Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Wartosc_wplat_odnotowanych_w_4_kwartale_2017_r._z_portfeli_wierzytelnosci_funduszy_sekurytyzacyjnych_zarzadzanych_przez_Pragma_Inkaso_SA.pdf  (RAPORT…

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Current_report_1_2018_Time_limits_for_the_submission_of_periodical_reports_in_2018.pdf  (RAPORT…

 
Reklama d

Reklama dwigni handlu, ale jej nagromadzenie w przestrzeni publicznej jest zwyczajnie mczce

Ustawa krajobrazowa miaa by remedium na chaos wizualny w polskich miastach: wielkoformatowe siatki reklamowe, ktre szczelnie zasaniaj wieowce, poszarpane bannery reklamowe na potach, race w oczy telebimy. Obowizuje od dwch lat, ale adnej poprawy na naszych ulicach nie wida. Co poszo nie tak?

Miao by piknie, czysto i adnie. A jak wyszo? Tak jak zwykle. Chaos reklamowy jak rzuca si w oczy kademu, kto cho na kilka dni znalaz si w polskim miecie, tak robi to do teraz. I to bez znaczenia, czy jestemy w maym powiatowym miasteczku czy metropolii.

W 2013 roku Sejm przyj ustaw majc baagan ukrci. Przepisy zaczy obowizywa w 2015 r.

Ustawa definiuje pojcie reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazu kulturowego, krajobrazu priorytetowego. Co najwaniejsze, upowania samorzdy do uchwalenia lokalnego kodeksu reklamowego, ktry okreli, jakie reklamy i szyldy mog wisie w danym miejscu. Wprowadza take kary za nielegalne banery. Samorzdy, ktre zdecyduj si na opracowanie kodeksu, mog pobiera opaty od umieszczonych na ich obszarach reklam. Stawki ustalaj same.

Skoro moe by tak piknie, to dlaczego nadal jest tak brzydko?

Miasta broni si, e dopiero trwaj prace nad opracowaniem kodeksw reklamy. Urzdnicy, majc w pamici przykad odzi, w ktrej wojewoda zakwestionowa uchwa krajobrazow, dziaaj ostronie i wa kade spisane sowo.Jerzy Bartkowski / KFP / REPORTER

d chciaa by w awangardzie, a jest wielka niewiadoma

W listopadzie 2016 r. dzcy radni przyjli kodeks krajobrazowy, popularnie zwany reklamowym. Mia doprowadzi do zmniejszenia liczby reklam. Te, ktre pozostan, miay by mniejsze i bardziej ujednolicone. Zanim odzianie mogli sobie wyobrazi miasto wolne od reklam, do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego poskaryy si firmy zajmujce si reklam, ktre zarzuciy magistratowi, e uchwaa zawiera bdy – przykadowo, posuguje si nieostrymi pojciami. Przedsibiorcy nie byli w swych wtpliwociach odosobnieni; skarg zoy take wojewoda dzki.

Sd wyda niekorzystny dla miasta wyrok, ale skoro jest on nieprawomocny (miasto zoyo kasacj), to kodeks wci obowizuje.

I tak od 1 stycznia 2018 roku znikn maj wiszce na potach bannery reklamowe. Za nieusunicie ich przed kocem 2017 roku przedsibiorcom gro kary – nawet 100 z dziennie. Wyjtek przewidziano dla bannerw reklamujcych okolicznociowe wydarzenia kulturalne i sportowe. Takie bd mogy wisie przez 3 tygodnie poprzedzajce event.

Zanim kary zaczn uzupenia budet miasta, przedsibiorcy zostan o nowym prawie powiadomieni. Urzd zapowiada, e rozele ulotki informacyjne.

Znikn bannery, co nie oznacza, e oczy odpoczn od feerii barw. Przepisy nie obejmuj siatek reklamowych, ktre przez wiele miesicy zasaniaj nierzadko cae kamienice. Pozostae noniki reklamowe znikn pniej, bo kodeks reklamowy wprowadza dla nich dugie okresy przejciowe (w zalenoci od czci miasta, w ktrej si znajduj, gdy kodeks dzieli obszar gminy na trzy czci). Znaczn cz miasta regulacja obejmie dopiero po 1 stycznia 2022 r. – cho biorc pod uwag, e uchwale, ktra to ustanawia, wkrtce przyjrzy si Naczelny Sd Administracyjny, wiele moe si jeszcze zmieni.

Ciechanw liderem porzdkowania ulic

Lepiej z zadaniem, jakie stawia ustawa krajobrazowa, poradzili sobie urzdnicy z Ciechanowa. W maju 2016 r. sta si on pierwszym miastem, w ktrym zacza obowizywa wydana na podstawie ustawy uchwaa. Wyznacza ona miejsca, w ktrych reklamy mog si pojawia i okrela warunki, jakim musz odpowiada. Zabrania instalowania ich na zabytkach, w strefie do 20 metrw od pomnikw przyrody, na terenach cmentarzy i ich ogrodzeniach, a take wzdu ulic w taki sposb, ktry zakca odczytanie znakw drogowych lub ogranicza widoczno kamer monitoringu miejskiego.

Zapisy uchway zabraniaj umieszczania reklam na drzewach, w szpalerach drzew oraz w sposb pogarszajcy warunki wegetacji rolin.

Przedsibiorcy i waciciele nieruchomoci oraz nonikw reklamowych dostali 12 miesicy na dostosowanie si do nowych wytycznych.

Wikszo miast pracuje nad swoimi uchwaami. Krakowski projekt brzmi radykalnie: w ramach walki z wtpliwymi estetycznie rozwizaniami, zabraniaby grodzenia osiedli. Zakada podzielenie obszaru Krakowa na tzw. strefy krajobrazowe. Kada z nich ma mie osobn regulacj, by dostosowa przepisy do odmiennej sytuacji dzielnic historycznych i peryferyjnych.

Radni wrocawscy rozpoczli prace nad uchwa wiosn 2017 r., ale ju wczeniej aktywnie dziaali na rzecz oczyszczenia przynajmniej czci miasta z reklam. W 2014 roku ustanowiono park kulturowy na Starym Miecie, Ostrowie Tumskim i pl. Kociuszki. Dziki temu z centrum udao si usun m.in. reklamy zasaniajce elewacje zabytkowych budynkw. W zamierzeniu plastyka miasta zasady maja obj take pozostae dzielnice, przy czym inne rejony nie zostan „z automatu” objte tymi samymi reguami co dzielnice historyczne, bo te inna jest ich specyfika.

Beata Winiewska z warszawskiego ratusza przypomina, e samo wejcie w ycie ustawy krajobrazowej nie pociga za sob automatycznych skutkw prawnych. Urzdnicy pracuj nad uchwa reklamow. W 2018 r. projekt ma zosta skierowany do konsultacji.

Winiewska podkrela, e uchwaa musi by bardzo dobrze przemylana, bo kade niedopatrzenie zostanie z pewnoci wykorzystane przez przeciwnikw regulowania adu reklamowego.

– Zaskarenia do sdw administracyjnych najprawdopodobniej nie da si w zwizku z tym unikn, naley jednak dooy wszelkich stara, by uchwaa miaa w nich wszelkie szanse si obroni.

Gdy nie ma uchway, trzeba by konsekwentnym

Na szczcie niektre samorzdy radz sobie bez wzgldu na to, czy przepisy wyposaaj je w narzdzia czy nie. Jeszcze kilka lat temu wjedajcych do Konstancina-Jeziornej (ktra w powszechnej wiadomoci funkcjonuje jako „polskie Beverly Hills”, ale przede wszystkim jest miastem uzdrowiskowym) witaa umieszczona na wysokim supie reklamowym litera „M”, ktra zapraszaa do odwiedzania McDonald’s. Urzdnicy wystosowali pismo do zarzdu sieci i poprosili o demonta, na co firma przystaa.

Do walki z nielegalnymi reklamami mona te wykorzysta kompetencje innych sub. W Poznaniu nadzr budowlany co roku prowadzi okoo stu spraw dotyczcych legalnoci nonikw reklamowych, a wikszo postpowa koczy si nakazem rozbirki.

Poznaski Inspektorat od lat aktywnie dziaa na rzecz oczyszczenia miasta z reklam. W 2010 r. przygotowa propozycje zmiany przepisw prawa budowlanego. Projekt gdzie utkn, bo swoje prace nad ustaw prowadzi prezydent – a zakoczenie tej historii znamy.

Na baagan i amanie prawa nie powinno by przyzwolenia

adne porzdkowanie przestrzeni nie przyniesie efektw, jeli najpierw nie zmieni si ludzka mentalno i tolerancja dla chaosu. Znane warszawskie stowarzyszenie „Miasto Moje a w Nim” uruchomio niedawno serwis SprzatamyReklamy.pl. Autorzy w przystpny sposb wyjaniaj, skd si bierze chaos wizualny i jak reagowa, gdy mamy podejrzenie, e banner czy „kozioek reklamowy” zosta umieszczony niezgodnie z prawem.

„Chaos wizualny nie ma jedynie wymiaru estetycznego; to w rwnej mierze problem prawny, ekonomiczny, spoeczny, polityczny. Ujrzenie go z rnych perspektyw pozwala zrozumie konkretne sytuacje i skutecznie dziaa na rzecz poprawy obecnego stanu rzeczy. Nawet najlepiej opracowane zapisy prawne pozostan martwe, jeli nie bdzie powszechnie rozumiany ich sens i nie bd one umiejtnie wykorzystywane” – czytamy na stronie internetowej stowarzyszenia.

Dopki ludzie bd godzili si na bylejako, dopty kady przystanek autobusowy bdzie wyglda jak sup reklamowy. A takie umieszczane na przystankach czy latarniach ogoszenia s nielegalne; za ich przyklejanie grozi kara ograniczenia wolnoci lub grzywny. Do niedawna ukara mona byo jedynie osob zapan na gorcym uczynku. Przepisy si jednak zmieniy i teraz karze podlega take ten, kto umieszczenie ogoszenia zleci. Kara administracyjna to jedno – ponadto kady przechodzie moe takie ogoszenie zedrze i wyrzuci.

Polacy maj narzdzie, ktre przywrci reklamy w przegldarce. Dla twojego dobra

Polub money.pl na Facebook:

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2018 Data sporządzenia:…

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Raport_biezacy_1_2018_-_Terminy_przekazywania_raportow_okresowych_w_2018_roku.pdf  (RAPORT…

 

Nowy rok wita nas podtrzymywan saboci dolara i generalnie dobrym klimatem inwestycyjnym (akcje, surowce rynki wschodzce). Poniewa Japonia do czwartku wituje, rynki jeszcze nie wskoczyy na waciwe obroty. Dzi dzie z indeksami PMI. Handel midzy witami mg by obciony przetasowaniami na koniec miesica/kwartau/roku, ale pewne rozstrzygnicia trudno bdzie cakowicie odwrci. Przede wszystkim saby pozostaje dolar. … Read more

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2018 Data sporządzenia:…

 

Kocwka 2017 roku bya bardzo dobra w wykonaniu polskiej waluty. Kurs EURPLN ju zdecydowanie osun si poniej poziomu 4,20, ale jeszcze wiksze umocnienie odbyo si kosztem dolara, ktry w sylwestra by najtaszy od ponad 3 lat. Pierwszy dzie handlu w nowym roku przynosi dalsze osabienie amerykaskiej waluty. Rok temu dolar kosztowa blisko 4,20 zotego, za … Read more

 
W ubiegFot. MICHAL KOSC/REPORTER

W ubiegym roku w kancelariach komorniczych prac stracio prawie 1500 osb

W 2017 roku z zawodu odeszo 74 komornikw sdowych. Rok wczeniej byo tylko 20 takich przypadkw, w 2015 roku – zaledwie 8. Spadaj przychody kancelarii komorniczych.

Miniony rok nie by atwy dla komornikw. Jak zauwaa wtorkowa „Rzeczpospolita”, trzy czwarte kancelarii komorniczych odnotowao 30-procentowy spadek przychodw. W efekcie cz postanowia zamkn dziaalno. Prac straciy te setki ich pracownikw. Zdaniem ekspertw, z ktrymi rozmawia dziennik, jeli nic si nie zmieni, ekskomornikw bdzie w Polsce przybywa.

Komornicy, ktrzy poinformowali Ministerstwo Sprawiedliwoci o rezygnacji, jako przyczyn wskazywali m.in. ch wykonywania innego zawodu, chorob lub przejcie na wczeniejsz emerytur. Gazeta zauwaa jednak, e maj one wsplny mianownik, ktrym s pienidze.

Zobacz te: Komornik w firmie. Jak si ratowa?Zgodnie z wyrokiem Sdu Najwyszego z lipca 2017 roku komornicy nie mog podwysza opaty egzekucyjnej o VAT. Natomiast Trybuna Konstytucyjny uzna w czerwcu za niekonstytucyjny art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sdowych i egzekucji. To uniemoliwio im pobieranie opat za tzw. wpaty bezporednie – wczeniej mogli otrzyma 15-procentow opat od wpacanych przez dunikw dobrowolnie kwot – tumaczy dziennik.

– Spadek przychodw z opat egzekucyjnych w sierpniu 2017 r. wystpi a w 75,7 proc. kancelarii komorniczych. Spady tam o rednio o 491 z miesicznie (27,2 proc.) – mwi „Rz” Monika Janus, rzeczniczka prasowa Krajowej Rady Komorniczej.

Gazeta zwraca te uwag na zmiany innych przepisw, ktre spowodoway spadek przychodw kancelarii komorniczych. Chodzi m.in. o ograniczenia zwizane z egzekucj rent i emerytur. W efekcie spadku przychodw zmniejsza si zatrudnienie. Od pocztku 2017 roku spado o blisko 1500 osb.

– Jeli nic si nie zmieni, czekaj nas dobre czasy dla dunikw, a ze dla wierzycieli i obrotu gospodarczego – konkluduje dla „Rz” adwokat Zbigniew Kr?ger.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2018 Data sporządzenia:…

 
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.