Wiadomo było, że w Zakopanem będzie wielka impreza sylwestrowa na kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Okazało się jednak, że sytuacja i tak zaskoczyła kolejarzy. – Kolej zmarnowała ogromną szansę – mówi money.pl ekspert rynku transportowego Jakub Majewski.  

 

Premier Morawiecki decyzję o nieprzyjmowaniu uchodźców z Afryki Północnej łagodzi i usprawiedliwia naszym wyjątkowym zaangażowaniem w pomoc Syryjczykom na miejscu. Czy rzeczywiście jesteśmy tam tak aktywni i hojni? – Nie znajduje to potwierdzenia w faktach. Jesteśmy na szarym końcu darczyńców, a stać nas na zdecydowanie więcej – mówi money.pl Jacek Białas z Helsińskiej Fundacji Praw … Read more

 
Arkadiusz Mularczyk w SejmieFot. Sawomir Kamiski/Agencja Gazeta

Arkadiusz Mularczyk w Sejmie

Biuro Analiz Sejmowych przygotowao kolejn opini dotyczc kwestii reparacji wojennych od Niemiec. Tym razem opisano, w jaki sposb do tematu poczynionych przez Niemcy strat wojennych podeszo 20 krajw europejskich i Izrael.

Przygotowany przez BAS dla Arkadiusza Mularczyka dokument opisuje portal tvp.info, ktry uzyska do niego dostp. Pose PiS jest przewodniczcym parlamentarnego zespou ds. oszacowania odszkodowa wojennych.

– Praktyka midzynarodowa wskazuje, e temat odszkodowa za straty materialne i osobowe po II wojnie wiatowej dla wielu krajw do dnia dzisiejszego jest prawnie i politycznie otwarty – mwi TVP Info Mularczyk.

Wideo:zapytalimy Polakw o reparacje wojenne

BAS opisuje dziaania, jakie w ramach dochodzenia roszcze od Niemiec za straty wojenne byy lub nadal s podejmowane przez Albani, Boni i Hercegowin, Bugari, Czarnogr, Czechy, Dani, Estoni, Finlandi, Francj, Grecj, Holandi, Irlandi, Izrael, Litw, otw, Macedoni, Norwegi, Sowacj, Wgry, Wielk Brytani oraz Wochy.

Raport BAS przywouje wprowadzony tu po wojnie plan Holandii, ktra zdecydowaa si na aneksj przygranicznego terytorium Niemiec, aby wymusi na Berlinie wypat reparacji. Pocztkowo planowano zajcie obszaru, ktry terytorium Holandii powikszyby nawet o poow, ale skoczyo si na zajciu 69 km kw. na 11 lat.

Pomimo wprowadzenia w ycie tak radykalnego planu, Holandia uzyskaa od Niemiec niewiele ponad 1 proc. danej kwoty. „Podczas konferencji w Paryu w 1945 roku rzd Holandii zada od Niemiec 25,75 mld guldenw holenderskich, co stanowi rwnowarto 11,68 mld euro” – napisano w raporcie. Ostatecznie Holandia dostaa jedynie 280 mln guldenw.

Innym przykadem jest Grecja, w ktrej temat reparacji jest aktualny. Jak przypomniano w opinii BAS, „w 2014 roku utworzona zostaa Midzyparlamentarna Komisja ds. Roszcze Odszkodowawczych wobec Niemiec, jako komisja Parlamentu Grecji do spraw o szczeglnym znaczeniu narodowym lub oglnym”.

„W lipcu 2016 roku przedstawia swj 150-stronicowy raport w tej kwestii, zawierajcy: analityczny materia dot. aspektw prawnych i historycznych sprawy, jak rwnie szacunkow warto greckich roszcze z tytuu odszkodowa wojennych za straty poniesione podczas I i II wojny wiatowej, sigajcych odpowiednio 9,1 mld euro i 269,5 mld euro” – pisze BAS.

Patryk Jaki przewodniczy pracom Komisji WeryfikacyjnejFot. Adam Stpie/ Agencja Gazeta

Patryk Jaki przewodniczy pracom Komisji Weryfikacyjnej

DPG napisaa dzi kompletne bzdury – napisa na twitterze przewodniczcy komisji reprywatyzacyjnej Patryk Jaki. „Dziennik Gazeta Prawna” opisaa we wtorek projekt ustawy zakadajcej, e mieszkacy budynkw, stojcych na reprywatyzowanych nielegalnie gruntach, strac moliwo obrony swoich praw w sdzie.

Jak poda „Dziennik Gazeta Prawna”, posowie PiS przygotowali projekt nowelizacji ustawy o komisji weryfikacyjnej, ktry daje jej moliwo wywaszczenia tysicy rodzin. Mieszkacy budynkw, stojcych na reprywatyzowanych nielegalnie gruntach, straciliby moliwo obrony swoich praw w sdzie. Wedug projektu po decyzji komisji bdzie nastpowa – niejako z automatu – wpis do ksig wieczystych, natomiast moliwo obrony praw mieszkacw bdzie zlikwidowana.

Te doniesienia zdementowa przewodniczcy Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki. „DPG napisaa dzi kompletne bzdury. O opisany wpis do KW komisja bdzie moga wnioskowa tylko kiedy nie bdzie nieodwracalnych(!) skutkw prawnych bd za wiara”- napisa na twitterze.

„Prosz inne media, aby nie powielay tych gupot” – doda.

DPG napisaa dzi kompletne bzdury. O opisany wpis do KW komisja bdzie moga wnioskowa tylko kiedy nie bdzie nieodwracalnych(!) skutkw prawnych bd za wiara. Prosze inne media, aby nie powielay tych gupot.

— Patryk Jaki (@PatrykJaki) 2 stycznia 2018

Dziennik przytacza te niepochlebne opinie ekspertw o projekcie. – To legislacyjny horror. Projektodawca chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, co chce uchwali – mwi „DGP” prof. Ewa towska, sdzia Trybunau Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Suchej nitki na projekcie nowelizacji nie zostawia take Prokuratoria Generalna. „Osoby trzecie zostan pozbawione jakiejkolwiek ochrony prawnej w zakresie prawa wasnoci, co w rzeczywistoci bdzie stanowio ich wywaszczenie. (…) Z dnia na dzie rodziny, ktre kupiy lokale mieszkalne na kredyt od osb trzecich (ktre z kolei nabyy je od osb, ktrych dotyczya uchylona decyzja reprywatyzacyjna), zostan na podstawie tego przepisu pozbawione ich wasnoci” – twierdzi przytaczany przez „DGP” prof. Leszek Bosek, szef PG.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2018 Data sporządzenia:…

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2018 Data sporządzenia:…

 
Wyniki grudniowych badaFot. Ken Doerr/Flickr (CC BY 2.0)

Wyniki grudniowych bada PMI wykazay najsilniejsz od prawie trzech lat popraw warunkw gospodarczych w polskim sektorze przemysowym.

Indeks PMI dla polskiego przemysu wzrs w grudniu do najwyszego poziomu od 34 miesicy. Co wicej, rednia wynikw za ostatnie 12 miesicy jest najlepsza od 2006 roku. Badanie Markit pokazuje, e produkcja, zatrudnienie oraz liczba nowych zamwie w Polsce ronie w coraz szybszym tempie.

Premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie mwi, e stawia na polski przemys i nie chce ebymy byli tylko „montowni rubek”. Najnowsze statystyki pokazuj, e ten kluczowy dla rozwoju gospodarki sektor nabiera wiatru w agle.

„Wyniki grudniowych bada PMI wykazay najsilniejsz od prawie trzech lat popraw warunkw gospodarczych w polskim sektorze przemysowym. Zarwno wielko produkcji, poziom zatrudnienia jak i cakowita liczba nowych zamwie wzrosy w szybszym tempie” – czytamy w komunikacie IHS Markit.

Z opracowania ekspertw Markit wynika, e liczba cakowitych nowych zamwie osigna najszybsze tempo wzrostu od lutego 2015 roku. Jednoczenie presje na acuchy dostaw pozostay silne, a opnienia dostaw byy jednymi z najwikszych od siedmiu lat.

„Uwag zwraca wyrane wzmocnienie popytu krajowego. Po raz pierwszy od kilku miesicy napyw zamwie krajowych by silniejszy ni wzrost zamwie eksportowych” – zauwaaj ekonomici PKO BP, komentujc najnowsze wyniki.

5 filarw planu Morawieckiego

Co wicej, w grudniu w najszybszym tempie od siedmiu miesicy polscy producenci zwikszyli poziom zatrudnienia. Liczba nowych miejsc pracy w sektorze ronie niemal nieprzerwanie od sierpnia 2013 (z wyjtkiem wrzenia 2017).

Tak dobre wyniki s efektem bada gospodarczych. Markit co miesic przepytuje kadr kierownicz ponad 300 polskich firm przemysowych. Oceniaj oni jak zmienia si kondycja w polskim przemyle i przewiduj czy id dla niego lepsze czy gorsze czasy. Ma to due znaczenie take dla prognoz wzrostu caej gospodarki, bo przemys stanowi jej powany fundament.

Indeks PMI, liczbowo opisujcy wyniki ankiet, przyj w grudniu warto 55 pkt wobec 54,2 pkt miesic wczeniej. Tym samym wskanik znalaz si na najwyszym poziomie od 34 miesicy. rednia warto wskanika PMI wyniosa w caym ubiegym roku 53,6 pkt – jest to najlepsza roczna rednia od 2006 roku i drugi najlepszy wynik wskanika w historii.

Historycznie najlepszy wynik odnotowuje te przemys w caej strefie euro. Wicej na ten temat pisalimy w tekcie: „Fabryki kocz rok z rekordowymi wynikami. Takich danych w strefie euro nie byo od 20 lat„.

Co wane, kolejny miesic z rzdu indeks PMI dla Polski jest powyej 50 pkt. To granica, ktra oddziela umownie okres dobrej i zej koniunktury. Im wskanik wyszy, tym lepiej.

„Dane wspieraj oczekiwania na kontynuacj silnego wzrostu PKB w czwartym kwartale 2017 roku i zapowiadaj utrzymanie bardzo dobrej koniunktury na pocztku 2018” – prognozuj eksperci PKO BP.

Polub money.pl na Facebook:

Money.pl

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2018 Data sporządzenia:…

 

Nowy rok zaczyna si od dalszej przeceny dolara, jaka bya obserwowana w okresie midzy witami. Rynek dawno ju zapomnia o ustawie podatkowej (a raczej bdzie przypomina o niej sobie wtedy, kiedy media bd pisa o prbach zaskarania jej zapisw dotyczcych limitw ulg przez Demokratw), a dane makro nie day mocnego wsparcia – opublikowany w rod … Read more

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2018 Data sporządzenia:…

 
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.