COMECO: Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd Comeco S.A. z siedzibą w Płocku (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2018 r. powziął informację o wpłynięciu w dniu 11 stycznia 2017 r. do siedziby Emitenta obustronnie podpisanej umowy, zawartej pomiędzy Emitentem a K.R. Group Sp. z o.o. TAX Sp. k. (podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 1768). Powyższa umowa dotyczy zlecenia K.R. Group Sp. z 2o.o. TAX Sp. k. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017.

Podpisanie powyższej umowy stanowi wykonanie Uchwały nr 1/2018 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru K.R. Group Sp. z o.o. TAX Sp. k. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres 01.01.2017-31.12.2017 r., podjętej na podstawie §28 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
 
Tym będą żyły rynki: inflacja w Polsce i nie tylko

Tym będą żyły rynki: inflacja w Polsce i nie tylko

Michał Żuławiński

W nadchodzącym tygodniu na pierwszy plan wybiją się dane z polskiej gospodarki. Wśród nich ważne miejsce zajmować będzie inflacja, której wysokość śledzić będą także ekonomiści z innych krajów UE. Na Wall Street z kolei rozkręcał będzie się sezon wyników.

Poniedziałek, 15 stycznia

Ekonomicznym wydarzeniem dnia w Polsce będzie publikacja przez GUS finalnych danych o inflacji konsumenckiej (14.00) w grudniu. Wstępne wyliczenia już znamy (2 proc.), lecz tym razem przekonamy się, o ile podrożały poszczególne kategorie dóbr i usług. Ponadto o tej samej porze podane zostaną dane o polskim bilansie płatniczym.

Poniedziałek jest dniem bez sesji w Stanach Zjednoczonych, ze względu na obchodzony tam Dzień Martina Luthera Kinga.

Wtorek, 16 stycznia

Inflacja zdominuje także makroekonomiczny wtorek. Przegląd finalnych raportów zaczniemy od Niemiec (08.00), następnie przejdziemy do Wielkiej Brytanii (10.30) oraz Włoch (11.00). O 14.00 NBP przedstawi dane o inflacji bazowej, na którą szczególnie wnikliwie patrzy Rada Polityki Pieniężnej.

Wyniki: Citigroup

Środa, 17 stycznia

Inflacyjny karnawał zakończy się w środę, kiedy Eurostat przedstawi dane dla strefy euro i całej UE (11.00). O 14.00 GUS przedstawi zapewne rekordowe ze względu na specyfikę miesiąca (w końcu mowa o grudniu) dane o wynagrodzeniach w polskich przedsiębiorstwach. Równolegle poznamy także informacje o zatrudnieniu, które w ostatnim czasie stabilnie rośnie.

O 15.15 z USA nadejdą dane o produkcji przemysłowej. Trzy kwadranse później oczy inwestorów zwrócone będą na Bank Kanady (16.00), który będzie decydował o stopach procentowych.

Wyniki: Goldman Sachs, Alcoa, Bank of America

Czwartek, 18 stycznia

Dzień zaczniemy od danych o wzroście chińskiego PKB w czwartym kwartale (03.00). Komplet danych za ubiegły rok będzie dobrym podłożem do analizy i stawiania prognoz dla drugiej największej gospodarki świata. Zza Wielkiego Muru nadejdą ponadto raporty o cenach nieruchomości (02.30), sprzedaży detalicznej (03.00) i produkcji przemysłowej (03.00).

Wobec makroekonomicznej ciszy w Europie, w dalszej części dnia na pierwszy plan wybiją się amerykańskie raporty o zasiłkach dla bezrobotnych (14.30), pozwoleniach i rozpoczętych budowach domów (14.30) i zapasach paliw (16.30).

Wyniki: Morgan Stanley, IBM, BNY Mellon, American Express

Piątek, 19 stycznia

Na zakończenie tygodnia otrzymamy kolejny zestaw danych z polskiej gospodarki (14.00). Złożą się nań produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna oraz wskaźniki koniunktury konsumenckiej.

Wyniki: General Electric

Michał Żuławiński

Źródło:

 

BVT: Raport miesięczny za grudzień 2017 r

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załączniki
20180113_124757_0000109726_0000098812.pdf
Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
 
12 stycznia 2018 roku – to warto wiedzieć dziś rano

12 stycznia 2018 roku – to warto wiedzieć dziś rano

Michał Żuławiński

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ze spółek i o spółkach

Imperium Romana Karkosika – Po sprzedaży części biznesu przez Boryszew i Impexmetal inwestor będzie mógł zrealizować swoje zapowiedzi – wycofać wszystkie aktywa z warszawskiej giełdy. Advent oferuje za nie 2,5 mld zł. Więcej na pb.pl

PZU – Spółka w swojej zaktualizowanej strategii rozwoju na lata 2017-20 zakłada przeznaczanie jak najwyższej dywidendy swoim akcjonariuszom – powiedział PAP prezes PZU Paweł Surówka. Więcej…

Getin Noble Bank – Instytucja z problemami jest w ostatnich miesiącach giełdową gwiazdą sektora. Kurs przebił najbardziej optymistyczną wycenę analityków. Więcej na pb.pls

JSW – Do końca stycznia spółka chce wyłonić doradcę, który wspomoże spółkę w procesie wyboru ścieżki refinansowania obecnego zadłużenia. Więcej…

Erne Ventures – Notowany na warszawskim rynku NewConnect fundusz inwestujący dotychczas głównie w spółki growe, zmienia swoją strategię. Teraz działalność spółki ma kręcić się wokół technologii blockchain. Więcej…

Premium Food Restaurants – Marek i Aleksandra Tymińscy wzywają do sprzedaży 600.520 akcji Premium Food Restaurants, uprawniających do 10,63 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po 0,31 zł za sztukę. Więcej…

Infosystems – Kolejna spółka z rynku NewConnect szykuje się do złożenia wniosku o upadłość. Decyzja ma związek z cofnięciem dofinansowania z „Ministerstwa Rozwoju i Finansów”. Więcej…

PGNiG – W najbliższych trzech latach spółka zamierza zaangażować do 300 mln zł w projekty badawcze, służące pozyskaniu metanu, towarzyszącego złożom węgla kamiennego. Więcej…

Rekomendacje: Bogdanka, Izo-blok

Na rynkach

Polska: WIG20 odrabia straty. Mocne wzrosty CD Projektu

USA: Wall Street z rekordami. Ropa po 70 dolarów

Kalendarium

14:30 Stany Zjednoczone: Inflacja CPI

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,4% mdm oraz 2,2% rdr. Prognoza: 0,2% mdm oraz 2,2% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Wyniki sprzedaży detalicznej

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,8% mdm. Prognoza: 0,4% mdm.

W Polsce i na świecie

Rozpoczynają się wyjazdy na ferie zimowe w czterech województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbędzie się uroczystość „Karta Dużej Rodziny – nowe możliwości dla rodzin”. Wezmą w niej udział minister Elżbieta Rafalska, podsekretarz stanu w MRPiPS Bartosz Marczuk oraz partnerzy i realizatorzy programu KDR. Podczas uroczystości zostanie podpisana umowa z nowym partnerem KDR – spółką PKN ORLEN

W Sejmie posiedzenia odbędą komisja nadzwyczajna do spraw deregulacji, która rozpatrzy rządowy projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców („konstytucja dla biznesu”) oraz komisja nadzwyczajna ws. nowelizacji prawa łowieckiego

W Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbędzie się „II Kongres producentów pojazdów elektrycznych i infrastruktury energetycznej do ich ładowania”. Jego organizatorem są m.st. Warszawa, Politechnika Warszawska i Fundacja Nasza Energia. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Energii.

W Czechach pierwszy dzień wyborów prezydenckich. Dzisiaj lokale wyborcze będą otwarte od 14.00 do 22.00, a jutro – od 8.00 do 14.00. O fotel prezydencki walczy dziewięciu kandydatów. Jest wśród nich urzędujący szef państwa Milosz Zeman, który prowadził w przedwyborczych sondażach.

W Sofii zakończy się wyjazdowe posiedzenie Komisji Europejskiej, w związku z objęciem przez Bułgarię przewodnictwa w Unii. Przedstawiciele Komisji i bułgarskiego rządu rozmawiali na temat priorytetów na najbliższe pół roku. Wczoraj prezydencja – która oficjalnie rozpoczęła się 1 stycznia – została uroczyście zainaugurowana.

Kończy się sondażowa tura rozmów partii chadeckich CDU i CSU z SPD w sprawie ewentualnego utworzenia rządu Wielkiej Koalicji; Władze trzech partii mają ocenić wyniki negocjacji i wydać wspólne oświadczenie

Donald Trump przejdzie pełne badania medyczne, po raz pierwszy od objęcia urzędu prezydenta USA. „Jestem przekonany, że wszystko będzie dobrze. W przeciwnym wypadku dojdzie do trzęsienia ziemi na giełdach” – żartował wczoraj Trump podczas spotkania z dziennikarzami. 72-letniego prezydenta przebadają lekarze wojskowi. Oni też podpiszą się pod diagnozą stwierdzającą, że prezydent może pełnić swój urząd do końca kadencji. Badania medyczne prezydentów USA stało się regularną praktyką od czasów pełnienia tego urzędu przez Richarda Nixona.

Historia

29 p.n.e. – Nastał Pokój Rzymski (Pax Romana).

1780 – Została powołana Lubelska Komisja Dobrego Porządku.

1906 – Indeks Dow Jones po raz pierwszy zamknął się powyżej 100 pkt.

1991 – Sejm RP powołał rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego.

2017 – Zakończył się kryzys sejmowy.

Informacje zebrał: Michał Żuławiński

Źródło:

 
Wall Street z rekordami. Ropa po 70 dolarów

Wall Street z rekordami. Ropa po 70 dolarów

Krzysztof Kolany

Po jednym dniu przerwy nowojorskie indeksy wróciły do swej codziennej pracy – czyli bicia historycznych rekordów. Cena ropy Brent po raz pierwszy od ponad czterech lat sięgnęła poziomu 70 dolarów za baryłkę.

Ropa po 70 USD była hitem dnia w mediach finansowych. Ostatni raz „czarne złoto” było tak drogie w grudniu 2014 roku. Szybko malejące zapasy surowca w USA (pomimo największego od 40 lat wydobycia!) zdają się sugerować, że epizod „taniej ropy” jest już za nami. Na dłuższą metę to zła wiadomość dla krajów rozwiniętych oraz dla rynku akcji.

(Bankier.pl)

Ale w krótkim terminie droższa ropa przekłada się na wyższe wyceny spółek naftowych. W czwartek walory Chevrona podrożały o ponad 3%, zaś akcje Exxon Mobil zyskały prawie 1%. Dobrze radziły sobie także klasycznie cykliczne spółki, takie jak Boeing (+2,5%), Intel (+2,1%), czy Caterpillar (+2%).

(Bankier.pl)

Dow Jones po zwyżce o 0,81% zameldował się na pułapie 25 574,73 punktów. Ledwie tydzień temu DJIA w rekordowo szybkim tempie zyskał tysiąc punktów i dobił do 25 000 pkt., a już minął połowę drogi do 26 000 pkt. Jak donoszą giełdowi kronikarze, jeszcze nigdy wcześniej Dow Jones nie zyskał tak szybko 500 punktów. W tym tempie do końca stycznia zobaczylibyśmy 27 000 pkt.

Rzecz jasna nowymi rekordami wszech czasów mogą pochwalić się także S&P500 i Nasdaq Composite. Ten pierwszy zyskał 0,70% i zakończył dzień na poziomie 2 767,56 pkt. Nasdaq wzrósł o 0,81%, osiągając wartość7 211,78 pkt. Niedługo będziemy mieli połowę stycznia, a liczba spadkowych sesji na Wall Street w 2018 roku wynosi 1 (słownie: jedna).

W piątek Amerykanie rozpoczynają sezon publikacji raportów kwartalnych. Wynikami pochwalą się dwa wielkie banki: JP Morgan i Wells Fargo. Według danych Reutersa analitycy spodziewają się wzrostu zysku przypadającego na indeks S&P500 o 11,8% rdr.

Po dwóch dniach spadków podrożały za to długoterminowe obligacje skarbowe. Rentowność amerykańskich 10-latek obniżyła się o dwa punkty bazowe, do 2,54%. Jednakże dochodowość papierów 2-letnich drgnęła w górę o 1 pb., sięgając w porywach 1,99% – czyli najwyższego poziomu od jesieni 2008 roku.

Krzysztof Kolany

Źródło:

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.