sobie jak wielkie oszczdnoci potrzeba zgromadzi. Najprostszym sposobem jest ustalenie zlecenia staego przelewu na wskazane konto, zaraz po otrzymaniu wypaty.

Jeli nie mamy jeszcze poduszki finansowej, cao warto przeznaczy na budow buforu finansowego bezpieczestwa – zaznacza ekspert. Gdy poduszka jest ju dobrze napompowana, wolne rodki mona przeznaczy na inwestycje.Wtedy warto rozpocz od kont oszczdnociowych oraz lokat terminowych.

Pniej naley pomyle o bezpiecznych, a dajcych wikszy zysk produktach: lokatach z funduszami, obligacjach, funduszach obligacji i rynku pieninego. S to instrumenty bardzo pynne, umoliwiajce wyjcie z inwestycji w dowolnym momencie. Charakteryzuj si przy tym wysokim poziomem bezpieczestwa.

Polub money.pl na Facebook:

oszczdnoci, oszczdzanie, poduszka finasowa
BG

Świat obiegła informacja o poważnych błędach w procesorach Intela, AMD i ARM. Specjaliści Google’a nazwali je Spectre i Meltdown, a luki pozwalają hakerom ominąć zabezpieczenia i ukraść wrażliwe dane. Microsoft szybko zareagował na sytuację, natomiast Apple zwlekało do ostatniej chwili, aby przyznać, że ich klienci również są narażeni na ataki. 

 
WFot. Piotr Kamionka/REPORTER

Wrd bezrobotnych jest wiele modych osb. Stanowi nawet 26,9 proc.

Najliczniejsz grup osb dugotrwale pozostajce bez pracy s modzi Polacy do 30 roku ycia oraz z niszym wyksztaceniem – wynika z danych GUS. – Aktywizacja tych grup wymaga rozwiza systemowych nie tylko na rynku pracy, ale take w obszarze edukacji – przekonuje Jakub Gontarka, eksperta Konfederacji Lewiatan.

Dane GUS wskazuj, e gwn jego przyczyn bezrobocia jest brak kompetencji przydatnych na rynku pracy. wiadczy o tym wysoki udzia wrd bezrobotnych osb modych – 26,9 proc. poniej 30 roku ycia oraz starszych mczyzn. A 63,7 proc. zarejestrowanych bezrobotnych mczyzn stanowiy osoby z wyksztaceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym, podstawowym i niepenym podstawowym.

Oznacza to, e nie brak miejsc pracy, a brak kwalifikacji decyduje o pozostawaniu wielu osb poza rynkiem pracy – zaznacza Konfederacja Lewiatan. Dlatego te niezwykle wane s dziaania wspierajce id ksztacenia ustawicznego, przez cae ycie. Poprawa koniunktury gospodarczej i rosnce zapotrzebowanie na pracownikw nie naprawi gwnego problemu rynku pracy – braku systemowego ksztacenia i szkolenia kadr na potrzeby gospodarki.

„Gwarancj rozwoju s mode pokolenia. Staramy si, by wynagrodzenia byy coraz wysze, a bezrobocie coraz nisze”:

Klasy patronackie i zaangaowanie firm

Rozwizanie tego problemu nie jest zadaniem atwym, bo wymaga wsppracy wielu partnerw, a przede wszystkim zaangaowania pracodawcw w proces ksztacenia i szkolenia.

– Dlatego pozytywnie oceniamy list w tej premiera Mateusza Morawieckiego oraz Anny Zalewskiej, minister edukacji narodowej do pracodawcw. Jednoczenie zwracamy uwag, e za deklaracjami powinny i dodatkowe dziaania uatwiajce zaangaowanie si firm w tworzenie dualnego systemu ksztacenia zawodowego – zaznacza Jakub Gontarka, eksperta Konfederacji Lewiatan.

Jak przekonuje Konfederacja, palc potrzeb jest stworzenie korpusu fachowcw, facylitatorw wsppracy szk z firmami, ale pracujcych w organizacjach pracodawcw. Tylko dziki zaangaowaniu organizacji pracodawcw, rozumiejcych wyzwania stojce przed firmami dziaajcymi w branach i regionach moliwe jest inicjowanie i animowanie wsppracy. Niestety, w Polsce mamy duo rednich i maych firm, dla ktrych wczenie si w proces tworzenia podstaw programowych, zakadania klas patronackich, czy w praktyczn nauk zawodu jest nadal zbyt kosztowny.

Walczy z bezrobociem

Niezwykle wanym narzdziem walki z bezrobociem jest take Krajowy Fundusz Szkoleniowy, bardzo popularny wrd pracodawcw, ktrzy chc dostosowywa kwalifikacje pracownikw do szybko zmieniajcego si zapotrzebowania -zaznacza Konfederacja Lewiatan.

Niestety, w planie wydatkowania Funduszu Pracy na 2018 kwota przeznaczona na ten instrument zostaa zmniejszona o ponad poow w stosunku do roku ubiegego, pomimo uchway Rady Dialogu Spoecznego rekomendujcej systematyczne zwikszanie udziau do 4 proc. w 2018, 5 proc. w 2019 i 6 proc. Funduszu Pracy w 2020 r.

Jak przypomina w komentarzu Jakub Gontarka, obecnie zaakceptowany plan wydatkowania Funduszu Pracy na 2018 przewiduje udzia KFS w wysokoci 1,29 proc., co jest take niezgodne z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w ustawie jest zapisane 2 proc.).

Polub money.pl na Facebook:

praca, bezrobocie, oferty pracy

Dino Polska, właściciel sieci supermarketów, otworzył w czwartym kwartale 57 sklepów, a w całym 2017 roku 147 sklepów wobec 123 rok wcześniej – podała spółka w komunikacie prasowym.

 
NSA uznał, że zawarcie przez firmę kolejnych umów licencyjnych było rozsądne pod kątem biznesowym, więc faktury dokumentowały rzeczywiste transakcje.
 

Mateusz Gawin W 2017 roku Polacy zarejestrowali prawie pół miliona samochodów osobowych. Grudzień był już 33. miesiącem wzrostu liczby rejestracji aut w Polsce z rzędu pomimo utrzymujących się problemów i spowolnień z powodu wdrożenia nowego systemu CEPiK 2.0, notując tym samym drugi najlepszy wynik dla branży motoryzacyjnej od 10 lat. (fot. BARTLOMIEJ KUDOWICZ / FORUM) … Read more

 

Kiedy Chiny się obudzą, świat zadrży – powiedział dwieście lat temu Napoleon Bonaparte. Ten śpiący gigant już się przebudził i tylko od nas zależy, czy chwytając go, sami unikniemy wstrząsów.

 

Michał Żuławiński Początek nowego roku to tradycyjnie czas podsumowań. Dziś sprawdzamy, ile zostało Państwu w głowach z licznych artykułów opisujących miniony rok na rynkach. Jeżeli nie widzisz poniżej formularza quizu,kliknij w ten link MŻ Źródło:  

 

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

 
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.