80 proc. bitcoinów już wykopano. O kolejne będzie coraz trudniej

80 proc. bitcoinów już wykopano. O kolejne będzie coraz trudniej

Michał Żuławiński

Kolejny kamień milowy w historii bitcoina za nami. Tym razem nie chodzi jednak o cenę kryptowaluty, ale o liczbę jej jednostek w obiegu.

(YAY Foto)

Jedną z głównych przewag bitcoina nad tradycyjnymi walutami miała być w zamyśle jego twórcy (lub twórców, nikt nie wie, czy pod pseudonimem Satoshi Nakamoto nie kryje się grupa osób) ograniczona i z góry określona podaż tej kryptowaluty. Już na samym początku funkcjonowania bitcoina ustalona została ona docelowo na 21 milionów sztuk.

To fundamentalna różnica względem walut tradycyjnych – dolara, euro, jena czy złotego w obiegu będzie tyle, ile zdecydują banki centralne (ujmując rzecz najprościej i nie wchodząc w monetarne meandry). Również niektóre kryptowaluty nie posiadają wbudowanego sztywnego ograniczenia.

Nowe jednostki bitcoina powstają dzięki rozwiązywaniu przez komputery (lub specjalne urządzenia zwane „koparkami”) skomplikowanych problemów matematycznych. Jednocześnie zapewniają one prawidłowe funkcjonowanie kryptowalutowej sieci (np. akceptowanie poprawnych transakcji). Jak skrzętnie zauważyły branżowe media, liczba wykopanych bitcoinów przekroczyła w ostatnich dniach 16,8 miliona. Jak łatwo policzyć, stanowi to dokładnie 80 proc. wszystkich bitcoinów, które kiedykolwiek mają istnieć.

(blockchain.info)

Szeroko dyskutowany deflacyjny charakter bitcoina przejawia się tym, że wraz ze wzrostem liczby bitcoinów w obiegu, maleje rozmiar nagród, które otrzymują „kryptowalutowi górnicy”. Obecnie za wydobycie każdego bloku otrzymać można 12,5 bitcoina. To mniej niż na samym początku funkcjonowania (50 BTC) czy nawet jeszcze przed 1,5 roku (przejście z 25 BTC na 12,5 BTC nastąpiło w lipcu 2016 r.).

Jak wylicza portal BitcoinBlockHalf.com, kolejny podział (do 6,25 BTC) nastąpi w czerwcu 2020 r. Kolejne „ery” mają wiązać się z rosnącą trudnością zadania przy jednoczesnym zmniejszaniu nagrody dla górników, aż wreszcie – jak twierdzi większość prognoz – za ponad 100 lat wykopany zostanie ostatni bitcoin. Warto jednak pamiętać, że takie długoterminowe prognozy obarczone są potencjałem niedoszacowania rozwoju technologii. Opłacalność kopania bitcoinów będzie natomiast uzależniona od tego, ile dóbr i usług (w tym prądu i sprzętu potrzebnego do jego „wydobywania”) będzie można kupić za jednostkę kryptowaluty.

Ograniczona i coraz wolniej rosnąca podaż bitcoina ma zdaniem zwolenników takiego rozwiązania sprawić, że wraz z rosnącą popularnością kryptowaluty, coraz więcej jednostek istniejących dóbr i usług będzie przypadać na każdego bitcoina – w przeciwieństwie do dolara czy złotego, bitcoin ma w zamyśle być wart coraz więcej, a nie coraz mniej. Osoby oddające moc obliczeniową swoich komputerów mają być nagradzane nawet po wykopaniu ostatniego bitcoina, w postaci prowizji od transakcji (ma to miejsce również dziś).

Dziś rano kurs bitcoina wynosi niewiele ponad 13 000 dolarów i jest najniższy w tym roku. Łączna wartość wszystkich wykopanych bitcoinów sięga więc około 222 mld dolarów, co daje kryptowalucie 34 proc. udziału w rynku kryptowalut. To najniższy poziom wskaźnika „dominacji bitcoina” w historii. Numerem dwa na rynku jest Ethereum (120 mld USD), a trzecie miejsce zajmuje Ripple (62 mld USD).

[Aktualizacja] Około 09.00 kurs bitcoina wynosi już tylko niewiele ponad 12 000 USD. To najniższy poziom od grudnia ubiegłego roku. Przypomnijmy, że maksima bitcoina to ok. 19 000 USD.

Michał Żuławiński

Źródło:

 
Spółka zależna GetBack ma umowę zakupu portfela w Hiszpanii wartego 637 mln euro

Spółka zależna GetBack ma umowę zakupu portfela w Hiszpanii wartego 637 mln euro

ISBNews

Podmiot z grupy kapitałowej GetBack podpisał z bankiem z siedzibą na terytorium Hiszpanii umowę dotyczącą nabycia portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 637 mln euro, tj. 2,7 mld zł, podał GetBack. Jest to pierwsza transakcja grupy GetBack w tym kraju.

Kliknij, by przejdź do notowań spółki
Kliknij, by przejdź do notowań spółki (Bankier.pl)

„Przeniesienie własności przedmiotowych portfeli nastąpi po uiszczeniu przez podmiot ustalonej ceny zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. GetBack poinformuje o ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących portfeli wierzytelności” – czytamy w komunikacie.

W połowie listopada ubiegłego roku GetBack poinformował, że oferta podmiotu z jego grupy dotycząca nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej 637 mln euro została wybrana przez bank działający na terytorium Hiszpanii jako najbardziej preferowana.

Spółka podała wówczas, że portfel składa się ze 186,3 tys. spraw i niezabezpieczonych wierzytelności osób indywidualnych.

We wrześniu GetBack poinformował, że spółka rozpoczęła współpracę z dwoma czołowymi podmiotami na rynku hiszpańskim rynku specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami. Współpraca została nawiązana w wyniku podpisania przez podmiot zależny z Cobralia Servicios Integrales de Recuperación S.L. oraz Liberto Ventures S.L. umów, na mocy których wskazane podmioty będą zarządzały portfelami wierzytelności, które podmiot z grupy kapitałowej GetBack planuje nabyć na rynku hiszpańskim.

GetBack SA jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło:

 
Białas: chwilowy przystanek

Białas: chwilowy przystanek

Po wczorajszej wyprzeday dolara, dzi przyszed czas na przejciowe odreagowanie, ale warunki gry nie ulegy zmianie i przyszo USD pozostaje w mrocznych barwach. Ch do fundamentalnego kupowania euro take jest obecna, a szum polityczny z Niemiec stwarza tylko okazj do powikszania pozycji po promocyjnej cenie.

Szeroka wyprzeda dolara osigna przystanek, gdzie rynek musi oceni, co robi dalej? Przez ostatnie 24 godziny nic nie ulego zmianie po stronie czynnikw przemawiajcych za takim, a nie innym ukadem siy na rynku, ale USD spad mocno i szybkoi i teraz techniczne odbicie moe mie sens. EUR/USD cofa si spod 1,23, cho nie tyle z powodw ,,dolarowych”, co przez niemieck polityk.

Najnowsze przecieki prasowe sugeruj, e oddala si wizja powrotu do Wielkiej Koalicji CDU/CSU i SPD. Tak, jak w pitek doniesienia o przeomie w rozmowach wspieray euro, dzi ten efekt wyparowuje. Nie ma si co jednak spieszy z odwracaniem pozycji, gdy czynnik polityczny odpowiada za ok. 30 pipsw z 200 popisowego ruchu na EUR/USD i jest tylko dodatkiem, ni gwnym motorem zmian. Zwolennicy dugoterminowej siy EUR z zadowoleniem przyjm okazj na powikszanie pozycji po promocyjnej cenie. Co najwyej dzisiejsza informacja sprzyja przejciu do konsolidacji pod 1,23 w oczekiwaniu na nowy impuls.

Dzi o taki moe by jednak ciko. Rano finalny odczyt inflacji z Niemiec potwierdzi wstpne szacunki. Z USA po witecznej przerwie wida, e rentownoci rzdowe nadrabiaj wyprzeda USD i 10-latki trac, ale tylko 1 pb do 2,53 proc., wic nie ma dramatu. W kalendarzu dzi tylko NY Empire State, gdzie jednak trudno bdzie o rozczarowanie, gdy przemys w USA pozostaje solidnym filarem gospodarki.

W Wielkiej Brytanii inflacja CPI za grudzie powinna wskaza pierwsze symptomy wygasania presji zwizanej z deprecjacj funta po referendum ws. Brexitu. Zakadana korekta z 3,1 proc. do 3 proc. nie jest dua, ale moe ostudzi oczekiwania, e Bank Anglii zdecyduje si prdko na kolejn podwyk stp procentowych.

Nie jest to jednak kwestia bdca gwnym motorem dla funta w ostatnich dniach. Czciowo funta wspiera sabo dolara i wybicie GBP/USD na poziomy niewidziane od czasu referendum dziaa na wyobrani (i naruszenie stop lossw). W temacie negocjacji Brexitu, brak zych wieci jest traktowany jako dobra wiadomo, a pozytywne niespodzianki przyjmowane s bez krzty zastanowienia.

Tak byo w pitek, kiedy rynek obiega informacja, e Hiszpania i Holandia s gotowe przystpi od porozumienia ,,agodnego Brexitu”. Inna sprawa, e pozostae kraje, szczeglnie te o wikszej roli w bloku, nie s tak entuzjastyczni wobec Londynu. Zobaczymy, jak funt zniesie szum wok Brexitu pod koniec stycznia, kiedy maj ruszy formalne rozmowy na temat okresu przejciowego, a w brytyjskim parlamencie ma by gosowana ustawa o wyjciu z UE, co do ktrej partia rzdzca nie ma wikszoci w Izbie Lordw. Jestem sceptyczny w odniesieniu do siy funta w rednim terminie, gdy nie uwaam, aby zagroenia zwizane z Brexitem przestay mie znaczenie.

Polub money.pl na Facebook:

TMS Brokers

Powyszy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i pogldw autora i nie powinien by traktowany jako rekomendacja kupna bd sprzeday papierw wartociowych.

 
Ryczko: wyhamowanie wzrostu złotego. Rynek czeka na korektę na eurodolara

Ryczko: wyhamowanie wzrostu złotego. Rynek czeka na korektę na eurodolara

Ostatnie kilkanacie godzin handlu na rynku walutowym przynioso wyhamowanie trendu wzrostowego na eurodolarze. W trakcie zwyczajowych godzin (dzie wolny od handlu w USA) obrotu podczas sesji amerykaskiej eurodolar wyznaczy lokalne maksima pod 1,23 dol. – istnieje due prawdopodobiestwo, i jest to lokalny szczyt na parze, a scenariusz ten dodatkowo potwierdza podbicie USD/JPY.

Wtorkowy, poranny handel na rynku walutowym przynosi wyhamowanie trendu wzrostowego na eurodolarze oraz, w konsekwencji, rwnie lekkie schodzenie nastrojw wok walut EM, w tym PLN. Polska waluta kwotowana jest nastpujco: 4,1724 PLN za euro, 3,4027 PLN wobec dolara amerykaskiego, 3,5282 PLN wzgldem franka szwajcarskiego oraz 4,6890 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentownoci polskiego dugu wynosz 3,293 proc. w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie kilkanacie godzin handlu na rynku walutowym przynioso wyhamowanie trendu wzrostowego na eurodolarze. W trakcie zwyczajowych godzin (dzie wolny od handlu w USA) obrotu podczas sesji amerykaskiej eurodolar wyznaczy lokalne maksima pod 1,23 USD – istnieje due prawdopodobiestwo, i jest to lokalny szczyt na parze, a scenariusz ten dodatkowo potwierdza podbicie USD/JPY.

Rwnie na PLN widoczne jest wyhamowanie trendu aprecjacyjnego, co moe lokalnie przynie 2-3 groszowe odbicia na parach. Przypomnijmy, i nawet ostatnia sabo USD nie przyniosa ju wyranego podbicia popytu na PLN (oczywicie poza USD/PLN), co samo w sobie jest sygnaem wskazujcym na lokalne wyczerpanie impetu wzrostowego. Sytuacji nie zmieniy rwnie wczorajsze dane z krajowej gospodarki. Inflacja CPI za grudzie wypada ostatecznie nieco wyej od wskazania wstpnego (2,1 proc. r/r vs 2,0 proc. r/r) – trudno jednak oczekiwa, aby informacja ta skonia RPP do zmiany retoryki.

W trakcie dzisiejszej sesji uwaga krajowych inwestorw skupi si na wskazaniu inflacji bazowej za grudzie. Rynek spodziewa si odczytu na poziomie 0,9 proc. r/r. Rwnie na szerokim rynku mamy dzi dzie spod znaku odczytw inflacyjnych – CPI z Niemiec, PPI z Czech, CPI i PPI z UK, CPI z Woch.

Z rynkowego punktu widzenia widoczne jest wyczekiwanie na ruch korekcyjny na EUR/USD. USD/PLN pozostaje w okolicach 3,40 PLN, EUR/PLN sugeruje lekki ruch wzrostowy (w stron 4,19 PLN). Wszystko zalee bdzie jednak od skali odbicia USD.

Polub money.pl na Facebook:

DM BO

Powyszy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i pogldw autora i nie powinien by traktowany jako rekomendacja kupna bd sprzeday papierw wartociowych.

 
Eurodolar pnie się w górę. USD/PLN najniżej od 3 lat

Eurodolar pnie się w górę. USD/PLN najniżej od 3 lat

Michał Żuławiński

Po raz pierwszy od grudnia 2014 roku kurs euro do dolara przekroczył poziom 1,22 USD. Złoty pozostaje dość stabilny względem euro, przez co za dolara również płacimy najmniej od ponad 3 lat.

W poniedziałek ok. 08:00 za jedno euro płacono 1,22 dolara, a więc nieznacznie więcej niż na zakończeniu piątkowych notowań. W ten sposób najważniejsza para walutowa świata po raz pierwszy od grudnia 2014 r. przełamała poziom 1,22 USD. Przed południem EUR/USD dalej róśł, do poziomu 1,228 USD>

Kliknij, aby przejść do notowań
Kliknij, aby przejść do notowań (Bankier.pl)

Na korzyść euro przemawiają doniesienia z niemieckiej polityki. Jak informują media, dwa największe ugrupowania są bliskie stworzenia „wielkiej koalicji”. Z kolei grecki parlament ma dziś przyjąć pakiet ustaw niezbędny do zakończenia trzeciej oceny reform w tym kraju. Przegłosowanie ustaw pozwoli na odblokowanie kolejnej transzy z ostatniego programu kredytowego dla Aten.

Dalsze osłabienie dolara względem euro przyniosło spadek kursu USD/PLN do poziomu 3,39 zł. To również najniższy poziom od grudnia 2014 r.

Kliknij, aby przejść do notowań
Kliknij, aby przejść do notowań (Bankier.pl)

Za euro z kolei płacimy 4,17 zł, czyli nieco więcej niż w okresie umocnienia złotego z początku roku (4,13 zł), lecz z drugiej strony mniej od ubiegłotygodniowych maksimów (4,19 zł).

Michał Żuławiński

Źródło:

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.