RODO nie tylko rozszerza zakres podmiotFot. Marco Pakeningrat/Flickr.com/CC 2.0

RODO nie tylko rozszerza zakres podmiotw podlegajcych prawu, ale co najwaniejsze – prawa obywateli, dotyczcych ochrony danych osobowych

Kluczowe zmiany, ktre wprowadza RODO, dotycz w duej mierze sieci, dziki czemu kady uytkownik internetu zyskuje narzdzia do wiadomego zarzdzania swoimi danymi osobowymi.

Dotychczasowe prawo nie przystawao do aktualnej sytuacji spoecznej i technologicznej. Wiele obszarw naszej codziennej aktywnoci byo zupenie pominite, jeli chodzi o ochron danych osobowych.

Facebook i Google objte zmianami

RODO to zmienia. Rewolucja obejmuje swoim zakresem, w takim samym stopniu, wszystkie kraje czonkowskie Unii Europejskiej, a take wszystkie podmioty, ktre swoje usugi wiadcz na terenie wsplnoty, np. poprzez internet.

– To dua zmiana. Dotychczas firmy, ktre nie byy zarejestrowanie w Unii Europejskiej, nie podlegay pod prawo wsplnotowe. Wielkie korporacje z za oceanu np. Facebook czy Google byy de facto wyjte spod prawa. Zgodnie z postanowieniem rozporzdzenia, od 25 maja kada firma, ktra wiadczy usugi na terenie Unii jest zobowizana przestrzega europejskiego prawa dotyczcego ochrony danych osobowych – mwi Katarzyna Muszyska, ekspert ds. ochrony danych osobowych z LexDigital.

Wiksza ochrona – mniej danych

RODO nie tylko rozszerza zakres podmiotw podlegajcych prawu, ale co najwaniejsze – prawa obywateli, dotyczcych ochrony danych osobowych. Kluczowa w tym wzgldzie jest sama definicja danych osobowych. W kontekcie internetu i nowych technologii, zostaa ona rozszerzona o adres IP i pliki cookies. RODO reguluje take kwestie zwizane z danymi osobowymi biometrycznymi – czyli linie papilarne, skan renic czy twarzy, coraz czciej wykorzystywane jako kody dostpu do sprztu IT.

Zmiany jakie wprowadza RODO, wynikaj z ekonomicznego charakteru danych osobowych, ktre stay si dwigni obecnej gospodarki. Dlatego rozporzdzenie rozszerza zakres chronionych danych, przy jednoczesnym obowizku zminimalizowania iloci przetwarzanych danych.

Nowe prawo ma rozwiza notorycznie spotykan sytuacj w sieci „darmowych usug”. Webinary, e-booki, podcasty to narzdzia czsto wykorzystywane do zbierania danych osobowych uytkownikw.

– Dotychczas firmy mogy zbiera wicej informacji ni byo im potrzebne do wiadczenia jakiejkolwiek usugi. RODO kadzie temu kres. Maksymalna ilo i kategorie pozyskanych danych, to wycznie takie, ktre pozwol na zrealizowanie usugi. Aby otrzyma e-booka wystarczy mail, na ktrego przesany zostanie plik. W takiej sytuacji, nie ma potrzeby przekazywania numeru telefonu, czy adresu zamieszkania – dodaje Katarzyna Muszyska z LexDigital.

Jeden zbiorczy checkbox niezgodny z prawem

Sposb pozyskiwania danych take ulega zmianie. Obecnie, czsto spotyka si w sieci sytuacj, w ktrej usuga jest realizowana po zaznaczeniu jednego zbiorczego checkbox’a, w ktrym wyraona zgoda obejmuje realizacj usugi, a jednoczenie dziaa marketingowych oraz udostpnianie danych podmiotom trzecim.

Od maja takie dziaanie bdzie niezgodne z prawem. Zgodnie z RODO, kade dziaanie wymaga osobnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Z treci zgody musi jasno wynika czego dotyczy. Zabronione jest odgrne zaznaczanie checkbox’w (zgoda musi mie charakter wiadomego dziaania), a take ukrywanie zgd w regulaminach serwisw czy usug – dodaje Katarzyna Muszyska, LexDigital.

Osobna zgoda potrzebna bdzie take na profilowanie. Dotychczas nie byo obowizku informowania uytkownikw o prowadzeniu dziaa zwizanych z automatyzacj decyzji. Wraz z wejciem w ycie RODO, do profilowania potrzebna bdzie osobna zgoda, oraz poinformowania o celu profilowania, ale take o kategoriach przetwarzanych danych. W przeciwnym przypadku profilowanie nie bdzie mogo by przeprowadzone.

Wiedza i wiadomo uytkownikw

RODO kadzie nacisk na zwikszanie wiedzy i wiadomoci uytkownikw w kwestii przetwarzania danych osobowych. W tym celu daje narzdzia, w postaci praw, ktre pozwol wiadomie zarzdza swoimi danymi.

To przede wszystkim prawa dostpu do danych i otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych. Kady, czyjego dane s przetwarzane, ma prawo uzyska od administratora danych informacje m.in. o tym jakie dane s przetwarzane, w jakim celu, jak zostay pozyskane oraz w oparciu o jak przesank legalizujc odbywa si proces.

W sytuacji, gdy dane przetwarzane s niezgodnie z prawem, RODO daje narzdzie do zaprzestania tego procesu. Prawo do bycia zapomnianym, pozwala zoy wniosek, do administratora danych, z daniem usunicia danych osobowych. RODO wskazuje kilka przesanek, na ktre mona si powoa m.in. zakoczenie dziaa, w celu ktrych zostay zebrane, czy wycofanie zgody. Co wane wystarczy jedna z nich, aby dane zostay cakowicie usunite.

W realizacji praw ma pomc jzyk w jakim formuowane bd wszelkie komunikaty kierowane do uytkownikw. Zabrania si uywania trudnych, specjalistycznych sformuowa, nie dozwolone bdzie take umieszczanie wanych informacji dotyczcych przetwarzania danych tzn. „drobnym druczkiem”.

Wszelkie dziaania niezgodne z nowym prawem bd surowo karane. RODO przewiduje milionowe kary za niewaciwe przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo, cho nie zawiera przepisw karnych, to zezwala na ich wprowadzenie ich do porzdkw krajowych. Oznacza to, e zamanie prawa w tym zakresie, moe wiza si nawet z kar wizienia.

Polub money.pl na Facebook:

LexDigital

Polska sieć restauracji North Fish rozpoczęła poszukiwania lokalizacji do otwarcia pierwszych restauracji na terenie Wielkiej Brytanii, poinformował Savills, który wspiera najemcę w procesie ekspansji…

Orlen daje podwyFot. orlen.pl

Orlen daje podwyki swoim pracownikom. Negocjacje trway od duszego czasu

Pensje w Orlenie bd wysze i to ju od kwietnia. Pracownicy nie tylko zarobi wicej, ale take mog liczy na jednorazowe premie i 500 z na kartach zakupowych.

Negocjacje pacowe w pockim koncernie tocz si zawsze na pocztku roku. Zgodnie z Zakadowym Ukadem Zbiorowym Pracy zarzd i zwizki musz porozumie si do koca lutego. Tak si te stao. Podwyki zostay ustalone w rod wieczorem.

Podwyki w Orlenie wynios od 180 do nawet 330 z brutto. „Ponadto przewidziano uznaniowy wzrost wynagrodze o 50 z brutto, a take wypat nagrd jednorazowych w cznej wysokoci 3500 z brutto w dwch rwnych czciach” – informuje biuro prasowe koncernu.

Zobacz te: Na stacj paliw po buty, miso i telewizor. Zakaz handlu w praktyce

Ponadto uzgodniono wzrost miesicznej skadki podstawowej finansowanej przez Orlen w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego o 20 z do kwoty 200 z od 1 marca 2018 r. Dodatkowo do 1 czerwca pracownicze karty zakupowe zostan jednorazowo zasilone kwot 500 z brutto.

Firma podkrela, e porozumienie jest korzystne dla obu stron. – Biorc pod uwag znaczn rozbieno pocztkowych stanowisk, za duy sukces naley uzna efekt kocowy rozmw. Negocjacje zakoczylimy z przekonaniem, e ustalone warunki s satysfakcjonujce dla pracownikw, a jednoczenie optymalne z punktu widzenia finansw i rozwoju spki – komentuje cytowany w komunikacie prezes Orlenu Daniel Obajtek.

– Porozumienie przewiduje najwyszy wzrost obligatoryjny dla najniej uposaonych – doda.

Teraz, kiedy koncern porozumia si z pracownikami, moe si skupi na planowanej fuzji z Lotosem. We wtorek zarzd Orlenu poinformowa o podpisaniu listu intencyjnego ze Skarbem Pastwa w sprawie przejcia kontroli kapitaowej nad grup Lotos. Rozwaane jest bezporednie lub porednie przejcie minimum 53 proc. udziaw.

Jak pisalimy w money.pl, fuzja moe by warta 5-6 mld z. – Wiemy, e chodzi o stworzenie silnego, zintegrowanego koncernu konkurujcego w wymiarze midzynarodowym. Jednak dla zwykego kierowcy ta zmiana nie bdzie szczeglnie odczuwalna – mwi nam dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw e-petrol.

Z takiego obrotu spraw nie s jednak zadowoleni pracownicy Lotosu. – Nie wiemy, jakie s prawdziwe intencje politykw. Nikt nie zna przyszoci ani szczegw tego przejcia. Oczywicie, e w firmie ludzie obawiaj si o swoje miejsca pracy – mwi money.pl Andrzej Trzciski, przewodniczcy Zwizku Zawodowego Inynierw i Technikw Grupy Lotos.

Maciej Kalwasiński W ubiegłym roku gospodarka Finlandii rosła w najszybszym tempie od siedmiu lat. Recesji uniknął inny kraj nordycki, który nie miał się w ostatnim czasie najlepiej – Dania. Finlandia przez blisko dekadę borykała się z poważnymi problemami gospodarczymi i doczekała się nawet miana „chorego człowieka Europy”. Najpierw w kraj uderzył globalny kryzys finansowy, potem … Read more

Dzięki długo wyczekiwanemu ożywieniu inwestycji wzrost produktu krajowego brutto Polski po raz pierwszy od sześciu lat przekroczył 5 proc.

Na razie, w ramach programu, podpisano umowy na budowFot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Na razie, w ramach programu, podpisano umowy na budow ok. 6 tys. mieszka.

Nie brakuje medialnych plotek dotyczcych programu Mieszkanie+ – powiedzia rozmowie z „Rzeczpospolit” wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Sobo. Zaprzeczy jakoby miaa znikn moliwo wykupu mieszka przez najemcw.

To ona miaa powoa do ycia pastwowy bank ziemi. Mino p roku, a instytucja wci nie powstaa. – To nie jest atwy projekt – stwierdzi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Sobo, na pytanie „Rzeczpospolitej”, czy nie lepiej przyzna, e nie wyszo.

Jak zapewni projekt ruszy pen par, gdy zmodyfikowane zostan zasady jego funkcjonowania. – Nie chcemy rezygnowa z jego utworzenia. Tereny w nim dostpne bd mogy by wykorzystane w programie Mieszkanie+, zaznaczy Sobo.

Rzd nie zamierza zabiera moliwoci wykupu mieszka przez najemcw. Zapowiada te, e bd dopaty do czynszu i ruszy te budowa kolejnych lokali.

Jak pisalimy w money.pl, program ma ratowa specustawa. Prcz tego premier Mateusz Morawiecki powoa Rad Mieszkalnictwa. Ma ona nada dynamik rzdowemu programowi mieszkaniowemu.

Przeomowy moment. Za mieszkanie zapacimy nawet 10 proc. wicej

Na razie rzdowy program nie ma spektakularnych sukcesw na koncie. Mieszkanie+ jest pod piecz Krajowego Zasobu Nieruchomoci oraz BGK Nieruchomoci. Na razie podpisano umowy na budow ok. 6 tys. mieszka.

Wejcie rzdu na rynek mieszkaniowy ma zwikszy dostpno lokali, take dla osb z mniej zasobnym portfelem. Pierwsi lokatorzy maj wprowadzi si do mieszka w pierwszym kwartale tego roku.

Rosja wyprzedziła Chiny w „złotym wyścigu” i ma już większe rezerwy królewskiego metalu niż Państwo Środka. Pytanie tylko, czy Ludowy Bank Chin faktycznie ma tyle złota, ile deklaruje.

Mateusz Gawin Sprzedaż smartfonów po raz pierwszy w historii zanotowała spadki – wynika z badania Gartnera, o którym napisał serwis cnet. Największe firmy nadal triumfują, ale wygląda na to, że przyszedł czas na opracowanie planu na najbliższe lata, w których rynek będzie nasycony. (fot. Novic / YAY Foto) Nawet w Polsce trudno nie znaleźć w … Read more

Pisaliśmy już o spadku udziału inwestorów indywidualnych na GPW w II półroczu 2017 roku . Niestety spadek ten widoczny jest także w liczbie aktywnych rachunków maklerskich na koniec II półrocza ubiegłego roku. Najniższa od końca 2009 roku była też liczba rachunków w domach maklerskich. Na osłodę pozostaje wzrost i rekordowa liczba rachunków internetowych.

Poranny, czwartkowy handel na rynku walutowym nie przynosi wikszych zmian na wycenie PLN, pomimo kontynuacji zwyki koszyka USD. Polska waluta kwotowana jest nastpujco: 4,1760 PLN za euro, 3,4271 PLN wobec dolara amerykaskiego, 3,6229 PLN wzgldem franka szwajcarskiego oraz 4,7101 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentownoci polskiego dugu wynosz 3,376 proc. w przypadku obligacji 10-letnich. … Read more

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.