Polska ma podpisane umowy BIT z wszystkimi paFot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

Polska ma podpisane umowy BIT z wszystkimi pastwami czonkowskimi Unii Europejskiej z wyjtkiem Malty i Irlandii

Rzd Mateusza Morawieckiego znalaz sposb na wycignicie rki do Brukseli? Do Sejmu trafia ustawa, ktra zakada zerwanie kolejnej z krytykowanych przez Uni Europejsk dwustronnej umowy o wspieraniu i ochronie inwestycji. Resorty rozwoju i spraw zagranicznych przyznaj, e trwaj prace nad zakoczeniem obowizywania pozostaych dwudziestu kilku umw.

Dwustronne umowy o wspieraniu inwestycji, tzw. BIT-y s krytykowane przez Komisj Europejsk jako sprzeczne z unijnym prawem. I cho dokumenty tego typu podpisay midzy sob niemal wszystkie pastwa czonkowskie, Bruksela nie radzi sobie z wymuszeniem ich zerwania.

Zobacz, jak wygldao pierwsze posiedzenie rzdu po zmianie premiera:Formalne postpowania ws. utrzymywania w mocy umw prowadzone s przez Komisj Europejsk m.in. przeciwko Austrii, Holandii czy Szwecji. Polska staa si przedmiotem nieformalnego postpowania, jednak decyzja o zgodzie na wypowiedzenie umowy, uchroni nasz kraj przed tak sam procedur.

Ten sam ruch moe poprawi w unijnych gabinetach mocno nadszarpnity wizerunek Polski. Batalia o zmiany w sdownictwie doprowadzia do wszczcia wobec Polski postpowania przewidzianego w artykule sidmym Traktatu o Unii Europejskiej, czyli tzw. „opcji atomowej”.

Nie bdzie „sunset clause”

Dla faktograficznego porzdku warto doda, e z wnioskiem o wygaszenie umowy wystpia strona duska. W odpowiedzi Polska zgadza si nie tylko na jej zerwanie, ale take wejcie w ycie decyzji w trybie natychmiastowym bez zachowywania okresu ochronnego, tzw. sunset clause, dla inwestycji poczynionych w okresie poprzedzajcym przerwanie stosowania zapisw dokumentu.

Polska ma podpisane umowy BIT z wszystkimi pastwami czonkowskimi Unii Europejskiej z wyjtkiem Malty i Irlandii.

Dotychczas wygaszono jedynie porozumienie z Republik Wosk (klauzula ochronna obowizuje jeszcze przez kilka dni do 9 stycznia 2018 r.) oraz z Portugali. Ta druga przestaa obowizywa przed kilkoma miesicami – prezydent podpis pod specjaln ustaw zoy we wrzeniu 2017 r.

Koniec umw

Jak przyznao Ministerstwo Spraw Zagranicznych w owiadczeniu przesanym money.pl, to dopiero pocztek koca obowizywania umw, cho nie wszystkie pastwa Unii Europejskiej zgadzaj si co do sposobu zrywania umw.

„Polska opowiada si za zakoczeniem obowizywania wszystkich dwustronnych umw o ochronie i popieraniu inwestycji z pastwami czonkowskimi [UE – red.]” – poinformowa resort.

Take Ministerstwo Rozwoju nie ma wtpliwoci co do kierunku dziaa. Na stronie internetowej wprost stwierdzono, e rzd prbuje polubownie wypowiedzie umowy, ale w razie braku porozumienia, przewiduje „w ostatecznoci” opcj ich jednostronnego wypowiedzenia.

Niektre z nich zawieraj zapisy o 20-letnich okresach ochronnych inwestycji, co zdaniem KE, jest sprzeczne z unijnym prawodawstwem. O tym, e Warszawa liczy na ciep reakcj wypowiadania umw, wiadczy zawarte w uzasadnieniu projektu ustawy o kocu polsko-duskiego BIT-u oczekiwanie, e ruch zostanie „yczliwy przyjty”. W tym samym dokumencie wyranie podkrelono, e pastwa czonkowskie UE, w tym Polska i Dania, „zostay wezwane przez KE do zakoczenia obowizywania umw”.

Wniosek? Polska stosuje si do zalece Komisji Europejskiej.

Co dalej z przedsibiorcami?

Zarwno polscy przedsibiorcy w Danii, jak i Duczycy, ktrzy zainwestowali w Polsce, nie powinni przejmowa si z powodu zrywania umowy. Dochodzenie praw w razie ich naruszenia umoliwiaj im zarwno krajowe, jak i unijne regulacje, a o tym, e nie jest to maa grupa, wiadcz statystyki.

czny udzia kapitau duskiego w Polsce, wedug szacunkw Narodowego Banku Polskiego, wynis w roku 2015 3,3 mld euro. Na naszym rynku dziaao wwczas cznie 854 firmy zarejestrowane w Danii.

O tym, e nie jest to relacja jednostronna wiadcz wyniki wymiany handlowej midzy oboma krajami. W 2016 r. z Polski na rynek duski trafiy towary o wartoci 3,2 mld euro, co pozwolio nam osign niemal 1,2 mld euro nadwyki handlowej.

Polub money.pl na Facebook:

bit, polska-dania, umowa polska-dania

Brytyjski minister bezpieczeństwa zasugerował, że złote czasy dla Googla i Facebooka w Wielkiej Brytanii się kończą. Oficjalnie zarabiają tyle co spółdzielnie, a do tego są za mało skuteczne w zwalczaniu wykorzystania swoich serwisów przez ekstremistów i terrorystów.  

 

Niemiecki „cud na rynku pracy” utrzymuje się. Prognozy zatrudnienia na nadchodzący rok obiecują „rekordowy poziom”.  

 

To podwyżka w identycznej kwocie, jak wprowadzona przez AW w marcu ubiegłego roku, czyli ponad dwa miesiące po tym jak miejsce zmarłego ojca Jana Kulczyka zajął w radzie nadzorczej spółki Sebastian Kulczyk. Dotyczy to przy tym autostrady A2, która już teraz, zwłaszcza na odcinkach zarządzanych przez spółkę Autostrada Wielkopolska (między Świeckiem a Koninem) uchodzi za najdroższą w kraju.

 
Norwegia to pFot. Mikoaj Przedziak

Norwegia to pkny kraj, szkoda tylko, e Norwegowie s tak zamknici w sobie – mwi moi rozmwcy w Norwegii.

Jeszcze kilka lat temu wyjazd do Norwegii na kilka lat waciwie gwarantowa dostanie ycie po powrocie do Polski. Odkd warto korony spada, a rynek nasyci si pracownikami z zagranicy, jest trudniej. Badania pokazuj jednak, e wikszo Polakw, ktrzy przenieli si do Norwegii, chce tam pozosta.

– O wyjedzie za granic mylaam ju dawno, ale impuls przyszed w Wigili, trzy lata temu. Siedzielimy w domu moich dziadkw pod Krakowem i wszyscy na co narzekali: a to na politykw, a to na swoje zarobki, a to na pogod. Pomylaam, e jestem setnie zmczona tym narzekaniem wszystkich na wszystko – opowiada Ewa, od kilku lat mieszkajca w Bergen.

Bo Norwegowie narzekaj mniej. Kto powie – nic dziwnego, wszak s maomwni, wic si rzeczy mniej si uskaraj. arty pozostawmy na boku. Statystyczny Norweg jest zadowolony z ycia, polityki rzdu, trudno wyprowadzi go z rwnowagi. Niech namacalnym dowodem bd wyniki tegorocznego raportu „World Happiness Report”, badajcego poziom szczcia w poszczeglnych krajach, w ktrym Norwegia zaja pierwsze miejsce. Kraje skandynawskie tradycyjnie otwieraj to zestawienie. Na drugim miejscu znalaza si Dania, na trzecim – Islandia.

Z jednej strony Norwegowie i Szwedzi przoduj w liczbie samobjstw, z drugiej zaliczaj si do najszczliwszych narodw. Prawdziwy paradoks, ale i w tym szalestwie jest metoda. Ewa mwi, e nie chodzi nawet o poczucie bezpieczestwa, jakie otrzymuj ze strony pastwa opiekuczego i dobre zarobki (cho nie jest to bez znaczenia), ale niezwyke poczucie wsplnoty, ktre wyczuwalne jest w kadym aspekcie ycia.

– Norwegom zupenie obce jest mylenie, e yj tylko dla siebie. Chtnie uczestnicz w rnych akcjach na terenie swojej, nazwijmy to, wsplnoty mieszkaniowej czy gminy: sprztaj, sadz roliny. Taka bezpatna, wykonywana wsplnie praca to dugnad. Na pocztku nie bardzo miaam ochot powica co ktr sobot na udzia w takich dziaaniach, ale wiem, e gdybym si uchylaa, byabym t „podejrzan obc” – mwi.

Emocje na wodzy

– Pikny kraj, widoki z bajki. To byby raj, gdyby nie ci Norwegowie – mwi Anna, ktra od kilku lat mieszka z mem Polakiem i dwjk dzieci niedaleko Bergen. Oboje mwi niele po norwesku („bez znajomoci jzyka nie istniejesz, nawet prost prac trudno znale, jeli mwisz tylko po angielsku”) i na co dzie pracuj z Norwegami.

– To bardzo mili ludzie. Zawsze pozdrawiaj na ulicy, chtnie zatrzymuj si, eby wymieni kilka zda. Tylko e to bardzo powierzchowne relacje. O ile przyjani si midzy sob, to naprawd duo czasu musi upyn, by nawizali blisk relacj z obcokrajowcami z Europy rodkowej – mwi z lekkim alem. Sama spdza wolny czas z koleankami z otwy. Polacy w jej miejscowoci nie mieszkaj.Konrad Komarnicki

Niez okazj do poznania ssiadw s kinderbale. W Norwegii przyjte jest, by zaprasza wszystkie dzieci z grupy przedszkolnej. Koczy si tym, e co drugi weekend rodzic wozi dziecko do sali zabaw lub na ognisko, jeli pogoda pozwala. Imprezy z reguy trwaj „od-do” i po dwch godzinach wszyscy rozchodz si do domw. Dzieci si bawi, jedz tort, owoce a rodzice pij kaw z plastikowych kubkw i prowadz niezobowizujce rozmowy.

– Odmowa zaproszenia jest w bardzo zym tonie – mwi Anna. To w jaki sposb czy si z budow wsplnoty, o ktrej opowiadaa Ewa. – Pamitasz film „Obce Niebo”? Opowiada o polskiej rodzinie, ktrej opieka spoeczna odbiera dziecko. Jeden z zarzutw dotyczy tego, e na swoje urodziny crka gwnych bohaterw zaprosia tylko cz dzieci z klasy. Matka wyjania, e przyszy najblisze koleanki, ale kobieta z opieki i tak orzeka, e rodzice utrudniaj dziecku prawidowy kontakt z rwienikami.

Akcja filmu toczy si w Szwecji, ale rwnie dobrze mogoby si to wydarzy w Norwegii.

Przepraszam, czy tu zabieraj dzieci?

Barnevernet to nazwa, ktra powoduje ciarki na plecach u wszystkich, ktrzy do Norwegii przyjechali z dziemi. To instytucja, ktra zajmuje si ochron praw najmodszych. Norwegia nie jest jedynym krajem, w ktrym suby bardzo szczegowo przygldaj si sytuacji dzieci (podobne organizacje dziaaj w Niemczech czy Szwecji) – a wic czy ich potrzeby s prawidowo realizowane, czy otrzymuj odpowiednie wsparcie rodziny, czy maj warunki do wzrastania. Nie chodzi tylko o przemoc fizyczn – Barnevernet reaguje, gdy urzdnicy uznaj, e na przykad rodzice utrudniaj dziecku integracj w nowym rodowisku, separuj je od kolegw, nie ucz norweskich zwyczajw.

– Moja crka bardzo si tego baa, gdy przygotowywaa si do wyjazdu z picioletnim wwczas synem. Podpytywaa ludzi, czytaa i dosza do wniosku, e rzadko si zdarza, by Barnevernet interesowa si rodzin z jakiego bahego powodu – mwi pani Barbara, ktr poznaam w samolocie. – W rodzinach, ktrym odebrano dzieci, z reguy dzieje si co naprawd zego, tylko e do opinii publicznej trafiaj wybielone historie o tym, jak to urzdnicy odebrali dziecko kochajcej si rodzinie.

Co jaki czas media elektryzuj opowieci o tym, jak to urzdnicy zabrali dziecko ze szkoy i umiecili w rodzinie zastpczej. Swego czasu Polska ya wykradniciem przez ekip Krzysztofa Rutkowskiego 9-letniej Nikoli („W Norwegii wyapuj dzieci niczym hycle psy, tylko jeszcze biegaj bez siatek” – powiedzia dumny z finau akcji Rutkowski na konferencji prasowej). Opowieci o wykradaniu polskich dzieci przez bezduszny system zweryfikowa reportaysta Maciej Czarnecki w ksice „Dzieci Norwegii. O pastwie (nad) opiekuczym”. Potwierdza spostrzeenie pani Barbary, e nie jest tak, e kady obcokrajowiec z automatu staje si podejrzany w oczach urzdnikw Barnevernet. Jej crka nie zna nikogo, kto byby przez suby spoeczne wizytowany – a to dlatego, e ludzie ci maj wiadomo, e w Norwegii obowizuj odmienne zasady ni w Polsce czy innym kraju, z ktrego pochodz.

– Czy mona to sprowadzi do zasady, e w centrum polskiego mylenia o sprawach spoecznych znajduje si rodzina ze wszystkimi jej prawami, a w rozumieniu norweskim najwaniejsze jest dziecko? – pytam.

Po krtkim zastanowieniu moja rozmwczyni przyznaje mi racj. Dzieci s w centrum zainteresowania – s penoprawnymi uczestnikami ycia rodzinnego, z ich zdaniem naley si liczy i na pewno nie s wasnoci rodzicw. Kto tego nie rozumie, ryzykuje nieprzyjemne spotkanie z urzdnikami (a nawet natychmiastowe odebranie dzieci, jeli stwierdz, e dziecku w domu le si dzieje. Urzdnicy naprawd nie s od powolnego naprawiania relacji w rodzinie. Ich zadaniem jest szybkie dziaanie i, jeli to konieczne, odseparowanie dziecka od rodzicw).

Nie ma zej pogody, a drogie zabawki nie s potrzebne

Rozmowa coraz bardziej schodzi na dzieci. To wanie w Norwegii narodzi si pomys tworzenia lenych przedszkoli. Z czasem przyjy si te w innych krajach, placwki te dziaaj rwnie w Polsce, ale to jednak w Norwegii jest ich najwicej i s czym zupenie oczywistym. Zupenie oczywiste jest te to, e dzieciaki spdzaj cae dnie na dworze bez wzgldu na to, czy pada nieg, deszcz, wieje wiatr. W Bergen, ktre jest jednym z najbardziej deszczowych miast Europy, mwi si, e nie ma zej pogody, jest co najwyej nieodpowiednie ubranie.

– W przedszkolu mojego wnuczka dzieci prawie cay dzie spdzaj na zewntrz. Przez godzin bawi si w pomieszczeniu, to czas na rysowanie czy muzyk, ale przez reszt czasu bawi si na ogrodzonym terenie – opowiada i pokazuje mi zdjcia. Dostpu broni solidny pot, wic aden may poszukiwacz przygd raczej nie ucieknie. Zreszt po co, skoro na miejscu s hutawki, drzewa i skay, na ktre mona si wspina, a brudzi mona si do woli.

– W szafce dziecka musi si znajdowa kilka par kaloszy i nieprzemakalne ubrania – mwi pani Barbara. Pytam j, czy nie uwaa, e to le, e dzieci nie wykonuj prac plastycznych, nie maj rytmiki i innych zaj, ktre zapeniaj grafik polskich przedszkolakw.

Ale skd, bo dzieci nie do, e wicz kreatywno (same organizuj sobie czas, tworz grupy rwienicze), to ucz si samodzielnoci. Ju piciolatki w grupie wnuczka mojej rozmwczyni same robi sobie kanapki. Wychowawcy przynosz skadniki, o reszt maluchy musz zadba same.

Zobacz te:

Bergen – stolica fiordw

Na nieprzekonanych najczciej ostatecznie dziaa taki argument: dzieci w lenych przedszkolach mniej choruj.

Cay dzie na dworze, wiatr smaga twarz, a dzieciaki nie choruj – gdzie w tym logika? Nie ma w tym magii. Wirusy i bakterie lubi ciepe i wilgotne miejsca, dlatego atwo namnaaj si w salach wypenionych dziemi. Na wieym powietrzu nie maj moliwoci przenoszenia, przez co dzieciaki rzadko si przezibiaj i maj lepsz odporno („W Polsce wnuczek co kilka tygodni si przezibia i ldowa w ku. Odkd mieszka w Norwegii, choroby trzymaj si od niego z daleka”).

Rzuci to wszystko i lecie patroszy ryby?

– Czy jest tu kto kto, porzuci w Polsce ustatkowane ycie ze rednimi zarobkami na rzecz niewiadomego w Norwegii? W Polsce mam mieszkanie bez kredytu, prac i spokojne ycie, w Norwegii dostaem umow o prac z 220 koron/godzin. Warto? – pyta na internetowym forum dla Polakw w Norwegii 30-letni mczyzna, ktry do Norwegii chciaby si przenie z on i dzieckiem.

Odpowiedzi spywaj natychmiast. Wikszo komentujcych odradza, jeli nie jest to konieczne. Pisz, e przy takiej stawce nie naley oczekiwa wzrostu poziomu ycia, a w pakiecie przyjdzie y wrd obcych w miejscu, w ktrym obowizuj inne zasady i zwyczaje. Wielu komentujcych napisao, e gdyby ycie ich nie zmusio, za adne skarby nie zostaliby w Norwegii ani dnia duej – bo nie warto.

Poprosiam o krtki komentarz Sylwi Skorstad, redaktor serwisu internetowy „Moja Norwegia”, najwikszego portalu informacyjnego dla Polakw w tym kraju. Jej zdaniem moe Norwegia nie jest rajem, ale trzeba bra poprawk na to, e komentuj najczciej ci, ktrzy maj ze dowiadczenia i chc ponarzeka. Dodaje, e na koniec i tak kady znajdzie to, co sam ze sob przywiz, wic nie ma co uoglnia.

Zainspirowana popularnoci przywoanego pytania o sens przyjazdu do Norwegii, przygotowaa test, ktry moe wtpicym pomc podj decyzj, czy si w kraju fiordw odnajd. W zalenoci od tego, na ile zgadzaj si ze stwierdzeniami typu „Moj ulubion por roku jest lato. Wiosna te jest w miar do zniesienia” czy „Od maego mam awersj do jedzenia ryb”, szanse na aklimatyzacje s mniejsze lub wiksze. Test ma artobliwy charakter, ale co jednak o niuansach ycia w Norwegii mwi.Konrad Komarnicki

Finansowe eldorado si skoczyo

Jeszcze kilka lat temu Norwegia (jak caa zreszt Skandynawia) wydawaa si rajem dla pracownikw. Zarobki nawet piciokrotnie wysze ni w Polsce, rozwinity system socjalny, dobre bezpatne szkoy. Dla wielu moliwo podjcia tam pracy wydawaa si pierwszym krokiem do spenienia marze, przede wszystkim finansowych. W 2011 r. do Norwegii przenioso si 12 861 Polakw, ale w 2015 – ju tylko ok. 8 tys.

Serwis „Moja Norwegia” podaje, e w trzecim kwartale 2016 r. 1400 naszych rodakw opucio Norwegi, a okoo 1300 si do niej przesiedlio.

Dlaczego Polacy przestali marzy o pracy w krainie fiordw?

– Norweski rynek pracy na przestrzeni ostatnich kilku lat zmieni si w widoczny sposb – mwi Ewa. – Jeszcze 10 lat temu prac fizyczn mg dosta kady, kto mia fach w rku. Dzi bez znajomoci jzyka nawet na budowie trudno si zaapa. Z drugiej strony fajne jest to, e nie ma wyranego wyodrbnienia na bardzo bogatych i bardzo biednych. Ludzie yj na zblionym poziomie, bez ekstremw.

Zobacz te reporta:

Strajk Polakw w Bergen. Norwegia nie jest rajem na ziemi

Rynek pracy jest mniej askawy take dla samych Norwegw. W poowie 2016 r. stopa bezrobocia przekroczya 5 proc., co w bogatej Norwegii jest bez precedensu. Obecnie zostaa zbita do 4 proc., ale po tym, jak kryzys na rynku ropy wypchn z rynku wielu pracownikw, pogorszenie sytuacji jest odczuwalne.

– Korona tanieje w oczach, a zarobki nie id w gr. Przesyam wypat rodzinie w Polsce, a z kadym rokiem ona moe kupi za to coraz mniej – mwi Andrzej, ktry od kilka lat mieszka pod Oslo.

Liczby nie kami. W 2012 roku za koron trzeba byo paci 0,56 z, a obecnie 0,42 z. Chopak, ktry na forum zapyta o sens przyjazdu do Norwegii, zarabiaby 93 z (nie napisa, czy to wynagrodzenie brutto czy netto). Przy kosztach ycia w Norwegii, gdzie wynajem pokoju jednoosobowego to koszt co najmniej 3 000 koron (w Oslo dwa razy wicej), a produkty ywnociowe s w najlepszym razie trzy razy drosze ni w Polsce (do powiedzie, e W 2014 poziom cen ywnoci w tym kraju by prawie o 50 proc. wyszy ni wynosi rednia w UE), pozwoli to na do skromne ycie. Chyba, e obie osoby dorzucaj si do wsplnego budetu.

Magazyn FriFagbevegelse zestawi rednie wynagrodzenie w najpopularniejszych profesjach (podaj za serwisem „Moja Norwegia„). I tak, rednio w Norwegii zarabia si okoo 43 tys. koron miesicznie brutto, czyli 18 230 z. Wynik mocno zawyaj zatrudnieni przy wydobyciu ropy i gazu (na stanowiskach kierowniczych mona liczy rednio na rednio 103,7 tys. koron).

Zawody najczciej wykonywane przez imigrantw s gorzej patne: kafelkarz zarobi 37,4 tys. koron (15 850 z), osoba sprztajca domy – 29,1 tys. koron i jest to jeden z najniej opacanych zawodw w rankingu. Dodajmy, e przy zarobkach przekraczajcych ok. 42 tys. koron pracownik „wpada” w drugi prg podatkowy, wic od nadwyki paci podatek w wysokoci 28 proc. plus ubezpieczenia spoeczne.

Od 2015 r. w Norwegii obowizuje paca minimalna. Wczeniej Polacy zarabiali mniej ni Norwegowie na tych samych stanowiskach.

– To nie jest tak, e przyjedasz tu do pracy na rednio patnym stanowisku, a po dwch latach sta ci na kupienie domu w Polsce. Przecie tu te si wynajmuje mieszkania, a kto ma moliwo, od czasu do czasu jedzi do Polski samochodem, by zaadowa go jedzeniem na kilka kolejnych tygodni – mwi Andrzej, ktrego znajomi w Polsce pytaj, czy zarobi ju swj pierwszy milion. Nic z tego. – Z drugiej strony jest mi lej ni byo w kraju. Przy oszczdnym trybie ycia sta mnie na opacenie rachunkw tutaj, przesanie pienidzy onie (spacamy mieszkanie na lsku), odoenie czego i jakie mae przyjemnoci.

Gdy mieszka w Polsce, na tak swobod nie mg sobie pozwoli. ycie od pierwszego do pierwszego si skoczyo, ale to nie znaczy, e Norwegia to jaki pracowniczy raj.

Przekonali si o tym pracownicy przetwrni ryb spod Bergen. Gdy pracodawca narzuci im tryb pracy niezgodny z prawem, zorganizowali jeden z najduszych strajkw pracowniczych w Norwegii. Odwiedzilimy ich z kamer .

BankierPress Jeszcze w połowie roku wydawało się, że Warszawa nie obroni tytułu lidera na w rankingu najdroższych nieruchomości. A jednak: tym razem rekord należy do mieszkań w wieżowcu Cosmopolitan na Twardej w Warszawie, detronizując tym samym apartamentowiec Park Lane. (fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl) Majętni kupujący wyłożyli na dwa apartamenty po ok. 5,7 mln zł. … Read more

 

Od 1 stycznia Litwa wprowadza ograniczenia w sprzedaży alkoholu i zakaz jego reklamowania. Eksperci przestrzegają przed zaostrzeniem kontroli nad obrotem alkoholem, która w ich ocenie prowadzi do rozrastania się szarej strefy….

 

Na rynku samochodów zbliża się rewolucja. Wszystkie siły gigantów motoryzacji idą w kierunku produkcji nowego typu baterii, które obniżą koszt samochodów. Wymusza to polityka Chin. General Motors już za trzy lata planuje zejść z ceną „elektryków” do tej, którą płaci się za samochody spalinowe. Prototypy nowego typu baterii ujrzały już światło dzienne.  

 
Na koniec 2017 r. w Polsce pracowaFot. LUKASZ SZELAG/REPORTER/EAST NEWS

Na koniec 2017 r. w Polsce pracowao okoo 2 mln Ukraicow

Co pity pracodawca w Polsce deklaruje ch zatrudnienia pracownika ze Wschodu. Po 1 stycznia 2018 r. czeka ich znaczce uatwienie. Imigranci bd mogli legalnie pracowa o poow duej ni obecnie.

Pracodawcy, ktrzy planuj zatrudni osoby z Ukrainy, Biaorusi, Armenii, Gruzji, Modawii czy Rosji od Nowego Roku musz paci za rejestracj owiadcze. Mimo wprowadzenia opaty, eksperci oceniaj, e nowe zasady, ktre m.in. wyduaj czas pracy Ukraicw o poow (z 6 do 9 miesicy) bd duym uatwieniem. Zwaszcza e ju w tym roku liczba Ukraicw w Polsce przekroczy 2 mln.

Zobacz te nasz materia o zniesieniu wiz dla obywateli Ukrainy:

Pracownikw zza wschodniej granicy chce zatrudnia co pita firma w Polsce – wynika z raportu Personnel Service „Barometr Imigracji Zarobkowej”. Jeli wemiemy pod uwag tylko due przedsibiorstwa, wskanik signie 42 proc.

Nowy typ zezwolenia

Nowoci w przepisach jest wprowadzenie nowego rodzaju dokumentu: zezwolenia na prac sezonow. Obowizywa bdzie przede wszystkim w rolnictwie i turystyce. Za jego wydawanie odpowiedzialne od 1 stycznia s starostwa. Dziki temu zezwoleniu bdzie mona legalnie zatrudni cudzoziemca do prac sezonowych na 9 miesicy w cigu roku. Dotychczas okres ten wynosi 6 miesicy.

To samo pozwolenie umoliwi powierzenie cudzoziemcowi pracy innego rodzaju ni ta wykonywana w ramach dziaalnoci sezonowe z zastrzeeniem, e na okres nie duszy ni cznie 30 dni w cigu wanoci zezwolenia.’

Warunki

Starosta wyda pozwolenie na prac sezonow cudzoziemca tylko w sytuacji, w ktrej spenione zostan dwa warunki: wynagrodzenie bdzie nie nisze ni oferowane innym pracownikom na takim samym stanowisku oraz przedstawienie dowodu na brak moliwoci zatrudnienia pracownika z lokalnego rynku pracy.

– Taki zapis nadaje pewien przywilej polskim pracownikom, ktrzy powinni by zatrudniani w pierwszej kolejnoci. Warto jednak pamita, e imigracja zarobkowa, z ktr teraz mamy do czynienia w Polsce, ma rwnie charakter komplementarny, a nie substytucyjny. To oznacza, e cudzoziemcy wypeniaj wakaty tam, gdzie Polakw po prostu brakuje – mwi Krzysztof Inglot, prezes zarzdu Personnel Service.

Owiadczenia

Obok zezwolenia na prac sezonow, pracodawca bdzie mg skorzysta z dotychczasowej procedury skadania owiadczenia, jeli zatrudni obywatela jednego z szeciu wymienionych wczeniej pastw. Wtedy cudzoziemcy mog pracowa legalnie przez sze miesicy w cigu roku. Za rejestracj owiadczenia pracodawca zapaci 30 z.

Starosta bdzie mg odmwi zarejestrowania owiadczenia, jeli pojawi si podejrzenie, e pracodawca zoy wniosek tylko dla pozoru lub kiedy by karany ze wzgldu na prawa pracownicze, nie reguluje swoich zobowiza podatkowych czy nie paci skadek na ubezpieczenia spoeczne.

Trzecim rozwizaniem dla firm chccych zatrudnia cudzoziemcw jest zatrudnienie w ramach zezwolenia na prac, ktre jest wydawane przez wojewod na okres nie duszy ni trzy lata.

Lepsza kontrola wnioskw

Nowe przepisy pozwol lepiej ni dotychczas kontrolowa owiadczenia skadane przez pracodawcw. Przede wszystkim firmy bd musiay informowa, czy cudzoziemiec, ktry przyjecha do Polski w ramach uproszczonej procedury, rzeczywicie podj prac. To dodatkowy krok administracyjny, ale dziki niemu bdzie moliwo dokadnej analizy, ilu faktycznie cudzoziemcw pracuje w Polsce.

– W tym momencie moemy podawa tylko szacunki. Zdarza si bowiem tak, e na jedn osob rejestruje si kilka owiadcze, kto nie przyjeda do pracy lub nie podejmuje jej w miejscu, w ktrym powinien. Po zmianie przepisw powinno si to zmieni. Poznamy nie tylko liczb przyjedajcych do nas pracownikw ze Wschodu, ale te brane, w jakich najchtniej podejmuj prac – mwi Krzysztof Inglot.


Polub money.pl na Facebook:

praca, ukraina, cudzoziemcy

Mijający rok był dla polskiej gospodarki wyśmienity. PKB rósł najszybciej od pięciu lat, a w budżecie przez wiele miesięcy mieliśmy nadwyżkę, co nie zdarzało się przez ostatnią dekadę. Do tego najniższe bezrobocie od dwudziestu sześciu lat i płace, jakich nie widzieliśmy nigdy wcześniej sprawiły, że polska waluta wyraźnie umocniła się względem euro, dolara, franka i funta.

 
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.