Grupa Azoty Police utworzy odpis na 37,18 mln zł z aktywów w Afryce

PAP Biznes

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police w związku z brakiem porozumienia z DGG Eco dotyczącego uzyskania zwrotu ceny zakupu akcji African Investment Group utworzą odpis w wysokości 37,18 mln zł, który obciąży wyniki spółki za 2017 rok – poinformowały Police w komunikacie.

W opinii zarządu Polic uzyskanie zwrotu ceny zakupu African Investment Group mogłoby ewentualnie potwierdzić wartość aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych.

W sytuacji braku takiego zwrotu Police zdecydowały o utworzeniu odpisu na całą kwotę wartości niematerialnych z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych dotyczących AFRIG w wysokości 5,85 mln XOF, czyli 37,18 zł.

Odpis w tej samej wysokości obciąży też wynik skonsolidowany Grupy Azoty. (PAP Biznes)

pr/

Źródło: PAP Biznes
Cła Trumpa zaszkodziły Dow Jonesowi

Cła Trumpa zaszkodziły Dow Jonesowi

Krzysztof Kolany

Przecena akcji przemysłowych gigantów zaszkodziła Dow Jonesowi, który w poniedziałek stracił ponad pół procent. S&P500 zakończył dzień w miarę neutralnie, natomiast Nasdaq zdołał wybić się ponad kreskę.

Akcje Boeinga przeceniono o 2,9%, Caterpillara o 2,4%, a United Technologies o blisko 2%. Te wielkie firmy przemysłowe mogą zdaniem analityków ucierpieć nie tylko bezpośrednio z powodu wyższych cen stali i aluminium wynikających z wprowadzenia ceł importowych przez USA.

Zaprenumeruj nasznewsletter o rynku złota
(Bankier.pl)

„Wielkie międzynarodowe korporacje przemysłowe świata zostały trafione z powodu obaw o to, że staną się celem środków odwetowych” – wyjaśniał Reutersowi Robert Phipps z Per Stirling Capital Management. Retorsje handlowe przeciwko amerykańskim cłom zapowiedziała już m.in. Komisja Europejska.

W efekcie średnia przemysłowa Dod Jonesa w poniedziałek obniżyła się o 0,62%, oddając nieco ponad jedną trzecią piątkowych wzrostów. Ale już S&P500 zakończył dzień utratą zaledwie 0,13%. A przeważony spółkami technologicznymi Nasdaq zdołał zyskać 0,36%.

Mimo obaw przed wojną handlową, rosnącą inflacją i podnoszącymi się stopami procentowymi w Stanach Zjednoczonych wyceny amerykańskich akcji pozostają na ekstremalnie wysokich poziomach. Nawet po lutowej korekcie S&P500 znajduje się tylko 3,1% poniżej historycznego szczytu ze stycznia i jest wyceniany na 26-krotność przypadających nań zysków spółek za poprzednie cztery kwartały.

Krzysztof Kolany

Źródło:

MABION S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii N i O w KDPW

Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 marca 2018 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) dokonał warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLMBION00016 340.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki oraz 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Warunkiem rejestracji ww. akcji jest ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Rejestracja ww. akcji nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na ww. rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym, a w przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym rynku nie wszystkich ww. akcji, zarejestrowanie pod kodem PLMBION00016 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia tej decyzji, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia akcji do obrotu na tym rynku.

Sawicki: płonne nadzieje na powrót Złotowłosej

Sawicki: płonne nadzieje na powrót Złotowłosej

W anglosaskim krgu kulturowym funkcjonuje bajka o trzech niedwiadkach i rozkosznej zotowosej dziewczynce Goldilocks. Nasza maa bohaterka prbuje owsianki z trzech miseczek by przekona si, e najlepsza jest ta o poredniej temperaturze. Ani za gorca, ani za zimna. W sam raz. Dla rynkw akcji kombinacja polityki monetarnej, inflacji i tempa wiatowego wzrostu gospodarczego tworzyy w ostatnich kwartaach wanie takie wymarzone rodowisko.

Od imienia zotowosej dziewczynki ukuto angielski termin goldilocks economy opisujcy idealne warunki dla hossy. Tworz je solidny wzrost, ktrego fundamentem jest konsumpcja i silne rynki pracy. Jednoczenie dynamika PKB nie jest na tyle wysoka by zagraa powstaniem gronych nierwnowag makroekonomicznych ani wybuchem presji cenowej. Wadzom monetarnym pozwala to dugo utrzyma bardzo niskie na historycznym tle stopy procentowe i rekordowo rozdte bilanse.

Rezultat to gigantyczna nadwyka pynnoci w sektorze finansowym, ktra skutkuje usypiajc ostrono nisk zmiennoci. Brak zagroenia inflacj wywoa potn hoss na rynku obligacji. Bardzo niska dochodowo dugu (czsto nieprzystajca do rzeczywistego ryzyka kredytowego) zacza wypycha kapita w kierunku bardziej i bardziej ryzykownych rynkw. W takim rodowisku dobrze radziy sobie nie tylko indeksy, ale rwnie metale przemysowe oraz wiat emerging markets a ostro przeceniany by dolar.

W lutym inwestorzy przestraszyli si, e ten okres rynkowej sielanki zmierza ku rychemu kocowi co wywoao silne zawirowania, zwaszcza na Wall Street. Po ostatnich danych z rynku pracy USA (potna zmiana zatrudnienia oraz saba presja pacowa) cz inwestorw zaczyna wierzy, e jest szansa na powrt do tego rodowiska. Kolejnym testem bdzie dzisiejsza publikacja inflacji za luty, ze szczeglnym uwzgldnieniem wskanika bazowego.

Jednak nawet jeli presja inflacyjna dzi rozczaruje, to w szerszym horyzoncie kombinacja czynnikw makroekonomicznych, fiskalnych i monetarnych bdzie skutkowa wyszymi rentownociami dugu USA. Wesprze to nieco przecenionego w ostatnim roku brutalnie dolara amerykaskiego, zwaszcza wzgldem ryzykownych walut. Warto odnotowa, e przy ultraagodnym stanowisku RPP, zoty w momentach silniejszych wzrostw stopy wolnej od ryzyka na rynkach globalnych bdzie naraony na szczegln presj. Eurodolar powinien w najbliszym czasie pozostawa w trendzie horyzontalnym ograniczanym przez 1,2150/1,22 od dou i 1,2550 od gry. W krtkim horyzoncie kurs porusza si miedzy barierami 1,2260 i 1,2440. Przy tym drugim poziomie wielokrotnie aktywizowaa si ostatnio poda.

W marcu na globalnych rynkach akcji dominuje atmosfera wyczekiwania na kolejn odson zawirowa. Gwne indeksy zdoay wymaza okoo poow zniki z poprzedniego miesica a inwestorzy bombardowani s przede wszystkim bodcami o charakterze politycznym. Administracja Trumpa straszy protekcjonistyczn polityk handlow. Woska scena polityczna pogrona jest w tradycyjnym chaosie. W Niemczech finaem pod postaci zbudowania Wielkiej Koalicji chadecji z SPD zakocz si wielomiesiczne prby uformowania przez Angel Merkel czwartego ju rzdu.

Na moment i bardzo nieoczekiwanie soce zawiecio na wschodzie. Najwicej pozytywnych dla rynkw ryzykownych aktyww informacji dotyczyo bowiem Korei Pnocnej. Ocieplenie relacji z poudniowym ssiadem, szansa na pierwsze spotkanie przywdcy KRLD z prezydentem USA w historii a nade wszystko moliwo wycofania si przez reim programu nuklearnego to zaskakujce informacje i scenariusz, ktrego nikt nie mg si spodziewa. Tyle tylko, e napicia na linii Waszyngton – Pjongjang odgryway ostatnio co najwyej marginaln rol, wic wywoana przez ich rozadowanie poprawa sentymentu, niczym marcowe soce, szybko ustpi miejsca kolejnej odsonie turbulencji. Wyranie gorsza ni na giedach akcji koniunktura panuje na rynkach towarowych. Przejciowe zaburzenia wydobycia i przesyu ropy tylko na moment day wytchnienie ropie naftowej. Podobnie: poprawa sentymentu z kocwki tygodnia doprowadzia do odbicia, ktre wczoraj ostro korygowano. Dominuje i nadal dominowa bdzie szybko rosnce wydobycie w Stanach Zjednoczonych, ktre jeszcze w tym roku stan si najwikszym producentem na wiecie.

Polub money.pl na Facebook:

TMS Brokers

Powyszy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i pogldw autora i nie powinien by traktowany jako rekomendacja kupna bd sprzeday papierw wartociowych.

Kwiecień: inflacja już nie straszna?

Kwiecień: inflacja już nie straszna?

W ostatnich dniach nastroje rynkowe ulegy wyranej poprawie. Jedn z przyczyn by pitkowy raport z amerykaskiego rynku pracy, ktry pokaza potny wzrost zatrudnienia, ale jednoczenie umiarkowane tempo wzrostu pac. Obawy przed publikacj danych o inflacji s zatem znacznie mniejsze ni przed miesicem.

Przypomnijmy, e cofnicie na rynkach akcji w lutym wynikao w duej mierze z obaw, i bardzo korzystny okres wysokiego wzrostu gospodarczego, niskiej inflacji i bardzo niskich stp procentowych moe dobiega koca. Jednym z zapalnikw by wanie poprzedni raport z rynku pracy, ktry pokaza wzrost dynamiki wynagrodze w USA, wysze od oczekiwa byy te dane o inflacji.

W tym kontekcie widzielimy skok rentownoci obligacji, co przeoyo si negatywnie te na inne rynki. Teraz jednak po tych nerwowych reakcjach niewiele zostao. Wczoraj amerykaski indeks Nasdaq100 osign najwyszy poziom w historii i to pomimo faktu, e w trakcie przeceny z lutego straci blisko 15 proc.. Rwnie na rynku obligacji jest spokojniej, rentownoci s nadal wysze ni kilka miesicy temu, ale nie rosn – w przypadku amerykaskiej 10-latki jest to nadal mniej ni 3 proc..

Pozornie moe wydawa si, e to, czy pace w USA rosn o 2,6 proc. (wzrost w lutym), 2,8 proc. (oczekiwany wzrost w lutym) czy 2,9 proc. (podany pierwotnie wzrost w styczniu) nie ma adnego znaczenia, przecie s to minimalne rnice. Jednak rynek dopatruje si tu zalkw presji inflacyjnej i pitkowy raport pokazujcy nie tylko nieco niszy wzrost wynagrodze (cho w pitek ostrzegalimy, e ze wzgldw statystycznych ten wzrost moe by poniej oczekiwa), ale te wzrost zatrudnienia o 313 tys. etatw bierze jako dowd kontynuacji bardzo dobrego otoczenia makroekonomicznego. W tej sytuacji bowiem Fed podniesie w marcu stopy procentowe, ale jego przewodniczcy bdzie podkrela w trakcie swojej pierwszej konferencji w tej roli, e nie ma adnej presji i bank moe dziaa w sposb ostrony.

Czy moe to zmieni jeszcze dzisiejsza publikacja danych o inflacji? Wydaje si, e nie. Rynek ju jest przygotowany na jej wzrost do poziomu 2,2 proc. r/r (z 2,1 proc. w styczniu) i chyba trudno bdzie t poprzeczk ,,przeskoczy”. Publikacja danych o 14:30.

Tak sprzyjajce nastroje powinny teoretycznie suy notowaniom zotego, ktry jednak wczoraj nieco traci. Wydaje si, e cieniem na notowaniach polskiej waluty cay czas kadzie si ostatnia konferencja RPP, kiedy to w zasadzie przekrelone zostay szanse na podwyki stp w przewidywalnej przyszoci. Wczoraj jednak sabiej radzia sobie take cz walut rynkw wschodzcych.

Na razie pewnemu wyciszeniu uleg temat ce naoonych w ubiegym tygodniu na import stali i aluminium do USA. Co prawda pocztkowo partnerzy handlowi Stanw Zjednoczonych grozili natychmiastowymi akcjami odwetowymi, jednak teraz widoczna jest wstrzemiliwo a w wypowiedziach widzimy obawy przed eskalacj konfliktu handlowego. Taki obrt spraw jest rwnie korzystnie postrzegany przez rynki, cho wydaje si, e jest zbyt wczenie, aby temat uzna za zamknity. Dzi o 8:40 euro kosztuje 4,2085 zotego, dolar 3,4158 zotego, frank 3,6020 zotego, za funt 4,7440 zotego.

Polub money.pl na Facebook:

XTB

Powyszy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i pogldw autora i nie powinien by traktowany jako rekomendacja kupna bd sprzeday papierw wartociowych.

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.