Fot. REUTERS JP Morgan to midzynarodowa firma specjalizujca si w bankowoci i usugach finansowych JP Morgan dostanie od rzdu dotacj w wysokoci 20,2 mln z. To drugi taki grant w historii Polski. We wrzeniu zeszego roku gruchna informacja, e JP Morgan otworzy swoj siedzib w Polsce. Poinformowa o tym premier Mateusz Morawiecki. W lutym w … Read more

Wszyscy operatorzy stracili na zniesieniu roamingu, dlatego zwracajFot. Csar/CC/Flickr

Wszyscy operatorzy stracili na zniesieniu roamingu, dlatego zwracaj si do UKE o moliwo naoenia dodatkowych kosztw.

Zniesienie roamingu w krajach Unii klienci przyjli z radoci. Kilka miesicy pniej ju wiadomo, e na nowych przepisach traci cay rynek – setki milionw zotych. O pomoc telekomy zwracaj si do Urzdu Komunikacji Elektronicznej. Dlaczego? Bo Polak za granic rozmawia bez opamitania.

– Porwnujc drugie procze 2016 i drugie procze 2017 mamy trzykrotny wzrost liczby minut, ktre wykorzystywali nasi klienci. Liczba wysyanych SMS-w take wzrosa trzykrotnie – dodaje rzecznik Orange. – Najbardziej dynamiczny wzrost obj transmisj danych, ktra urosa kilkunastokrotnie, a dokadnie siedemnastokrotnie. Trudno okreli, jaki procent klientw pozyskalimy dziki decyzji o wprowadzeniu RLAH – mwi money.pl Wojciech Jabczyski, rzecznik Orange Polska, jednego z operatorw.

Po pierwsze regulacje

Unijne przepisy o zniesieniu dopat za rozmowy i transfer danych w krajach Unii Europejskiej ucieszyy wszystkich, ktrzy duo podruj. Od 15 czerwca 2017 roku obowizuje bowiem zasada „Roam Like at Home”, ktra zniosa dodatkowe opaty za poczenia w krajach Unii Europejskiej. Nowe prawo wzbudzao niech operatorw, ktrzy ju wtedy wieszczyli, e przyniesie ono telekomom olbrzymie straty.

Nie pomylili si. Szybko okazao si, e Polak na wakacjach rozmawia bez ogranicze, a wzrost transmisji danych za granic w caej brany skoczy kilkunastokrotnie.

Zobacz: Roaming po nowemu. Ceny usug w Polsce wzrosn?

Pomc ma Urzd Komunikacji Elektronicznej, do ktrego zwrcili si wszyscy obecni na rynku z prob o moliwo naliczania dodatkowych opat. Zgodnie bowiem z zapisami UE, operatorzy maj prawo obciy wyszymi kosztami osoby, ktre duo podruj i poza granicami zuywaj wiksz liczb danych ni w rodzinnych stronach. Pierwsze SMS-y o moliwoci doliczenia opat za roaming niektrzy klienci otrzymali ju 25 padziernika 2017 roku (po 4. miesicach od obowizywania zasady RLAH).

Jak trwoga to do UKE

Jak informuje Urzd Komunikacji Elektronicznej, w sumie wydano 10 decyzji wyraajcych zgod na stosowanie dodatkowej opaty. W przypadku duych operatorw dotyczy to m.in. P4 (waciciel Plus) oraz Polkomtela (operator sieci Plus). Pozostali czekaj na „wyrok” – przykadowo T-Mobile zoyo wniosek dopiero przed dwoma tygodniami.

Obie sieci zastrzegy, e moliwo stosowania dopat do roamingu zostaa przewidziana w rozporzdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu wewntrz Unii. Wszystko jest zatem zgodnie z prawem.

Orange jako pierwszy zadeklarowa, e jego klienci bd mogli skorzysta z roamingu w krajach Unii Europejskiej bez adnych dodatkowych kosztw, a w lad za sieci poszli pozostali.

– Porwnujc drugie proczne 2016 i drugie proczne 2017 zaobserwowalimy ponad 20-proc. wzrost liczby klientw indywidualnych, ktrzy korzystaj z roamingu w Unii Europejskiej – powiedzia money.pl rzecznik Orange Polska, Wojciech Jabczyski.

O dziwo, sie jest niemal pewna, e za przyrostem liczby klientw stoi wanie… brak roamingu.

Proba Orange w sprawie naliczania dodatkowych opat jest jeszcze procedowana przez UKE. O takie dopaty wystpili wszyscy operatorzy.

Przez ostatnie p roku operator nie podnis swoich cen, nie ma wic mowy o jakiejkolwiek rekompensacie za usugi. A na wprowadzeniu RLAH mia straci niemao, bo dodatkowe koszty tylko w drugim proczu 2017 roku s szacowane na ok. 120 mln z.

– Wszyscy polscy operatorzy ponosz dodatkowe, niemae koszty roamingu w myl zasady RLAH. Caa brana dopacia ju do niej ponad p miliarda z. Takie s zasady regulacji i musimy ich przestrzega – komentuje rzecznik spki.

Jednoczenie operator po czerwcu 2017 nie zauway duego wzrostu liczby wykonywanych pocze, ale klienci zaczli prowadzi dusze rozmowy.

Plus take potwierdza, e klienci zaczli korzysta z roamingu bez adnych zahamowa – w myl zasady „za darmo, wic mi si naley”. Nie chce natomiast podawa wstpnych szacunkw co do ewentualnych zyskw lub strat przed ogoszeniem wynikw spki za 2017 rok.

T-Mobile Polska przypomina natomiast, e roaming mia wpyw na wynika EBITDA w 2017 roku. Sie tak jak jej konkurenci zmienia w poowie roku przychody z roamingu w UE na koszty, ktre wyniosy ponad 100 mln zotych. Spka przypomina zdanie prezesa Andreasa Maierhofera, ktry twierdzi, e oferta Roam Like At Home bez dwch zda jest dobra dla klientw, ale negatywnie wpywa na przychody operatorw w caej Europie.

– Z drugiej strony rosn koszty roamingu, poniewa koszty interkonektowe s nadal wysokie. Niskie ceny usug w Polsce powoduj, e krajowi operatorzy cierpi z powodu oferty RLAH bardziej ni inni w Europie. Problemem nie s usugi gosowe ani SMS, a przesy danych – komentowa prezes sieci po wejciu w ycie przepisw.

Z niedawno opublikowanych wynikw P4 (operatora sieci Play) za 2017 rok wynika, e sie zaliczya spadek zysku operacyjnego z 1,29 mld zotych do 1,11 mld z, a zysku netto z 712 do 387,3 mln z.

Spadku zyskw netto si spodziewano, bo w spk uderzyo nic innego, jak nowe przepisy o roamingu – w drugiej poowie 2017 r. Negatywna zmiana w zakresie przychodw oraz kosztw z roamingu midzynarodowego osigna kwot ok. 101 mln z (w III kw. 2017 r. – 57 mln z w porwnaniu do tego samego okresu w 2016 roku, a w IV kwartale – 43 mln z rok do roku), przede wszystkim ze wzgldu na zwikszony ruch generowany przez klientw.

– We wrzeniu 2017 r. zoylimy wniosek o dopaty do roamingu. W dniu 15 stycznia 2018 r. otrzymalimy pozytywn decyzj od organu regulacyjnego (UKE – przyp.red.), a z kocem stycznia 2018 r. podjlimy decyzj wprowadzenia pewnych zmian wzgldem nowych klientw oraz osb naduywajcych roamingu – skomentowa cytowany w raporcie spki, prezes P4 Joergen Bang-Jensen.

Ostatecznie sie zakoczya jednak rok sukcesem – w swoim portfelu ma w sumie a 15,2 mln klientw, co czyni spk zdecydowanym liderem. Oglna liczba klientw wzgldem 2016 r. wzrosa o 5,6 proc., natomiast liczba klientw abonamentowych wzrosa o 12,7 proc.

Bya minister przeciwna mniejszym kosztom

Swoje wtpliwoci co do zniesienia dodatkowych opat w UE wyraaa od pocztku exminister cyfryzacji Anna Streyska, ktra t decyzj Komisji Europejskiej nazwaa „populizmem”. Ostrzegaa, e za brak roamingu zapac sami klienci wyszymi stawkami za pozostae usugi. Na razie nic takiego nie miao miejsca. Nie wiadomo jednak, jakie bd decyzje operatorw po kolejnym roku strat.

– Jestem uczulona na populizm. Komisja Europejska uprawia bardzo populistyczn polityk, ktra nie patrzy na to, co ile kosztuje. Nie ma darmowych pocze. Jeli telekomy maj straty, to odbijaj je sobie gdzie indziej. W Polsce problem polega na tym, e mamy dwch operatorw, ktrzy s globalnymi koncernami (T-Mobile i Orange – przyp.red.) i dwch lokalnych (P4 i Polkomtel) – mwia wtedy. – Globalne mog zrealizowa pomysy KE, odbijajc sobie regulacje np. na rynkach afrykaskich, gdzie zwrc im si koszty. Tym samym tworz nieuczciw konkurencj, by wyeliminowa innych graczy z rynku. Ci, ktrzy dziaaj na rynku krajowym musz ponie wszystkie straty sami – zapowiadaa podczas jednej z konferencji.

Murapol miał 114,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 140,28 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 177,33 mln zł wobec 250,34 mln zł, podała spółka, przedstawiając…

Program mieszkaniowy PiS ma przyspieszyFot. Bartosz Wawryszuk

Program mieszkaniowy PiS ma przyspieszy. Ale super tanie mieszkania to mrzonka.

Nie wymylamy nowego programu, tylko dostosowujemy go do aktualnych wyzwa na rynku – mwi „Dziennikowi” wiceprezes BGK Nieruchomoci. W praktyce oznacza to koniec marze o tanim budowaniu i tanich czynszach dla wszystkich.

Jak czytamy we wtorkowym „DGP”, program Mieszkanie+ bdzie mia trzy najwaniejsze aspekty. Ich szczegy omwi we wtorek Rada Mieszkalnictwa, stworzona w styczniu przez Mateusza Morawieckiego po to, by rozrusza niemrawo rozwijajcy si program.

Pierwszy aspekt to to, co najbardziej interesuje przecitnego Kowalskiego – dopaty do czynszw. Wedug najnowszych doniesie dopaty maj by tylko dla najuboszych i bd obowizywa tylko przez pewien czas (obecnie mwi si o 10 latach). Wysoko wsparcia ma male wraz z czasem. Same czynsze nie bd za odgrnie ustalane przez rzd. Pastwo bdzie jedynie ustalao maksymaln wysoko, jak mog osign.

Zobacz te: Rosn ceny mieszka. Gdask i Warszawa liderami wzrostw

Drugim filarem programu ma by specustawa mieszkaniowa. Dziki niej zaatwienie pozwolenia na budow ma zaj p roku (w najgorszym przypadku rok), a nie nawet pi lat, jak to jest obecnie. Rzd chce m.in. uproci procedury przy odrolnieniu terenw rolnych lecych w granicach miasta, ktre nadaj si pod zabudow.

Trzecia kluczowa kwestia Mieszkania+ to wejcie na rynek mieszkaniwki REIT-w, czyli funduszy inwestujcych w tego typu budownictwo. W REIT-ach pienidze bd mogli ulokowa nawet „drobni ciuacze” – pisze „DGP”. Bdzie mona zainwestowa ju kilkaset zotych.

„Mieszkanie+ 2.0” – tak nowy ksztat rzdowego programu nazwa w rozmowie z dziennikiem Wodzimierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomoci. Jak na razie, w pierwotnym ksztacie, program nie rozwin skrzyde. I to mimo e wdroeniu programu 500+ mia si sta kolejnym flagowym projektem Pis.

W kilku miejscach w Polsce trwaj budowy pierwszych mieszka. Ale na przykad w Pruszkowie firma, ktra podja si budowy nowych mieszka, zoya wniosek o upado. Na mieszkania w Pruszkowie poczekamy wic jeszcze duej.

Przychody (dochody) osób fizycznych objęte zakresem ustawy o pdof generalnie podlegają opodatkowaniu. Na zasadzie wyjątku niektóre z nich korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. W wyniku nowelizacji ustawy…

Przepisy z zakresu prawa pracy dopuszczają w określonych sytuacjach jednostronne rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem bez wypowiedzenia. Jeżeli dochodzi do tego z winy pracownika, mamy…

Od 1 paFot. East News

Od 1 padziernika 2017 r. kobiety, ktre ukoczyy 60. rok ycia, a mczyni 65. zyskali prawo do emerytury

Kilkadziesit tysicy nauczycieli, ktrzy nie zwolni si z pracy i nie wystpi z wnioskiem o wiadczenia emerytalne, moe mie emerytur nisz nawet o kilkaset zotych. Wszystko przez to, e rzd PiS do ustawy o obnieniu wieku doda jeden zapis.

„Gazeta Wyborcza” podaje przykad pani Jadwigi, ktra od 35 lat jest nauczycielk i w tym roku koczy 60 lat. Chciaa uczy dalej, ale dyrektor szkoy zachca j, aby si zwolnia. Poinformowa j, e jeli nie zoy wniosku o emerytur, to straci nawet 400 z.

Kobieta nie bya przekonana co do intencji dyrektora. Udaa si wic do ZUS, ale tu odesali j z kwitkiem. Jak si okazuje, doradcy emerytalni w Zakadzie nie maj odpowiedniego programu, ktry potrafi wyliczy emerytury z Karty nauczyciela.

Zdaniem dziennika w podobnej sytuacji moe by nawet kilkadziesit tysicy polskich nauczycieli. Wszystko przez to, e wraz z obnieniem wieku emerytalnego PiS zmieni take przepisy dotyczce emerytur nauczycieli.

Zobacz: Balcerowicz ostro o wymianie kadr w czasach rzdw PiS

Zgodnie z nowymi przepisami, ktre obowizuj od 1 padziernika 2017 r., jeli osoby:

a) skocz 60 lub 65 lat midzy 1 padziernika 2017 r., a 31 sierpnia 2018 r.,

b) lub te, ktre skocz waciwy wiek przed 1 padziernika 2017 r., ale nie osigny podwyszonego wielu emerytalnego,

powinny do 31 sierpnia 2018 r. zwolni si z pracy i wystpi z wnioskiem do ZUS o emerytur z Karty nauczyciela. Jeli tego nie zrobi, bd pracowa dalej, ale dostan ju tylko wiadczenie powszechne.

Od 1 padziernika 2017 r. kobiety, ktre ukoczyy 60. rok ycia, a mczyni 65. zyskali prawo do emerytury. Wedug szacunkw resortu jeszcze w tym 2017 r. miao przyby ok. 331 tys. nowych emerytw. W kolejnych latach liczby te maj by ju mniejsze. 2018 r. to okoo 148 tys., a kolejne to odpowiednio 90, 92 i 54 tys. nowych emerytw. Niestety rzd przeszacowa, bo Polacy zoyli ju ponad 400 tys. dokumentw w ZUS.

O kosztach zwizanych z obnieniem wieku emerytalnego w money.pl piszemy od pierwszych zapowiedzi zmian. Ich wysoko bya rnie szacowana. Wedug wylicze ministerstwa finansw dla budetu pastwa skutki reformy pochon tylko w 2018 r. okoo 10 mld z.

To jednak niekompletna cena, jak zapaci Polska za t reform. Jak przypomina w rozmowie z money.pl prof. Ryszard Bugaj, czynnikw jest znacznie wicej. – Nie ma wtpliwoci, e w krtkim terminie bdzie to spory wysiek dla gospodarki. Pozostaje pytanie, czy lepiej go podj dzi czy rozoy w latach? – pyta.

Wysze wiadczenia, czyli coroczna waloryzacja

Od 1 marca wzrosa wysoko rent i emerytur. Podwyka w tym roku jest rekordowo wysoka – najwysza od piciu lat. wiadczeniobiorcy dostan rednio o 50 z wicej.

Waloryzacja rent i emerytur to coroczna podwyka wysokoci wiadcze podyktowana tym, e z roku na rok ycie jest coraz drosze. Wyliczana jest na podstawie redniego rocznego wskanika inflacji i przecitnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Seniorzy nie musz skada adnych wnioskw – waloryzacja odbywa si „z urzdu” i obejmuje wszystkich emerytw i rencistw – zarwno tych, ktrzy otrzymuj wiadczenie z ZUS, jak i z KRUS (rolnikw). W sumie to ok. 7 mln Polakw.

Polub money.pl na Facebook:

wniosek, wiadczenia, nauczyciel, karta nauczyciela, emerytury z zus

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

WedFot. Damian Rucinski/REPORTER

Wedug prawa obowizek zapacenia zalegych podatkw przedawnia si po 5 latach. Wystarczy jednak wszcz postpowanie karne-skarbowe i czas ten mona wydua w nieskoczono.

Caa sprawa przypomina teatr urzdniczego absurdu. Mimo orzecze sdw i opinii Ministerstwa Finansw, skarbwka cigle wykorzystuje bardzo skuteczny, ale prawnie wtpliwy sposb na popraw wynikw swojej pracy. Urzdnicy jeli tylko chc, mog przeciga postpowania skarbowe i da nienalenych podatkw.

Jak ju pisalimy w money.pl, sd ju zdecydowa, e skarbwka nie moe wszczyna spraw karnych przeciwko ofiarom ulgi podatkowej. Wyrok jest niewtpliwym sukcesem Fundacji Praw Podatnika powoanej do ycia przez Marka Isaskiego, polskiego rekordzisty w skutecznej walce z rodzimymi organami skarbowymi.

W sprawie, w ktr zaangaowaa si Fundacja, wyrok wyda Sd Rejonowy Warszawa-rdmiecie. – Prof. Kuc ze wsparciem Fundacji wygra spraw sdow i tym samym udao nam si wykaza, e skarbwka nie moe przez lata ciga ofiar tzw. ulgi meldunkowej, wszczynajc przeciwko nim sprawy karne – mwi money.pl Marek Isaski.

Emilewicz o podatkach: kady powie, e wolaby, eby ich nie byo– Mamy na to sdowe potwierdzenie i na tej podstawie wystpilimy do premiera, pokazujc jak podlegy mu aparat amie prawo i niegodziwie zachowuje si wobec obywateli, eby tylko ukry swoj opieszao – dodaje prezes FPP.

O licie do premiera pisalimy ju szerzej w money.pl. Isaski pisa w nim o „wstydliwej dla aparatu skarbowego” sprawie ofiar tzw. ulgi meldunkowej, o wymylaniu przez urzdnikw podatkw, ktrych nie ma, hodowaniu od nich odsetek.

Jest odpowied, ale…

„Szczeglna niegodziwo w dziaaniu podlegej panu premierowi administracji polegaa na tym, e nie tylko wymylono nieistniejcy podatek (sprzeda mieszkania otrzymanego w spadku nie podlega podatkowi dochodowemu), ale rwnie bezprawnie hodowano do tego nieistniejcego podatku odsetki, a gdy z tym hodowaniem odsetek fiskus przesadzi i mogo doj do przedawnienia zobowizania, to bez podstaw prawnych wszczyna postpowania karno-skarbowe i z niewinnych obywateli czyni przestpcw!” – czytamy w licie.

Z udzielonej odpowiedzi wynika, e przyznano racj Fundacji, i mogo dochodzi, czy te po prostu dochodzio do bezpodstawnego wszczynania postpowa karnych wobec podatnikw. – Potwierdza to zdanie, w ktrym MF informuje, e zleci Dyrektorom Izb Administracji Skarbowej „przeprowadzenie nadzoru procesowego w tych sprawach – dodaje Isaski.

Jednak mimo prawomocnego wyroku i odpowiedzi z ministerstwa postpowania karno-skarbowe nadal s wszczynane. Jak powiedzia money.pl Marek Isaski takie bezzasadne zarzuty postawiono ostatnio w Piasecznie.

– Bulwersujce jest to, e ten obywatel, ktremu postawiono zarzutu rwnie wsparty przez Fundacje argumentowa dokadnie tak samo jak ws. Bolesawa Kuca. Te zoy wniosek o umorzenie, ale nawet nie dosta adnej odpowiedzi – opowiada prezes FPP.

MF zajmie si spraw, ale…

Zamiast odpowiedzi w ubiegym tygodniu dosta z sdu odpis aktu oskarenia. Problem w tym, e w tym akcie, jak zapewnia Isaski, nie ma ani jednego sowa na udowodnienie winy. Co oczywicie nie moe dziwi, bo jak zapewnia, w przypadku ofiar ulgi meldunkowej w ogle nie mona mwi o przestpstwie.

– Tymczasem to postpowanie powinno by zweryfikowane, czyli „bezwzgldnie i natychmiast umorzone”, jak zapewnia nas w odpowiedzi Ministerstwa Finansw, w ktrym poinformowano, e ju 24 stycznia zlecono Dyrektorom Izb Administracji Skarbowej przeprowadzenie nadzoru procesowego w tych sprawach w szczeglnoci w kierunku umylnoci zachowania podatnikw – wyjania Isaski.

To nie koniec, bo jak zapewnia FPP, 15 lutego postawiono kolejnemu „ulgowiczowi” podobne zarzuty w innym warszawskim urzdzie skarbowym. Jak ocenia Isaski, oznacza to, e albo cakowicie niesprawny jest system wymiany informacji midzy ministerstwem a izb i urzdami, albo urzdy lekcewa polecenia z ministerstwa.

Zachowanie skarbwki jest jeszcze bardziej bulwersujce z uwagi na to, e od 2 miesicy nawet NSA dostrzeg w przepisach puapk zastawion przez pastwo na obywateli i cakowicie zmieni podejcie do tych spraw i przyznaje racje „ulgowiczom”. – Wyrokiem z koca grudnia, ktry zosta opublikowany w lutym, jasno stwierdzono, e nie mona od nich da podatku – mwi Isaski.

O te, mwic delikatnie, rozbienoci miedzy orzecznictwem, decyzjami MF, a dziaaniami fiskusa zapytalimy resort finansw. Jednak do czasu opublikowania tego artykuu nie otrzymalimy odpowiedzi.

Nie chodzi tylko o „ulgowiczw”

Fundacja zapowiada jednak dalsza walk. FPP chce eby najblisz spraw „ulgowicza” wyznaczon na koniec marca wykorzysta do znalezienia rozwizania prawnego, aby bya moliwo odzyskania pienidzy z zapaconego ju, jak si teraz okazuje, nienalenie podatku rwnie tym osobom, ktrych postpowania podatkowe s ju zakoczone. A takich osb jest zdecydowana wikszo z tej grupy poszkodowanych.

– Chcemy znale moliwo odzyskanie pienidzy tym, ktrzy przegrali swoje sprawy o ten podatek, albo tym ktrzy od decyzji skarbwki si w ogle nie odwoywali jak rwnie tym, ktrzy dziaajc w zaufaniu do fiskusa zrobili korekt deklaracji – mwi nam Isaski.

– Przecie te osoby doskonale wiedz, e zostay ograbione i powinno si im te pienidze odda. Aby by skuteczni potrzebujemy wsppracy z RPO, ktry jako organ ma wicej kompetencji. My wiemy co naley zrobi. Wystpilimy do RPO z propozycj wsppracy kilka tygodni temu i cigle oczekujemy na odpowied – konkluduje Isaski.

Sprawa ma te szerszy wymiar, bowiem fiskus rwnie w stosunku do przedsibiorcw i innych podatnikw stosuje t metod wyduania postpowa. Wedug prawa obowizek zapacenia zalegych podatkw przedawnia si po 5 latach. Wystarczy jednak wszcz postpowanie karno-skarbowe i czas ten mona wydua w nieskoczono. Co gorsza dzieje si tak nawet w sytuacji, kiedy postpowanie jest potem umarzane.

Po prostu po kolejnych kilku latach urzdnicy stwierdzaj, e adnego przestpstwa i wykroczenia skarbowego nie byo. W ten sposb fiskus zyskuje czas na niepieszne rozgrzebywanie spraw, a podatnik yje ze wiadomoci cicych na nim oskare.

Patent dziaa i jest uywany

Jak ju pisalimy w money.pl, w ocenie prawnikw zajmujcych si prawem karnym-skarbowym, trudno nie odnie wraenia, e mechanizm ten urzdnicy wykorzystuj instrumentalnie. Nazbyt czsto takie zarzuty karne-skarbowe pojawiaj si dopiero pod koniec wspomnianego 5-letniego okresu przedawnienia, a w 90 proc. przypadkw postpowania kocz si umorzeniem.

Z kolei wedug Konfederacji Lewiatan i Helsiskiej Fundacji Praw Czowieka 94 proc. takich postpowa wszczynano w tym roku, w ktrym przedawnia si obowizek podatkowy. Co jeszcze bardziej moe pokazywa intencje, blisko trzy czwarte z takich spraw skarbwka „otwieraa” w ostatnim kwartale.

Dowody wydaj si wic jasno wskazywa, do czego ten mechanizm jest uywany. Rzecz jednak w tym, e podobne statystyki bardzo trudno od ministerstwa wydrze. Cytowane powyej dane pochodz zaledwie z czterech urzdw skarbowych w Polsce i dotycz lat 2008-2014 r.

Szczegowych danych o wszczynanych postpowaniach nie udao nam si uzyska ani z Wrocawskiej Izby Skarbowej, ani z Ministerstwa Finansw. Resort przekaza nam tylko ogln liczb wszcztych postpowa przygotowawczych w ostatnich latach. Std wiemy, e ich liczba systematycznie ronie. Np. w roku 2012 byo ich niecae 100 tys., a w 2015 ju 173 tys.

Statystyki pod nadzorem

Jednak nie dostalimy adnych informacji, kiedy s one wszczynane, co jest kluczowe dla sprawy. W mailu z danymi przeczytalimy tylko, e MF „w tym zakresie gromadzi statystyki w cyklach rocznych”.

Z uzyskaniem szczegowych danych problem miaa te Konfederacja. Sprawa skoczya si w Naczelnym Sdzie Administracyjnym. Ostatecznie udao si uzyska takie informacje od 4 z 16 urzdw kontroli skarbowej.

Teraz do sprawy wczy te Rzecznik Praw Obywatelskich, ktry prbuje z MF wydoby takie informacje. W oficjalnym pimie do minister Teresy Czerwiskiej RPO prosi o przekazanie danych statystycznych na temat liczby wszcztych postpowa karnych-skarbowych wobec ofiar ulgi meldunkowej, z uwzgldnieniem informacji, czy sprawy te s w toku, czy zostay zakoczone.

O tym, jak zoona to sprawa wiadczy fakt, e to ju kolejne podejcie RPO do tego problemu. W 2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich uzna, e dziaania fiskusa mog by niezgodne z konstytucj i zoy wniosek do Trybunau Konstytucyjnego.

Trybuna Konstytucyjny te bezsilny?

RPO zainterweniowa, bo podejrzewa, e mechanizm zbyt czsto suy wycznie sztucznemu wyduaniu czasu, ktry skarbwka ma na domaganie si zapaty zalegych podatkw.

Trybuna mia si zaj spraw na posiedzeniu 10 stycznia 2017 r. Ale, jak pisalimy w money.pl, nie zaj si ni. Zdecydowa o zamkniciu rozprawy, otwarciu jej na nowo i odroczeniu bez wyznaczenia adnego nowego terminu. Ostatecznej decyzji w tej wanej sprawie nie poznamy zbyt szybko. Nie wiadomo nawet, kiedy Trybuna do niej wrci.

Pytalimy RPO zarwno o zainteresowanie spraw „ulgowiczw”, jak i dalsze dziaania w sprawie stosowania przez aparat skarbowy wszczynania postpowa karno-skarbowych w celu ich wyduania.

Jednak do czasu opublikowania tego artykuu nie otrzymalimy adnych odpowiedzi oprcz zapewniania, e dostaniemy j „bez zbdnej zwoki”.

Zagraniczne sieci marketów coraz wyżej podnoszą poprzeczkę płacową w swojej branży. Na dzień dobry w Lidlu płacą od 2800 do 3 550 złotych brutto, a w Biedronce od 2 650 złotych brutto. Dla porównania aplikant w straży miejskiej we Wrocławiu – 2 310 zł brutto. Budżetówka w tej rozgrywce przegrywa z pensjami w sektorze prywatnym.

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.