Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:pismo_investcamp_ARTERIA_69.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO …

 

– Nie uważam, żeby strefa euro była optymalnym obszarem walutowym. Nie bierzemy teraz tego tematu pod uwagę – mówi premier Mateusz Morawiecki. To jego odpowiedź na nasze pytanie o termin wejścia Polski do strefy euro.  

 

Zygmunt Solorz-Żak nie odpowiedział na nasz list – żalą się związkowcy z elektrowni Adamów w Turku. Jeden z najbogatszych Polaków ma tam pakiet większościowych udziałów. Z początkiem roku elektrownia przestała działać. I dlatego związkowcy z aż sześciu organizacji prosili o „godne podziękowanie” za wieloletnią pracę. Pracownicy dostali tyle, ile wymagały przepisy.  

 
Fot. Unsplash, Pixabay (CC0)

Jeli chodzi o Polsk, jest le, ale nie beznadziejnie. Takie wnioski pyn z lektury ostatniego raportu przygotowanego przez Komisj Europejsk. Jeden z najczciej uywanych tam zwrotw to „umiarkowany postp”, co oznacza dokadnie tyle, e jest tak samo le, jak byo. Ponad 20 proc. Polakw nie uywa w ogle Internetu, a pod wzgldem jego komercyjnego wykorzystania jestemy prawie najgorsi w Europie.

DESI (Digital Economy and Society Index) jest wskanikiem okrelajcym stopie rozwoju cyfrowego kadego kraju Unii Europejskiej. Raport publikowany jest co roku. W tym Polska skoczya o jeden stopie wyej, ale wci zajmujemy 23. miejsce spord wszystkich 28 krajw Unii Europejskiej (24 zajmowaa w roku 2016). Tak czy owak, zostalimy zaliczeni do grupy pastw, ktrych poziom cyfryzacji jest niski, razem z Rumuni, Bugari, Grecj, Wochami, Chorwacj, Cyprem, Wgrami i Sowacj. Najlepiej pod tym wzgldem rozwinita jest Dania, a na ostatnim miejscu znajduje si Rumunia.

I ciekawostka – na stronach Ministerstwa Cyfryzacji w tekcie omawiajcym raport Polska zajmuje… 22 miejsce. Pomyka czy malowanie trawy na zielono?

Najwaniejsze jednak s wnioski z raportu. Pozytywne jest to, e liczba osb, ktre maj jakiekolwiek umiejtnoci komputerowe i korzystaj regularnie z Internetu, chocia nieznacznie, to jednak wzrosa do 70 proc., co przeoyo si na skok w rankingu europejskim o jedn pozycj (z 24. na 23. miejsce). Nadal jednak jest ona znacznie nisza ni rednia europejska. 22 proc. Polakw w ogle nie uywa Internetu. Pocieszajce jest to, e zdecydowanie powyej unijnej redniej plasuj si w tym zakresie modzi Polacy w wieku 16-24 lat. Co bardzo ciekawe, Polacy na rynku pracy uchodz za jednych z najlepszych programistw – cho tylko nieco ponad 2 proc. spord nas napisao kiedykolwiek jaki program komputerowy.

Na szarym kocu w Europie jestemy rwnie pod wzgldem posiadania przez gospodarstwa domowe cza szerokopasmowego. Te w dodatku zdroay w stosunku do danych z poprzedniego raportu. Wanie wysoka cena jest podawana przez cz Polakw jako powd braku takiego cza. Przyczyn mog by warunki geograficzne w Polsce. Due obszary o maej liczbie mieszkacw (sporo obszarw wiejskich) s mao atrakcyjne dla operatorw. W tej sytuacji cz osb ratuje si wic dostpem mobilnym. I akurat w tej dziedzinie Polska zanotowaa wyrany postp.

Jeli ju korzystamy z Internetu, to szukamy tam gwnie wiadomoci (79 proc.). Znacznie rzadziej natomiast ni mieszkacy innych krajw europejskich korzystamy z rozrywki – cigamy muzyk, korzystamy z gier czy ogldamy wideo na danie. Coraz mniej osb korzysta z sieci spoecznociowych. Coraz wicej za to robi zakupy przez Internet i korzysta w ten sposb z konta bankowego.

Znikoma ilo Polakw wykorzystuje sie do szukania pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji. Niecae 4 proc. bierze udzia w jakichkolwiek kursach internetowych. 15 proc. z nas z kolei umieszcza tam samodzielnie przygotowane treci.

Na szarym kocu jestemy za to w kategorii „Integracja technologii cyfrowej”, za czym (w olbrzymim skrcie) kryje si to, w jaki sposb Internet wykorzystywany jest przez firmy. W ostatnim raporcie spadlimy z 25 na 27, przedostatnie, miejsce. 1/3 polskich przedsibiorstw nadal nie ma swojej strony internetowej. Tylko jedno na dziesi spord maych i rednich przedsibiorstw prowadzi sprzeda w sieci, a za granic swoje towary sprzedaje w ten sposb jeszcze mniej spord nich (mniej ni 4 proc.). „Korzystanie z mediw spoecznociowych i usug w chmurze (w tym co najmniej jednej z nastpujcych usug: hosting danych, oprogramowanie w zakresie rachunkowoci, oprogramowanie do zarzdzania relacjami z klientami, moce obliczeniowe) utrzymuje si na bardzo niskim poziomie” – czytamy w raporcie. W rezultacie cay dzia gospodarki zwizany z Internetem, jeli chodzi o udzia w polskim PKB, to jedynie poowa tego, ile ten sektor wnosi do gospodarki takich pastw, jak Wielka Brytania, Dania czy Szwecja.

Coraz gorzej jest te, jeli chodzi o wykorzystanie Internetu do kontaktu z administracj pastwow i zaatwianie w ten sposb rnych spraw urzdowych. Wzrosa co prawda nieznacznie liczba uytkownikw administracji elektronicznej, ale spadek odnotowalimy we wszystkich pozostaych kategoriach: czciowo wypenione formularze, realizacje usug przez Internet oraz dostp do danych.

Wnioski, jakie mona wycign na podstawie tegorocznego DESI, nie s zbyt wesoe. Internet w Polsce si rozwija, ale opornie, mozolnie i, jeli mona tak powiedzie, bez entuzjazmu. Czy s jakie szanse, eby ten trend odwrci? Poczekajmy z ocen do przyszorocznego wydania raportu.

Partnerem materiau jest Orange

Polub money.pl na Facebook:

Niecałe dwa miesiące po tym, jak sąd uznał, że miliarder Roman K. dopuścił się manipulacji akcjami Boryszewa, do sądu trafił akt oskarżenia o manipulowanie akcjami kolejnej spółki – Krezus. Jakby tego było mało, fiskus dopatrzył się właśnie wielomilionowych zaległości podatkowych w jednej ze spółek zależnych Boryszewa.  

 
Na koniec 2017 r. zostaFot. endostock – Fotolia.com

Na koniec 2017 r. zostao wydanych ok. 250 tys. zezwole na prac dla cudzoziemcw.

Liczba wydanych zezwole na prac dla cudzoziemcw ze wszystkich pastw trzecich spoza UE wzrosa w ubiegym roku o prawie 100 proc. – podao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.

„Na koniec 2017 r. wg szacunkowych danych pracodawcom zostao wydanych przez wojewodw ok. 250 tys. zezwole na prac dla cudzoziemcw ze wszystkich pastw trzecich (spoza UE). W 2017 r. powiatowe urzdy pracy zarejestroway ok. 1,8 mln owiadcze o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom dla ok. 1,1 mln cudzoziemcw z 6 pastw, co uprawni ich do pracy przez 6 miesicy w cigu 12 miesicy” – czytamy w komunikacie.

„To wzrost w porwnaniu z rokiem 2016 na poziomie prawie 100 proc dla zezwole i prawie 40 proc. dla owiadcze” – podkreli resort.

Ok. 85 proc. zezwole na prac i 95 proc. owiadcze trafia do obywateli Ukrainy. Na kolejnych miejscach znajduj si m.in. obywatele Biaorusi, Modawii, Indii, Nepalu, Turcji, Armenii, Chin i Wietnamu.

Zobacz te: Ukraicy o yciu i pracy w Polsce

Szefowa resortu Elbieta Rafalska zwrcia uwag, e jeszcze kilka lat temu zdecydowana wikszo cudzoziemcw przyjedaa do Polski do pracy w rolnictwie. Obecnie za udzia rolnictwa systematycznie maleje.

– Aktualnie zatrudnienie cudzoziemcw rozkada si bardziej rwnomiernie na wiksz liczb bran. To m.in. budownictwo, przetwrstwo przemysowe, transport, handel, gastronomia czy gospodarstwa domowe – powiedziaa Rafalska.

Min. @E_Rafalska : Na polskim rynku pracy 2,5 do 5 proc. to cudzoziemcy https://t.co/KjB7IoQIiy

— Radio Maryja (@RadioMaryja) 3 stycznia 2018

Minister podkrelia, e rwnoczenie systematycznie ronie liczba cudzoziemcw zgoszonych do ubezpiecze spoecznych, szczeglnie silnie od 2014 r. Na koniec 2008 r. byo ok. 65 tys. cudzoziemcw w ZUS, 2014 r. – 124 tys., 2016 r. – 293 tys., na koniec III kwartau 2017 r. byo to ju 423 tys.

Systematycznie ronie te udzia cudzoziemcw wrd wszystkich ubezpieczonych Na koniec trzeciego kwartau 2017 r. wynis on 2,75 proc. Obecnie ponad 70 proc. ubezpieczonych w ZUS to obywatele Ukrainy.

W rod podczas konferencji prasowej Rafalska zaznaczya te, e od sierpnia ubiegego roku nie s wydawane zezwolenia na prac dla obywateli Korei Pnocnej. Uchylone zostay te 74 wczeniejsze zezwolenia.

– Kolejnym pozytywnym zjawiskiem jest wzrost udziau umw zlecenia i o prac, czyli m.in. podlegajcych oskadkowaniu, a spadek udziau umw o dzieo – wskaza resort.

Ministerstwo przypomniao, e 1 stycznia 2018 r. wesza w ycie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz niektrych innych ustaw. Wprowadzone przepisy dostosowuj krajowe prawo do unijnej tzw. dyrektywy sezonowej. Gwne zmiany polegaj na okreleniu nowych zasad przyjmowania cudzoziemcw do wykonywania prac sezonowych i pracy krtkoterminowej (na podstawie owiadcze) w Polsce.

– Mamy zapotrzebowanie na zatrudnianie pracownikw zagranicznych, ale chcemy te mie kontrol nad tym procesem – podkreli wiceminister Stanisaw Szwed.

Obecnie pracodawca bdzie musia potwierdzi obecno pracownikw zagranicznych. Ci za bd w mniejszym stopniu naraeni na wykorzystywanie, wskazano w materiale.

– Jednoczenie wprowadzilimy szereg rozwiza, ktre uatwi kontynuacj wsppracy z cudzoziemcach dla tych, ktrzy powierzaj im prac legalnie – doda Szwed.

pic.twitter.com/AqvR3NaSoY

— Ministerstwo Rodziny (@MRPiPS_GOV_PL) 3 stycznia 2018

„Wprowadzony zostaje nowy typ zezwolenia – zezwolenie na prac sezonow. W odrnieniu od innych zezwole bdzie wydawane przez starost (powiatowe urzdy pracy). Zezwolenie na prac sezonow uprawnia kadego cudzoziemca do wykonywania pracy w Polsce w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce (szczegowo podklasy s wskazane w rozporzdzeniu) przez 9 miesicy w roku kalendarzowym” – czytamy w komunikacie.

Znaczcym uatwieniem jest traktowanie jako legalnej pracy cudzoziemca wykonywanej w okresie oczekiwania na decyzj o przedueniu zezwolenia na prac sezonow, co pozwala na nieprzerwane zatrudnienie u danego pracodawcy niezalenie od dugoci trwania procedury, a w przypadku nowych pracodawcw – przez okres do 30 dni, podkreli te resort.

W zakresie pracy sezonowej przewidziano preferencje dla obywateli 6 pastw (Ukrainy, Armenii, Biaorusi, Gruzji, Modawii i Rosji). Uatwienia te polegaj na zwolnieniu z tzw. testu rynku pracy, moliwoci uzyskania wpisu wielosezonowego (do 3 lat) oraz moliwoci powierzenia innej pracy ni sezonowa na okres do 30 dni.

Obywatele tych pastw mog take korzysta z moliwoci podjcia pracy w trybie uproszczonym na podstawie owiadcze o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (zmodyfikowana i uszczelniona „stara” procedura owiadczeniowa).

Były szef Kompanii Węglowej Krzysztof Sędzikowski został prezesem bydgoskiej Pesy. Jego głównym zadaniem będzie restrukturyzacja spółki i rozmowy z potencjalnymi inwestorami.  

 

Skonsolidowane przychody LPP ze sprzedaży wyniosły w grudniu 2017 roku ok. 893 mln zł, co oznacza wzrost rdr o ok. 18 proc. – podała grupa w komunikacie. Wartość przychodów w całym 2017 roku wyniosła 7,033 mld zł, czyli więcej rdr o ok. 17 proc.

 
Stopa bezrobocia poniFot. LESZEK ZYCH/REPORTER

Stopa bezrobocia poniej 6 proc. i wzrost wynagrodze tej samej wysokoci – tego moemy si spodziewa w tym roku.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2018 r. bdzie jednocyfrowa we wszystkich wojewdztwach, a w skali kraju moemy odnotowywa wyniki poniej poziomu 6 proc. – wynika z szacunkw firmy Work Service.

– Przed nami rok zapowiadanych wielkich inwestycji, ktre maj by motorem dla rozwoju gospodarczego. Dla ich powodzenia kluczowa bdzie dostpno odpowiednich kadr. Dlatego to czynniki zwizane z rynkiem pracy mog odpowiada w 2018 roku za podtrzymanie wzrostu PKB przekraczajcego 4 proc. – mwi prezes Work Service Maciej Witucki.

– Poza duym popytem na pracownikw spodziewamy si rwnie dalszych spadkw bezrobocia, ktre jednak bd wolniejsze ni w ostatnich latach. Mimo to zakadamy, e w 2018 roku ujrzymy wyniki poniej 6 proc., a przy tym we wszystkich wojewdztwach stopa rejestrowanego bezrobocia bdzie ju jednocyfrowa – dodaje Witucki.

Zobacz te: Ukraicy o yciu i pracy w Polsce:

Z bada Work Service wynika, e 53 proc. Polakw oczekuje podwyek wynagrodze, w zwizku z czym w cigu 12 m-cy oczekiwane jest przyspieszenie wzrostu redniego wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw w granicach 6-7 proc. rok do roku, a w niektrych branach i specjalizacjach nawet na poziomach dwucyfrowych.

– Od pocztku stycznia mamy do czynienia ze wzrostem pacy minimalnej o 5 proc. rok do roku. Jednak w tym roku to nie zmiany legislacyjne w najwikszym stopniu bd wpywa na poziomy wynagrodze. Ju w ostatnim kwartale 2017 roku dynamika pac przyspieszya i naley spodziewa si kontynuacji tego trendu. Firmy coraz czciej musz walczy z rotacj pracownicz, a take, chcc przyciga nowych kandydatw, s zmuszone do poprawy warunkw zatrudnienia. Dlatego w nadchodzcych 12 miesicach mona oczekiwa przyspieszenia wzrostu redniego wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw w granicach 6-7 proc. rok do roku, a w niektrych branach i specjalizacjach nawet na poziomach dwucyfrowych – mwi dyrektor ds. Analiz Work Service Andrzej Kubisiak.

Kubisiak podkrela rwnie, e kluczow zmian wpywajc na przyszo caego rynku pracy bdzie powstanie nowego Kodeksu pracy.

GrudzieFot. Eastnews/Wlodzimierz Wasyluk

Grudzie przynis rekordow sprzeda w Stokrotkach

Sie Stokrotka grudzie ubiegego roku moe zaliczy do udanych. Klienci zagldali czciej i zostawiali wicej pienidzy ni rok wczeniej.

Stokrotka wedug wstpnych danych jej waciciela Emperia Holding osigna w grudniu 251 mln z sprzeday. To oznacza wzrost o ok. 11,9 proc. rok do roku.

Nie wynika przy tym tylko z otwierania nowych punktw. Klienci musz czciej zaglda do Stokrotki, bo w grudniu 2017 roku sprzeda towarw w ju istniejcych sklepach (LFL) wasnych wzrosa o okoo 5,2 proc. rdr.

W ostatnim miesicu roku otworzono 25 sklepw pod mark „Stokrotka”: 6 supermarketw, 6 marketw i 13 sklepw franczyzowych. W konsekwencji powierzchnia handlowa sklepw powikszya si o 8 tys. m2: 2,8 tys. m2 w supermarketach Stokrotka, 1,6 tys. m2 w marketach Stokrotka, 3,6 tys. m2 w sklepach franczyzowych.

Zobacz take: Zakaz handlu w niedziele przegosowany w Czarny Pitek. Faliski: Mao mieszny paradoks

czna liczba sklepw na koniec grudnia 2017 roku wyniosa 437. Natomiast czna powierzchnia handlowa na koniec grudnia 2017 roku wyniosa 191 tys. m2.

Liczc na przestrzeni caego roku, przychody Stokrotki ze sprzeday towarw wyniosy 2 518 mln z i byy wysze o 8,4 proc. rdr. Sprzeda w ju istniejcych sklepach wzrosa o 2,8 proc. w porwnaniu do 2016 r.

Polub money.pl na Facebook:

Money.pl
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.