Lokum Deweloper sprzedał w czwartym kwartale 2017 roku 401 lokale wobec 224 lokali rok wcześniej. W 2017 roku spółka sprzedała 1052 lokali i w 2018 roku planuje utrzymać sprzedaż na poziomie powyżej 1000 lokali – poinformowała spółka w komunikacie.

 
Via Carpatia ma kosztowaFot. ukasz Szelag/REPORTER/EAST NEWS

Via Carpatia ma kosztowa blisko 30 mld z. Z prawie 700 km na razie oddano do uytku niecae 40 km.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, e wrd priorytetw jego gabinetu pozostaje drogowy hit PiS czcy pnoc Europy z poudniem. Nowy szlak ma by silnym impulsem rozwojowym. – Sama budowa drg nie daje przyrostu gospodarczego. Drogi maj jedynie uatwi powizania gospodarcze. Tak si jednak skada, e zarwno w Polsce, jak i Europie rodkowej, te relacje gwnie odbywaj si na osi wschd – zachd – mwi money.pl Micha Beim, ekspert Instytutu Sobieskiego.

Via Carpatia to polski projekt budowy drg czcych port w Kajpedzie na Litwie z Biaymstokiem, Lublinem, Rzeszowem, sowackimi Koszycami, Debreczynem na Wgrzech, miastami w Rumunii, Bugarii i docierajcy ostatecznie do portu w Konstancy nad Morzem Czarnym i greckich Salonik nad Morzem Egejskim.rdo: MiB

Pierwotnie powsta w latach pierwszych rzdw PiS. Pniej nieco zapomniany, ponownie ody po wyborach z 2015 r. Ostatnie zapowiedzi premiera Morawieckiego i rozpoczte przetargi nie pozostawiaj zudze. Via Carpatia powstanie, cho nie dla wszystkich ekspertw budowa szlaku drogowego z pnocy na poudnie Europy jest uzasadniona.

Autostrady podroej– To projekt drugiej czy nawet trzeciej kategorii dla naszego kraju, ale bardzo korzystny dla Litwy. Warto te pamita, e sama budowa drg nie daje przyrostu gospodarczego. Drogi maj jedynie uatwi powizania gospodarcze. Tak si jednak skada, e zarwno w Polsce, jak i Europie rodkowej te relacje gwnie odbywaj si na osi wschd – zachd – mwi Micha Beim, ekspert od infrastruktury i transportu z Instytutu Sobieskiego.

Premier nie pozostawia jednak adnych zudze w tym aspekcie. Jak powiedzia w poniedziaek w TVP, Via Carpatia powstanie i „stworzy nowe perspektywy rozwojowe”.

Premier @MorawieckiM w #GoWiadomoci: Chcemy budowa #ViaCarpatia od naszej pnocno-wschodniej granicy po poudniowo-wschodni i dalej na poudnie przez Sowacj, Wgry, Rumuni. To stworzy nowe perspektywy rozwojowe.

— Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 1, 2018

O jakich perspektywach tu mowa? Oczywicie o lepszych warunkach do wymiany handlowej. Rzecz jednak w tym, e do koca nie wiadomo, co jest tu jajkiem, a co kur, i co powinno by pierwsze.

Jajko czy kura?

– Do koca nie wiadomo, czy najpierw budowa tam, gdzie nie ma relacji gospodarczych i stymulowa rozwj, czy budowa tam, gdzie ju te relacje s. Tu nie ma mdrych. Ja bym jednak nie przecenia a tak bardzo tej infrastruktury – mwi money.pl Adrian Furgalski, ekspert z Zespou Doradcw Gospodarczych TOR.

Jak podkrela nasz rozmwca, najlepiej wida to na przykadzie Hiszpanii. Kraj ten wchodzc do UE otrzyma potne rodki na rozbudow infrastruktury. Jak si jednak okazao, nie wszystkie nowo powstae drogi i lotniska byy potrzebne.

– Oczywicie dziki temu zbudowano potg firm budowlanych, ale okazao si, e plany byy grubo na wyrost. Lotniska bankrutuj, autostrady wiec pustkami, a unikn kryzysu te si nie udao. To dowd, e czsto przecenia si rol infrastruktury w rozwoju gospodarczym – dodaje Furgalski.

Bardziej zdecydowany w ocenie tego projektu jest Micha Beim. Jego zdaniem rzdzcy w pierwszej kolejnoci powinni postawi na zakoczenie inwestycji w drogi biegnce ze wschodu na zachd. – Wyszy priorytet powinna mie autostrada A2, ktra nie koczy si jeszcze przy naszej wschodniej granicy. To ma zdecydowanie wikszy sens ni wytyczanie na si na cianie wschodniej S19, ktra ma by elementem Via Carpatia – mwi ekspert Instytutu Sobieskiego.

Jak dodaje Beim, w caym planie budowy tego szlaku bardzo istotne dla Polski jest dobre poczenie autostradowe ze Sowacj, ktrego ewidentnie brakuje. Natomiast wtpliwe, jago zdaniem, wydaje si czenie niejako na si Lublina z Biaymstokiem przez Siedlce.

Wsparcie dla litewskiego portu?

– Ruch na tym kierunku nie jest na tyle duy, eby nie mg si odbywa ju istniejcymi drogami. Tym bardziej, e poczenie z Litw jest szczeglnie korzystne dla portu w Kajpedzie, a z polskiego punktu widzenia ma drugorzdne znaczenie – mwi Beim.

Na domniemany konflikt interesw uwag zwraca te Adrian Furgalski. – S oczywicie pewne obawy, e robimy sobie szkod wytyczajc szlak do Kajpedy. Ale pamitajmy przy tym, e to nie tylko droga czyni port atrakcyjnym. Dzi bym si ju nie ba o Gdask, ktry bije kolejne rekordy. Poprawione warunki odprawy zrobiy swoje i ten port bdzie nadal umacnia swoj pozycj – mwi ekspert TOR.

Dla Furgalskiego nie ma jednak adnych wtpliwoci, e caa budowa szlaku szczeglnie przez Polsk mocno zwizana jest z polityk. – To oczywiste, e powstaje ona na uytek wewntrzny. PiS jasno mwi, e poprzednicy nie szanowali Polski wschodniej i tam nie budowali. Jednak jako cao biegnca przez Europ te moe przynie pewne korzyci – dodaje.

Wspomniane ju dobre poczenie ze Sowacj ma te znaczenie dla naszych portw. Wprawdzie Via Carpatia nie dowiezie adunkw wprost do Gdaska, ale moe by elementem szlaku w tamtym kierunku.

Biaystok bliej Lublina

Podobnie cay projekt postrzega te ekspert Instytutu Sobieskiego. W ocenie Michaa Beima bardzo istotny jest tu pozytywny dla rzdzcych efekt zwizany z budow drg w tych rejonach kraju. Nie oznacza to jednak, e z automatu te nowo powstae arterie si zapeni.

– Wyranie wida to we wschodnich Niemczech. Po poczeniu powstay fragmenty autostrad, ktre wiec teraz pustkami. Tak jednak jest, jeli midzy konkretnymi rejonami nie ma silnych powiza gospodarczych. Podobnie moe by w tym przypadku. Nagle przecie biznes z Biaegostoku nie zacznie silniej wsppracowa z Lublinem ni np. z Warszaw – mwi Micha Beim.

Wtpliwoci wok projektu nie s jednak na tyle silne, by powstrzyma budowlan machin. Tu przed witami, bo 20 grudnia 2017 r., GDDKiA wybraa najkorzystniejsze oferty na budow trzech odcinkw S19 midzy Lublinem a Kranikiem. Trasa o dugoci 42 km bdzie fragmentem przyszej Via Carpatia. Odcinek kosztowa bdzie 1,1 mld z, a gotowy ma by w 2021 r.

Tylko w tym wojewdztwie Via Carpatia mie bdzie okoo 200 km. Na razie gotowe jest 35 km ekspreswki, z czego 15 km to odcinki jednojezdniowe, ktre bd rozbudowane.

Z kolei w padzierniku podpisano umowy na budow 33 km trasy od Kranika do wza Lasy Janowskie przy granicy wojewdztw lubelskiego i podkarpackiego. Do uytku ma by oddana w 2021 r. Ogoszono te przetarg na koncepcj programow 24 km odcinka S19 Lublin – Lubartw, ktry ma zosta oddany do uytku do 2024 r.

W tym te roku gotowych ma by blisko 700 km caej Via Carpatii na terenie naszego kraju. Koszt jej budowy szacowany jest przez Ministerstwo Infrastruktury na ok. 30 mld z. Do tej pory w ramach trasy oddanych do uytku zostao niecae 40 km drogi, w budowie jest ponad 30 km, na etapie przetargu blisko 100 km.

KE da pienidze na Via Carpati?

A jak buduj nasi partnerzy? O informacj na ten temat poprosilimy resort budownictwa. Niestety do czasu opublikowania tego artykuu nie otrzymalimy jeszcze odpowiedzi w tej sprawie. O postpach poza granicami naszego kraju niewiele wiedz te nasi rozmwcy.

– Stopie realizacji tego projektu nie jest szerzej znany. Jednak za duo tu si nie dzieje. Na Wgrzech inwestycje autostradowe prowadzone s gwnie wok Budapesztu. W Rumunii podobnie – autostrady powstaj gwnie wok stolicy, a drg z pnocy na poudnie cigle brakuje – mwi Micha Beim.

– Nie mona powiedzie, e front robt jest zmasowany. Warto jednak zauway, e sam fakt deklaracji przez te kraje uczestnictwa w projekcie jest dobrym orem w walce o pienidze z Komisj Europejsk. Prawdopodobne wczenie Via Carpatii do sieci transportowej wsplnoty oznacza bdzie potne dofinansowanie na ten cel – mwi Furgalski.

Jeli tak by si stao, znaczna cz z tych planowanych 30 mld z pochodziaby z funduszy europejskich. Wtedy rodki na ten cel, ktre miay pochodzi z budetu krajowego, mogyby by przesunite na budow innych drg.

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

 
Warszawa. Obchody 92. miesiFot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER/East News

Warszawa. Obchody 92. miesicznicy katastrofy smoleskiej.

Zabezpieczenie miesicznic i towarzyszcych im manifestacji kosztuje krocie. Jednak ubiegoroczne wydatki to ju absolutny rekord.

4 467 139 z, tyle dokadnie pochono z budetu pastwa zabezpieczanie kadego 10. dnia miesica w 2017, czyli pochodw i przemwie podczas organizowanych przez PiS tzw. miesicznic smoleskich.

Jak wskazuje „Super Express” powoujcy si na dane policji, ubiegy rok by pod tym wzgldem absolutnie rekordowy.

Podczas gdy w 2015 r. na zabezpieczenie miesicznic smoleskich policja wydaa 622 tys. z, to w 2016 r. ju 952 tys. z. Miniony rok ponad czterokrotnie przebija te kwoty.

Jak przypomina „SE”, na wydatek bliski 4,5 mln z skadaj si wszyscy podatnicy, bowiem pienidze na zabezpieczanie miesicznic i towarzyszcych im kontrmanifestacji pochodz z budetu pastwa.

IAR W tym roku na budowę placówek dziennego pobytu i klubów dla osób starszych zostanie przeznaczonych 80 milionów złotych. Jest to najwyższa kwota w historii. Dzięki tym środkom utworzone zostanie 310 nowych placówek „Senior Plus” oraz dofinansowane zostaną miejsca już istniejące – poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. (fot. diego_cervo / YAY … Read more

 

Najpopularniejszą spółką wśród czytelników Bankier.pl znów była JSW. Na podium znaleźli się także dwaj inny stali bywalcy – KGHM oraz CD Projekt.

 

Czym mogą zaskoczyć rynki w 2018 roku? To pytanie zadaje sobie niemal każdy inwestor. Solidne fundamenty polskiej gospodarki, które wyłaniają się z bieżących danych, pozwalają patrzeć z optymizmem na nadchodzące kwartały – mówi Konrad Białas, główny ekonomista DM TMS Brokers.

 

Katarzyna Rostkowska W okresie zimowym stoki narciarskie są oblegane przez miłośników białego szaleństwa. Przed takim wyjazdem warto pomyśleć o własnym bezpieczeństwie i zdrowiu. Sprawdziliśmy, ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne obejmujące wyjazdy w polskie, jak i zagraniczne góry. Na rynku możemy obecnie znaleźć wiele ofert, zróżnicowanych pod względem m.in. zakresu oraz sumy ubezpieczenia. Wśród nich są warianty … Read more

 
PrzyczynFot. Szymon Blik/Reporter

Przyczyn zwolnie ma by reorganizacja zakadu pracy.

Zwizkowcy z dziaajcej przy Tesco „Solidarnoci” poinformowali o pimie, ktre otrzymali od firmy. Wynika z niego, e maksymalnie 70 osb z Biura Gwnego straci prac do 7 lutego.

Pismo informujce o zamiarze dokonania zwolnie grupowych wpyno do NSZZ Solidarno Tesco 2 stycznia.

Przyczyn zwolnie, jak tumaczy w pimie firma, ma by reorganizacja zakadu pracy polegajca na zaprzestaniu wykonywania czci dziaa specjalistycznych i administracyjnych lub ich znaczcej zmianie, co spowoduje konieczno zmniejszenia zatrudnienia w Biurze Gwnym.

Prace ma straci maksymalnie 70 osb. Wypowiedzenia maj zosta wrczone midzy 24 stycznia a 7 lutego 2018 r.

Zwolnienia bd przeprowadzane na podstawie: oceny za rok finansowy 2016/2017, biecej oceny pracy, nominacji do „puli talentw”, przebiegu zatrudnienia w ostatnim roku pracy. Ponadto pod uwag bd brane znajomo jzyka angielskiego i trudna sytuacja osobista.

Walki w dyskontach. Oto ulubiony sport Polakw

„Pracownikom objtym zwolnieniami grupowymi zaproponowane zostanie, w miar moliwoci, podjcie pracy na innym stanowisku lub w innych jednostkach firmy” – deklaruje w pimie zarzd Tesco.

Tesco informuje rwnie, e wszystkim pracownikom objtym procesem zwolnie grupowych „zaoferowane bdzie wsparcie w postaci pakietw informacyjno – doradczych”. Pracownikom, ktrym nie zostanie zoona oferta pracy lub jej nie przyjm, zostanie zaoferowane „zawarcie porozumienia o rozwizaniu umowy o prac”. Pracownikom, ktrzy nie przyjm tych warunkw, bd po prostu skadane wypowiedzenia umw o prac.

Niebawem odbd si konsultacje dotyczce zwolnie grupowych. We wrzeniu Tesco informowao o zamiarze zwolnienia 400 osb – o czym pisalimy w money.pl, a par miesicy wczeniej – w lipcu 2017 – donosilimy o kopotach Tesco, z ktrego odchodzili menederowie wysokiego szczebla.

Polub money.pl na Facebook:

zwolnienia, tesco, solidarno
Nie pom

Nie pomg strajk godowy, by moe sytuacj zmieni strajk woski.

Lekarze nie chc pracowa ponad normatywny czas. Klauzul opt-out, czyli umow, dziki ktrej szpital mg wymaga od nich wiadczenia usug powyej 48 godzin tygodniowo, wypowiedziao ju co najmniej 3,5 tys. lekarzy rezydentw i specjalistw.

Nie pomg strajk godowy, by moe sytuacj zmieni strajk woski. Lekarze rezydenci od padziernika prowadz protest. daj zwikszenia nakadw na ochron zdrowia do 6,8 proc. PKB od 2021 r. oraz podwyek pac.

Pod koniec roku zapowiedzieli, e bd wypowiada dobrowolnie podpisane klauzule, przez ktre dyrekcja szpitala moe nakaza im prac w duszym wymiarze ni okrelaj to przepisy unijne, czyli 48 godzin tygodniowo.

To moe spowodowa parali pracy czci szpitali, ktre wanie dziki tym umowom obsadzay mniejszym personelem caodobow prac danej jednostki medycznej.

Jak poinformowao biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia, ju teraz wypowiedzenia klauzuli opt-out zoyo 1889 rezydentw i 1657 innych lekarzy. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w caej Polce na t form strajku zdecydowao si 3546 lekarzy rezydentw i specjalistw.

Rezydenci nie rezygnuj z protestu:

Zwizki zrzeszajce medykw twierdz, e wypowiedzianych umw jest znacznie wicej. Jak donosi RMF24, mowa jest nawet o ponad 5 tys.

Przy okazji protestu godowego polskich lekarzy rezydentw, o ktrym piszemy w money.pl, powrci temat wynagrodze w subie zdrowia, a zwaszcza lekarzy. Opini publiczn zszokoway paski pokazywane przez lekarzy na portalach spoecznociowych.

Ile zarabia rednio na miesic polski lekarz zatrudniony w szpitalu na peen etat? Od okoo 3,2 tys. do 4,6 tys. z brutto. Wicej na temat zarobkw lekarzy przeczytasz w raporcie money.pl.

Lekarze uciekaj za granic. Ju teraz, jak wynika z danych Eurostatu, nasz kraj zajmuje ostatni pozycj w UE pod wzgldem liczby lekarzy na tysic mieszkacw.

Z danych przekazanych money.pl przez Naczeln Izb Lekarsk wynika, e – zgodnie ze stanem na 10 sierpnia 2017 r. – w Polsce zawd wykonuje 134 398 lekarzy, 36 245 lekarzy dentystw oraz 448 medykw z podwjnym prawem wykonywania zawodu.

Polub money.pl na Facebook:

rezydenci, strajk lekarzy, zarobki lekarzy, opt-out
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.