PKNORLEN: Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-13
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 12 stycznia 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do prospektu dotyczącego programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego („Aneks”). Prospekt emisyjny został pierwotnie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku.

Aneks został sporządzony w związku z rozpoczęciem procedury ogłoszenia i przeprowadzenia przez PKN ORLEN S.A. dobrowolnego warunkowego wezwania na akcje spółki Unipetrol a.s.

Aneks zostanie opublikowany na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. www.orlen.pl w zakładce „Relacje inwestorskie/ Obligacje/ Obligacje dla inwestorów indywidualnych 2017/ Prospekt emisyjny”.

Patrz także: raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Polish Financial Supervision Authority approved the annex to the prospectus relating to bond issue programmeRegulatory announcement no 7/2018 dated 13 January 2018PKN ORLEN S.A. (“Company”) hereby informs that on 12 January 2018 the Polish Financial Supervision Authority approved the annex to the prospectus relating to the public bond issue programme directed to the individual investor (“Annex”). The prospectus was initially approved by the Polish Financial Supervision Authority on 20 July 2017. The Annex was prepared in connection with the start of the procedure of the announcement and execution of a voluntary tender offer to acquire shares of Unipetrol a.s. by PKN ORLEN S.A.The Annex will be available at corporate website www.orlen.pl in the Polish language version of Investor Relations section. See also regulatory announcement no 98/2017 dated 20 July 2017.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLEN Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
24 256 81 80 24 367 77 11
(telefon) (fax)
ir@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-13 Mirosław Kochalski Wiceprezes Zarządu
2018-01-13 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
 

Dodaj komentarz

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.
%d bloggers like this: