GPW: w sprawie upomnienia spółki VEDIA S.A.

PAP Biznes

Uchwała Nr 251/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie upomnienia spółki VEDIA S.A.

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę VEDIA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Regulamin ASO”) emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, zobowiązani są do przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji bieżących i okresowych w zakresie i na zasadach określonych w przepisach Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Jednocześnie zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje

lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne określone

w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO Giełda, jako Organizator Alternatywnego Systemu, może upomnieć emitenta.

Natomiast zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu

ASO emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani

są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż w terminie

45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

W powyższym kontekście należy wskazać na niedochowanie przez spółkę VEDIA S.A. powyższych wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2017, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

W związku z powyższym oraz celem zdyscyplinowania tej spółki

do terminowego wypełniania obowiązków informacyjnych na rynku NewConnect w przyszłości, Zarząd Giełdy postanowił o nałożeniu kary upomnienia.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom abs/

Źródło: PAP Biznes

GPW: w sprawie upomnienia spółki TROPHY HOLDING NYRT.

PAP Biznes

Uchwała Nr 250/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie upomnienia spółki TROPHY HOLDING NYRT.

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę TROPHY HOLDING NYRT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Regulamin ASO”) emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, zobowiązani są do przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji bieżących i okresowych w zakresie i na zasadach określonych w przepisach Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Jednocześnie zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje

lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne określone

w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO Giełda, jako Organizator Alternatywnego Systemu, może upomnieć emitenta.

Natomiast zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu

ASO emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani

są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż w terminie

45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

W powyższym kontekście należy wskazać na niedochowanie przez spółkę TROPHY HOLDING NYRT. powyższych wymogów co do trybu

i warunków publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2017, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

W związku z powyższym oraz celem zdyscyplinowania tej spółki

do terminowego wypełniania obowiązków informacyjnych na rynku NewConnect w przyszłości, Zarząd Giełdy postanowił o nałożeniu kary upomnienia.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom abs/

Źródło: PAP Biznes
Yi Gang nowym prezesem banku centralnego Chin

Yi Gang nowym prezesem banku centralnego Chin

redaktor Bankier.pl

Po ponad 15 latach ze stanowiska prezesa Ludowego Banku Chin odchodzi legenda chińskich finansów – Zhou Xiaochuan. Wyścig po prestiżowe, lecz nie tak istotne jak w USA czy UE, stanowisko wygrał dotychczasowy numer 2 banku – Yi Gang.

Zmiana w fotelu prezesa Ludowego Banku Chin (PBOC) nie jest niespodzianką – o przejściu Zhou na zasłużoną emeryturę mówiło się co prawda od kilku lat, ale dopiero przed kilkoma miesiącami stało się jasne, że ze stanowiskiem pożegna się właśnie podczas tegorocznych obrad chińskiego parlamentu. Praktycznie do ostatniej chwili nie było jednak wiadomo, kto przejmie po nim pałeczkę. Na giełdzie nazwisk pojawili się m.in. Liu He – główny doradca gospodarczy przewodniczącego Xi, Guo Shuqing – szef CRBC (organu nadzorującego chiński rynek bankowy), Jiang Chaoliang – sekretarz KPCh w Hubei i były prezes potężnego China Development Bank, Xie Fuzhan – sekretarz partii w Henan i były szef urzędu statystycznego. Dopiero przed kilkoma tygodniami do grona najpoważniejszych kandydatów dołączył Yi Gang – wiceprezes Ludowego Banku Chin od 2008 r.

Zdecydowanym faworytem był Liu, który mógł liczyć na poparcie przewodniczącego Xi, czyli osoby, która de facto zdecydowała o obsadzie stanowiska. Liu miał zostać nie tylko prezesem PBOC, ale przede wszystkim wicepremierem Chin, odpowiedzialnym za całą politykę gospodarczą państwa. Nie byłoby to nic dziwnego – w Państwie Środka bank centralny podlega rządowi, a ten partii i najwyższemu przywódcy i realizuje politykę wyznaczoną przez liderów politycznych. Kilka dni temu „The Economist” poinformował, że „unii personalnej” nie będzie – agenda wicepremiera jest zbyt napięta, by łączyć ją z agendą szefa banku centralnego, pełną spotkań na szczeblu międzynarodowym.

Wtedy na czoło wyścigu wysunął się „czarny koń”, a może raczej „żółw morski” – Yi Gang. Dotychczasowy numer 2 Ludowego Banku Chin był popierany przez prezesa Zhou, ale wydawało się, że nie ma szans na objęcie głównego stanowiska ze względu na nadmierne doświadczenie międzynarodowe. Yi kształcił się na amerykańskich uczelniach, a po zdobyciu stopnia doktora został za Oceanem i przez kilka lat wykładał na Uniwersytecie w Indianie. Mówi i publikuje po angielsku. Cieszy się szacunkiem zagranicznych kolegów po fachu. Mogłoby się wydawać, że są to same pozytywy, lecz nie dla wszystkich. „Żółwie morskie”, czyli osoby, które studiowały przez kilka lat za granicą, nie cieszą się estymą w środowiskach narodowych, a takie skrzydło ma być zdaniem niektórych ekspertów dość silne w partii.

Prezes Ludowego Banku Chin Yi Gang
Prezes Ludowego Banku Chin Yi Gang (fot. Jason Lee / FORUM)

Partyjne animozje i spory bledną jednak w obliczu władzy nowego cesarza i wykształcony w USA, znany z prorynkowych i reformatorskich (jak na Chiny) poglądów ekonomista został oficjalnie wybrany przez chiński parlament na prezesa PBOC – przeciw kandydaturze głosowało ledwie dwóch spośród blisko trzech tysięcy delegatów, kolejnych dwóch wstrzymało się od głosu.

Rola Ludowego Banku Chin jest dużo mniejsza niż Rezerwy Federalnej czy Europejskiego Banku Centralnego. Chiński bank centralny nie cieszy się niezależnością znaną na Zachodzie, lecz jest elementem państwowej machiny. Podobna jest rola jednostki, poza jednostką najważniejszą. Jednak szacunek, jakim się cieszył, i wiedza, którą posiadł Zhou, często pozwalała mu i innym reprezentantom banku narzucać ton debaty w kręgach władzy i być może przyczyniła się w jakimś stopniu do obrania ścieżki liberalizacji. Pomagały również sukcesy: międzynarodowe, jak włączenie chińskiej waluty – juana – do koszyka walut rezerwowych MFW i wewnętrzne: mimo bardzo szybko rosnącego zadłużenia, Państwu Środka udało się uniknąć kryzysu gospodarczego.

Yi jest uważany za kontynuatora polityki Zhou, co potwierdził w pierwszej wypowiedzi po oficjalnym wyborze na stanowisko. – Teraz naszym zadaniem jest zachowanie dotychczasowej rozważnej polityki monetarnej i w międzyczasie stopniowe otwieranie chińskiego rynku finansowego oraz utrzymanie stabilności sektora finansowego – powiedział. Taka fraza nie pierwszy raz wychodzi z ust kierownictwa banku centralnego Chin. Prezes Zhou Xiaochuan regularnie podkreślał konieczność reformowania gospodarki, w tym sektora finansowego, w duchu liberalizacji, a u schyłku rządów bardzo stanowczo ostrzegał przed zagrożeniem wiszącym nad Państwem Środka.

Reformy są jednak bardzo stopniowe, by nie rzec – powolne. Tempo spadło szczególnie w latach 2015-16, gdy po nagłym załamaniu kursu juana na skutek decyzji PBOC i głębokich spadkach na giełdzie w Szanghaju, kapitał zaczął szerokim strumieniem płynąć zza Muru. Pekinowi udało się jednak opanować kryzys i jest nadzieja, że Chiny wrócą na ścieżkę prorynkowych reform.

Inicjatywa na tym polu leży jednak nie po stronie PBOC, lecz rządu, a konkretnie Liu He. Stronnik przewodniczącego Xi i członek Politbiura (25-osobowe władze Komunistycznej Partii Chin) został wybrany na stanowisko wicepremiera odpowiedzialnego za całą gospodarkę, w tym nadzór nad bankiem centralnym. Liu również kształcił się w USA – jest absolwentem Uniwersytetu Harvarda.

Najnowsze wieści zza Muru

Najnowsze wieści zza Muru

Więcej informacji, komentarzy i analiz dotyczących gospodarki Chin znajdziesz w naszej nowej sekcji.

Maciej Kalwasiński

Źródło:

19 marca 2018 r. – to warto wiedzieć dziś rano

19 marca 2018 r. – to warto wiedzieć dziś rano

Michał Żuławiński

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ze spółek i o spółkach

KGHM – Minister chce „zmiany linii działania za granicą”, tymczasem KGHM mówi tylko o poprawianiu efektywności. Więcej na pb.pl

OncoArendi – Spółka, której akcjonariuszem jest Michał Sołowow, rusza z ofertą publiczną. Potrzebuje pieniędzy na badania i rozwój leków. Więcej na pb.pl

Dino – Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w czwartym kwartale 2017 roku 72,9 mln zł wobec 68,2 mln zł konsensusu – wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. W całym 2017 roku grupa zanotowała 213,6 mln zł zysku netto, 41,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Więcej…

Rafako – Rafako szacuje, że jego zysk netto z działalności kontynuowanej w 2017 roku wyniósł 3,2 mln zł, co oznacza spadek rdr o 7,7 mln zł. Więcej…

Cognor – Zarząd Cognoru zarekomendował wypłatę z zysku netto za 2017 rok 0,10 zł dywidendy na akcję. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie Cognoru. Więcej…

Police – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police w związku z brakiem porozumienia z DGG Eco dotyczącego uzyskania zwrotu ceny zakupu akcji African Investment Group utworzą odpis w wysokości 37,18 mln zł, który obciąży wyniki spółki za 2017 rok. Więcej…

Indata – Zarząd Indata złożył w sądzie w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki – poinformowała Indata w komunikacie. Więcej…

Indata – Spółka, która od lat pokazywała zyski, stoi na granicy bankructwa. Nowy zarząd wskazuje, że mogła fakturować nierealizowane umowy. Rada nadzorcza, audytor i regulator rynku milczą. Więcej na pb.pl

Bogdanka – Im dłużej trwają kłopoty śląskiej Polskiej Grupy Górniczej, tym lepiej wiedzie się lubelskiej kopalni Bogdanka. Więcej na pb.pl

Sescom – Dostawca usług technicznych dla sieciowych placówek handlowych (np. sklepów marek Reserved i KappAhl) przeniesie się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Więcej…

PKO BP – Komisja Nadzoru Finansowego chce, by Bank PKO BP zatrzymał co najmniej 75 proc. zysku netto za 2017 rok w celu zwiększenia funduszy własnych. Więcej…

Idea Bank – Komisja Nadzoru Finansowego zaleca Idea Bankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku za 2017 rok. Więcej…

BGŻ BNP Paribas – Komisja Nadzoru Finansowego zaleca Bankowi BGŻ BNP Paribas zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank całości zysku za 2017 rok. Więcej…

Grupa Kęty – Grupa Kęty miała w 2017 roku 236,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 277,9 mln zł zysku rok wcześniej. Więcej…

CD Projekt – W piątek papiery CD Projektu ciągną w dół mWIG. Jest to jednak ostatni dzień producenta „Wiedźmina” w składzie tego indeksu, po sesji dołączy on bowiem do giełdowej ekstraklasy. Więcej…

PKP Cargo – PKP Cargo wyszło z dołka i w końcu zanotowało roczny zysk. Akcjonariusze nie mogą mieć jednak powodów do radości, kurs zamiast wystrzelić, gwałtownie spadł. Więcej…

Na rynkach

Polska: Czerwone wiedźmy – mocne spadki na GPW

USA: Wall Street w piątek lekko w górę, ale cały tydzień na minusach

Kalendarium

CIGAMES – Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

MABION – Wprowadzenie do obrotu na GPW 340.000 akcji serii N oraz 300.000 akcji serii O.

KRUK – Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok

ASSECOPOL – Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Więcej w Kalendarium Bankier.pl

W Polsce i na świecie

Z kilkugodzinną wizytą przybywa dziś (godz.18.00) do Warszawy kanclerz Niemiec. Angela Merkel spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim (godz. 18.20) i prezydentem Andrzejem Dudą (godz.19.30). Będzie to jej druga zagraniczna wizyta po zaprzysiężeniu na kolejną kadencję szefowej rządu. W piątek odwiedziła Paryż i spotkała się z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem.

Rosyjska Centralna Komisja Wyborcza poda dzisiaj pełniejsze wyniki wyborów prezydenckich w tym kraju. Po podliczeniu głosów z 98 procent lokalnych komisji cząstkowe wyniki wskazują, że Władimira Putina poparło 76,63 procent wyborców.

Próba zabójstwa rosyjskiego szpiega w Wielkiej Brytanii i przyszłe relacje z Rosją – o tym między innymi mają rozmawiać w Brukseli unijni ministrowie spraw zagranicznych. Polskę reprezentuje szef dyplomacji Jacek Czaputowicz. Kilka krajów jest za tym, by nałożyć sankcje na Rosję. Żadnych ustaleń na razie nie ma, bo Wielka Brytania nie zwróciła się do Unii o nałożenie restrykcji.

Sejmowa komisja sprawiedliwości rozpatrzy (godz.12.00) projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ustawa weszła w życie miesiąc temu. Zgodnie z nią pierwsze posiedzenie Rady, po zwolnieniu stanowiska jej przewodniczącego powinien zwołać pierwszy prezes Sądu Najwyższego, obecnie Małgorzata Gersdorf – była przewodnicząca KRS, która do tej pory tego nie zrobiła.

Sejmowa Komisja Śledcza ds. Amber Gold ponownie przesłucha dzisiaj dwóch prokuratorów z Gdańska. O 10.00 zeznania złoży były Prokurator Okręgowy Dariusz Różycki, a po południu- były Prokurator Apelacyjny Ireneusz Tomaszewski.

Do Polski powrócą dzisiaj himalaiści z Narodowej Zimowej Wyprawy na K2. O 14.00 w Warszawie mają się spotkać z dziennikarzami.

Historia

1919 – Rada najwyższa konferencji wersalskiej postanowiła, że Gdańsk będzie Wolnym Miastem.

1920 – Józef Piłsudski został pierwszym marszałkiem Polski.

1931 – W stanie Nevada zalegalizowano hazard.

1965 – W więzieniu mokotowskim został stracony przez powieszenie były dyrektor Miejskiego Handlu Mięsem Warszawa Praga Stanisław Wawrzecki, skazany na karę śmierci za udział w tzw. aferze mięsnej.

Informacje zebrał: Michał Żuławiński

Źródło:

Najlepsze kredyty hipoteczne – marzec 2018 [Ranking Bankier.pl]

Najlepsze kredyty hipoteczne – marzec 2018 [Ranking Bankier.pl]

analityk Bankier.pl

Rynek nieruchomości szykuje się na wiosenne ożywienie. Poszukujący nowego lokum odwiedzają targi, a deweloperzy przygotowują mieszkaniowe promocje. Sprawdziliśmy, co mają do zaoferowania banki rodzinie „2 plus 1” decydującej się na zakup lokalu za około 400 tys. zł z rynku pierwotnego.

Czasy rekordowo niskich stóp procentowych mogą potrwać dłużej, niż zapowiadano. Na początku marca prezes NBP, zasiadający w Radzie Polityki Pieniężnej, zaskoczył rynek stwierdzeniem, że nie widzi powodu do podniesienia stóp nawet do 2020 r. Dla kredytobiorców to zdecydowanie dobra wiadomość, a dla rozważających decyzję o zaciągnięciu nowego zobowiązania może to być argument przemawiający za podjęciem bardziej zdecydowanych kroków.

(YAY Foto)

W marcowej edycji rankingu kredytów hipotecznych Bankier.pl sprawdziliśmy, co mają do zaproponowania banki trzyosobowej rodzinie poszukującej mieszkania w Gdyni. Profilowi kredytobiorcy to para 35-latków. Kobieta pracuje na podstawie 4-letniej umowy o pracę na czas określony, zawartej ponad rok temu. Jej miesięczny dochód netto wynosi 2900 zł. Mężczyzna zarabia 3200 zł i jest związany z pracodawcą umową na czas nieokreślony.

Nieruchomość, która zainteresowała klientów, to 65-metrowe mieszkanie sprzedawane przez dewelopera. Lokal kosztuje 405 tys. zł. Kredytobiorcy rozważają zaciągnięcie 30-letniego zobowiązania z 10- lub 20-procentowym wkładem własnym. Małżeństwo nie spłaca obecnie żadnych kredytów, a ich historia kredytowa nie kryje żadnych opóźnień w spłatach.

Najlepszy kredyt z minimalnym wkładem własnym

Decydując się na wykorzystanie kredytu w maksymalnym dostępnym stopniu, kredytobiorcy muszą zaangażować 40,5 tys. zł z własnych środków. Kwota zobowiązania wyniesie wówczas 364,5 tys. zł. Spośród banków biorących udział w rankingu finansowania nie będą mogły zaproponować instytucje wymagające wyższego wkładu własnego – ING Bank Śląski, Bank BGŻ BNP Paribas oraz Citi Handlowy.

Kredyt na 364,5 tys. zł, LTV 90 proc., na 30 lat (dla profilowych kredytobiorców)

Lp.

Bank

Oprocentowanie

Marża

Rata równa*

Łączny koszt kredytu**

RRSO

1.

Bank BPS

3,01%

1,30%

1 539 zł

216 776 zł

3,21%

2.

PKO BP ***

3,52%

1,81%

1 648 zł

238 049 zł

4,20%

3.

Bank Pekao

3,62%

1,90%

1 664 zł

244 281 zł

5,10%

4.

PKO BP ****

3,67%

1,96%

1 678 zł

248 477 zł

4,36%

5.

Raiffeisen Polbank

3,60%

1,89%

1 660 zł

252 485 zł

4,25%

6.

mBank

3,83%

2,10%

1 721 zł

262 676 zł

4,08%

7.

Credit Agricole

3,72%

2,00%

1 685 zł

267 143 zł

4,34%

8.

Bank Millennium *****

3,87%

2,15%

1 712 zł

269 852 zł

4,23%

9.

BOŚ

4,01%

2,20%

1 742 zł

271 443 zł

4,26%

10.

Deutsche Bank

4,01%

2,30%

1 787 zł

280 297 zł

4,46%

11.

Eurobank

4,04%

2,32%

1 753 zł

285 222 zł

4,56%

12.

Bank Zachodni WBK

4,11%

2,39%

1 776 zł

287 299 zł

4,69%

13.

Alior Bank

4,20%

2,49%

1 785 zł

305 314 zł

5,47%

* Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego.

** Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości.

*** Oferta dla klienta posiadającego od 6 miesięcy ROR w banku, w pierwszych 12 miesiącach obniżona marża, podano marżę po 12. miesiącu. Oferta dostępna również w PKO Banku Hipotecznym.

**** W pierwszych 12 miesiącach obniżona marża, podano marżę po 12. miesiącu. Oferta dostępna również w PKO Banku Hipotecznym.

***** Przy założeniu samodzielnego wykupienia przez klienta polisy ubezpieczenia na życie koszt wyniesie 254 tys. zł.

Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 9-16.3.2018 r.

Pierwszą lokatę zajmie w takim scenariuszu Bank BPS, w którym klienci spełniający wymogi odpowiedniej wiarygodności kredytowej mogą liczyć na marżę na poziomie 1,3 pp. Łączny koszt zobowiązania zamknie się wówczas, przy założeniu obecnego poziomu oprocentowania, w kwocie 216 tys. zł.

Na drugim miejscu znalazł się PKO Bank Polski oraz PKO Bank Hipoteczny z ofertą dla klientów posiadających 6-miesięczny staż w korzystaniu z ROR. Banki w pierwszych 12 miesiącach spłaty proponują promocyjnie obniżoną marżę (1,1 pp.). Trzecia pozycja przypadła Bankowi Pekao, w którym łączny koszt kredytu wyniesie 244 tys. zł.

Najlepszy kredyt z 20-procentowym wkładem własnym

Dwukrotnie wyższy wkład własny pozwoli nie tylko poszerzyć listę ofert, ale także obniżyć znacząco koszty finansowania. Klienci musieliby wpłacić z oszczędności 81 tys. zł, a kwota kredytu wyniosłaby wówczas 324 tys. zł.

Kredyt na 324 tys. zł, LTV 80 proc., na 30 lat (dla profilowych kredytobiorców)

Lp.

Bank

Oprocentowanie

Marża

Rata równa*

Łączny koszt kredytu**

RRSO

1.

Bank BPS

3,01%

1,30%

1 368 zł

174 544 zł

3,21%

2.

PKO BP ***

3,35%

1,64%

1 428 zł

200 431 zł

3,93%

3.

Bank BGŻ BNP Paribas

3,51%

1,80%

1 458 zł

202 146 zł

3,79%

4.

Raiffeisen Bank

3,40%

1,69%

1 440 zł

203 607 zł

3,87%

5.

ING Bank Śląski

3,46%

1,65%

1 447 zł

206 961 zł

4,12%

6.

Bank Pekao

3,52%

1,80%

1 461 zł

209 146 zł

4,95%

7.

PKO BP ****

3,50%

1,79%

1 454 zł

209 574 zł

4,09%

8.

Bank Zachodni WBK

3,71%

1,99%

1 503 zł

223 225 zł

4,16%

9.

Credit Agricole

3,52%

1,80%

1 461 zł

224 138 zł

4,15%

10.

BOŚ

3,81%

2,00%

1 511 zł

227 908 zł

4,05%

11.

Citi Handlowy

3,40%

1,69%

1 474 zł

231 501 zł

3,69%

12.

Deutsche Bank

3,81%

2,10%

1 514 zł

231 517 zł

4,17%

13.

Bank Millennium *****

3,77%

2,05%

1 504 zł

233 189 zł

4,13%

14.

mBank

3,83%

2,10%

1 530 zł

233 943 zł

4,09%

15.

Eurobank

3,76%

2,04%

1 507 zł

234 772 zł

4,38%

16.

Alior Bank

4,00%

2,29%

1 549 zł

257 806 zł

5,26%

* Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego.

** Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości.

*** Oferta dla klienta posiadającego od 6 miesięcy ROR w banku, w pierwszych 12 miesiącach obniżona marża, podano marżę po 12. miesiącu. Oferta dostępna również w PKO Banku Hipotecznym.

**** W pierwszych 12 miesiącach obniżona marża, podano marżę po 12. miesiącu. Oferta dostępna również w PKO Banku Hipotecznym.

***** Przy założeniu samodzielnego wykupienia przez klienta polisy ubezpieczenia na życie koszt wyniesie 219 tys. zł.

Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 9-16.3.2018 r.

Pierwsze dwa miejsca w zestawieniu ponownie zajmują Bank BPS oraz PKO Bank Polski z ofertą dla stałych klientów. Na podium znalazł się również Bank BGŻ BNP Paribas, w którym zaproponowana klientom marża wynosi 1,8 pp., a łączny koszt – 202 tys. zł. Tuż za pierwszą trójką znalazły się Raiffeisen Polbank, ING Bank Śląski oraz Bank Pekao.

Michał Kisiel

Źródło:

Bitcoin odrabia weekendowe straty. Twitter dołączy do krucjaty przeciwko kryptowalutom

Bitcoin odrabia weekendowe straty. Twitter dołączy do krucjaty przeciwko kryptowalutom

zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

Wydawało się, że miniony weekend nie będzie należał do zbyt udanych dla bitcoina, jednak rzutem na taśmę najpopularniejsza kryptowaluta odrobiła większość strat. Jednak perspektywa tygodniowa wygląda już dużo gorzej.

W poniedziałek po północy kurs bitcoina wynosi 8 197 dolarów, co oznacza, że od piątkowego zamknięcia kurs najpopularniejszej waluty stracił 3,5 proc. Choć jeszcze w niedzielę po południu straty najpopularniejszej kryptowaluty sięgały nawet 13 proc. Od lutowego dołka, który znajduje się tuż pod poziomem 6 000 dolarów, dzieliło go wtedy już tylko 20 proc. spadku. Jednak rzutem na taśmę bitcoin wzrósł w niedzielę wieczorem z poziomu niewiele ponad 7 400 dolarów i powrócił ponad poziom 8 000 dolarów. W poniedziałek, 20 minut po północy, kurs bitcoina wynosi 8 197 dolarów. W perspektywie tygodniowej straty bitcoina powiększają się jednak do ponad 14 proc.

[Aktualizacja godz. 7:30] W ciągu poniedziałkowej nocy kurs bitcoina ustabilizował się w pobliżu poziomu 8 200 dolarów. W poniedziałek o godz. 7:30 za bitcoina trzeba zapłacić 8 338 dolarów. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 24 godzin kurs najpopularniejszej kryptowaluty wzrósł o 8,3%.

(Coinmarketcap)

Z nieoficjalnych informacji Sky News wynika, że Twitter wprowadzi zakaz publikacji reklam z branży kryptowalutowej. Regulamin reklam popularnego serwisu mikroblogowego ma być zaktualizowany w ciągu najbliższych dwóch tygodni, a zakazem reklamowania będą objęte reklamy ofert pierwotnych tokenów (ICO), portfeli kryptowalu oraz sprzedaż kryptowalut. Zakazowi mają podlegać także reklamy giełd kryptowalut, choć z pewnymi wyjątkami.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu najważniejszą informacją na rynku kryptowalut była planowana przez Google’a zmiana w zasadach reklam produktów finansowych. W najpopularniejszej wyszukiwarce od czerwca nie będzie można reklamować produktów i usług związanych z kryptowalutami, pierwotnymi ofertami tokenów (inicial coin offers), giełdami i portfelami kryptowalut oraz doradztwem dotyczącym handlu kryptowalutami. W efekcie kurs bitcoina przyjął w ubiegłym tygodniu wyraźny trend spadkowy. Jeszcze w końcówce stycznia na podobny ruch zdecydował się Facebook.

Tymczasem nieoczekiwane wsparcie dla kryptowalut przyszło ze strony Rady Stabilności Finansowej (Financial Stability Board), organu, który zajmuje się regulacjami finansowymi w ramach krajów należących do G20, czyli grupy 20 największych gospodarek świata. Mimo powszechnych głosów napływających ze strony członków G20, nawołujących do wprowadzenia regulacji dla rynku kryptowalut, ESB nie będzie się raczej spieszyło z ich wprowadzeniem.

„Według wstępnej oceny FSB, kryptoaktywa nie stanowią na razie zagrożenia dla stabilności globalnego systemu finansowego” – wynika z wypowiedzi Marka Carneya, szefa FSB, cytowanego przez agencję Reutersa. Z wypowiedzi Carneya wynika, że FSB koncentruje się obecnie na wdrażaniu obecnych regulacji oraz monitorowaniu efektów ich działania. Wprowadzanie nowych regulacji na razie nie jest celem FSB.

Tymczasem z danych opublikowanych przez CFTC wynika, że duzi inwestorzy z Wall street nieco powiększyli swoją krótką pozycję netto w kontraktach na bitcoina. Wzrosła ona do 1 716 kontraktów w tygodniu zakończonym 13 marca z 1 599 kontraktów tydzień wcześniej. Wyraźnie wzrosła liczba zarówno krótkich jak i długich pozycji, co zaowocowało dużym wzrostem liczby otwartych pozycji. Na 13 marca liczba otwartych pozycji wynosiła 6 429 kontraktów, co oznacza, że była drugą co do wielkości w historii danych publikowanych przez CFTC dla kontraktów terminowych na bitcoina. Do przyszłości notowań bitcoina wciąż bardziej optymistyczni, niż fundusze hedgingowe, są inni duzi inwestorzy.

Jak wynika z danych Fundstrat Global Advisors, notowania bitcoina balansują obecnie na granicy kosztów opłacalności jego wydobycia. Według analityków Fundstrat Sama Doctora oraz Kena Xuana, koszty te wynoszą obecnie około 8 038 dolarów za bitcoina. Analitycy przypominają, że podobna sytuacja miała miejsce w czasie bessy z lat 2013 – 2015, kiedy to bitcoin zanotował dno w 2015 roku właśnie na poziomie bliskim ówczesnemu poziomowi kosztów wydobycia.

Analitycy Fundstrat zwracają także uwagę, że marzec historycznie jest jednym z gorszych miesięcy w notowaniach bitcoina. W ciągu siedmiu ostatnich lat, aż w pięciu przypadkach notowania bitcoina w marcu spadały. Za to kwiecień w pięciu na siedem przypadkach przyniósł wzrost notowań bitcoina. Dlatego analitycy Fundstrat przewidują, że kurs bitcoina powinien w krótkim terminie jeszcze spaść do poziomu poniżej 6 000 dolarów. Jednak na koniec roku prognozy Fundstrat przewidują notowania bitcoina na poziomie 25 tys. dolarów.

Marcin Dziadkowiak

Źródło:

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.