Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Raport_biezacy_1_2018_-_Terminy_przekazywania_raportow_okresowych_w_2018_roku.pdf  (RAPORT…

 

Nowy rok wita nas podtrzymywan saboci dolara i generalnie dobrym klimatem inwestycyjnym (akcje, surowce rynki wschodzce). Poniewa Japonia do czwartku wituje, rynki jeszcze nie wskoczyy na waciwe obroty. Dzi dzie z indeksami PMI. Handel midzy witami mg by obciony przetasowaniami na koniec miesica/kwartau/roku, ale pewne rozstrzygnicia trudno bdzie cakowicie odwrci. Przede wszystkim saby pozostaje dolar. … Read more

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2018 Data sporządzenia:…

 

Kocwka 2017 roku bya bardzo dobra w wykonaniu polskiej waluty. Kurs EURPLN ju zdecydowanie osun si poniej poziomu 4,20, ale jeszcze wiksze umocnienie odbyo si kosztem dolara, ktry w sylwestra by najtaszy od ponad 3 lat. Pierwszy dzie handlu w nowym roku przynosi dalsze osabienie amerykaskiej waluty. Rok temu dolar kosztowa blisko 4,20 zotego, za … Read more

 
W ubiegFot. MICHAL KOSC/REPORTER

W ubiegym roku w kancelariach komorniczych prac stracio prawie 1500 osb

W 2017 roku z zawodu odeszo 74 komornikw sdowych. Rok wczeniej byo tylko 20 takich przypadkw, w 2015 roku – zaledwie 8. Spadaj przychody kancelarii komorniczych.

Miniony rok nie by atwy dla komornikw. Jak zauwaa wtorkowa „Rzeczpospolita”, trzy czwarte kancelarii komorniczych odnotowao 30-procentowy spadek przychodw. W efekcie cz postanowia zamkn dziaalno. Prac straciy te setki ich pracownikw. Zdaniem ekspertw, z ktrymi rozmawia dziennik, jeli nic si nie zmieni, ekskomornikw bdzie w Polsce przybywa.

Komornicy, ktrzy poinformowali Ministerstwo Sprawiedliwoci o rezygnacji, jako przyczyn wskazywali m.in. ch wykonywania innego zawodu, chorob lub przejcie na wczeniejsz emerytur. Gazeta zauwaa jednak, e maj one wsplny mianownik, ktrym s pienidze.

Zobacz te: Komornik w firmie. Jak si ratowa?Zgodnie z wyrokiem Sdu Najwyszego z lipca 2017 roku komornicy nie mog podwysza opaty egzekucyjnej o VAT. Natomiast Trybuna Konstytucyjny uzna w czerwcu za niekonstytucyjny art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sdowych i egzekucji. To uniemoliwio im pobieranie opat za tzw. wpaty bezporednie – wczeniej mogli otrzyma 15-procentow opat od wpacanych przez dunikw dobrowolnie kwot – tumaczy dziennik.

– Spadek przychodw z opat egzekucyjnych w sierpniu 2017 r. wystpi a w 75,7 proc. kancelarii komorniczych. Spady tam o rednio o 491 z miesicznie (27,2 proc.) – mwi „Rz” Monika Janus, rzeczniczka prasowa Krajowej Rady Komorniczej.

Gazeta zwraca te uwag na zmiany innych przepisw, ktre spowodoway spadek przychodw kancelarii komorniczych. Chodzi m.in. o ograniczenia zwizane z egzekucj rent i emerytur. W efekcie spadku przychodw zmniejsza si zatrudnienie. Od pocztku 2017 roku spado o blisko 1500 osb.

– Jeli nic si nie zmieni, czekaj nas dobre czasy dla dunikw, a ze dla wierzycieli i obrotu gospodarczego – konkluduje dla „Rz” adwokat Zbigniew Kr?ger.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2018 Data sporządzenia:…

 
Z danych Eurostatu wynika, Fot. pixabay.com

Z danych Eurostatu wynika, e w cigu ostatniej dekady to wanie Dolny lsk odnotowa najwyszy wzrost zatrudnienia… w caej Unii Europejskiej.

Co cztery minuty powstaje tu nowa firma. Cae wojewdztwo odpowiada za 8,5 proc. polskiego PKB. Chcemy to wykorzysta do dynamicznego rozwoju – zapewnia marszaek wojewdztwa Cezary Przybylski. Powoany przez samorzdowcw fundusz ma do wydania na rzecz firm z regionu a 400 mln z.

Prawie 3 mln mieszkacw. Ponad 360 tys. firm. Cztery specjalne strefy ekonomiczne, ktre daj prac 60 tysicom osb. W efekcie co pite powstae w specjalnej strefie ekonomicznej w Polsce miejsce pracy jest wanie tutaj.

Wrocaw jest tu za Warszaw i Krakowem pod wzgldem rozwoju sektora nowoczesnych usug dla biznesu. Siedziby maj tutaj takie firmy jak Capgemini, IBM, HP, Nokia Siemens, Credit Suisse.

Do tego stolica regionu jest domem dla firm z polskim kapitaem. Impel Business Solutions, Casus Finanse, REC Global czy SMT Software to tylko gar przykadw. Ale Dolny lsk to nie tylko Wrocaw i jego najblisze okolice.

W Jaworze ma powsta fabryka Mercedesa. Kilkadziesit kilometrw dalej inwestuje koreaska firma LG Chem. Bdzie produkowa w Polsce nowoczesne baterie do elektrycznych aut.

Wojewdztwo ju teraz jest czwartym najwaniejszym dla Polski regionem pod wzgldem wypracowanego PKB. Ustpuje tylko Mazowszu, Wielkopolsce i lskowi. Dolny lsk bez obaw moe szczyci si mianem wojewdztwa nowoczesnego. Potwierdzaj to te europejskie badania.

Z danych Eurostatu wynika, e w cigu ostatniej dekady to wanie Dolny lsk odnotowa najwyszy wzrost zatrudnienia w caej Unii Europejskiej. Skd ten sukces?

Uczelnie przycigaj modych i zdolnych

– Nowoczesne wojewdztwo to region, ktrego si jest wiedza, a konkretnie gospodarka oparta na wiedzy. Na Dolnym lsku wida jak na doni silne oddziaywanie uczelni wyszych, i prywatnych, i publicznych. Wspczesna gospodarka wiatowa oparta jest wanie na innowacjach, na pomysach, ktre szybko przekadane s na lepsze usugi, nowe sposoby produkcji, ale te lepsze zaspokajanie potrzeb konsumentw i caego biznesu – tumaczy dr hab. Bogusaw Ptorak, prodziekan ds. nauki i rozwoju Wydziau Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu

Dlaczego obecno uczelni jest kluczowa? Bo to one przycigaj modych i zdolnych ludzi.

– Specyfik Dolnego lska jest dua migracja modych osb. I nie tylko z caego kraju, ale rwnie z innych pastw. Ucz si tu, zostaj, aklimatyzuj. To ogromna warto – przekonuje.

Zdaniem dr hab. Ptoraka wojewdztwo zbiera rwnie owoce wielu lat walki o zagranicznych inwestorw.

– Dolnolzacy od dobrych kilkunastu lat ucz si organizacji pracy od duych korporacji, duych firm. I z tego rodz si nowe pomysy. Wsppraca z zachodnimi koncernami przyniosa wiele dobrego, ale czas j przeoy na nowy model zarzdzania wojewdztwem – dodaje.

W jaki sposb? Menederowie i pracownicy duych zachodnich firm, w tej chwili maj ambicje, by otwiera wasne biznesy.

Podobnego zdania jest Maciej Potocki, prezes Wrocawskiego Parku Technologicznego.

– Dolny lsk ma otwarte drzwi dla duych inwestorw, ale rozwija te wsparcie na rzecz maej przedsibiorczoci – tumaczy Potocki. Jego zdaniem kluczem do budowania silnego i nowoczesnego wojewdztwa jest rozwj mikro-, maych i rednich firm.

– Przez lata w wojewdztwie pojawiay si due koncerny. Od nich moglimy czerpa wiedz i podpatrywa sposb prowadzenia biznesu. W tej chwili to jednak nie one s najwaniejsze. Polski nie sta na to, by tylko czeka na due firmy z kapitaem midzynarodowym. Musimy wykorzysta najblisze lata, eby budowa wasny potencja. Mniejsza przedsibiorczo i usugi zyskuj na znaczeniu. I bardzo dobrze – przekonuje.

Kapita, ktry nie czerpie korzyci

Aby region mg utrzyma wysokie tempo rozwoju niezbdny jest kapita. Ale kapita budujcy dugoterminowe inwestycje, nie nastawiony na szybki zysk.

– Wiele osb ma dobre pomysy, ale czsto brakowao im kapitau na rozwj – przyznaje marszaek wojewdztwa Cezary Przybylski. – Dlatego zdecydowalimy si na powoanie Dolnolskiego Funduszu Rozwoju. Jego celem nie jest zarabianie. Chcemy rozwija mae przedsibiorstwa, chcemy by coraz wicej osb realizowao swj pomys na biznes. Kapita to klucz. I my ten kapita oferujemy przedsibiorcom – komentuje.

Dolnolski Fundusz Rozwoju ma do dyspozycji ponad 40 mln z. Pienidze trafiaj do firm jako niskooprocentowane poyczki lub inne zwrotne instrumenty finansowe. Wsparcie jest dedykowane do sektora MP, czyli mikro-, maych i rednich przedsibiorstw. A te jak wynika z danych stanowi w regionie ponad 96 proc. pracodawcw. Spora cz z nich wci bardzo ostronie podchodzi do inwestycji. Najczciej chc je finansowa tylko ze rodkw wasnych. A to znacznie ogranicza ich rozwj.

– Za pienidze DFR przedsibiorcy mog finansowa biec dziaalno i inwestycje. rodki mog przeznaczy na zakup nieruchomoci, maszyn, rodkw transportu, wybudowa lokale czy hale produkcyjne. Oferta jest naprawd konkurencyjna. DFR ma przede wszystkim realizowa program wpierania przedsibiorczoci, a nie czerpa korzyci z prowadzonej dziaalnoci. Ma jeden cel: budowa lepsze wojewdztwo dolnolskie – dodaje marszaek Przybylski.

– Nasza misja? Przeksztaca mikro w mae, mae w rednie, rednie przedsibiorstwa w due. To oczywicie w wielkim skrcie. aden biznes nie moe rozwija si bez kapitau. I wanie tym zajmuje si Dolnolski Fundusz Rozwoju – tumaczy Marek Ignor, prezes Funduszu. – W tej chwili przedsibiorcy mog otrzyma poyczk na zakup nieruchomoci, ale w cigu miesica w ofercie pojawi si poyczka inwestycyjna na pi lat oraz trzyletnia poyczka obrotowa. Od pocztku przyszego roku dla dolnolskich przedsibiorcw bd przygotowane trzy produkty poyczkowe i ponad 200 mln z do wzicia. W kolejnych miesicach przedsibiorcy bd mogli skorzysta take z szerokiej gamy porcze – opowiada Ignor. System dystrybucji rodkw oparty jest na sieci certyfikowanych Regionalnych Porednikw Finansowych, ktrzy maj pomaga firmom, chociaby w wypenianiu wnioskw poyczkowych. Finansowanie ma by proste, przejrzyste i bez ukrytych kosztw.

Nie mona rwnie zapomina, e dla rozwoju regionu istotne jest wspieranie przedsiwzi innowacyjnych. Dlatego DFR inwestuje rwnie w start-upy za pomoc instrumentw kapitaowych i quasi-kapitaowych w formule smart money – podkrela Jerzy Michalak czonek zarzdu wojewdztwa.

Dlaczego DFR oferuje poyczki, a nie bezzwrotn pomoc? Dziki temu rozwizaniu przekazywane przedsibiorcom rodki powracaj do funduszu i s ponownie inwestowane w rozwj lokalnej gospodarki. Taki model ma zapewni wieloletni system wpierania dolnolskiej gospodarki.

Jaki biznes ma szans rozwija si na Dolnym lsku?

Na Dolnym lsku handel generuje 24 proc. uzyskiwanych przychodw ze sprzeday. Przemys to 34 proc., a usugi to 32 proc.

Jednoczenie silnie rozbudowany jest przemys wojewdztwa dolnolskiego. To poczenie brany transportowej, elektronicznej, ale rwnie tworzyw sztucznych, metali, produkcji maszyn i urzdze elektrycznych i mechanicznych. Do tego dochodzi produkcja ywnoci i przemys chemiczny. Efekt? Due zrnicowanie i szansa dla rozwoju przedsibiorstw z sektora MP.

– Lokalizacja peni kluczow decyzje podczas podejmowania decyzji o otworzeniu firmy – zaznacza Piotr Krzyewski z firmy Edge One Solution, ktra wspiera biznes. Krzyewski wczeniej pracowa w funduszu inwestycyjnym Agencji Rozwoju Przemysu ARP Ventures.

– Mogoby si wydawa, e firmy z zakresu nowych technologii nie s zwizane z adnym miejscem, e mog dziaa wszdzie. To nieprawda. Takie firmy musz korzysta z doskonale wyksztaconych ludzi. Orodki naukowe, a takich na Dolnym lsku nie brakuje, tworz odpowiedni kadr, przycigaj ludzi z zagranicy. To klucz do sukcesu. Oczywicie bardzo pomaga fakt, e wojewdztwo dolnolskie znajduje si blisko kluczowych partnerw biznesowych kraju – tumaczy.

Jego zdaniem nowoczesne wojewdztwo to nie tylko miejsce, ktre moe poszczyci si niskim bezrobociem. To miejsce, ktre ma odpowiednie podejcie do biznesu.

– W acuchu dostaw dla duych, zagranicznych firm pojawia si sporo poddostawcw, podwykonawcw. To firmy lokalne. Oni dostarczaj niezbdne podzespou, oni wiadcz istotne usugi. Musz spenia najwysze wiatowe normy pod wzgldem jakoci. Dlatego ju na poziomie podwykonawcw generuj i innowacje, i szeroko rozumian w biznesie nowoczesno. To te firmy s dwigni polskiej gospodarki. Taki ekosystem naprawd dobrze funkcjonuje – podsumowuje Krzyewski.

Szczegy oferty i wszystkie niezbdne informacje o programach Dolnolskiego Funduszu Rozwoju mona znale na stronie internetowej dfr.org.pl

Artyku powsta we wsppracy z Dolnolskim Funduszem Rozwoju.Pocztek nowego roku na rynku walutowym nie przynosi wikszych zmian ani na wycenie PLN ani na trendzie EUR/USD. Polska waluta kwotowana jest nastpujco: 4,1753 PLN za euro, 3,4732 PLN wobec dolara amerykaskiego, 3,5686 PLN wzgldem franka szwajcarskiego oraz 4,6991 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentownoci polskiego dugu wynosz 3,302 proc. (29.12). Teoretycznie dzisiejszy handel … Read more

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2018 Data sporządzenia:…

 
Autorzy listu przypominajFot. Hermann Bredehorst

Autorzy listu przypominaj, e Polska – wstpujc do EU – zobowizaa si take do przyjcia wsplnej waluty

– Zwracamy si z apelem o wznowienie przygotowa do wejcia Polski do strefy euro. Staj si one spraw niecierpic zwoki – pisz do premiera Mateusza Morawieckiego ekonomici i przedsibiorcy – sygnatariusze listu otwartego.

– W Europie trwa wanie dyskusja o przyszym ksztacie UE i wszystko wskazuje na to, e nie bdzie Unii dwch prdkoci. Jedyn przyszoci bdzie poszerzona eurostrefa – czytamy w opublikowanym we wtorek przez „Rzeczpospolit” licie otwartym do premiera.

Zdaniem sygnatariuszy, nasz kraj powinien wzi udzia w tym procesie, o ile chce mie rzeczywisty wpyw na przyszo Starego Kontynentu, a take – jeli chce na trwae zakotwiczy w zachodniej Europie.

Zobacz te: Euro w Polsce do 2025 r.? Tego miaa chcie Komisja Europejska

– Przy naszym tranzytowym pooeniu geograficznym nie mamy wyboru: albo w przyszoci bdziemy w strefie euro, albo w strefie wpyww Rosji – pisz ekonomici i przedstawiciele przedsibiorcw.

Zwracaj uwag, e – wbrew obawom sprzed kilku lat – strefa euro si nie rozpada, lecz wysza z kryzysu wzmocniona. Dodaj, e jej PKB szybko ronie napdzajc koniunktur w Polsce.

– Z ponad 50-procentowym udziaem krajw wsplnej waluty w polskim eksporcie jestemy jedn mocno zintegrowan i zsynchronizowan gospodark. A to oznacza, e polityka Europejskiego Banku Centralnego bdzie dostosowana do potrzeb naszego kraju – czytamy.

Autorzy zwracaj uwag, e przyjcie przez Polsk euro bdzie wypenieniem naszych traktatowych zobowiza, ktre podjlimy wchodzc do UE, a z ktrych nikt polskich wadz nie zwolni. Autorzy wskazuj, e rozpoczcie przygotowa do wejcia do eurostrefy moe by sposobem na wyjcie Polski z impasu, w jakim znalaza si na forum europejskim, a take szans na ponownie poczy Polakw.

– Uwaamy, e konieczne jest powoanie staej rady, ktra wskae niezbdne zmiany w systemie prawnym oraz finansowym, pomoe wybra waciwy moment wejcia do mechanizmu ERM II i opacalny dla polskiej gospodarki kurs zamiany zotego na euro, a take zainicjuje spoeczn akcj informacyjn, ktra dostarczy spoeczestwu obiektywnych danych w wsplnej walucie i rozwieje mity wok operacji jej przyjcia – kocz apel sygnatariusze listu.

Znaleli si wrd nich m.in. Marek Belka, byy premier i szef NBP, Henryka Bochniarz, szefowa Konfederacji Lewiatan, Marek Goliszewski, szef Business Centre Club, Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawcw RP, Wiesaw Rozucki, byy prezes GPW, a take Mirosaw Gronicki, byy minister finansw, Andrzej S. Bratkowski, Jan Czekaj, Dariusz Filar, Stanisaw Gomuka, Marian Gorynia, Marek Gra, Jerzy Hausner, Janusz Jankowiak, ukasz Kozowski, Andrzej K. Komiski, Adam Noga, Wiesawa Przybylska-Kapucinska, Magorzata Starczewska-Krzysztoszek, Witold M. Orowski, Jerzy Wilkin, Andrzej Wojtyna.

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.