BGŻ BNP Paribas przejmie Raiffeisen Polbank? Bada opłacalność transakcji

BGŻ BNP Paribas przejmie Raiffeisen Polbank? Bada opłacalność transakcji

Raiffeisen Polbank zmieni wFot. Wlodzimierz Wasyluk / East News

Raiffeisen Polbank zmieni waciciela?

BG BNP Paribas nie rezygnuje z przejcia Raiffeisena. Co wicej, zdecydowano o rozpoczciu szczegowej analizy opacalnoci takiej transakcji. Z nieoficjalnych informacji wynika, e niedawno przedstawiciele zarzdw obu stron odbyli spotkanie.

Bank BG BNP Paribas rozpoczyna tzw. due diligence Raiffeisen Polbanku – wynika z nieoficjalnych informacji „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”.

Poprzez pojcie due diligence naley rozumie wyczerpujc analiz kondycji finansowej, prawnej i podatkowej. Takie szczegowe badanie poprzedza zawsze transakcje fuzji i przej.

„Odbya si ju tzw. management presentation, podczas ktrej zarzd tego banku przedstawi jego sytuacj. Na spotkaniu obecni mieli by nie tylko przedstawiciele zarzdu BG BNP Paribas, ale te francuskiej spki matki BNP Paribas” – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Banki oficjalnie nie komentuj tych informacji.

„Polskie banki wejd na rynki zachodnie”Gdyby doszo do przejcia, w rkach Francuzw byby wtedy sidmy i dziesity bank w Polsce. Razem przeskoczyyby ING Bank wrd najwikszych instytucji finansowych w naszym kraju. Po ewentualnym poczeniu czne aktywa bankw wynosiyby 121 mld z i kapitay wasne 12,9 mld z. To daje w sumie pite miejsce na rynku za mBankiem.

W listopadzie Raiffeisen Bank International poinformowa, e planuje przeprowadzi pierwotn ofert publiczn polskiego banku nie pniej ni 15 maja 2018 roku, po wydzieleniu z niego portfela detalicznych walutowych kredytw hipotecznych. Alternatywnym rozwizaniem miaa by sprzeda podstawowej dziaalnoci Raiffeisen Banku Polska, bez wspomnianego portfela. Wedug informacji opublikowanych wwczas przez agencj Reuters, zainteresowany przejciem mia by BNP Paribas.

Bank BG BNP Paribas jest czonkiem wiodcej midzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

Raiffeisen Bank Polska S.A. – dziaajcy pod nazw Raiffeisen Polbank – zosta zaoony w 1991 roku i jest jednym z najduej obecnych na polskim rynku bankw z udziaem kapitau zagranicznego. Z pocztkiem 2013 roku awansowa do grona najwikszych bankw w Polsce za spraw poczenia z Polbank EFG S.A.

Polub money.pl na Facebook:

banki, przejcie, finanse, bankowo, due diligence, raiffeisen polbank, bg bnp paribas
ISB
Firmę założysz przez bankowość elektroniczną. Umowa PKO BP z Ministerstwem Rozwoju

Firmę założysz przez bankowość elektroniczną. Umowa PKO BP z Ministerstwem Rozwoju

WiFot. ESB Professional, Shutterstock

Wikszo zakadajcych firmy nadal idzie do urzdu. PKO BP i MR podpisay umow, by to zmieni

Klienci PKO BP bd mogli kilkoma klikniciami zarejestrowa firm. Ministerstwo Rozwoju podpisao z bankiem umow. Jednoczenie z wnioskiem zakadane bdzie konto firmowe.

Klienci banku bd mogli wkrtce przez system bankowoci elektronicznej PKO BP (iPKO) zarejestrowa firm w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej. Nie bdzie potrzeby wypeniania dokumentw i skadania ich w oddzielnych instytucjach.

– Klient, w jednym prostym, wirtualnym wniosku zarejestruje firm z pozycji swojego serwisu, potwierdzajc swoj tosamo profilem zaufanym – powiedzia Adam Marciniak, wiceprezes PKO BP, nadzorujcy obszar informatyki i usug, dodajc, e PKO BP jako pierwszy bank w Polsce udostpni klientom moliwo zaoenia profilu zaufanego eGO.

Zobacz te: Bankowo w kieszeni. Polacy coraz wicej operacji wykonuj na smartfonie

Do tej pory rejestracja dziaalnoci gospodarczej w CEIDG wizaa si czsto z koniecznoci osobistego zoenia wniosku w urzdzie gminy. Odsetek startujcych przedsibiorcw, ktrzy korzystaj z elektronicznej rejestracji za porednictwem strony CEIDG po zaoeniu profilu zaufanego wci jest jednak niewielki.

– Kadego dnia w Polsce rejestrowanych jest w CEIDG ok. 1000 nowych firm. Blisko 70 proc. z nich zakadana jest poprzez wizyt w urzdzie. Gwnym powodem rejestracji dziaalnoci osobicie jest brak zdalnej identyfikacji. Usuga udostpniona przez PKO Bank Polski znaczco rozszerza zakres wykorzystania uytecznych rozwiza online – powiedzia wiceminister rozwoju Tadeusz Kociski.

PKO BP – w ramach wspierania rzdowego projektu „Od papierowej do cyfrowej Polski” jako pierwszy umoliwi klientom korzystajcym z bankowoci elektronicznej zoenie wniosku w programie „Rodzina 500+”, zaoenie profilu na PUE ZUS, Profilu Zaufanego (eGO) czy rozliczenie podatku PIT.

Bank podkreli, e usuga, ktr ministerstwo przygotowao razem z PKO Bankiem Polskim i kolejnymi bankami, pozwoli uatwi i przyspieszy obsug przedsibiorcw online tak, aby w najbliszych latach wikszo firm w Polsce bya zakadana i prowadzona cyfrowo.

Polub money.pl na Facebook:

Money.pl
Citigroup przez lata wprowadzał klientów w błąd. Zapłaci 11,5 mln dolarów kary

Citigroup przez lata wprowadzał klientów w błąd. Zapłaci 11,5 mln dolarów kary

Jedna z najwiFot. AP Photo/Richard Drew

Jedna z najwikszych na wiecie instytucji finansowych powanie naduya zaufanie klientw.

Bd w systemie informatycznym sprawi, e inwestorzy w latach 2011-2015 dostawali ze informacje na temat rekomendacji dla blisko 1800 spek. Klienci Citigroup otrzymywali przeciwne zalecenia analitykw ni byy w rzeczywistoci. Na mocy ugody Citigroup zapaci w sumie 11,5 mln dolarw kary, z czego poowa pienidzy trafi do poszkodowanych.

Citigroup to jedna z najwikszych na wiecie instytucji finansowych. Do niej naley m.in. Citibank, ktry jest z kolei wacicielem Banku Handlowego, dziaajcego pod mark Citi Handlowy.

Okazuje si, e Amerykanie przez pi lat wprowadzali w bd swoich klientw, ktrzy inwestowali na giedzie. Analitycy Citigroup w latach 2011 – 2015 wydali rekomendacje dla ponad 1800 spek, sugerujc zakup ich akcji, gdy faktycznie zalecenie brzmiao „sprzedaj”. Z kolei zamiast ostrzee mwicych o sprzeday akcji, do klientw szy informacje podpowiadajce zakup – donosi dziennik Financial Times.

Za takie dziaania amerykaska instytucja nadzorujca rynki finansowe (FINRA) naoya na Citigoup kar w wysokoci 11,5 mln dolarw, a wic okoo 40 mln z. Wadze Citi zobowizay si do zapaty orzeczonej kwoty.

Dyrektywa BRRD. Banki zabior oszczdnoci klientw?Przyczyn przekazywania bdnych rekomendacji inwestycyjnych bya awaria w systemach informatycznych dostarczajcych dane klientom. Gwnym zarzutem FINRA w stosunku do Citigroup byo to, e instytucja pomimo wielu sygnaw wskazujcych na moliwe bdy, nie usuna problemu. Do tego nie robiono obowizkowych testw systemu.

Co ciekawe, wprowadzajce w bd rekomendacje trafiay tylko do klientw indywidualnych Citigroup. Instytucje i profesjonalne podmioty, ktre korzystaj z innych kanaw dystrybucji informacji, nie miay tego problemu.

Na temat moliwoci umylnego faworyzowania profesjonalnych podmiotw kosztem indywidualnych klientw FINRA si nie wypowiada.

Amerykaski nadzorca, cytowany przez Financial Times, podkrela, e wieloletni proceder w Citigroup mia powane konsekwencje, ktre dotkny wielu klientw. Z tego powodu z kwoty 11,5 mln dolarw co najmniej 6,5 mln bdzie przeznaczone na rekompensaty dla inwestorw.

Polub money.pl na Facebook:

kara, gieda, rekomendacje, citigroup, inwestowanie, finra
Money.pl
BZ WBK wypowiada umowy firmom handlującym bitcoinami. Zwykli klienci mogą spać spokojnie

BZ WBK wypowiada umowy firmom handlującym bitcoinami. Zwykli klienci mogą spać spokojnie

BZ WBK nie wszystkim klientom pozwoli handowaFot. REPORTER

BZ WBK nie wszystkim klientom pozwoli handowa bitcoinami.

Firmy zajmujce si handlem bitcoinami nie zao konta w BZ WBK. Te, ktre s klientami banku, za chwil mog si spodziewa wypowiedzenia umowy. To efekt polityki banku przyjtej wobec kryptowalut, ktre mog – jego zdaniem – suy m.in. praniu pienidzy. Jak podkrela, zwyky Kowalski bez problemu moe z konta paci za bitcoiny.

„Nie wypowiadamy umw osobom fizycznym , ktre w sposb standardowy kupuj/sprzedaj kryptowaluty” – wynika z owiadczenia BZ WBK.

To odpowied banku na publikacj money.pl, w ktrej opisalimy sytuacj klienta jednego z oddziaw banku, ktry dosta wypowiedzenie umowy dotyczcej prowadzenia konta w zwizku z dokonywanymi przez niego transakcjami na bitcoinach.

Oddzia BZ WBK ze Zduskiej Woli powoa si na regulamin, w ktrym jest mowa o tym, e w przypadku wykorzystywania rachunku bankowego dla celw niezgodnych z przepisami prawa moe tak umow wypowiedzie. W uzasadnieniu wskazano, e obrt bitcoinami nie jest jednoznacznie objty przepisami polskiego prawa.

Bank przyznaje, e taka polityka w stosunku do kryptowalut zostaa przyjta, ale dotyczy to tylko i wycznie podmiotw, dla ktrych handel bitcoinami jest dziaalnoci stricte zarobkow.

Prezes ING ostrzega przed kryptowalutami. „To niebezpieczne”„Wobec przypadkw wykorzystywania kryptowalut rwnie do nielegalnej lub nieetycznej dziaalnoci, bank opierajc si na okrelonej w kodeksie cywilnym zasadzie swobody umw podj decyzj o nienawizywaniu, co do zasady, relacji z podmiotami zajmujcymi si obrotem wirtualnymi walutami oraz o wycofywaniu si z tych relacji, gdy wsppraca zostaa ju podjta” – czytamy w komunikacie BZ WBK.

Jak precyzuje, dotyczy to przykadowo gied kryptowalut, kantorw handlujcych w przewadze kryptowalutami lub innych klientw, dla ktrych taki handel jest gwnym przedmiotem dziaalnoci.

BZ WBK uzasadnia swoje decyzje m.in. stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, ktra wskazuje na bardzo wysokie ryzyko inwestowania w bitcoiny i inne tego typu waluty wirtualne. Do tego powouje si na prawo bankowe, ktre nakada na banki obowizek dooenia szczeglnej starannoci w zakresie zapewnienia bezpieczestwa przechowywanych rodkw i przeciwdziaania praniu pienidzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W odniesieniu do konkretnego pisma, dotyczcego wypowiedzenia umowy klientowi, BZ WBK odmawia komentarza. Wskazuje przy tym na obowizek zachowania tajemnicy bankowej.

„Bank nie moe si wypowiada na temat poszczeglnych klientw” – podkrela.

Poniej przypominamy tre pisma, ktre trafio do internetu.

rdo: wykop.pl

Polub money.pl na Facebook:

bz wbk, konto, rachunek, wypowiedzenie umowy, kryptowaluty, handel bitcoinami
Money.pl

Bankowość w kieszeni. Polacy coraz więcej operacji wykonują na smartfonie

Kredyt przez aplikacj mobiln

Klienci z chci korzystaj z mobilnych usug bankowych. Nie tylko zlecaj przelewy i sprawdzaj saldo rachunku czy histori operacji. – Coraz czciej pac za zakupy za pomoc smartfona, chtnie zacigaj te kredyty. W PKO Banku Polskim co trzeci kredyt zacignity w kanale zdalnym jest brany wanie przez aplikacj mobiln – mwi Micha Macierzyski, zastpca dyrektora Centrum Bankowoci Mobilnej i Internetowej w PKO Banku Polskim.

Bankowo mobilna niezbdna dla modych

Bankowo mobilna dla modszych posiadaczy kont jest standardem, bez ktrego nie wyobraaj sobie oni korzystania z usug bankowych. Dotyczy to przede wszystkim pokolenia millenialsw. Nie zao oni konta w instytucji finansowej, ktra nie oferuje wygodnych w uyciu aplikacji.

Osoby po 45. roku ycia do bankowoci mobilnej maj wikszy dystans. Nie oznacza to jednak, e z niej nie korzystaj. Robi to po prostu w inny sposb. Aplikacji mobilnych uywaj rzadziej, wol za pomoc smartfonw wchodzi na stron internetow banku i z jej poziomu logowa si do konta.

Opinie klientw wyznaczaj kierunki rozwoju

Korzystajc z rnych aplikacji, przyzwyczajamy si do pewnych standardw. Banki musz wprowadza nowe rozwizania, aby nada za rynkiem i rosncymi potrzebami klientw. Monitorowanie opinii uytkownikw jest kluczowe w dostosowywaniu si do ich wymaga.

 
Alior Bank zainkasuje ponad 90 mln zł zwrotu za BPH. Amerykanie wyrazili zgodę

Alior Bank zainkasuje ponad 90 mln zł zwrotu za BPH. Amerykanie wyrazili zgodę

Fot. Bartosz Wawryszuk, (LUK)

Alior Bank zawar ugod z podmiotami z grupy General Electric, ktre sprzedaway mu aktywa Banku BPH i porednikami. Zobowizali si zapaci, byle Alior nie mia wicej roszcze.

Alior Bank zawar ugod ze sprzedajcymi operacyjn cz banku BPH, czyli: Bankiem BPH, GE Investments Poland, DRB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises, LLC (SAFE) – podano w komunikacie giedowym we wtorek wieczorem. Na jej podstawie, sprzedajcy zobowizali si zapaci Aliorowi kwot 94,3 mln z, za Alior potwierdzi, e z chwil uzyskania tej kwoty nie bdzie podnosi okrelonych roszcze, dotyczcych rozliczenia nabycia czci dziaalnoci BPH.

Przedmiotem ugody jest rozliczenie wszystkich roszcze, kosztw i patnoci zwizanych z transakcj. Dotyczy ona trzech umw. Pierwsza z nich to umowa sprzeday akcji i podziau z dnia 31 marca 2016 r.. Druga, to umowa o wsppracy przed podziaem ze wsparciem sprzedajcych z dnia 1 kwietnia 2016 r. Wreszcie trzecia to umowa o realizacji podziau oraz o wsppracy po podziale, a take podziau BPH przez wydzielenie z dnia 17 padziernika 2016 r. midzy bankiem a BPH.

Zobacz rwnie: strategia Cyfrowego Buntownika. Alior Bank stawia na rozwizania mobilne i internetoweJak podaje Alior, podpisanie ugody nie ma istotnego wpywu na wynik finansowy banku. Nie wpywa te na sposb rozliczenia ceny nabycia czci dziaalnoci BPH w ksigach banku. Kwota zapaty przewidziana w ugodzie odpowiada po prostu kwocie nalenoci z tytuu rozliczenia zakupu wydzielonej czci Banku BPH w ksigach banku, czyli mona powiedzie, e w ugodzie speniy si wszystkie oczekiwania banku.

Alior Bank sfinalizowa proces przejmowania aktyww wydzielonej czci Banku BPH w pierwszym proczu 2017 r. Od 24 do 26 marca 2017 roku zakoczy si ostatni etap czenia obu bankw – fuzja operacyjna, polegajca na przeniesieniu danych ponad 2,7 mln klientw przejtej czci Banku BPH do systemw informatycznych Alior Banku S.A.

„Proces zosta zakoczony w niespena pi miesicy od fuzji prawnej i tym samym jest to najszybciej przeprowadzona do tej pory fuzja w Polsce” – podkreli Alior Bank.

Notowania Alior Banku w ostatnim tygodniu

Polub money.pl na Facebook:

przejcie, bank bph, bankowo, ugoda, alior bank, alr
ISB
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.