Dzień Kobiet w statystykach Eurostatu. Panie żyją dłużej, ale zarabiają mniej

Dzień Kobiet w statystykach Eurostatu. Panie żyją dłużej, ale zarabiają mniej

Agnieszka Ślęzak

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Europejski Urząd Statystyczny przypomniał statystyki dotyczące życia Europejczyków i Europejek. Przyjrzyjmy się więc demografii i pracy kobiet i mężczyzn. Kto żyje najdłużej? Kto najwcześniej opuszcza dom rodzinny? Jak kształtują się zarobki?

Z danych opublikowanych przez Eurostat i dotyczących 2016 r. wynika, że kobiety i mężczyźni w tym samym wieku zaczynają edukację, jednak to ci drudzy wcześniej rozpoczynają pracę. Podczas gdy panowie idą do pierwszej pracy średnio w wieku 22 lat, panie robią to rok później. Jednak to kobiety szybciej opuszczają dom rodzinny – robią to gdy mają 25 lat. Dla porównania, mężczyźni wyprowadzają się z rodzinnego domu średnio w wieku 27 lat. W 2015 r. w UE kobiety rodziły pierwsze dziecko przeciętnie w wieku 29 lat. Najwcześniej robiły to Bułgarki, Łotyszki i Rumunki (w wieku ok. 26 lat), a najpóźniej Hiszpanki i Włoszki (ok. 31 lat).

(Eurostat)

Kobiet jest więcej i żyją dłużej…

We wszystkich krajach Unii Europejskiej kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Średnio w UE panie żyją 83,3 lat wobec 77,9 lat w przypadku panów. Największą różnicę w długości życia kobiet i mężczyzn zaobserwowano na Litwie i Łotwie, gdzie wynosi ona nawet 10-11 lat. Najmniejszą rozbieżnością (niecałe 4 lata) wyróżniają się Dania, Irlandia, Cypr, Holandia, Szwecja i Wielka Brytania. Najdłuższy wiek osiągają Hiszpanki, które żyją średnio 86 lat, zaś wśród mężczyzn w całej Europie najdłużej żyją Islandczycy – 81 lat.

W 2016 r. liczba Europejek przeważała nad liczbą Europejczyków – na 100 mężczyzn średnio przypadało 105 kobiet. Podobna tendencja panuje w całej Unii Europejskiej, choć jest kilka krajów, w których żyje nieznacznie więcej panów niż pań. Są wśród nich Luksemburg, Malta i Szwecja. Najwięcej kobiet w stosunku do mężczyzn mieszka na Łotwie (18 proc. więcej), na Litwie (17 proc.) i w Estonii (13 proc.). Wśród dzieci i młodzieży do 18. roku życia występuje odwrotna sytuacja niż w całej populacji – w tej grupie wiekowej jest 5 proc. więcej chłopców niż dziewcząt. Z drugiej strony, wśród osób w wieku 65 lat i więcej jest już 33 proc. więcej kobiet.

… częściej zdobywają wyższe wykształcenie…

W całej UE to kobiety częściej zdobywają wyższe wykształcenie. 33 proc. pań może pochwalić się co najmniej tytułem licencjata lub inżyniera. W przypadku panó, wyższe wykształcenie ma 29 proc. populacji. Przewaga kobiet osiągających ten poziom wykształcenia występuje w niemal wszystkich państwach członkowskich, największa jest w Finlandii, Estonii i Szwecji, gdzie odsetek kobiet z wyższym wykształceniem sięga nawet 50 proc.

Z danych Eurostatu wynika, że w całej UE stopa bezrobocia jest nieznacznie niższa dla mężczyzn. Dla 14 krajów członkowskich była wyższa dla pań, w trzynastu dla mężczyzn, zaś jedyny kraj Wspólnoty, w którym stopa bezrobocia była równa, to Węgry. Największe różnice na niekorzyść kobiet występowały w Grecji, gdzie 28 proc. z nich było bezrobotnych (wobec 20 proc. mężczyzn) oraz w Hiszpanii – odpowiednio 21 proc. i 18 proc. Odwrotna sytuacja występowała w Irlandii, gdzie 6,5 proc. kobiet i 9 proc. mężczyzn nie miało pracy, na Łotwie – odpowiednio 8 proc. i 11 proc. oraz na Litwie – 7 proc. i 9 proc. Na część etatu pracuje zdecydowanie więcej pań. W niepełnym wymiarze czasu pracuje 32 proc. Europejek i 9 proc. Europejczyków. Najwięcej kobiet pracowało w niepełnym wymiarze godzin w Holandii (77 proc.), Austrii (47 proc.) i Niemczech (46 proc.), a mężczyzn – w Holandii (26 proc.) i Danii (17 proc.). Najniższy odsetek odnotowano w Bułgarii (2 proc. dla obu płci).

… ale zarabiają mniej

Jedna trzecia kierowników w UE to kobiety. W 2016 r. w krajach Unii dokładnie 33 proc. stanowisk kierowniczych było zajmowanych przez panie. Największym odsetkiem kobiet-szefów pochwalić się może Łotwa, gdzie stanowią one 47 proc. kadr kierowniczych. Drugą lokatę zajęły Polska i Słowenia, gdzie wartość ta wyniosła 41 proc. Najgorzej w tej kategorii wypadł Luksemburg (18 proc. kobiet-kierowników) oraz Grecja, Holandia i Czechy (25 proc.).

(Eurostat)

Statystyki obejmujące wszystkie kraje UE wskazują, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. Skala nierówności jest jednak różna w poszczególnych państwach. Największa różnica dotyczyła Estonii, gdzie różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynosiła 27 proc. na korzyść tych drugich. Ponad 20-proc. rozbieżności występowały też w Czechach, Niemczech, Austrii i Wielkiej Brytanii. Najmniejsza, 5,5-proc. różnica dotyczyła Luksemburga i Włoch. Niewiele większą odnotowano w Rumunii, Belgii czy w Polsce – nad Wisłą rozbieżność ta wyniosła niecałe 8 proc.

(Eurostat)

Agnieszka Ślęzak

Źródło:

Tanie kredyty do końca 2019 roku? Goldman Sachs zmienia prognozy

Tanie kredyty do końca 2019 roku? Goldman Sachs zmienia prognozy

Stopy procentowe od marca 2015 roku sFot. Lech Gawuc/REPORTER

Stopy procentowe od marca 2015 roku s na rekordowo niskim poziomie

Od trzech lat oprocentowanie kredytw w Polsce jest wyjtkowo niskie. Wszystko dziki polityce NBP. Amerykascy ekonomici prognozuj, e taka sytuacja utrzyma si duej, ni mona si byo spodziewa.

W zeszym roku wielu ekonomistw prognozowao podwyki stp procentowych w tym roku. Z czasem jednak coraz bardziej oddalaa si perspektywa wzrostu oprocentowania, ktre bdzie szczeglnie odczuwalne dla posiadaczy kredytw, ktrzy bd musieli po prostu paci wysze raty.

W ostatnich miesicach najczciej mwio si o moliwoci podwyek na pocztku 2019 roku, ale najnowsza prognoza jest jeszcze bardziej optymistyczna dla kredytobiorcw. Jeden z najwikszych bankw inwestycyjnych, amerykaski Goldman Sachs, zmieni swoje prognozy i zapowiedzia, e wzrost oprocentowania moliwy jest dopiero pod koniec przyszego roku.

Wczeniej ekonomici banku mwili o podwykach w pierwszym kwartale 2019.

Czytaj wicej: Szef NBP: Stopy procentowe w tym roku nie musz i w gr.

Analitycy podkrelili, e przesunicie w ich prognozie odzwierciedla ostatnie umocnienie si zotego, bdce z kolei skutkiem pozytywnej sytuacji w otoczeniu zewntrznym, umacniajcego si popytu krajowego i atrakcyjnych wycen. Wedug nich zjawiska te utrzymaj si przez cay 2018 rok.

Okoo 2,7 mln Polakw ma kredyt hipoteczny w zotym. Zbigniew Jagieo, prezes PKO BP ostrzega niedawno przed wzrostem stp procentowych. – Jeeli stopy wzrosn nieznacznie, bdzie to due wyzwanie spoeczne dla milionw klientw bankw i zwizanych z nimi rodzin – mwi.

Wzrost stp procentowych. Bomba kredytowa gorsza od frankw?Goldman Sachs oczekuje, e rednioroczna inflacja (tempo wzrostu cen) signie 2,5 proc. w 2018 roku, przy czym na krtko przekroczy cel inflacyjny w trzecim kwartale 2018. Jednak trwale nie znajdzie si powyej celu do koca 2019 roku. To pozwoli odoy w czasie podwyki oprocentowania.

Od marca 2015 roku stopy procentowe w Polsce s na rekordowo niskim poziomie 1,5 proc. Wedug analitykw Open Finance, dziki niskiemu oprocentowaniu kredytw hipotecznych, Polacy zaoszczdzili ju w sumie ponad 22 mld z.

Zaduony na 200 tys. z i 30 lat mia w 2012 roku rat na poziomie okoo 1350 z miesicznie. rednia mara kredytu udzielonego w czerwcu 2012 roku wynosia bowiem 1,99 proc. Po spadkach stp procentowych oprocentowanie tego dugu zmalao z ponad 7,1 do okoo 3,7 proc. obecnie. Skutek? Ten sam kredytobiorca cieszy si dzi rat na poziomie niewiele ponad 920 z miesicznie.

Polub money.pl na Facebook:

prognozy, kredyty, stopy procentowe, oprocentowanie, goldman sachs
ISB

Comarch chce wypłacić dywidendę

PAP Biznes

Zarząd Comarchu na przełomie kwietnia i maja przedstawi rekomendację dotyczącą podziału zysku za 2017 rok, intencją akcjonariuszy jest, by Comarch pozostał spółką dywidendową – poinformował wiceprezes Konrad Tarański.

„Rekomendacja zarządu w sprawie dywidendy powinna być na przełomie kwietnia i maja, i co zasady intencją akcjonariuszy jest, by Comarch pozostał spółka dywidendową” – powiedział Tarański ma konferencji.

W czerwcu 2017 roku walne zgromadzenie Comarchu przegłosowało przeznaczenie 12,2 mln zł z zysku za 2016 r. na wypłatę dywidendy, czyli 1,5 zł na jedną akcję. Comarch nie wypłacił dywidendy z zysku za lata 2014 i 2015.

kuc/ seb/ asa/

Źródło: PAP Biznes
Pomyłka policji kosztowała go prawo jazdy. Dostanie 20 tys. zł zadośćuczynienia

Pomyłka policji kosztowała go prawo jazdy. Dostanie 20 tys. zł zadośćuczynienia

Katarzyna Rostkowska

Sąd okręgowy wydał wyrok w sprawie bezprawnego odebrania prawa jazdy mężczyźnie, wobec którego w 2015 r. toczyło się postępowanie. Funkcjonariusze popełnili błąd, za który zasądzono 20 tys. zł zadośćuczynienia od komendanta policji oraz prokuratury rejonowej.

W 2015 r. mężczyzna otrzymał informację od starosty o cofnięciu mu prawa jazdy na okres dwóch lat. Było to wynikiem toczącego się wobec niego postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu. Przed orzeczeniem wyroku sądu rejonowego, skazany nawet nie był świadomy, że jest stroną jakiegokolwiek śledztwa.

Pomyłka funkcjonariuszy kosztowała go prawo jazdy
Pomyłka funkcjonariuszy kosztowała go prawo jazdy (fot. Łukasz Dejnarowicz / FORUM)

Okazało się, że w wyniku ewidentnej pomyłki policji został skazany niewinny człowiek. Doszło do niej, kiedy organy ścigania zatrzymały nietrzeźwego kierowcę, który chcąc wprowadzić funkcjonariuszy w błąd, podał fałszywe imię i nazwisko. I może nie wynikłoby z tego poważne nieporozumienie, gdyby policja zweryfikowała otrzymane informacje.

Poszkodowany, po otrzymaniu wyroku, zapoznał się z aktami sprawy. Okazało się, że kierowca zatrzymany przez policję nie posiadał przy sobie dokumentu tożsamości. Tymczasem skazanego, w dniu, gdy rzekomo wsiadł pijany za kierownicę, nie było nawet w kraju.

Mężczyzna złożył apelację od wyroku skazującego, która została uwzględniona – orzeczenie zostało uchylone, a poszkodowany uniewinniony. Ponadto Sąd okręgowy, w związku z tym, że doszło do pomyłki, zasądził 20 tys. zł zadośćuczynienia od komendanta policji oraz prokuratury rejonowej.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:

Kredyt we frankach. Frankowicze chcą, by sąd wezwał Morawieckiego na świadka

Kredyt we frankach. Frankowicze chcą, by sąd wezwał Morawieckiego na świadka

Mateusz Morawiecki by

Mateusz Morawiecki by prezesem Banku Zachodniego WBK w latach 2007-2015

Albo premier mija si z prawd, albo za jego prezesury w BZ WBK panowa baagan i umowy kredytowe s niewane – uwaa stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Zapowiada wnioski do sdu o wezwanie Mateusza Morawieckiego w charakterze wiadka.

W styczniu premier Morawiecki zapewnia w rozmowie z Polsat News, e jako prezes Banku Zachodniego WBK – by nim od maja 2007 r. do listopada 2015 r. – przestrzega, eby banki nie udzielay poyczek we frankach szwajcarskich.

– Bank Zachodni by jednym z nielicznych bankw, ktry wtedy tych kredytw nie udziela – mwi Mateusz Morawiecki.

Innego zdania jest Arkadiusz Szczeniak, prezes stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.

– Zweryfikowalimy te informacje na podstawie raportw finansowych samego banku i informacji Komisji Nadzoru Finansowego. Zdobylimy te umowy podpisane ju w czasie, kiedy obecny premier by prezesem banku. To pokazuje, e albo ta wypowied bya sprzeczna z faktami, albo co le zadziaao na linii zarzd – pracownicy – mwi w rozmowie z money.pl prezes stowarzyszenia SBB.

Zobacz te: Duda o pomocy dla frankowiczw. „Prosz pyta w Sejmie”Co to oznacza dla kredytobiorcw? Wedug Szczeniaka konsekwencje prawne drugiej ewentualnoci s oczywiste.

– Jeli pracownicy banku podpisywali umowy kredytowe bez upowanienia, s one – z mocy prawa – niewane – mwi.

Zdaniem Szczeniaka w takiej sytuacji powinno nastpi rozliczenie stron.

– Klient oddaje poyczon kwot w zotwkach, bez przeliczania na walut obc, a bank mu oddaje wszystkie raty i inne koszty, jakie ponis w zwizku z umow – tumaczy prezes stowarzyszenia SBB.

Problem moe dotyczy kredytw na okoo 2 mld z. Zakadajc, e rednia warto wynosi ok. 300 tys. z, SBB szacuje, e chodzi o 6-7 tys. umw.

– Cz tych osb jest ju w sdach i mocno zdziwia je wypowied premiera. Bd wzywa premiera na wiadka, eby si wytumaczy. Tym bardziej, e przedstawiciele BZ WBK, inaczej ni on, przedstawiaj ca sytuacj – twierdz, e umowy s wane – mwi Szczeniak.

Money.pl zwrci si z prob o komentarz do sprawy do rzecznika rzdu. Czekamy na odpowied.

Polub money.pl na Facebook:

Money.pl
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.