Grupa Handlowa PL Plus jest w stanie likwidacji. Spółka miała integrować polski handel i pomóc w konkurencji z międzynarodowymi podmiotami.

Grupa Handlowa PL Plus jest w stanie likwidacji. Spółka miała integrować polski handel i pomóc w konkurencji z międzynarodowymi podmiotami.

Czerwona piątkowa sesja stanowiła zwieńczenie spadkowego tygodnia na GPW. Główne indeksy obrały kurs na południe, a wśród spółek negatywnie wyróżnił się Getback. Na światowych giełdach znów widoczna jest nerwowość wywołana ryzykiem politycznym.

Komornicy stracFot. EAST NEWS

Komornicy strac od 13 do 33 proc. dochodw

Po sdach PiS bierze si za komornikw. Nowe przepisy s dla nich bardzo restrykcyjne, take finansowo. Rnica midzy nimi a sdziami jest taka, e w imieniu komornikw nikt nie bdzie protestowa.

Sejm uchwali w rod w ustaw o komornikach sdowych i ustaw o kosztach komorniczych. Nowe prawo da komornikom ostro po kieszeni. Do tej pory mogli oni liczy na opat egzekucyjn w wysokoci 15, 8, 5 i 2 proc. od wyegzekwowanych przez siebie dugw (w zalenoci od sposobu egzekucji, najwysz stawk gwarantoway wpaty gotwkowe). Teraz stawka podstawowa wyniesie 10 proc., ale obok niej bdzie kilka innych (w wysokoci od trzech do omiu procent).

Redukcji ulegnie take stawka minimalna pobierana przez komornikw. Do tej pory wynosia ona 170 lub 340 z. Po zmianie przepisw bdzie jedna opata, czyli 100 z. Komornicy nie zarobi te ju na przewietlaniu majtku dunika. Polec w d take opaty m. in. za eksmisje.

W dodatku opaty komornicze bd teraz wasnoci Skarbu Pastwa. Komornicy bd dostawa od nich prowizje.

– Z analizy przeprowadzonej przez Krajow Rad Komornicz wynika, e przepis w nowym brzmieniu wyczy moliwo pobierania opaty rednio w 70 proc. spraw, a w niektrych kancelariach odsetek ten signie nawet 90 proc. Jego uchwalenie oznacza dramatyczne zachwianie zdolnoci pozyskiwania przez sdowe organy egzekucyjne rodkw niezbdnych dla funkcjonowania egzekucji – alarmuje Rafa Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Tumaczc sowa prezesa, komornicy s autentycznie przestraszeni, e nowe prawo spowoduje drastyczny spadek ich dochodw. I podpieraj si przy tym analizami ekspertw. Poza tym komornicy bd musieli skada owiadczenia majtkowe i zostan poddani znacznie wikszej kontroli ministra sprawiedliwoci.

Komornik nie potrzebuje kasy fiskalnejKoniec z dwudziestoletnim prawem

Poprzednia ustawa o komornikach sdowych i egzekucji obowizuje ju dwadziecia lat. Uksztatowaa ona obecny system w Polsce. A w nim komornicy nie pracuj ju przy sdach jako urzdnicy, tylko prowadz para dziaalno gospodarcz pod postaci wasnych kancelarii – cho formalnie nadal ich prace kontroluj sdziowie.

Od pastwa nie na ich utrzymanie komornicy nie dostaj ani zotwki. Sami musz na to zarobi. Utrzymuj si z egzekucji komorniczych i opat egzekucyjnych. To otwiera drog do potencjalnych naduy. Komornikowi zaley na szybkiej egzekucji i pozyskaniu rodkw.

Strac wszyscy

Firma doradcza PwC, ktra opracowaa prognoz zmian, ktre czekaj komornikw twierdzi w raporcie, e przychody ich kancelarii spadn z 1,2 mld z rocznie do ok. 770 mln. Eksperci PwC oceniaj, e przecitnie dochody przykadowej kancelarii spadn o 13 do 33 proc. Scenariusz optymistyczny opracowany przez PwC zakada, e negatywny wynik finansowy dotknie niemal 40 proc. kancelarii komorniczych. Ten wariant zakada, e komornicy nie bd objci podatkiem VAT. A na razie s, poniewa przyjto interpretacj, e dostarczaj oni „usug zwolnienia z dugu”.

Komornicy prasy najlepszej nie maj. Poniekd sami s sobie winni. W dzkim sdzie trwa proces asesora komorniczego, ktry przed czterema laty zaj cignik rolnika spod Mawy, mimo i dunikiem by jego ssiad. Prokuratura twierdzi ponadto, e ten sam asesor zaj bezprawnie jeszcze pi aut. Podobnie gonym echem odbia si sprawa komornika, ktry zaj konto kobiecie, ktra miaa takie samo imi i nazwisko jak duniczka. Kiedy udowodniono mu pomyk, stwierdzi, e to nie jego sprawa i jak poszkodowana chce, to moe dochodzi praw w sdzie. Podobnych przypadkw, tj. egzekucji dugu od osb, ktre maj te same dane osobowe co dunicy, byo zreszt wicej.

To m. in. przez te przypadki w proponowanym prawie znalaz si przepis o rejestrowaniu i nagrywaniu czynnoci komorniczych. Sam za skarga na dziaanie komornika ma by prosta do wypenienia nawet dla laika. Zwikszy si take nadzr nad komornikami sprawowany przez ministra sprawiedliwoci. Bdzie mg on na kadym etapie postpowania dyscyplinarnego zawiesi komornika w czynnociach. Podobnie minister bdzie mg odwoa go z urzdu w wypadki „racego lub uporczywego naruszenia prawa” (cokolwiek miaoby to w interpretacji ministerstwa znaczy).

Komornikw nikt nie lubi, ale, jak obliczy serwis bezprawnik.pl, dziki nim do gospodarki trafia 10 mld odzyskanych dugw. To spory zastrzyk gotwki, ktry moe wyschn, o ile nowy system bdzie mniej sprawny od poprzedniego.

Nowe przepisy trafi teraz pod obrady senatu. Jeli zostan uchwalone bez poprawek i podpisane przez prezydenta, to zaczn obowizywa od przyszego roku.

Paweł Sołtys Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wydarzeń w Pulsie Dnia. Dziś w programie polskie i zagraniczne echa zapowiedzi Donalda Trumpa w sprawie ceł na aluminium i stal. Będzie też o Pesie, która wybrała PFR na ratownika. Wydarzenia rynkowe podsumuje Krzysztof Kolany, a na koniec o sukcesie jedynej polskiej sztafety w legendarnym Biegu Wazów. Zapraszamy! Paweł … Read more

Głośna wymiana prezesa Orlenu z Wojciecha Jasińskiego na Daniela Obajtka to nie koniec zmian w zarządzie koncernu. Rada nadzorcza spółki ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska dwóch członków zarządu – ds. operacyjnych oraz ds. handlowych.

PAP Biznes Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW w lutym 2018 roku wyniosła 16,8 mld zł, czyli o 22,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej – poinformowała giełda w komunikacie. (fot. Tomasz Adamowicz / FORUM) Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w lutym o 24 proc. rdr do 16,2 … Read more

PAP Brytyjska premier Theresa May przedstawiła w piątek w Londynie pięć warunków, które muszą być spełnione, aby przyszłe porozumienie dotyczące relacji Wielkiej Brytanii ze Wspólnotą było uznane za sukces. (fot. © European Union , 2017 / Komisja Europejska) Zdaniem szefowej rządu pierwszym priorytetem jest to, że nowa umowa musi uszanować wynik referendum z 2016 roku, … Read more

Niezmiennie dobrze sprzedajFot. Bartomiej Magierowski/Eastnews

Niezmiennie dobrze sprzedaj si mieszkania w centrach miast. Ale warto pomyle te nad dalszymi dzielnicami, za to z dobrym dojazdem.

Inwestycje w mieszkaniwce bij w Polsce rekordy popularnoci. Ale nie kada z nich jest trafiona. Zobacz, czym si kierowa, wybierajc odpowiednie lokum.

Dobrze ulokowane pienidze w deweloperce to takie, ktre daj wysokie prawdopodobiestwo utrzymania wartoci apartamentu i jej wzrostu w przyszoci. Dodatkowo lokal powinien pozwala na uzyskiwanie dochodu z wynajmu. Oczywicie czsto te dwa czynniki si splataj. Najbardziej odporne na wahania rynku s bowiem nieruchomoci o wysokim standardzie w dobrych lokalizacjach – twierdz analitycy firmy WGN Nieruchomoci.

„Dobrych”, to znaczy gwnie w centrach miast i w popularnych wrd klasy redniej dzielnicach. Jest jednak druga strona medalu. Zlokalizowane tam nieruchomoci to po prostu spory wydatek. I nie kadego na to sta.

Nabywcy mieszka bd lepiej chronieni. UOKiK chce zmian w ustawieRozwizaniem jest mieszkanie tasze, w nieco gorszej lokalizacji, ale z duym potencjaem. Do takiej grupy naley zaliczy na pewno dzielnice dobrze skomunikowane, mimo oddalenia od centrum. Ostatnio wida to byo na przykadzie Pragi Pnoc w Warszawie. Po uruchomieniu linii metra przebiegajcej przez t dzielnic obszar ten bardzo zyska na popularnoci.

Dla obserwatorw rynku nie byo to zaskoczeniem. Mniej wicej to samo stao si kilkanacie lat wczeniej z inn warszawsk dzielnic, Kabatami. Kiedy otwarto pierwsz lini metra w Warszawie (ktra koczy bieg wanie na Kabatach), krytykowano wadze miasta, e mona ni dojecha na pole (nic tam wwczas jeszcze nie stao). Teraz to jedna z najpopularniejszych dzielnic miasta.

Na rentowno inwestycji wpyw ma take cena. S sposoby, aby znale jak najtasze mieszkanie. To okazje, takie jak lokum przeznaczone do remontu lub wystawione na licytacji komorniczej.

Przy wyborze mieszkania, ktre chcemy pniej odsprzeda, trzeba take zastanowi si, do jakiej grupy chcemy zaadresowa swoj ofert. Najbardziej atrakcyjna to oczywicie ta, ktra dysponuje wysokim uposaeniem. To jednak grupa specyficzna i niezbyt liczna. Zapaci wprawdzie wicej, ale na domknicie transakcji moemy czeka bardzo dugo. Dlatego warto si zastanowi nad mieszkaniem o przecitnym standardzie, ale takim, ktre dotrze do wikszej liczby potencjalnych klientw.

W dodatku najlepiej, aby nie byo ono zbyt due. Polacy wybieraj gwnie mae lokale. Dwa pokoje i maksymalnie 50 metrw kwadratowych to dla nas standard. Na mieszkania due, tj. powyej 70 metrw, jest znacznie ciej znale chtnych.

Chyba e zdecydujemy si wynajmowa w nim pojedyncze pokoje. Ale to take potencjalne niedogodnoci zwizane z rotacj lokatorw i szybszym zuywaniem si mieszkania.

PESA Bydgoszcz udzieliła Polskiemu Funduszowi Rozwoju wyłączności w procesie pozyskania inwestora, podała spółka.

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.