Przeszło 1,4 tys. pojazdów sprzeda w tym roku, po raz pierwszy w swojej historii tak wiele, spółka Solaris Bus & Coach. Do tej pory wielkopolska firma dostarczyła do 32 państw na świecie ponad 15 tys. pojazdów. …

 
Zbigniew Chlebowski zeznaje przed komisjFot. Sawomir Kamiski/ Agencja Gazeta

Zbigniew Chlebowski zeznaje przed komisj ledcz badajc afer hazardow. Zdjcie z 2010 r.

Prokuratura wznawia ledztwo ws. afery hazardowej – poinformowaa telewizja publiczna. Decyzj o powrocie do sprawy mia podj prokurator krajowy Bogdan wiczkowski.

Samo ledztwo wznowione przez prokuratur ma dotyczy rejestracji prawie 78 tysicy automatw do gier o niskich wygranych, czyli tzw. „jednorkich bandytw”, wbrew obowizujcym w latach 2006-2009 przepisom. Wedug prokuratury urzdnicy z poszczeglnych organw celnych w kraju otrzymywali informacje mogce nasuwa uzasadnione podejrzenie, e automaty do gier dziaay w sposb niezgodny z przepisami, ale i tak je rejestrowali.

Zobacz te: Hazard opacalny dla pastwa. Wszystko dziki nowemu prawu

Prokuratura Regionalna w Poznaniu podja 31 marca 2017 r. decyzj o umorzeniu ledztwa, nie dopatrujc si winy urzdnikw. Jednak w padzierniku Prokuratura Krajowa poinformowaa, e jej Departament do Spraw Przestpczoci Gospodarczej ponownie analizuje akta postpowania prowadzonego przez Prokuratur Regionaln w Poznaniu przeciwko siedmiu urzdnikom Ministerstwa Finansw.

Celem tego przegldu byo ustalenie, czy podczas ledztwa zgromadzono wszystkie dowody niezbdne do wyjanienia okolicznoci sprawy, a take czy wydane postanowienie o umorzeniu ledztwa byo zasadne.

Przypomnijmy. Afera hazardowa wybucha w 2009 r. Bya najpowaniejsz tego typu spraw za czasw pierwszego rzdu Donalda Tuska i ujawnia niewygodne powizania kilku politykw PO z biznesmenami z brany hazardowej. Ci mieli lobbowa za usuniciem z ustawy o grach hazardowych zapisw, dziki ktrym pastwo zarabiaoby nawet p miliarda zotych rocznie.

Prawdziwa bomba wybucha, gdy „Rzeczpospolita” ujawnia przebieg rozmw wczesnego szefa klubu PO Zbigniewa Chlebowskiego z biznesmenem Ryszardem Sobiesiakiem. Sobiesiak mia wpywa na Chlebowskiego, by zaj si spraw. – Na 90 proc. Rysiu, e zaatwimy – uspokaja bardzo wwczas wpywowy polityk Platformy.

W rozmowach przewijay si take imiona „Miro” i „Grze”, ktre szybko zaczy by przypisywane Mirosawowi Drzewieckiemu i Grzegorzowi Schetynie.

W konsekwencji Chlebowski i Drzewiecki stracili stanowiska i szybko popadli w polityczny niebyt.

Patryk Jaki przewodniczy pracom Komisji WeryfikacyjnejFot. Maciej Luczniewski/REPORTER/East News

Patryk Jaki przewodniczy pracom Komisji Weryfikacyjnej

Komisja Weryfikacyjna zajmujca si reprywatyzacj w Warszawie nie ma w planach przesucha osb z listy najbogatszych Polakw – poinformowaa komisja na twitterze. To reakcja na doniesienia prasowe, e przesuchiwani maj by Ryszard Krauze, Zbigniew Jakubas i Micha Soowow.

Jak informowalimy w czwartek rano, Krauze, Jakubas i Soowow mog zosta wezwani przed komisj reprywatyzacyjn, poniewa ich nazwiska przewijaj si w ledztwach dotyczcych nieprawidowoci przy przejmowaniu stoecznych gruntw. Informacj tak poda „Dziennik Gazeta Prawna”.

Zobacz te: 1,6 mln z trzeba zapaci za apartament w kamienicy zreprywatyzowanej przez ma prezydent Warszawy

Okazuje si jednak, e Komisja nie ma takich planw. „Komisja nie ma w planach przesucha osb z listy najbogatszych Polakw. W najbliszych miesicach przedmiotem dziaa Komisji bd m.in. sprawy reprywatyzacji z udziaem reaktywowanych spek” – podaa na twitterze.

W odpowiedzi na zapytania medialne informujemy, e @KW_GOV_PL nie ma w planach przesucha osb z listy najbogatszych Polakw. W najbliszych miesicach przedmiotem dziaa Komisji bd m.in. sprawy reprywatyzacji z udziaem reaktywowanych spek.

— KomisjaWeryfikacyjna (@KW_GOV_PL) 28 grudnia 2017

Caa sprawa zacza si od publikacji „DGP” powiconej przejciu kilkudziesiciu hektarw na warszawskiej Woli. Mieli tego dokona ludzie powizani z Ryszardem Krauze, ktrzy posuyli si w latach 90. metod na reaktywacj spki. Dziki „wskrzeszeniu” przedwojennej firmy, przejli nalec przed laty do przedsibiorstwa ziemi. Dzi stoi na niej m.in. centrum handlowe Wola Park.

Nazwisko Jakubasa pojawia si w kontekcie nalecej do niego Mennicy Polskiej, ktrej siedziba staa na odzyskanych gruntach, a Soowowa ziemi na Saskiej Kpie. Miliarder twierdzi, e straci na tej transakcji i nie zajmowa si skupowaniem praw do wystpowania o zwrot gruntw.

Polub money.pl na Facebook:

soowow, jakubas, krauze, reprywatyzacja, komisja weryfikacyjna

Adam Torchała Po odpakowaniu prezentów spod choinki, w środę inwestorzy mogli sprawdzić, co przygotował im giełdowy św. Mikołaj. Ten hojny był przede wszystkim dla akcjonariuszy dużych spółek, właściciele akcji mniejszych z poświątecznego handlu zadowoleni raczej nie będą. Na światowych rynkach pierwsza poświąteczna sesja nie obfitowała w emocje. Obserwowano raczej niewielkie ruchy z lekką przewagą zieleni. … Read more

 
Ministerstwo Rozwoju przygotowaFot. TOMASZ ZUREK/REPORTER

Ministerstwo Rozwoju przygotowao pakiet kilkudziesiciu zmian, ktre mog uproci prowadzenie dziaalnoci. Jedna ze zmian dotyczy szkole bhp

To oszczdno dla firm i dobra wiadomo dla pracownikw, dla ktrych szkolenia to zmora. Pytamy ekspertw, czy nie wpynie to na bezpieczestwo.

Resort proponuje midzy innymi, by szkolenia bhp nie byy obowizkowe dla pracownikw administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy, u ktrego wystpuj najmniej szkodliwe dla zdrowia warunki. Inne propozycje dotycz uproszczenia rachunkowoci czy podatkw.

Na stray bezpieczestwa i higieny pracy

Dzi w zakadach zatrudniajcych powyej 100 pracownikw pracodawca musi stworzy sub bhp i zatrudni specjalist na etacie. Pracownik taki peni funkcj kontroln i doradcz w obszarze bezpieczestwa i higieny pracy w firmie, jest „przedueniem” Pastwowej Inspekcji Pracy.

W firmach zatrudniajcych do 100 pracownikw pracodawcy mog powierzy wykonywanie zada bph pracownikowi, ktry jest zatrudniony take przy innej pracy, a w okrelonych przypadkach mog nawet te obowizki wykonywa samodzielnie.

Propozycja ministerstwa zakada, e pracodawcy, ktrzy zatrudniaj nie wicej ni 50 pracownikw, mogliby peni zadania suby bhp (pod warunkiem, e legitymuj si odpowiednimi uprawnieniami). Dzi jest to moliwe tylko w firmach zatrudniajcych do 10 lub 20 pracownikw (w zalenoci od stopnia ryzyka w firmie).

– To zy pomys, bo w praktyce te zadania nie bd wykonywane. Wida to na przykadzie firm, w ktrych ju dzi pracodawca odpowiada za realizacj zada bhp – mwi Andrzej Nowak, wiceprezes Oglnopolskiego Stowarzyszenia Pracownikw Suby bezpieczestwa i Higieny Pracy. Dla pracodawcw realizacja tych zada nie jest priorytetem, wic nie wywizuj si z nich naleycie.

O pomyle negatywnie wypowiada si take Andrzej Smko, prezes CWS-boco, Przewodniczcy Koalicji Bezpieczni w Pracy .

– Spada liczba firm, w ktrych pracodawca peni zadania zwizane ze sub bhp. Potrzebne s systemowe dziaania. Uwaamy, e ustawodawca powinien skoncentrowa si na wspieraniu rozwiza, ktre bd zachca najmniejszych przedsibiorcw do dodatkowego inwestowania w zwikszanie bezpieczestwa swoich pracownikw – wyjania i proponuje powizanie prowadzonych dziaa prewencyjnych z wprowadzeniem ulg podatkowych albo innych zacht o charakterze ekonomicznym.

Poproszony o ocen pomysu zwolnienia pracownikw biurowych z koniecznoci odbywania szkole, Nowak wskazuje na to, e niezrozumiae jest rozrnianie zakadw ze wzgldu na kategori ryzyka – czyli np. pracownicy biurowi w zakadzie chemicznym musieliby by objci szkoleniem (bo sam zakad ma wysok kategori ryzyka), ale pracownicy biura podatkowego – ju nie.

– Praca biurowa w tych zakadach niesie waciwie identyczne ryzyko, wic takie rozrnienie nie ma sensu – wyjania.

Dodaje, e cakowite wyeliminowanie szkole to zy pomys, co nie znaczy, e systemu nie mona zmodyfikowa. Dzi szkolenie dla pracownikw biurowych trwa musi minimum 8 godzin, a niewykluczone, e t sam tre mona przekaza w czasie znacznie krtszym.

Zdaniem Andrzeja Nowaka szkolenia powinny by bardziej nastawione na praktyk, czyli pierwsza pomoc i korzystanie ze sprztu, a w mniejszym stopniu na przyswajanie przepisw prawa pracy. Wobec tego, e szkolenia bhp prowadzi moe waciwie kady, gdy do wykonywania zawodu nie s potrzebne adne uprawnienia, ich jako jest rna. Tak samo szkolenia e-learningowe, ktre powinny by zgodne z programem ramowym, okrelonym w rozporzdzeniu. Program ten jest jednak na tyle mao precyzyjny, e nawet ubogie w tre szkolenie multimedialne moe zosta zakwalifikowane jako speniajce wymogi – wystarczy, e autorzy zasygnalizuj pewne tematy.

Zobacz te: Polacy lekcewa bezpieczestwo w pracyDbao o bezpieczestwo – najwaniejszy obowizek pracodawcy

Szkolenia zawsze odbywaj si w godzinach pracy i za udzia w nich naley si wynagrodzenie jak za normalnie przepracowany dzie.

Nieprzeprowadzenie szkole i dopuszczenie pracownika do pracy pomimo ich nieodbycia jest wystpieniem przeciwko prawom pracowniczym, za ktre grozi kara grzywny.

Przepisy przewiduj dwa rodzaje szkole: szkolenia wstpne i okresowe.

Szkolenia wstpne s przeprowadzane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Szkolenie to obejmuje instrukta oglny oraz instrukta stanowiskowy.

Przed upywem roku od podjcia pracy pracownik musi odby pierwsze szkolenie okresowe. Ma na celu utrwalenie wiedzy z zakresu bezpieczestwa. Szkolenia okresowe musz by powtarzane, a czstotliwo zaley od rodzaju wykonywanej pracy. Jeeli pracownik zmienia prace, to jego szkolenie nie traci wanoci, czyli nie musi w nowym miejscu przechodzi kolejnego, jeli nie upyn jeszcze wymagany przepisami odstp midzy kolejnymi szkoleniami (przykadowo, pracownicy biurowi musz przechodzi je raz na 6 lat).

Przeprowadzenie szkolenia to koszt pracodawcy. Cena uzaleniona jest od liczby uczestnikw, stopnia szczegowoci i tego, czy instruktor dojeda do zakadu czy te to kursanci przyjedaj do wskazanego miejsca. Tasze s szkolenia dla pracownikw biurowych, drosze dla pracownikw wykonujcych prac zwizan z duym zagroeniem dla ycia i zdrowia.

I tak, na przykad firma z Gdaska oferuje szkolenie wstpne za 50 z od osoby, a szkolenia okresowe dlapracownikw administracyjno-biurowych od 70 z za osob. Przeszkolenie pracownika inynieryjno-technicznego to koszt co najmniej 120 z.

Firmy coraz czciej decyduj si na wykupienie usugi e-learningowej, czyli udostpniaj pracownikom dostp do platformy z rnymi materiaami edukacyjnymi. Jest to zdecydowanie tasze: omawiana firma oferuje dostp dla jednego pracownika na stanowisku biurowym za 35 z, a na stanowisku inynieryjno-technicznym za 45 z.

Wypadki miertelne najczciej przy obsudze maszyn

Tymczasem nie powinno by zaskoczeniem, e wikszo wypadkw miertelnych ma miejsce przy wykonywaniu obowizkw z uyciem maszyn. Pastwowa Inspekcja Pracy przeanalizowaa wypadki przy pracy, jakie miay miejsce w latach 2014-2-16. Inspektorzy zbadali 6,7 tys. zdarze, w ktrych poszkodowanych zostao 7,8 tys. pracownikw. W 2014 r. wrd wszystkich wypadkw miertelnych przy pracy te z uyciem maszyn stanowiy 81 proc. W kolejnych latach ich udzia zmniejszy si do 60 proc.

W 2014 r. podczas pracy z uyciem maszyn zgino 257 osb, a w 2016 – 162.

4362 firmy znalazły się na liście Gazel Biznesu, przygotowywanym przez „Puls Biznesu” corocznym zestawieniu małych i średnich firm, które rozwijają się najprężniej w Polsce.

 

PawełSołtysredaktor Bankier.tv Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wydarzeń w Pulsie Dnia. Dziś w programie m.in.: – zwyżka cen ropy i miedzi – pozwy przeciw Apple’owi za spowalnianie pracy iPhone’ów w wersjach 5, 6 i 7 – rekordowa produkcja prądu z OZE w Polsce Gościem Pulsu Dnia jest Wojciech Kowalczuk, redaktor prowadzący rankingu Gazeli Biznesu, z którym … Read more

 

Przedostatnia sesja handlu w tym roku nie przynosi adnych zwrotw akcji – dolar nadal sabnie, tak jak to miao miejsce w ostatnich dniach. Malejca aktywno moe zachca do bardziej przypadkowych ruchw, ale nie odwrci trendu. USA: Opublikowany wczoraj po poudniu indeks zaufania konsumentw Conference Board nieoczekiwanie spad w grudniu do 122,1 pkt. z 128,6 pkt. … Read more

 

Koniec roku to dobry czas na pewnego rodzaju podsumowania. Rzadko mwi si o polskim zotym w kontekcie wiatowych rynkw, chocia nasza waluta wyjtkowa odznaczya si w tym roku wrd duej iloci inwestorw za spraw sporej siy. Czego mona spodziewa si po zotym, polskiej gospodarce oraz polityce monetarnej w przyszej roku wobec zmieniajcych si realiw? Kocwka … Read more

 

Ewa Wernerowicz, dotychczasowa dyrektor zarządzająca ds. operacyjnych w Vivus Finance, zostanie nowym prezesem firmy. Na stanowisku prezesa zastąpi Loukasa Notopoulosa odchodzącego z końcem roku.  

 
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.