PIT 2018: do kiedy złożyć PIT-37?

PIT 2018: do kiedy złożyć PIT-37?
PIT-37 wypeFot. Wojciech Strozyk/REPORTER

PIT-37 wypenia wikszo polskich podatnikw

PIT-37 to formularz, za ktrego pomoc rozliczaj si osoby uzyskujce dochd za porednictwem patnikw. W 2018 roku termin dostarczenia druku PIT-37 do urzdu skarbowego upywa 30 kwietnia.

PIT-37 – dla kogo w 2018 roku?

PIT-37 skadany jest w urzdzie skarbowym przez wikszo podatnikw PIT. Wypeniaj go osoby, ktre w danym roku podatkowym uzyskay przychody w formie wynagrodze wynikajcych ze stosunku subowego albo stosunku pracy, pobierania renty, emerytury, zasikw oraz wiadcze przedemerytalnych, a take zasikw z ubezpieczenia spoecznego.

Na podstawie formularza PIT-37 powinny rozliczy si take osoby, ktre w rozliczanym roku podatkowym otrzymay stypendia, osigny przychd z racji praw autorskich lub innych praw majtkowych czy dziaalnoci osobistej na podstawie umowy zlecenia albo kontraktu menaderskiego. Formularz PIT-37 wypeni powinny rwnie osoby pracujce za granic, ale tylko wtedy, gdy ich pracodawc jest polski patnik.

Rozliczenie formularza PIT-37

Podstaw do wypenienia formularza PIT-37 s dane zawarte w PIT-11, ktry podatnik powinien otrzyma od pracodawcy lub zleceniobiorcy do koca lutego (w rozliczeniu za rok 2017 – do 28 lutego 2018 roku). Osoba, ktra podczas roku podatkowego bya zatrudniona u kilku pracodawcw lub realizowaa zlecenia dla kilku zleceniodawcw, powinna wszystkie dochody uj w jednym druku PIT-37, zachowujc przy tym wszystkie uzyskane formularze. Jeli jednak cz dochodw uzyskanych przez podatnika nie pochodzia od patnika, rozliczenie powinno nastpi poprzez wypenienie druku PIT-36.

Jeszcze do niedawna moliwe byo zoenie wniosku o rozliczenie podatnika przez patnika. W 2018 roku znikn PIT-12 (wniosek) i PIT-40 (rozliczenie przez pracodawc), a kady podatnik musi rozliczy si osobicie na formularzu PIT-37 lub poprosi o to urzd skarbowy, skadajc druk PIT-WZ do 16 kwietnia 2018 roku. W dalszym cigu istnieje jednak moliwo zoenia deklaracji za podatnika przez organ rentowy w ramach PIT-40A.

Podatnik zobowizany jest uj w formularzu PIT-37 przychody, koszty uzyskania, wpacone skadki na ubezpieczenia oraz zaliczki, jakie zostay wpacone na podatek dochodowy w cigu roku podatkowego. PIT-37 mona rozlicza indywidualnie, z maonkiem (o ile oboje s uprawnieni do skadania tej deklaracji) lub jako samotny rodzic. Osoby, ktre skadaj ten formularz, maj prawo do skorzystania z ulgi i odlicze.

Deklaracj PIT-37 powinny zoy nie tylko uprawnione do tego osoby, ktre odnotoway przychd, ale take ci, ktrzy w danym roku podatkowym odnieli straty.

PIT-37 a skala podatkowa

Podatnikw rozliczanych w formularzu PIT-37 obowizuje odpowiednia skala podatkowa. Wyznaczono dwa progi: pierwszy przy podstawie obliczenia podatkw nieprzekraczajcej 85 528 z (18 proc.), a drugi przekraczajcy t kwot (15 395,04 z plus 32 proc. nadwyki). W rozliczeniu za 2017 rok od obu tych wartoci odj naley kwot zmniejszajc podatek (od 0 do 1188 z w zalenoci od wysokoci podstawy obliczenia podatku).

Termin rozliczenia PIT-37

Termin zoenia formularza PIT-37 za 2017 rok przypada 30 kwietnia 2018 roku. Jest to data oglnie przyjta, jednak gdy w danym roku dzie ten przypada w weekend, waciwym terminem jest pierwszy dzie roboczy po 30 kwietnia.

Polub money.pl na Facebook:

Dodaj komentarz

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.