Zarząd Spółki Browar Czarnków S.A. („Spółka”, Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:• raport kwartalny za IV kwartał 2017…

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2018 Data sporządzenia:…

 

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc grudzień 2017 roku.Podstawa prawna: punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010…

 

Rocznie w sieci wydajemy okoo 30 mld zotych. Na tyle szacuje si rynek e-commerce w Polsce. Dla porwnania, to mniej wicej tyle ile wart jest cay rynek farmaceutyczny w Polsce. A e przez internet kupujemy coraz chtniej, z kadym rokiem sumy te bd coraz wiksze.

Wedug firmy badawczej Gemius handel internetowy w Polsce ronie co roku o okoo 20 proc. Za jeli chodzi o obroty w handlu w ogle, to sektor on–line zwiksza swj udzia o blisko 5 proc. Rocznie. Szacuje si, e na ten moment e-commerce rozwija si 7–krotnie szybciej ni handel tradycyjny. Tym bardziej warto si mu przyjrze.

Aktywni w sieci

Wedug najnowszych bada przeprowadzonych dla TNS na zlecenie firmy Trusted Shops jednorazowo przeznaczamy na zakupy w internecie rednio od 100 do prawie 250 z. Prawie co drugi Polak kupuje w ten sposb przynajmniej raz w roku, ale te znaczna cze nawet dwa razy w miesicu. 10 proc. klientw sklepw on-line wydaje za jednym razem od 250 do prawie 500 z. Wikszo z nas kupuje w polskich sklepach internetowych, ale cz (13 proc.) rwnie w zagranicznych.

Kto kupuje najczciej w sieci? Co oczywiste: ci, co z technologi s za pan brat. Wedug statystyk s to osoby w wieku 25-34 lat. Za chwil jednak handel internetowy bdzie napdza nastpne pokolenie, dla ktrego internet jest naturalnym rodowiskiem zaatwiania codziennych spraw. Najrzadziej do takich sklepw zagldaj osoby po 50-tce, ktre ceni sobie bezporedni kontakt ze sprzedawc.

Co ciekawe, statystycznie czciej w Internecie kupuj kobiety ni mczyni. A klientami takich sklepw s osoby ze rednim wyksztaceniem, ze redniej wielkoci miast (do 200 tys. mieszkacw), ktre swoj sytuacj oceniaj rednio. Z czego wynika, e sklepy internetowe s idealnym miejscem zakupw dla przecitnego Polaka.

Jak wypadamy na te innych krajw? Szacuje si, e rednio rocznie Polak na zakupy w sieci przeznacza niecae 300 dolarw. Statystyczny Niemiec prawie 1500 dolarw, a mieszkacy Wysp Brytyjskich, ktrzy zajmuj pierwsze miejsce w tej dziedzinie, blisko 1700 dolarw. Rnice s wic znaczne i z grubsza odzwierciedlaj zrnicowanie poziomu zamonoci i siy nabywczej poszczeglnych pastw.

Elektronika i obuwie

Na pierwszym miejscu pod wzgldem najchtniej kupowanych towarw jest elektronika. Tak wynika z raportu Gemius „E-commerce w Polsce 2015”. Przy czym najwiksz cz stanowi urzdzenia mobilne i akcesoria do nich, ale take szeroko rozumiana elektronika uytkowa i sprzt fotograficzny. Na drugim miejscu jest obuwie, na ktre rednio wydajemy ponad 80 z miesicznie (na elektronik – 100 z). Nieco mniej chtnie kupujemy odzie, dodatki i akcesoria. Bardzo popularna jest w handlu internetowym kultura i rozrywka: ksiki, pyty czy prasa.

Niewtpliwie za wyborem internetowego kanau zakupw przemawia wygoda, jaka si z tym wie. Najwiksza cz z nas yczy sobie dostaw kurierem do domu. Mniejsza liczba kupujcych dostaw poczt do domu lub pracy. Z zaledwie okoo 11 proc. klientw sklepw internetowych chce si fatygowa do paczkomatw.

ROPO i odwrcone ROPO – z czym to si je?

Poniewa handel jest t dziedzin, ktr chtnie wszyscy badaj, marketingowcy wyrnili dwie postawy zwizane z handlem internetowym i tradycyjnym – tzw. ROPO i odwrcone ROPO. Co do zabawne, cho oba modele zakupw s sobie przeciwstawne, zarwno z jednego modelu jak i drugiego korzystamy najchtniej w przypadku elektroniki. Sam skrt ROPO oznacza z angielskiego Research Online, Purchase Offline. O co chodzi?

Wedug modelu ROPO pierwsze, co robimy, potrzebujc np. smarfona, to wrzucamy takie wanie zapytanie do przegldarki. Szukamy informacji, porwnujemy poszczeglne modele, interesuj nas te oczywicie ceny. Spdziwszy odpowiedni ilo czasu przez komputerem bez zwoki udajemy si do upatrzonego sklepu, dokonujc zakupu wybranego smarfona. W modelu odwrconym postpujemy w sposb dokadnie przeciwny. Chcc kupi wymarzony towar, idziemy najpierw do najbliszego sklepu, gdzie starannie go ogldamy. Po czym kupujemy go w internecie. Tak jak wspomnielimy najciekawsze jest to, e oba zjawiska wystpuj rwnolegle, ale nie wiadomo, dlaczego jedni konsumenci postpuj tak, a inni dokadnie odwrotnie.

Tradycyjne kupowanie te fajne

Nie mniej ciekawe od tego, kto kupuje w sieci, jest to, kto i dlaczego w sieci nie kupuje. Ot nie robi w ten sposb zakupw prawie poowa, bo 45 proc. internautw. Najczciej wymienianym powodem jest ch fizycznego kontaktu i obejrzenia kupowanego przedmiotu. Taki powd wskazao 48 proc. pytanych. Kolejny,na rwni wymienianymi przyczynami s: przyzwyczajenie do tradycyjnego kupowania oraz obawa o bezpieczestwo patnoci. 24 proc. nie kupuje w internecie z obawy o gwarancj na zakupiony towar, nieco mniej obawia si o jego dostaw. Od zakupw on–line powstrzymujemy si te, gdy uwaamy, e koszty dostawy s zbyt wysokie. Cz uwaa te, e kupowanie przez Internet jest zbyt skomplikowane i za drogie.

Wedug bada dla Trusted Shops czsto za to, e klienci nie chc kupowa on-line, winne s same sklepy. Najczstszymi grzechami sprzedawcw s: niedotrzymanie terminu dostawy, dostarczenie innego towaru ni zamwiony, brak odpowiedzi na zadane pytania. Zraa te klientw dostarczanie uszkodzonego towaru albo to, e przesyka nigdy nie dotara i nie udao si odzyska pienidzy. Za na ostatnim miejscu zawiedzeni klienci wymieniali trudnoci ze zwrotem towaru i odzyskaniem pienidzy.

– Niektrzy klienci nadal nie zdaj sobie sprawy, e istniej gwarancje dajce im pewno zwrotu pienidzy w sytuacji, gdy przesyka nie dotara lub wystpiy problemy ze zwrotem towaru. Jeeli sklep posiada certyfikat taki jak nasz, mona mie pewno, e zakupy s bezpieczne i nie stracimy wpaconych pienidzy – komentuje wyniki badania Anna Rak, country manager firmy Trusted Shops.

Niezalenie od tych trudnoci wiadomo, e handel internetowy bdzie cay czas rs, a klientw bdzie przybywao. I to w bardzo szybkim tempie.

Partnerem materiau jest Orange

Polub money.pl na Facebook:

WiFot. STANISLAW KOWALCZUK

Wiksza wnikliwo ledczych i mniejsze przyzwolenie spoeczne odniosy skutek.

W minionym roku liczba wykrytych przestpstw o charakterze korupcyjnym przekroczya 32 tys. – to o 17,5 tys. wicej ni w tym samym okresie 2016 roku.

Z danych Komendy Gwnej Policji wynika, e do koca 2017 roku wykrytych zostao dwukrotnie wicej przestpstw korupcyjnych ni rok wczeniej – podaje „Rzeczpospolita”.

Powd? Wiksza wnikliwo ledczych i mniejsze przyzwolenie spoeczne na apownictwo.

– Po wykryciu jednego korupcyjnego zachowania urzdnika badane s te inne jego decyzje. I czsto okazuje si, e apwki bra wielokrotnie, za kad ma zarzut – mwi na amach „Rz” Mariusz Ciarka, rzecznik KGP.

Z kolei prof. Antoni Kamiski z PAN, byy szef Transparency International, poproszony przez dziennik o komentarz, zauwaa, e rwnie istotnym elementem jest mniejsze spoeczne przyzwolenie na zaatwianie spraw dziki apwkom, a na urzdach mniej jest ludzi, ktrzy temu sprzyjaj.

Jak argumentuje dziennik, liczba podejrzanych o korupcj w ostatnich dwch latach bya podobna.

Wicej przestpstw popenianych przez urzdnikw wykrya zarwno policja, jak i CBP zajmujca si ciganiem przestpcw w „biaych konierzykach”. Rwnie w tej ostatniej grupie ujawnio trzykrotnie wicej przestpstw korupcyjnych ni w 2016 roku.

Najwicej, bo blisko 9,9 tys.,przestpstw o charakterze korupcyjnym wykryto na lsku. W dalszej kolejnoci w Maopolsce i na Mazowszu.

Polub money.pl na Facebook:

korupcja, cb, policja, apwki, kgp
WiFot. STANISLAW KOWALCZUK

Wiksza wnikliwo ledczych i mniejsze przyzwolenie spoeczne odniosy skutek.

W minionym roku liczba wykrytych przestpstw o charakterze korupcyjnym przekroczya 32 tys. – to o 17,5 tys. wicej ni w tym samym okresie 2016 roku.

Z danych Komendy Gwnej Policji wynika, e do koca 2017 roku wykrytych zostao dwukrotnie wicej przestpstw korupcyjnych ni rok wczeniej – podaje „Rzeczpospolita”.

Powd? Wiksza wnikliwo ledczych i mniejsze przyzwolenie spoeczne na apownictwo.

– Po wykryciu jednego korupcyjnego zachowania urzdnika badane s te inne jego decyzje. I czsto okazuje si, e apwki bra wielokrotnie, za kad ma zarzut – mwi na amach „Rz” Mariusz Ciarka, rzecznik KGP.

Z kolei prof. Antoni Kamiski z PAN, byy szef Transparency International, poproszony przez dziennik o komentarz, zauwaa, e rwnie istotnym elementem jest mniejsze spoeczne przyzwolenie na zaatwianie spraw dziki apwkom, a na urzdach mniej jest ludzi, ktrzy temu sprzyjaj.

Jak argumentuje dziennik, liczba podejrzanych o korupcj w ostatnich dwch latach bya podobna.

Wicej przestpstw popenianych przez urzdnikw wykrya zarwno policja, jak i CBP zajmujca si ciganiem przestpcw w „biaych konierzykach”. Rwnie w tej ostatniej grupie ujawnio trzykrotnie wicej przestpstw korupcyjnych ni w 2016 roku.

Najwicej, bo blisko 9,9 tys.,przestpstw o charakterze korupcyjnym wykryto na lsku. W dalszej kolejnoci w Maopolsce i na Mazowszu.

Polub money.pl na Facebook:

korupcja, cb, policja, apwki, kgp

Michał Żuławiński Nowy rok na globalnym rynku walutowym rozpoczyna się od wyjątkowej słabości dolara. Z polskiego punktu widzenia najistotniejsze jest to, że za główne waluty płacimy coraz mniej. W tym roku na poświąteczną wyprzedaż liczyć mogą nie tylko klienci sklepów, lecz także kantorów. 2 stycznia przed południem za dolara płacono niewiele ponad 3,45 zł. Po … Read more

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2018 …

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził odzież ostrzegawczą, artykuły odblaskowe i ochronniki słuchu. Kontrola wykazała, że co trzeci produkt nie spełnia odpowiednich wymagań. Urząd przypomina także o zasadach…

 

Zarząd Spółki HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:• Raport…

 
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.