PGE szacuje 7,6 mld zł EBITDA i 2,64 mld zł zysku netto w 2017 roku

PGE szacuje 7,6 mld zł EBITDA i 2,64 mld zł zysku netto w 2017 roku
PAP Biznes

PGE szacuje, że jej EBITDA w 2017 roku wyniosła 7.601 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej 2.641 mln zł – podała spółka w komunikacie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się tymczasem 7,69 mld zł EBITDA i 3,47 mld zł zysku netto.

(fot. Krzysztof Żuczkowski / FORUM)

PGE poinformowała jednak miesiąc temu, że wyniki przeprowadzonych testów wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmentach energetyki konwencjonalnej oraz energetyki odnawialnej w łącznej wysokości ok. 807 mln zł, a ostateczna wartość odpisu zostanie przedstawiona w wynikach grupy za 2017 rok.

Z poniedziałkowej prezentacji PGE wynika, że odpisy aktywów trwałych wyniosły w 2017 roku 894 mln zł, a w samym czwartym kwartale 830 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto PGE jednostki dominującej, po skorygowaniu o odpisy, szacowany jest na 3.535 mln zł w 2017 roku (wzrost o 5 proc. rdr) i na 511 mln zł w IV kwartale (spadek o 64 proc. rdr).

Grupa poinformowała w poniedziałek, że według jej wstępnych szacunków EBITDA segmentu energetyka konwencjonalna wyniosła w ubiegłym roku 4.050 mln zł, segmentu dystrybucji 2.333 mln zł, w obrocie 811 mln zł, a w energetyce odnawialnej 364 mln zł.

„Prezentowany powyżej skonsolidowany wynik EBITDA zawiera przychody z tytułu rekompensat KDT w wysokości 1.235 mln zł” – napisano.

PGE podała w prezentacji, że EBITDA powtarzalna, po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe, wyniosła w 2017 roku – według szacunków – 6.493 mln zł, co oznacza wzrost o 6 proc. rdr.

Spółka poinformowała, że wśród czynników, które miały pozytywny wpływ na ten wynik są: niższy o 233 mln zł koszt umorzeń praw majątkowych w segmencie obrót; zakupione aktywa wytwórcze dały 180 mln zł powtarzalnego wyniku EBITDA, wyższy o 1,7 TWh wolumen produkcji z węgla brunatnego, koszt zakupu paliw mniejszy o 46 mln zł, koszt emisji CO2 mniejszy o 96 mln zł, wyższy zwrot z tytułu usług dystrybucyjnych o 166 mln zł.

Negatywny wpływ miał z kolei spadek średniej zrealizowanej ceny energii o 2,9 zł/MWh oraz mniejsza o 81 mln zł kapitalizacja kosztów zdejmowania nadkładu w kopalniach.

W samym czwartym kwartale 2017 roku EBITDA grupy PGE wyniosła 1.493 mln zł, co oznacza spadek o 42 proc. rdr. EBITDA powtarzalna była niższa o 8 proc. rdr i wstępnie wyniosła 1.604 mln zł.

Strata netto jednostki dominującej wyniosła w IV kwartale 2017 r. ok. 319 mln zł. Wynik był obciążony odpisami, których wartość netto wyniosła minus 830 mln zł.

PGE poinformowała, że nakłady inwestycyjne (bez uwzględnienia zapłaty za aktywa PGE Energia Ciepła) wyniosły w 2017 roku około 6.751 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na 31 grudnia 2017 roku wyniosło około 7.607 mln zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment energetyki konwencjonalnej w 2017 roku wyniosła 164,4 zł/MWh, a w IV kwartale 165,6 zł/MWh.

PGE szacuje, że produkcja energii elektrycznej netto w 2017 roku w jednostkach wytwórczych grupy wyniosła 56,8 TWh (w tym 39,1 TWh z węgla brunatnego), wolumen dystrybucji wyniósł 35,3 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 40,0 TWh.

PGE opublikuje wyniki za 2017 rok 6 marca.

pel/ jtt/

Dodaj komentarz

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.
%d bloggers like this: